Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Notowania

Tabele i wykresy stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO,
Santander Prestiż SFIO i Santander PPK SFIO

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Błędy walidacji formularza

Typ funduszu:
Rodzaj subfunduszu:
Wszystkie
Wskaźnik ryzyka*:
Wszystkie
Kategoria jednostek (K.J.):
SFIO:
FIO:
Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sort(K.J.)table.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
B
Wartość bieżąca
1516,64 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1517,53 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,06%
1M+2,35%
3M+1,90%
6M+4,85%
12M+13,66%
36M-1,04%
60M+8,79%
120M+25,41%
YTD+12,26%
B
1516,64 PLN
30.11.2023
1517,53 PLN
29.11.2023
-0,06%
+2,35%
+1,90%
+4,85%
+13,66%
-1,04%
+8,79%
+25,41%
+12,26%
Santander Prestiż Akcji Polskich
B
Wartość bieżąca
1969,98 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1975,29 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,27%
1M+4,55%
3M+6,19%
6M+13,42%
12M+33,37%
36M+48,91%
60M+48,04%
120M+57,97%
YTD+29,57%
B
1969,98 PLN
30.11.2023
1975,29 PLN
29.11.2023
-0,27%
+4,55%
+6,19%
+13,42%
+33,37%
+48,91%
+48,04%
+57,97%
+29,57%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
B
Wartość bieżąca
1481,97 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1480,00 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,13%
1M+2,57%
3M+2,58%
6M+6,05%
12M+11,70%
36M+5,17%
60M+11,08%
120M+26,22%
YTD+10,99%
B
1481,97 PLN
30.11.2023
1480,00 PLN
29.11.2023
+0,13%
+2,57%
+2,58%
+6,05%
+11,70%
+5,17%
+11,08%
+26,22%
+10,99%
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
B
Wartość bieżąca
1213,22 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1213,36 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,01%
1M+1,09%
3M+2,10%
6M+3,99%
12M+11,64%
36M+7,74%
60M+11,50%
120M+21,32%
YTD+9,37%
B
1213,22 PLN
30.11.2023
1213,36 PLN
29.11.2023
-0,01%
+1,09%
+2,10%
+3,99%
+11,64%
+7,74%
+11,50%
+21,32%
+9,37%
Santander Prestiż Akcji Europejskich
B
Wartość bieżąca
1494,64 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1486,72 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,53%
1M+7,17%
3M-0,07%
6M+0,73%
12M+8,75%
36M+20,49%
60M+25,28%
120M
YTD+9,45%
B
1494,64 PLN
30.11.2023
1486,72 PLN
29.11.2023
+0,53%
+7,17%
-0,07%
+0,73%
+8,75%
+20,49%
+25,28%
+9,45%
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
B
Wartość bieżąca
1133,93 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1134,95 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,09%
1M+9,38%
3M+2,71%
6M+7,55%
12M+15,14%
36M+17,93%
60M+14,57%
120M
YTD+17,74%
B
1133,93 PLN
30.11.2023
1134,95 PLN
29.11.2023
-0,09%
+9,38%
+2,71%
+7,55%
+15,14%
+17,93%
+14,57%
+17,74%
Santander Prestiż Dłużny Aktywny
B
Wartość bieżąca
1044,19 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1044,16 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.20230,00%
1M+1,75%
3M+2,31%
6M+3,68%
12M+10,42%
36M+4,49%
60M+5,57%
120M
YTD+8,84%
B
1044,19 PLN
30.11.2023
1044,16 PLN
29.11.2023
0,00%
+1,75%
+2,31%
+3,68%
+10,42%
+4,49%
+5,57%
+8,84%
Santander Prestiż Prosperity
B
Wartość bieżąca
1107,39 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1099,93 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,68%
1M+5,77%
3M+5,88%
6M+9,35%
12M+20,04%
36M+15,96%
60M+16,81%
120M
YTD+19,14%
B
1107,39 PLN
30.11.2023
1099,93 PLN
29.11.2023
+0,68%
+5,77%
+5,88%
+9,35%
+20,04%
+15,96%
+16,81%
+19,14%
Santander Prestiż Future Wealth
B
Wartość bieżąca
789,39 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
785,80 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,46%
1M+9,37%
3M-2,17%
6M-1,01%
12M+1,94%
36M-7,76%
60M-10,24%
120M
YTD+3,70%
B
789,39 PLN
30.11.2023
785,80 PLN
29.11.2023
+0,46%
+9,37%
