Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

FATCA / CRS

Obowiązki

 

Od 1 grudnia 2016 r. instytucje finansowe działające w Polsce obowiązane są do zbierania informacji o obowiązkach podatkowych klientów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dodatkowo, od 1 maja 2017 r. instytucje finansowe zobowiązane zostały do zbierania informacji o obowiązkach podatkowych klientów także w innych krajach.

Co to oznacza w praktyce?

 

W trakcie składania zleceń dotyczących funduszy Santander (w placówkach Dystrybutorów lub przez internet) może być konieczne podanie dodatkowych danych, w tym o obowiązkach podatkowych w krajach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz złożenie oświadczeń z tym związanych. Jeśli zlecenie, które składasz zawiera pytania dotyczące obowiązków podatkowych – ich podanie jest obowiązkowe by zlecenie mogło zostać zrealizowane.

Kiedy złożyć oświadczenie o obowiązkach podatkowych w innych krajach?

 

Jeśli zlecenie, które składasz zawiera pytania dotyczące obowiązków podatkowych – ich podanie jest obowiązkowe by zlecenie mogło zostać zrealizowane.

Przepisy

 

Obowiązki, o których mowa powyżej wynikają z:

  • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
  • Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, tzw. Ustawa CRS.

Kto powinien złożyć oświadczenie o obowiązkach podatkowych w innych krajach?

 

Każdy uczestnik i osoba zainteresowana nabyciem jednostek uczestnictwa funduszy Santander.

Kiedy złożyć oświadczenie o obowiązkach podatkowych w innych krajach?

 

W dowolnym czasie przy okazji składania zleceń.

Informacja dla osób, które otworzyły subrejestry w okresie 1.07.2014 r. - 30.11.2015 r.

Jeśli otworzyłeś subrejestr w funduszach Santander w okresie 1.07.2014 r. - 30.11.2015 r. i nie złożyłeś oświadczenia o obowiązkach podatkowych wówczas na ww. subrejestrze nie ma możliwości składania zleceń odkupienia i zamiany (podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Aby przywrócić ww. możliwość składania zleceń odkupienia i zamiany wystarczy, że złożysz oświadczenie o obowiązkach podatkowych:

  • osobiście w placówkach dystrybutorów funduszy Santander, lub
  • mailowo – wysyłając skan oświadczenia na adres mailowy: wa.zlecenia@psfinteco.pl, lub
  • listownie – wysyłając oświadczenie na adres: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Oświadczenia można pobrać klikając na poniższe linki.

Jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to należy wypełnić formularz dla osób fizycznych, oświadczenie dotyczy wtedy właściciela firmy.

UWAGA! Prosimy, aby wypełniając formularz uzupełnić wszystkie wymagane pola. Tylko wtedy dokument będzie kompletny i będzie mógł zostać zaakceptowany.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Infolinią Towarzystwa 801 123 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub (+48) 22 431 52 25. Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Informujemy jednocześnie, iż Santander TFI S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego i nie odpowiada za poprawne określenie przez klienta jego obowiązków podatkowych. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy o skontaktowanie się z doradcą podatkowym.