Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zarząd i Rada Nadzorcza Santander TFI

Zarząd Santander TFI

Marcin Groniewski

Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Marlena Janota

  Członkini Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Szymon Borawski - Reks, CFA

  Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Grzegorz Borowski

  Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Janusz Korpa

  Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rada Nadzorcza

 • Jacek Marcinowski

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Marcin Prell

  Członek Rady Nadzorczej

 • Wojciech Sieńczyk

  Członek Rady Nadzorczej

 • Maciej Reluga

  Członek Rady Nadzorczej

 • Radosław Kałużny

  Członek Rady Nadzorczej

 • Katarzyna Perez

  Członek Rady Nadzorczej

 • Lazaro de Lazaro Torres

  Członek Rady Nadzorczej

 • Jesus Ruiz Castañeda

  Członek Rady Nadzorczej

 • Adam Celiński

  Członek Rady Nadzorczej