Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Błędy walidacji formularza

Typ funduszu:
Rodzaj subfunduszu:
Wszystkie
Poziom ryzyka:
Wszystkie
Kategoria jednostek (K.J.):
FIO:
SFIO:
Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sort(K.J.)table.sortWartość poprzedniatable.sortWartość bieżącatable.sortStopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.20211Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander Dłużny Krótkoterminowy
A
Wartość poprzednia
31,70 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
31,71 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,03%
1M+0,25%
3M+0,28%
6M+0,89%
12M+2,82%
36M+4,27%
60M+8,74%
120M+25,68%
YTD+0,41%
A
31,70 PLN
12.04.2021
31,71 PLN
13.04.2021
+0,03%+0,25%+0,28%+0,89%+2,82%+4,27%+8,74%+25,68%+0,41%
Santander Akcji Polskich
A
Wartość poprzednia
35,96 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
35,86 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,28%
1M+1,19%
3M+4,00%
6M+26,40%
12M+41,57%
36M-1,78%
60M+18,58%
120M-11,59%
YTD+7,30%
A
35,96 PLN
12.04.2021
35,86 PLN
13.04.2021
-0,28%+1,19%+4,00%+26,40%+41,57%-1,78%+18,58%-11,59%+7,30%
Santander Stabilnego Wzrostu
A
Wartość poprzednia
35,05 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
35,10 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,14%
1M+1,18%
3M+1,71%
6M+9,72%
12M+16,77%
36M+7,34%
60M+18,18%
120M+28,06%
YTD+2,93%
A
35,05 PLN
12.04.2021
35,10 PLN
13.04.2021
+0,14%+1,18%+1,71%+9,72%+16,77%+7,34%+18,18%+28,06%+2,93%
Santander Zrównoważony
A
Wartość poprzednia
32,91 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
32,95 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,12%
1M+1,14%
3M+2,27%
6M+15,53%
12M+24,57%
36M+4,37%
60M+17,85%
120M+14,57%
YTD+4,01%
A
32,91 PLN
12.04.2021
32,95 PLN
13.04.2021
+0,12%+1,14%+2,27%+15,53%+24,57%+4,37%+17,85%+14,57%+4,01%
Santander Obligacji Skarbowych
A
Wartość poprzednia
23,87 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
23,94 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,29%
1M+0,46%
3M-0,66%
6M+0,25%
12M+3,28%
36M+9,17%
60M+13,68%
120M+44,65%
YTD-0,50%
A
23,87 PLN
12.04.2021
23,94 PLN
13.04.2021
+0,29%+0,46%-0,66%+0,25%+3,28%+9,17%+13,68%+44,65%-0,50%
Santander Obligacji Europejskich
A
Wartość poprzednia
86,06 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
86,02 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,05%
1M+0,24%
3M-0,29%
6M+1,56%
12M+6,58%
36M+7,63%
60M+8,26%
120M+35,12%
YTD-0,12%
A
86,06 PLN
12.04.2021
86,02 PLN
13.04.2021
-0,05%+0,24%-0,29%+1,56%+6,58%+7,63%+8,26%+35,12%-0,12%
Santander Platinum Stabilny
A
Wartość poprzednia
74,84 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
75,14 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,40%
1M+1,34%
3M+1,88%
6M+4,89%
12M+13,08%
36M+19,69%
60M+25,97%
120M+64,96%
YTD+2,68%
A
74,84 PLN
12.04.2021
75,14 PLN
13.04.2021
+0,40%+1,34%+1,88%+4,89%+13,08%+19,69%+25,97%+64,96%+2,68%
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
A
Wartość poprzednia
42,36 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
42,48 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,28%
1M-3,48%
3M-0,93%
6M+23,81%
12M+26,69%
36M-2,81%
60M+11,64%
120M-15,88%
YTD+3,38%
A
42,36 PLN
12.04.2021
42,48 PLN
13.04.2021
+0,28%-3,48%-0,93%+23,81%+26,69%-2,81%+11,64%-15,88%+3,38%
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
A
Wartość poprzednia
43,38 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
43,52 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,32%
1M+3,87%
3M+5,58%
6M+16,46%
12M+57,68%
36M+22,38%
60M+3,79%
120M+1,94%
YTD+7,83%
A
43,38 PLN
12.04.2021
43,52 PLN
13.04.2021
+0,32%+3,87%+5,58%+16,46%+57,68%+22,38%+3,79%+1,94%+7,83%
Santander Platinum Dynamiczny
A
Wartość poprzednia
53,84 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
54,23 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,72%
1M+2,07%
3M+4,31%
6M+9,69%
12M+24,52%
36M+32,17%
60M+42,34%
120M+52,80%
YTD+6,04%
A
53,84 PLN
12.04.2021
54,23 PLN
13.04.2021
+0,72%+2,07%+4,31%+9,69%+24,52%+32,17%+42,34%+52,80%+6,04%
Santander Platinum Konserwatywny
A
Wartość poprzednia
72,24 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
