Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zarząd i Rada Nadzorcza Santander TFI

Zarząd Santander TFI

 • Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

   • Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

   • Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

    Rada Nadzorcza

    • Jacek Marcinowski

     Przewodniczący Rady Nadzorczej

    • Arkadiusz Przybył

     Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

    • Marcin Prell

     Członek Rady Nadzorczej

    • Wojciech Sieńczyk

     Członek Rady Nadzorczej

    • Maciej Reluga

     Członek Rady Nadzorczej

    • Radosław Kałużny

     Członek Rady Nadzorczej

    • Katarzyna Perez

     Członek Rady Nadzorczej

    • Lazaro de Lazaro Torres

     Członek Rady Nadzorczej

    • Jesus Ruiz Castañeda

     Członek Rady Nadzorczej

    • Adam Celiński

     Członek Rady Nadzorczej