Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zarząd Santander TFI

Jacek Marcinowski

Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Marcin Groniewski

Wiceprezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Marlena Janota

Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Grzegorz Borowski

Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Janusz Korpa

Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rada Nadzorcza

John Power

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Arkadiusz Przybył

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Marcin Prell

Członek
Rady Nadzorczej

Wojciech Sieńczyk

Członek
Rady Nadzorczej

Maciej Reluga

Członek
Rady Nadzorczej

Radosław Kałużny

Członek
Rady Nadzorczej

Katarzyna Perez

Członek
Rady Nadzorczej

Lazaro de Lazaro Torres

Członek
Rady Nadzorczej

Jesus Ruiz Castañeda

Członek
Rady Nadzorczej