Zarząd Santander TFI

Jacek Marcinowski

Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Marlena Janota

Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Grzegorz Borowski

Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Janusz Korpa

Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zarządzający funduszami

Szymon Borawski - Reks, CFA

Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający Funduszami

Jacek Grel, CFA

Kierownik ds. alokacji aktywów, Zarządzający Funduszami

Michał Hołda

Kierownik Zespołu Obligacji, Zarządzający Funduszami

Adam Nowakowski, CFA

Kierownik Zespołu Analiz, Zarządzający Funduszami

Paweł Pisarczyk

Zarządzający Funduszami

Jakub Płotka, CFA

Zarządzający Funduszami

Marta Stępień, CFA

Młodszy Zarządzający Funduszami