72,41 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,24%
1M+0,72%
3M+0,64%
6M+2,42%
12M+8,01%
36M+12,70%
60M+17,05%
120M
YTD+0,89%
A
72,24 PLN
12.04.2021
72,41 PLN
13.04.2021
+0,24%+0,72%+0,64%+2,42%+8,01%+12,70%+17,05%+0,89%
Santander Obligacji Korporacyjnych
A
Wartość poprzednia
66,72 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
66,71 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,01%
1M+0,38%
3M+0,47%
6M+2,57%
12M+8,58%
36M+5,37%
60M+12,69%
120M
YTD+0,60%
A
66,72 PLN
12.04.2021
66,71 PLN
13.04.2021
-0,01%+0,38%+0,47%+2,57%+8,58%+5,37%+12,69%+0,60%
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
A
Wartość poprzednia
70,20 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
69,96 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,34%
1M+4,25%
3M+11,10%
6M+33,23%
12M+65,66%
36M+26,51%
60M
120M
YTD+14,03%
A
70,20 PLN
12.04.2021
69,96 PLN
13.04.2021
-0,34%+4,25%+11,10%+33,23%+65,66%+26,51%+14,03%
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
B
Wartość poprzednia
1522,03 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1526,34 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,28%
1M+0,46%
3M-0,69%
6M+0,26%
12M+3,56%
36M+9,69%
60M+14,62%
120M+50,71%
YTD-0,51%
B
1522,03 PLN
12.04.2021
1526,34 PLN
13.04.2021
+0,28%+0,46%-0,69%+0,26%+3,56%+9,69%+14,62%+50,71%-0,51%
Santander Prestiż Akcji Polskich
B
Wartość poprzednia
1582,26 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1575,07 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,45%
1M+2,13%
3M+5,43%
6M+28,82%
12M+49,74%
36M+5,83%
60M+32,49%
120M+45,97%
YTD+9,06%
B
1582,26 PLN
12.04.2021
1575,07 PLN
13.04.2021
-0,45%+2,13%+5,43%+28,82%+49,74%+5,83%+32,49%+45,97%+9,06%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
B
Wartość poprzednia
1425,87 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1425,73 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,01%
1M+0,40%
3M+0,49%
6M+2,71%
12M+8,91%
36M+5,68%
60M+13,17%
120M
YTD+0,64%
B
1425,87 PLN
12.04.2021
1425,73 PLN
13.04.2021
-0,01%+0,40%+0,49%+2,71%+8,91%+5,68%+13,17%+0,64%
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
B
Wartość poprzednia
1027,04 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1036,69 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,94%
1M-6,46%
3M-4,37%
6M+24,66%
12M+15,50%
36M-14,27%
60M+1,96%
120M-2,41%
YTD-0,44%
B
1027,04 PLN
12.04.2021
1036,69 PLN
13.04.2021
+0,94%-6,46%-4,37%+24,66%+15,50%-14,27%+1,96%-2,41%-0,44%
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
B
Wartość poprzednia
1130,44 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1130,87 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,04%
1M+0,24%
3M+0,21%
6M+0,81%
12M+2,64%
36M+4,29%
60M+8,59%
120M
YTD+0,32%
B
1130,44 PLN
12.04.2021
1130,87 PLN
13.04.2021
+0,04%+0,24%+0,21%+0,81%+2,64%+4,29%+8,59%+0,32%
Santander Prestiż Akcji Europejskich
B
Wartość poprzednia
1396,02 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1390,63 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,39%
1M+3,30%
3M+8,84%
6M+18,21%
12M+35,39%
36M+11,02%
60M+33,85%
120M
YTD+10,69%
B
1396,02 PLN
12.04.2021
1390,63 PLN
13.04.2021
-0,39%+3,30%+8,84%+18,21%+35,39%+11,02%+33,85%+10,69%
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
B
Wartość poprzednia
1063,92 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1064,10 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,02%
1M+3,65%
3M+6,93%
6M+17,50%
12M+21,27%
36M+4,90%
60M+6,29%
120M
YTD+10,55%
B
1063,92 PLN
12.04.2021
1064,10 PLN
13.04.2021
+0,02%+3,65%+6,93%+17,50%+21,27%+4,90%+6,29%+10,55%
Santander Strategia Dynamiczna
B
Wartość poprzednia
987,00 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
986,90 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,01%
1M+1,39%
3M+2,66%
6M+12,01%
12M+22,13%
36M-0,11%
60M
120M
YTD+4,07%
B
987,00 PLN
12.04.2021
986,90 PLN
13.04.2021
-0,01%+1,39%+2,66%+12,01%+22,13%-0,11%+4,07%
Santander Strategia Konserwatywna
B
Wartość poprzednia
1005,31 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1006,21 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,09%
1M+0,35%
3M+0,27%
6M+1,62%
12M+5,53%