-2,17%
-1,01%
+1,94%
-7,76%
-10,24%
+3,70%
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
B
Wartość bieżąca
862,00 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
859,86 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,25%
1M+4,61%
3M-0,72%
6M+1,59%
12M+6,99%
36M-10,01%
60M+1,83%
120M
YTD+6,60%
B
862,00 PLN
30.11.2023
859,86 PLN
29.11.2023
+0,25%
+4,61%
-0,72%
+1,59%
+6,99%
-10,01%
+1,83%
+6,60%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
B
Wartość bieżąca
752,06 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
746,86 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,70%
1M+19,29%
3M+4,90%
6M+6,59%
12M+23,99%
36M-38,84%
60M-19,51%
120M
YTD+28,39%
B
752,06 PLN
30.11.2023
746,86 PLN
29.11.2023
+0,70%
+19,29%
+4,90%
+6,59%
+23,99%
-38,84%
-19,51%
+28,39%
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
B
Wartość bieżąca
1841,82 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1842,22 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,02%
1M+10,22%
3M+3,81%
6M+8,51%
12M+33,73%
36M+14,17%
60M+98,00%
120M
YTD+41,58%
B
1841,82 PLN
30.11.2023
1842,22 PLN
29.11.2023
-0,02%
+10,22%
+3,81%
+8,51%
+33,73%
+14,17%
+98,00%
+41,58%
Santander Prestiż Alfa
B
Wartość bieżąca
1289,51 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
1289,22 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,02%
1M+2,35%
3M+1,68%
6M+3,69%
12M+13,16%
36M+12,29%
60M+34,22%
120M
YTD+11,08%
B
1289,51 PLN
30.11.2023
1289,22 PLN
29.11.2023
+0,02%
+2,35%
+1,68%
+3,69%
+13,16%
+12,29%
+34,22%
+11,08%
Santander Prestiż Dłużny Globalny
B
Wartość bieżąca
1000,67 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
997,49 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,32%
1M+2,83%
3M+1,98%
6M+3,17%
12M+5,48%
36M-3,71%
60M+5,33%
120M
YTD+4,76%
B
1000,67 PLN
30.11.2023
997,49 PLN
29.11.2023
+0,32%
+2,83%
+1,98%
+3,17%
+5,48%
-3,71%
+5,33%
+4,76%
Santander Dłużny Krótkoterminowy
A
Wartość bieżąca
34,07 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
34,08 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,03%
1M+1,07%
3M+2,04%
6M+4,06%
12M+11,52%
36M+7,99%
60M+11,63%
120M+21,77%
YTD+9,41%
A
34,07 PLN
30.11.2023
34,08 PLN
29.11.2023
-0,03%
+1,07%
+2,04%
+4,06%
+11,52%
+7,99%
+11,63%
+21,77%
+9,41%
Santander Akcji Polskich
A
Wartość bieżąca
44,37 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
44,52 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,34%
1M+4,89%
3M+6,30%
6M+13,94%
12M+32,57%
36M+43,78%
60M+31,31%
120M+23,04%
YTD+29,43%
A
44,37 PLN
30.11.2023
44,52 PLN
29.11.2023
-0,34%
+4,89%
+6,30%
+13,94%
+32,57%
+43,78%
+31,31%
+23,04%
+29,43%
Santander Stabilnego Wzrostu
A
Wartość bieżąca
34,91 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
34,89 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,06%
1M+3,74%
3M+2,50%
6M+4,96%
12M+14,46%
36M+5,02%
60M+10,72%
120M+16,91%
YTD+14,72%
A
34,91 PLN
30.11.2023
34,89 PLN
29.11.2023
+0,06%
+3,74%
+2,50%
+4,96%
+14,46%
+5,02%
+10,72%
+16,91%
+14,72%
Santander Zrównoważony
A
Wartość bieżąca
34,74 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
34,72 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,06%
1M+4,76%
3M+3,27%
6M+7,06%
12M+18,57%
36M+14,92%
60M+14,96%
120M+18,77%
YTD+19,71%
A
34,74 PLN
30.11.2023
34,72 PLN
29.11.2023
+0,06%
+4,76%
+3,27%
+7,06%
+18,57%
+14,92%
+14,96%
+18,77%
+19,71%
Santander Obligacji Skarbowych
A
Wartość bieżąca
23,86 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
23,88 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,08%
1M+2,32%
3M+1,88%
6M+4,74%
12M+13,84%
36M-0,75%
60M+8,75%
120M+22,99%
YTD+12,18%
A
23,86 PLN
30.11.2023
23,88 PLN
29.11.2023
-0,08%
+2,32%
+1,88%
+4,74%
+13,84%
-0,75%
+8,75%
+22,99%
+12,18%
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
A
Wartość bieżąca
