Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Others
Kluczowe informacje dla inwestorów
Dokumenty PPK
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Dokumenty PPK
Prospekty informacyjne i informacja dla Klienta
Inne
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekty informacyjne i informacja dla Klienta
Prospekty informacyjne i informacja dla Klienta
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Dokumenty PPK
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Prospekty informacyjne i informacja dla Klienta
Sprawozdania finansowe
Santander Platinum Dynamiczny (10 marca 2022) (3453.7 kB PDF)

Subfundusz w Santander Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na dzień 10 marca 2022 roku poprzedzający dzień połączenia Subfunduszu Santander Platinum Dynamiczny z Subfunduszem Santander Zrównoważony

Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Dokumenty PPK
Dokumenty PPK
Tabele opłat
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Sprawozdania finansowe
Santander Strategia Dynamiczna (24 lutego 2022) (3184.0 kB PDF)

Subfundusz w Santander Prestiż Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na dzień 24 lutego 2022 roku poprzedzający dzień połączenia Subfunduszu Santander Strategia Dynamiczna z Subfunduszem Santander Prestiż Future Wealth

Sprawozdania finansowe
Santander Platinum Stabilny (24 lutego 2022) (3963.5 kB PDF)

Subfundusz w Santander Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na dzień 24 lutego 2022 roku poprzedzający dzień połączenia Subfunduszu Santander Platinum Stabilny z Subfunduszem Santander Stabilnego Wzrostu

Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe informacje dla inwestorów
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Dokumenty PPK
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Sprawozdania finansowe
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (21 października 2021) (1671.0 kB PDF)

Subfundusz w Santander Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na dzień 21 października 2021 roku poprzedzający dzień połączenia Subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy z Subfunduszem Santander Akcji Polskich

Sprawozdania finansowe
Santander Obligacji Europejskich (21 października 2021) (1556.1 kB PDF)

Subfundusz w Santander Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na dzień 21 października 2021 roku poprzedzający dzień połączenia Subfunduszu Santander Obligacji Europejskich z Subfunduszem Santander Obligacji Korporacyjnych

Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Sprawozdania finansowe
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (7 października 2021) (1660.2 kB PDF)

Subfundusz w Santander Prestiż Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na dzień 7 października 2021 roku poprzedzający dzień połączenia Subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy z Subfunduszem Santander Prestiż Akcji Polskich

Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bilans sprzedaży funduszy
Balance of sales of funds
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela
Dokumenty PPK
Dokumenty PPK
Dokumenty PPK
Bieżące składy portfela
Bieżące składy portfela