Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) stosowanego od 25 maja 2018 r., w załączonym poniżej dokumencie informujemy Państwa m.in. o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną tych danych. Inspektorem Ochrony Danych w Santander TFI S.A. jest p. Sławomir Zawierucha, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” na adres: Santander TFI S.A. ul. Wierzbięcice 1a, 61-569 Poznań lub mailowo, na adres e-mail: tfi.iod@santander.pl. W czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych, jego obowiązki pełni zastępca, p. Krzysztof Wiśniewski, dostępny pod podanymi powyżej danymi adresowymi.