Co nas wyróżnia

 • Niemal 25 lat doświadczenia na rynku funduszy inwestycyjnych
 • Zarządzanie aktywami o wartości niemal 18 mld zł*
 • Zaufanie ponad 180 tys. Klientów*
 • Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi ponad 413 mln zł.
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 5 analityków oraz 4 dealerów. Zespół liczy 9 doradców inwestycyjnych i 9 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst)*

*Stan na 30.11.2021 r.

 • Nasz cel

  • Efektywne inwestowanie powierzonych środków
   przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego
  • Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre
   wyniki w przyszłości
 • W co inwestujemy

  • W obligacje skarbowe i korporacyjne
  • W akcje polskie i zagraniczne

Jak inwestujemy?

1. ANALIZA I REKOMENDACJE

Akcje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
 • Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.

Obligacje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji
 • Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście oferowanego oprocentowania

2. BUDOWA PORTFELA

 • Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli
 • Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach

3. REALIZACJA TRANSAKCJI (DEALING)

 • Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli

4. MONITORING RYZYKA

 • kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących

Akcjonariusze Towarzystwa

Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).

Wyróżnienia i nagrody