Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Poznaj

Santander Prestiż Prosperity

Nowość w ofercie

Rozwiń filtryZwiń filtry

Błędy walidacji formularza

Nazwa funduszu:
Rodzaj funduszu:
Subfundusz:
Wszystkie
Wskaźnik ryzyka*:
Wszystkie
Sugerowany czas inwestycji:
Wszystkie
Nazwa subfunduszuSkrót polityki inwestycyjnejMinimalna pierwsza wpłataMinimalna kolejna wpłataSugerowany czas inwestycjiWskaźnik ryzyka*
Dłużne
Santander Dłużny KrótkoterminowySantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, głównie o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupuMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 6 miesięcyWskaźnik ryzyka*2
Santander Obligacji KorporacyjnychSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, głównie obligacje korporacyjneMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 2 lataWskaźnik ryzyka*2
Santander Obligacji SkarbowychSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, emitowane przez NBP, Skarb Państwa lub państwa członkowskie UEMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataWskaźnik ryzyka*3
Santander Prestiż Dłużny KrótkoterminowySantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, głównie o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupuMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 6 miesięcyWskaźnik ryzyka*2
Santander Prestiż Obligacji KorporacyjnychSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, głównie obligacje korporacyjneMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 2 lataWskaźnik ryzyka*2
Santander Prestiż Obligacji SkarbowychSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, emitowane przez NBP, Skarb Państwa lub państwa członkowskie UEMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataWskaźnik ryzyka*3
Mieszane
Santander Stabilnego WzrostuSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – 25-35%, dłużne papiery wartościowe – max.75%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataWskaźnik ryzyka*3
Santander UmiarkowanySantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje i fundusze inwestujące w akcje – max. 30%, dłużne papiery wartościowe i fundusze inwestujące na rynku dłużnym – do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataWskaźnik ryzyka*2
Santander ZrównoważonySantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – 45%-65%, dłużne papiery wartościowe – do 55%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 4 lataWskaźnik ryzyka*4
Absolutnej stopy zwrotu
Santander Prestiż AlfaSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejstrategia „market neutral”: akcje - 30-70% przy ograniczeniu ryzyka rynkowego (krótka pozycja w kontraktach terminowych na indeksy), dłużne papiery wartościowe – max. 70%, w tym obligacje korporacyjne - do 40%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataWskaźnik ryzyka*2
Santander Prestiż Dłużny AktywnySantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, w tym obligacje korporacyjne – do 50%, duration portfela funduszu pomiędzy -2 a 5Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 2 lataWskaźnik ryzyka*2
Santander Prestiż Dłużny GlobalnySantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 4 lataWskaźnik ryzyka*2
Akcyjne
Santander Akcji Małych i Średnich SpółekSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – do 100%, głównie małe i średnie spółki polskieMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*4
Santander Akcji PolskichSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – do 100%, przede wszystkim akcje polskieMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*5
Santander Akcji Spółek WzrostowychSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – do 100%, głównie w branże o wysokich perspektywach wzrostuMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*4
Santander Prestiż Akcji AmerykańskichSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO North American Equity - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*6
Santander Prestiż Akcji EuropejskichSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander AM Euro Equity - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*4
Santander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – do 100%, przede wszystkim akcje polskieMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*5
Santander Prestiż Akcji Rynków WschodzącychSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejfundusze inwestujące w spółki z krajów Emerging Markets - min. 60%, możliwe inwestycje bezpośrednie w akcjeMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*4
Santander Prestiż Future WealthSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Future Wealth - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*4
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania GlobalnySantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*4
Santander Prestiż ProsperitySantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Prosperity - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 lataWskaźnik ryzyka*4
Santander Prestiż Technologii i InnowacjiSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje i fundusze spółek z sektorów „nowoczesnych technologii” - min. 60%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latWskaźnik ryzyka*5

* Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Santander TFI S.A. zarządza także subfunduszami funduszu Credit Agricole FIO, które nie są dystrybuowane przez Santander Bank Polska S.A. Wszelkie informacje na temat funduszu Credit Agricole FIO znajdują się pod adresem: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/fundusze-inwestycyjne Uruchomi się w nowym oknie

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Fundusz Santander PPK SFIO:

Lista subfunduszy

Kalkulator inwestycyjny

Kalkulator pozwala obliczyć wartość zgromadzonego kapitału w wybranym subfunduszu w danym dniu, na podstawie następujących danych:

  • daty rozpoczęcia inwestycji
  • kategorii jednostek uczestnictwa
  • liczby nabytych jednostek
  • daty odkupienia (dnia, na który obliczona zostanie wartość inwestycji)

Błędy walidacji formularza

Rodzaj funduszy:
Subfundusz:
Kategoria jednostek uczestnictwa:
Liczba nabytych jednostek uczestnictwa:
Dzień nabycia:
Dzień odkupienia:
Aby wyliczyć wartość inwestycji, wprowadź dane do przeliczenia.
Oblicz
Wartość jednostek uczestnictwa w dniu nabycia:
Wartość jednostek uczestnictwa w dniu odkupienia:
Stopa zwrotu:
Nominalna zmiana wartości wpłacanego kapitału:
Zgromadzony kapitał*:
Oblicz ponownie

Brak danych dotyczących funduszu

Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat za nabycie, za odkupienie, za zamianę związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, ani podatku od zysków kapitałowych. Natomiast uwzględnia opłatę za zarządzanie w każdym subfunduszu i opłatę za wyniki inwestycyjne – jeśli w danym subfunduszu jest ona ustanowiona i pobrana.

Wyniki obliczeń są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa wskazanego subfunduszu w podanym okresie i nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa - zgodnie z tabelą opłat dostępną w języku polskim na Santander.pl/TFI. Wyniki te oparte są na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.

Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.