Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

O nas

Co nas wyróżnia

 • Ponad 25 lat doświadczenia na rynku funduszy inwestycyjnych
 • Zarządzanie aktywami o wartości niemal 21 mld zł*
 • Zaufanie ponad 220 tys. Klientów*
 • Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi ponad 430 mln zł.*
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 5 analityków oraz 4 dealerów. Zespół liczy 11 doradców inwestycyjnych, 9 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst), 4 osoby, które uzyskały certyfikat: The Certificate in ESG Investing.

*Stan na 29.02.2024 r.

 • Nasz cel

  • Efektywne inwestowanie powierzonych środków
   przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego
  • Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre wyniki w przyszłości
 • W co inwestujemy

  • W obligacje skarbowe i korporacyjne
  • W akcje polskie i zagraniczne

Jak inwestujemy?

1. ANALIZA I REKOMENDACJE

Akcje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
 • Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.

Obligacje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
 • Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście. oferowanego oprocentowania.

2. BUDOWA PORTFELA

 • Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli.
 • Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach.

3. REALIZACJA TRANSAKCJI (DEALING)

 • Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli.

4. MONITORING RYZYKA

 • Kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących.

Akcjonariusze Towarzystwa

Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).

Wyróżnienia i nagrody


 • Alfa 2023

  • Statuetka Alfa w kategorii Fundusz Akcji Polskich Małych i Średnich Spółek dla Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (zarządzający: Jakub Płotka, CFA).

  Wyróżnienia dla: Santander TFI, Santander Prestiż Akcji Polskich, Santander Obligacji Skarbowych oraz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych, Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy oraz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu.


 • Konsumencki Lider Jakości 2024

  Złote godło Konsumencki Lider Jakości w kategorii firm obsługujących PPK. Nagroda przyznawna jest przez Strefę Gospodarki – niezależny, ogólnopolski dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.


 • Efektywna Firma i Brylant Polskiej Gospodarki 2022

  Nagroda przyznawana przez Portal Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu.


 • Dobra Marka 2024 – Jakość, Zaufanie, Renoma

  Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.


 • Marka XV-lecia

  Wyróżnienie specjalne z okazji 15-lecia istnienia plebiscytu orgaznizowanego przez redakcję Forum Biznesu (dodatek Dziennik Gazeta Prawna)


 • Konsumencki Lider Jakości 2023

  Trzeci raz z rzędu złote godło „Konsumencki Lider Jakości” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)


 • Alfa 2022

  2 statuetki Alfy w kategoriach:

  • Najlepszy fundusz polskich papierów skarbowych długoterminowych dla Santander Obligacji Skarbowych (zarządzający Michał Hołda).
  • Najlepszy fundusz akcji polskich małych i średnich spółek dla Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (zarządzający Jakub Płotka, CFA).

 • Dobra Marka 2022 – Jakość, Zaufanie, Renoma

  Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.


 • Konsumencki Lider Jakości 2022

  Złote godło „Konsumencki Lider Jakości 2022” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)


 • Brązowy Laur Klienta 2022

  Brązowe godło w ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

  Nagroda przyznawana jest w 100% głosami konsumentów


 • Wyróżnienia Alfa 2021

  w kategorii Fundusz Zrównoważony dla Santander Zrównoważony


 • „Konsumencki Lider Jakości 2021”

  Złote godło „Konsumencki Lider Jakości 2021” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)


 • Wyróżnienia Alfa 2020

  w kategorii Fundusz Polskich Papierów Skarbowych dla Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy, Santander Dłużny Krótkoterminowy


 • Orły Wprost 2020

  Nagroda dla Santander TFI S.A. w kategorii Lider Biznesu


 • Wyróżnienia w konkursie
  Alfa 2019

  Santander TFI S.A. w kategorii najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
  Credit Agricole Stabilnego Wzrostu


 • Złoty Portfel Parkietu 2019

  II miejsce w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych 2019 roku dla Santander Prestiż Technologii i Innowacji