36M+0,47%
60M
120M
YTD+0,39%
B
1005,31 PLN
12.04.2021
1006,21 PLN
13.04.2021
+0,09%+0,35%+0,27%+1,62%+5,53%+0,47%+0,39%
Santander Strategia Stabilna
B
Wartość poprzednia
1000,83 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1001,19 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,04%
1M+0,94%
3M+1,64%
6M+7,51%
12M+14,98%
36M+1,21%
60M
120M
YTD+2,50%
B
1000,83 PLN
12.04.2021
1001,19 PLN
13.04.2021
+0,04%+0,94%+1,64%+7,51%+14,98%+1,21%+2,50%
Santander Strategia Akcyjna
B
Wartość poprzednia
965,29 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
964,92 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021-0,04%
1M+1,99%
3M+4,39%
6M+18,53%
12M+34,17%
36M-0,95%
60M
120M
YTD+6,65%
B
965,29 PLN
12.04.2021
964,92 PLN
13.04.2021
-0,04%+1,99%+4,39%+18,53%+34,17%-0,95%+6,65%
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
B
Wartość poprzednia
1038,20 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1038,82 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,06%
1M-1,26%
3M-1,05%
6M+13,63%
12M+37,79%
36M+8,25%
60M
120M
YTD+3,80%
B
1038,20 PLN
12.04.2021
1038,82 PLN
13.04.2021
+0,06%-1,26%-1,05%+13,63%+37,79%+8,25%+3,80%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
B
Wartość poprzednia
1295,25 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1297,18 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,15%
1M+1,63%
3M+1,23%
6M+6,46%
12M+38,42%
36M+34,17%
60M
120M
YTD+2,32%
B
1295,25 PLN
12.04.2021
1297,18 PLN
13.04.2021
+0,15%+1,63%+1,23%+6,46%+38,42%+34,17%+2,32%
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
B
Wartość poprzednia
1766,34 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1782,68 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,93%
1M+5,97%
3M+6,73%
6M+9,35%
12M+57,43%
36M+82,31%
60M
120M
YTD+6,49%
B
1766,34 PLN
12.04.2021
1782,68 PLN
13.04.2021
+0,93%+5,97%+6,73%+9,35%+57,43%+82,31%+6,49%
Santander Prestiż Alfa
B
Wartość poprzednia
1190,36 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1192,10 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.2021+0,15%
1M+1,31%
3M+3,30%
6M+6,69%
12M+13,42%
36M+16,82%
60M
120M
YTD+4,31%
B
1190,36 PLN
12.04.2021
1192,10 PLN
13.04.2021
+0,15%+1,31%+3,30%+6,69%+13,42%+16,82%+4,31%
Santander Prestiż Dłużny Globalny
B
Wartość poprzednia
1035,79 PLN
12.04.2021
Wartość bieżąca
1035,80 PLN
13.04.2021
Stopa zwrotu %
12.04.2021 13.04.20210,00%
1M-0,05%
3M-0,33%
6M+1,12%
12M+6,89%
36M+5,20%
60M
120M
YTD-0,41%
B
1035,79 PLN
12.04.2021
1035,80 PLN
13.04.2021
0,00%-0,05%-0,33%+1,12%+6,89%+5,20%-0,41%
Wybierz subfundusze do porównania

Archiwum notowań Santander FIO Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO

 

W dniu 4 stycznia 2021 roku
poniższe subfundusze zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:
- Santander Prestiż Dłużny Globalny (wcześniej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
- Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (wcześniej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
- Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.

W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 

 • W dniu 2 stycznia 2020 roku subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 2 stycznia 2020 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 • W dniu 7 września 2018 roku w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmianie uległy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmianie uległy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • W dniu 13 października 2014 roku poniższe subfundusze Arka Platinum zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:

  - Arka Platinum Konserwatywny (wcześniej: Arka BZ WBK Obligacji Plus),
  - Arka Platinum Stabilny (wcześniej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych),
  - Arka Platinum Dynamiczny (wcześniej: Arka BZ WBK Energii).

  W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 

Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u Dystrybutorów funduszy.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w tym funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI.

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.