O Funduszu Santander PPK SFIO:

  • 9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO.
  • Polityka inwestycyjna subfunduszy, zgodnie z Ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander PPK 2025
Wartość bieżąca
1122,68 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1127,59 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-0,44%
1M-0,69%
3M+0,50%
6M+2,43%
12M+9,83%
36M
60M
120M
YTD+3,19%
1122,68 PLN
20.09.2021
1127,59 PLN
17.09.2021
-0,44%
-0,69%
+0,50%
+2,43%
+9,83%
+3,19%
Santander PPK 2030
Wartość bieżąca
1206,50 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1219,98 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-1,10%
1M-0,25%
3M+1,49%
6M+6,77%
12M+19,21%
36M
60M
120M
YTD+8,77%
1206,50 PLN
20.09.2021
1219,98 PLN
17.09.2021
-1,10%
-0,25%
+1,49%
+6,77%
+19,21%
+8,77%
Santander PPK 2035
Wartość bieżąca
1259,85 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1279,45 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-1,53%
1M+0,01%
3M+2,16%
6M+9,66%
12M+26,35%
36M
60M
120M
YTD+12,58%
1259,85 PLN
20.09.2021
1279,45 PLN
17.09.2021
-1,53%
+0,01%
+2,16%
+9,66%
+26,35%
+12,58%
Santander PPK 2040
Wartość bieżąca
1261,71 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1281,06 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-1,51%
1M-0,01%
3M+2,11%
6M+9,54%
12M+26,28%
36M
60M
120M
YTD+12,46%
1261,71 PLN
20.09.2021
1281,06 PLN
17.09.2021
-1,51%
-0,01%
+2,11%
+9,54%
+26,28%
+12,46%
Santander PPK 2045
Wartość bieżąca
1303,44 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1325,92 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-1,70%
1M+0,04%
3M+2,34%
6M+10,94%
12M+30,86%
36M
60M
120M
YTD+14,46%
1303,44 PLN
20.09.2021
1325,92 PLN
17.09.2021
-1,70%
+0,04%
+2,34%
+10,94%
+30,86%
+14,46%
Santander PPK 2050
Wartość bieżąca
1301,31 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1323,58 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-1,68%
1M+0,02%
3M+2,26%
6M+10,71%
12M+30,52%
36M
60M
120M
YTD+14,16%
1301,31 PLN
20.09.2021
1323,58 PLN
17.09.2021
-1,68%
+0,02%
+2,26%
+10,71%
+30,52%
+14,16%
Santander PPK 2055
Wartość bieżąca
1265,40 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1286,78 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-1,66%
1M-0,01%
3M+2,18%
6M+10,31%
12M+29,53%
36M
60M
120M
YTD+13,55%
1265,40 PLN
20.09.2021
1286,78 PLN
17.09.2021
-1,66%
-0,01%
+2,18%
+10,31%
+29,53%
+13,55%
Santander PPK 2060
Wartość bieżąca
1262,09 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1282,61 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-1,60%
1M+0,04%
3M+2,37%
6M+10,75%
12M+29,76%
36M
60M
120M
YTD+14,54%
1262,09 PLN
20.09.2021
1282,61 PLN
17.09.2021
-1,60%
+0,04%
+2,37%
+10,75%
+29,76%
+14,54%
Santander PPK 2065
Wartość bieżąca
1019,27 PLN
20.09.2021
Wartość poprzednia
1039,60 PLN
17.09.2021
Stopa zwrotu %
17.09.2021 20.09.2021-1,96%
1M-2,09%
3M-2,15%
6M
12M
36M
60M
120M
YTD
1019,27 PLN
20.09.2021
1039,60 PLN
17.09.2021
-1,96%
-2,09%
-2,15%
Wybierz subfundusze do porównania

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander PPK SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Infolinia PPK: 22 35 54 673

Telefoniczna obsługa uczestników PPK i pracodawców jest prowadzona od poniedziałku do piątku (we wszystkie dni, w które odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w godzinach 9:00 - 17:00. Koszt połączenia zgodny z cennikiem danego operatora.

PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Treść:
Wyślij

Treści zawarte w serwisie Santander.pl/PPK zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander PPK SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.