 • Nagroda Alfa 2018

  Credit Agricole Stabilnego Wzrostu – Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu 2018


 • Wyróżnienia Alfa 2018

  Santander Stabilnego Wzrostu
  Santander Akcji Polskich
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy


 • Złoty Portfel Parkietu 2018

  Złoty Portfel Parkietu dla Zarządzającego subfunduszem Santander Platinum Konserwatywny


 • Ranking dziennika Rzeczpospolita 2017

  trzecie miejsce BZ WBK TFI S.A. w kategorii najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych


 • Nagroda Alfa 2017

  Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (obecnie: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych) - Najlepszy Fundusz Polskich Obligacji Korporacyjnych 2017


 • Wyróżnienia Alfa 2017

  Arka Obligacji Korporacyjnych (obecnie: Santander Obligacji Korporacyjnych)
  Credit Agricole Stabilnego Wzrostu


 • Wyróżnienia Alfa 2016

  Arka Prestiż Akcji Polskich (obecnie: Santander Prestiż Akcji Polskich) - Najlepszy Fundusz Akcji Polskich 2016
  Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (obecnie: Santander Prestiż Obligacji korporacyjnych) - Najlepszy Fundusz Polskich Obligacji Korporacyjnych 2016
  Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (obecnie: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych) - Najlepsza Sprzedaż - Bestseller 2016


 • Nagrody Alfa 2015

  Najlepszego Funduszu Akcji Polskich - Credit Agricole Akcyjny
  Najlepszego Funduszu Stabilnego Wzrostu - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu


 • 4 wyróżnienia Alfa 2015

  Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - BZ WBK TFI S.A. (Obecnie: Santander TFI S.A.)
  Najlepszy Fundusz Akcji Polskich - Arka Prestiż Akcji Polskich (obecnie: Santander Prestiż Akcji Polskich)
  Najlepszy Fundusz Zrównoważony - Arka BZ WBK Zrównoważony (obecnie: Santander Zrównoważony)
  Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Skarbowych - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (obecnie: Santander Prestiż Obligacji Skarbowych)


 • Złoty Portfel Parkietu 2014

  dla Zarządzającej Subfunduszem Arka BZ WBK Zrównoważony (obecnie: Santander Zrównoważony)


 • Nagroda Alfa 2013

  dla Najlepszego Polskiego Funduszu Obligacji Korporacyjnych


 • Złoty Portfel Parkietu 2012

  Złoty Portfel Parkietu dla Zarządzających Subfunduszem Arka BZ WBK Akcji Tureckich (obecnie: Santander Akcji Spółek Wzrostowych)
  Złoty Portfel Parkietu dla Najlepszych Zarządzających


 • Tytuł Funduszu Roku 2012

  przyznany przez dziennik Puls Biznesu


 • Tytuł Funduszu Roku 2009

  przyznany przez dziennik Puls Biznesu


 • Orzeł Rzeczpospolitej 2008

  dla Najlepszej Instytucji Finansowej 2008 r.


 • Laur Klienta 2008


 • Statuetka Byka i Niedźwiedzia 2007

  dla Najlepszego TFI


 • Złoty Portfel Parkietu 2006

  dla Najlepszych Zarządzających


 • Statuetka Byka i Niedźwiedzia 2006

  dla Najlepszego TFI


 • Tytuł Najlepszego TFI 2006

  w rankingu dziennika "Rzeczpospolita"


 • Złoty Portfel Parkietu 2005

  dla Najlepszych Zarządzających


 • Statuetka Byka i Niedźwiedzia 2005

  dla Najlepszego TFI


 • Tytuł Najlepszego TFI 2005

  w rankingu dziennika "Rzeczpospolita"


 • Tytuł Najlepszego TFI 2004

  w rankingu dziennika "Rzeczpospolita"


 • Tytuł Najlepszego TFI 2003

  w rankingu dziennika "Rzeczpospolita"


 • Statuetka Byka i Niedźwiedzia 2000

  dla Najlepszego Funduszu Stabilnego Wzrostu