O Funduszu Santander PPK SFIO:

  • 9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

  • Polityka inwestycyjna subfunduszy, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander PPK 2025
Wartość bieżąca
1130,29 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1131,42 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021-0,10%
1M-0,21%
3M+1,22%
6M+2,64%
12M+10,56%
36M
60M
120M
YTD+3,89%
1130,29 PLN
16.09.2021
1131,42 PLN
15.09.2021
-0,10%
-0,21%
+1,22%
+2,64%
+10,56%
+3,89%
Santander PPK 2030
Wartość bieżąca
1224,02 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1224,30 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021-0,02%
1M+0,66%
3M+3,05%
6M+7,38%
12M+20,89%
36M
60M
120M
YTD+10,35%
1224,02 PLN
16.09.2021
1224,30 PLN
15.09.2021
-0,02%
+0,66%
+3,05%
+7,38%
+20,89%
+10,35%
Santander PPK 2035
Wartość bieżąca
1284,57 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1284,36 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021+0,02%
1M+1,19%
3M+4,29%
6M+10,52%
12M+28,76%
36M
60M
120M
YTD+14,79%
1284,57 PLN
16.09.2021
1284,36 PLN
15.09.2021
+0,02%
+1,19%
+4,29%
+10,52%
+28,76%
+14,79%
Santander PPK 2040
Wartość bieżąca
1286,17 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1285,95 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021+0,02%
1M+1,15%
3M+4,22%
6M+10,38%
12M+28,66%
36M
60M
120M
YTD+14,64%
1286,17 PLN
16.09.2021
1285,95 PLN
15.09.2021
+0,02%
+1,15%
+4,22%
+10,38%
+28,66%
+14,64%
Santander PPK 2045
Wartość bieżąca
1331,87 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1331,57 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021+0,02%
1M+1,33%
3M+4,73%
6M+11,87%
12M+33,61%
36M
60M
120M
YTD+16,96%
1331,87 PLN
16.09.2021
1331,57 PLN
15.09.2021
+0,02%
+1,33%
+4,73%
+11,87%
+33,61%
+16,96%
Santander PPK 2050
Wartość bieżąca
1329,40 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1329,07 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021+0,02%
1M+1,30%
3M+4,63%
6M+11,62%
12M+33,23%
36M
60M
120M
YTD+16,62%
1329,40 PLN
16.09.2021
1329,07 PLN
15.09.2021
+0,02%
+1,30%
+4,63%
+11,62%
+33,23%
+16,62%
Santander PPK 2055
Wartość bieżąca
1292,40 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1292,14 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021+0,02%
1M+1,26%
3M+4,50%
6M+11,22%
12M+32,20%
36M
60M
120M
YTD+15,97%
1292,40 PLN
16.09.2021
1292,14 PLN
15.09.2021
+0,02%
+1,26%
+4,50%
+11,22%
+32,20%
+15,97%
Santander PPK 2060
Wartość bieżąca
1288,05 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1287,91 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021+0,01%
1M+1,24%
3M+4,64%
6M+11,59%
12M+32,32%
36M
60M
120M
YTD+16,89%
1288,05 PLN
16.09.2021
1287,91 PLN
15.09.2021
+0,01%
+1,24%
+4,64%
+11,59%
+32,32%
+16,89%
Santander PPK 2065
Wartość bieżąca
1043,34 PLN
16.09.2021
Wartość poprzednia
1044,34 PLN
15.09.2021
Stopa zwrotu %
15.09.2021 16.09.2021-0,10%
1M+0,21%
3M+0,14%
6M
12M
36M
60M
120M
YTD
1043,34 PLN
16.09.2021
1044,34 PLN
15.09.2021
-0,10%
+0,21%
+0,14%
Wybierz subfundusze do porównania

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Preferowana pora kontaktu:
Treść:
Wyślij