O Funduszu Santander PPK SFIO:

  • 9* subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

  • Polityka inwestycyjna subfunduszy, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

* Subfundusz Santander PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy za wpłatę dokonaną na rzecz Uczestnika urodzonego w latach 2003-2007 zostaną przydzielone pierwsze jednostki uczestnictwa. Złożenie wniosku o dokonanie zmiany alokacji inwestycji lub zmiany alokacji wpłat, w wyniku, których ma nastąpić zbycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Santander PPK 2065 będzie możliwe po uruchomieniu tego subfunduszu. O rozpoczęciu działalności przez subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej Santander.pl/TFI.

Fundusz Santander PPK SFIO:

* Subfundusz Santander PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy za wpłatę dokonaną na rzecz Uczestnika urodzonego w latach 2003-2007 zostaną przydzielone pierwsze jednostki uczestnictwa. Złożenie wniosku o dokonanie zmiany alokacji inwestycji lub zmiany alokacji wpłat, w wyniku, których ma nastąpić zbycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Santander PPK 2065 będzie możliwe po uruchomieniu tego subfunduszu. O rozpoczęciu działalności przez subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej Santander.pl/TFI.

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sortWartość poprzedniatable.sortWartość bieżącatable.sortStopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.20211Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander PPK 2025
Wartość poprzednia
1108,67 PLN
16.04.2021
Wartość bieżąca
1105,14 PLN
19.04.2021
Stopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.2021-0,32%
1M+0,83%
3M+0,32%
6M+7,34%
12M+13,27%
36M
60M
120M
YTD+1,58%
1108,67 PLN
16.04.2021
1105,14 PLN
19.04.2021
-0,32%+0,83%+0,32%+7,34%+13,27%+1,58%
Santander PPK 2030
Wartość poprzednia
1153,71 PLN
16.04.2021
Wartość bieżąca
1148,61 PLN
19.04.2021
Stopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.2021-0,44%
1M+1,65%
3M+1,63%
6M+12,68%
12M+21,55%
36M
60M
120M
YTD+3,55%
1153,71 PLN
16.04.2021
1148,61 PLN
19.04.2021
-0,44%+1,65%+1,63%+12,68%+21,55%+3,55%
Santander PPK 2035
Wartość poprzednia
1180,41 PLN
16.04.2021
Wartość bieżąca
1174,22 PLN
19.04.2021
Stopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.2021-0,52%
1M+2,21%
3M+2,46%
6M+17,02%
12M+28,71%
36M
60M
120M
YTD+4,93%
1180,41 PLN
16.04.2021
1174,22 PLN
19.04.2021
-0,52%+2,21%+2,46%+17,02%+28,71%+4,93%
Santander PPK 2040
Wartość poprzednia
1183,32 PLN
16.04.2021
Wartość bieżąca
1177,15 PLN
19.04.2021
Stopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.2021-0,52%
1M+2,20%
3M+2,45%
6M+17,09%
12M+28,80%
36M
60M
120M
YTD+4,92%
1183,32 PLN
16.04.2021
1177,15 PLN
19.04.2021
-0,52%+2,20%+2,45%+17,09%+28,80%+4,92%
Santander PPK 2045
Wartość poprzednia
1210,70 PLN
16.04.2021
Wartość bieżąca
1203,57 PLN
19.04.2021
Stopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.2021-0,59%
1M+2,44%
3M+2,90%
6M+20,07%
12M+33,30%
36M
60M
120M
YTD+5,69%
1210,70 PLN
16.04.2021
1203,57 PLN
19.04.2021
-0,59%+2,44%+2,90%+20,07%+33,30%+5,69%
Santander PPK 2050
Wartość poprzednia
1210,99 PLN
16.04.2021
Wartość bieżąca
1203,85 PLN
19.04.2021
Stopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.2021-0,59%
1M+2,42%
3M+2,87%
6M+20,00%
12M+33,11%
36M
60M
120M
YTD+5,61%
1210,99 PLN
16.04.2021
1203,85 PLN
19.04.2021
-0,59%+2,42%+2,87%+20,00%+33,11%+5,61%
Santander PPK 2055
Wartość poprzednia
1180,61 PLN
16.04.2021
Wartość bieżąca
1173,73 PLN
19.04.2021
Stopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.2021-0,58%
1M+2,32%
3M+2,62%
6M+19,39%
12M+32,03%
36M
60M
120M
YTD+5,33%
1180,61 PLN
16.04.2021
1173,73 PLN
19.04.2021
-0,58%+2,32%+2,62%+19,39%+32,03%+5,33%
Santander PPK 2060
Wartość poprzednia
1173,17 PLN
16.04.2021
Wartość bieżąca
1166,42 PLN
19.04.2021
Stopa zwrotu %
16.04.2021 19.04.2021-0,58%
1M+2,36%
3M+3,03%
6M+19,27%
12M+31,66%
36M
60M
120M
YTD+5,85%
1173,17 PLN
16.04.2021
1166,42 PLN
19.04.2021
-0,58%+2,36%+3,03%+19,27%+31,66%+5,85%
Wybierz subfundusze do porównania

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym na Santander.pl/TFI.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Preferowana pora kontaktu:
Treść:
Wyślij