Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Lepiej być nie może?

Komentarz rynkowy oraz perspektywy na 2024 r.

Komentarz rynkowy oraz perspektywy rynkowe na 2024 rok

Za nami znakomity rok dla inwestorów z bardzo dobrymi wynikami subfunduszy Santander TFI. Wszystkie zakończyły 2023 rok na solidnych plusach, a wiele z nich znalazło się na historycznie rekordowych poziomach. A co przyniesie 2024 rok?

Nasze główne tezy inwestycyjne na 2024 rok

  • Miękkie lądowanie

  • Pozytywne otoczenie dla rynków obligacji

  • Neutralne nastawienie RPP

  • Polski konsument rusza na zakupy

  • Fundusze na każdą pogodę – strategie absolutnej stopy zwrotu

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem przygotowanym przez nasz zespół inwestycyjny, który szczegółowo omawia powyższe zagadnienia.