Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Dla pracodawcy

Oferta PPK w Santander TFI S.A.
30 Styczeń 2023 r.
5648.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wzory dokumentów

Wzór umowy o zarządzanie PPK
18 Październik 2022 r.
597.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wzór umowy o prowadzenie PPK
18 Październik 2022 r.
552.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Santander PPK - pełnomocnictwo
1 Styczeń 2020 r.
138.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 

Chcesz przenieść PPK do Santander TFI? Sprawdź, jak możesz dokonać formalności.
2 Styczeń 2023 r.
1011.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
 
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK - Krok po kroku
2 Luty 2022 r.
213.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
 
 
Serwis PPK - krok po kroku
2 Luty 2022 r.
419.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Dodaj nowego pracownika do PPK
2 Styczeń 2023 r.
2051.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dla pracownika

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) - nowy sposób na dodatkowe oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (broszura)
30 Styczeń 2023 r.
3164.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) - podstawowe informacje dla pracownika (prezenter)
2 Styczeń 2023 r.
604.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty formalne funduszu Santander PPK SFIO

Prospekt informacyjny Santander PPK SFIO (2 stycznia 2023)
2 Styczeń 2023 r.
2478.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Regulamin rozpatrywania reklamacji - Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)
30 Sierpień 2019 r.
146.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy
18 Październik 2022 r.
255.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych
18 Październik 2022 r.
263.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Wnioski i formularze PPK składane u Pracodawcy

Wniosek o zawarcie Umowy o Prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) z Santander PPK SFIO (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)
1 Styczeń 2020 r.
71.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
9 Wrzesień 2022 r.
50.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Deklaracja o rezygnacji z wpłat do PPK
29 Listopad 2022 r.
305.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Deklaracja dotycząca wpłat Uczestnika PPK
1 Styczeń 2020 r.
78.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Deklaracja finansowania wpłat przez Uczestnika PPK w związku z zawieszeniem finansowania wpłat
1 Styczeń 2020 r.
119.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Oświadczenie Uczestnika PPK o zawartych na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK
4 Styczeń 2021 r.
89.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Oświadczenie Uczestnika PPK o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową
4 Styczeń 2021 r.
83.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę transferową Pracodawcy
1 Styczeń 2020 r.
113.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski i formularze PPK składane do Instytucji Finansowej


Gdzie skierować dyspozycję?

Wypełnioną dyspozycję PPK, z podpisem potwierdzonym notarialnie oraz właściwymi załącznikami (kopie dokument w potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem), prosimy przesyłać na adres:


ProService Finteco Sp. z o.o
ul. Konstruktorska 12a,
02-673 Warszawa

 

 

Formularz ustanowienia/zmiany osób uprawnionych do środków zgromadzonych w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
4 Styczeń 2021 r.
109.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz odwołania osób uprawnionych do środków zgromadzonych w PPK Uczestnika PPK
4 Styczeń 2021 r.
79.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz zmiany danych Uczestnika w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
4 Styczeń 2021 r.
99.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz zmiany alokacji inwestycji w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) - dotyczący bieżących środków Uczestnika PPK (nie dotyczy przyszłych wpłat)
10 Czerwiec 2021 r.
115.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz zmiany alokacji wpłat w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
10 Czerwiec 2021 r.
120.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz zwrotu środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) na wniosek Uczestnika PPK
15 Luty 2021 r.
113.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę transferową Uczestnika PPK
4 Styczeń 2021 r.
106.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) w formie świadczenia małżeńskiego
4 Styczeń 2021 r.
105.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) po osiągnięciu przez Uczestnika PPK 60. roku życia
29 Listopad 2022 r.
332.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o zmianę zadeklarowanej liczby rat
4 Styczeń 2021 r.
98.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę środków z tytułu poważnego zachorowania
4 Styczeń 2021 r.
116.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową na rzecz małżonka zmarłego Uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)
22 Kwiecień 2021 r.
148.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową na rzecz osoby uprawnionej w związku ze śmiercią Uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)
22 Kwiecień 2021 r.
174.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) na rzecz (byłego) małżonka uczestnika PPK
22 Kwiecień 2021 r.
196.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

English

Offer PPK in Santander TFI
30 Styczeń 2023 r.
5627.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 

Employee Capital Plans (PPK) - basic information for the employee (presenter)
2 Styczeń 2023 r.
596.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
The Employee Capital Plan (PPK) - a new way to save after the age of 60 (brochure)
30 Styczeń 2023 r.
3116.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 

Transfer withdrawal to the Employee Capital Plan (PPK) operated by Santander PPK SFIO made by the Employer on behalf of PPK participant
1 Styczeń 2020 r.
47.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Application for making payments into the Employee Capital Plan (PPK) operated by Santander PPK SFIO
18 Październik 2022 r.
78.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Declaration on resignation from making payments into the Employee Capital Plans (PPK)
1 Styczeń 2020 r.
31.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Employee’s statement on the Employee Capital Plans (PPK) operated on their behalf
1 Styczeń 2020 r.
35.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Український


Плани капіталовкладень працівників (PPK) - Додаткові заощадження няк Вам виповниться 60 років (брошура)
30 Styczeń 2023 r.
3270.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Плани капіталовкладень працівників (PPK) - основна інформація для працівника (провідний)
2 Styczeń 2023 r.
719.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Декларація про відмову від здійснення платежів до планів капіталовкладень працівників (PPK)
1 Styczeń 2020 r.
33.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Заява на здійснення платежів до плану капіталовкладень працівників (PPK), який веде Сантандер PPK Відкритий спеціалізований інвестиційний фонд
1 Styczeń 2020 r.
48.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Заява працівника щодо планів капіталовкладень працівників (PPK)
1 Styczeń 2020 r.
36.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Трансферний платіж для Плану капіталовкладень працівників (PPK), який веде Сантандер PPK Відкритий спеціалізований інвестиційний фонд, зроблений роботодавцем від імені учасника PPK
1 Styczeń 2020 r.
52.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Pусский

Планы капиталовложений работников (PPK) - Дополнительные сбережения как Вам исполнится 60 лет (брошюра)
30 Styczeń 2023 r.
3231.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Планы капиталовложений работников (PPK) - новый способ копить на пенсию (ведущий)
2 Styczeń 2023 r.
698.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Treści zawarte na tej podstronie zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.