44,88 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
44,88 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.20230,00%
1M+10,03%
3M+3,36%
6M+7,21%
12M+28,23%
36M+17,33%
60M+56,49%
120M+8,56%
YTD+32,08%
A
44,88 PLN
30.11.2023
44,88 PLN
29.11.2023
0,00%
+10,03%
+3,36%
+7,21%
+28,23%
+17,33%
+56,49%
+8,56%
+32,08%
Santander Umiarkowany
A
Wartość bieżąca
71,55 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
71,53 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,03%
1M+3,40%
3M+2,67%
6M+5,14%
12M+13,25%
36M+0,25%
60M+11,43%
120M+27,70%
YTD+12,96%
A
71,55 PLN
30.11.2023
71,53 PLN
29.11.2023
+0,03%
+3,40%
+2,67%
+5,14%
+13,25%
+0,25%
+11,43%
+27,70%
+12,96%
Santander Obligacji Korporacyjnych
A
Wartość bieżąca
69,64 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
69,55 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023+0,13%
1M+2,56%
3M+2,61%
6M+5,92%
12M+11,67%
36M+5,53%
60M+11,17%
120M+25,18%
YTD+10,87%
A
69,64 PLN
30.11.2023
69,55 PLN
29.11.2023
+0,13%
+2,56%
+2,61%
+5,92%
+11,67%
+5,53%
+11,17%
+25,18%
+10,87%
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
A
Wartość bieżąca
92,89 PLN
30.11.2023
Wartość poprzednia
93,23 PLN
29.11.2023
Stopa zwrotu %
29.11.2023 30.11.2023-0,36%
1M+4,92%
3M+3,15%
6M+11,23%
12M+36,28%
36M+62,94%
60M+98,82%
120M
YTD+32,81%
A
92,89 PLN
30.11.2023
93,23 PLN
29.11.2023
-0,36%
+4,92%
+3,15%
+11,23%
+36,28%
+62,94%
+98,82%
+32,81%
Wybierz subfundusze do porównania

* Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko straty pieniędzy z inwestycji.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Archiwum notowań Santander FIO Uruchomi się w nowym oknie Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO

 

2 listopada 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (z wcześniejszej: Santander Strategia Stabilna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 2 października 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Platinum Konserwatywny na Santander Umiarkowany.

 • 30 grudnia 2022 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny (z wcześniejszej: Santander Strategia Konserwatywna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 11 marca 2022 r. subfundusz Santander Zrównoważony, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Dynamiczny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

  25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

  25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Prestiż Future Wealth, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Strategia Dynamiczna. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 22 października 2021 r. subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Obligacji Europejskich. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

  22 października 2021 r. subfundusz Santander Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 8 października 2021 r. subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy:
  - Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
  - Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
  poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
  - Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.
  Dlatego wyniki subfunduszy przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 7 września 2018 r. w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniliśmy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także zmieniliśmy nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmieniliśmy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • 13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus). Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 

Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność Uruchomi się w nowym oknie

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.