Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Lepiej być nie może?

Komentarz rynkowy oraz perspektywy na 2024 r.

Przeczytaj więcej

Uruchomi się w nowym oknie

Komentarz rynkowy oraz perspektywy rynkowe na 2024 rok

Za nami znakomity rok dla inwestorów z bardzo dobrymi wynikami subfunduszy Santander TFI. Wszystkie zakończyły 2023 rok na solidnych plusach, a wiele z nich znalazło się na historycznie rekordowych poziomach. A co przyniesie 2024 rok?

Nasze główne tezy inwestycyjne na 2024 rok

  • Miękkie lądowanie

  • Pozytywne otoczenie dla rynków obligacji

  • Neutralne nastawienie RPP

  • Polski konsument rusza na zakupy

  • Fundusze na każdą pogodę – strategie absolutnej stopy zwrotu

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem przygotowanym przez nasz zespół inwestycyjny, który szczegółowo omawia powyższe zagadnienia.