Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Błędy walidacji formularza

Typ funduszu:
Rodzaj subfunduszu:
Wszystkie
Poziom ryzyka*:
Wszystkie
Kategoria jednostek (K.J.):
SFIO:
FIO:
Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sort(K.J.)table.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
B
Wartość bieżąca
1400,50 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1405,14 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,33%
1M-2,78%
3M-7,69%
6M-7,25%
12M-8,55%
36M+0,46%
60M+7,82%
120M+31,05%
YTD-8,72%
B
1400,50 PLN
02.12.2021
1405,14 PLN
01.12.2021
-0,33%
-2,78%
-7,69%
-7,25%
-8,55%
+0,46%
+7,82%
+31,05%
-8,72%
Santander Prestiż Akcji Polskich
B
Wartość bieżąca
1767,16 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1775,97 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,50%
1M-7,58%
3M-5,49%
6M-0,30%
12M+30,22%
36M+32,80%
60M+43,90%
120M+104,07%
YTD+22,36%
B
1767,16 PLN
02.12.2021
1775,97 PLN
01.12.2021
-0,50%
-7,58%
-5,49%
-0,30%
+30,22%
+32,80%
+43,90%
+104,07%
+22,36%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
B
Wartość bieżąca
1410,63 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1410,70 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.20210,00%
1M-0,51%
3M-1,54%
6M-0,99%
12M-0,05%
36M+5,73%
60M+10,15%
120M+39,43%
YTD-0,42%
B
1410,63 PLN
02.12.2021
1410,70 PLN
01.12.2021
0,00%
-0,51%
-1,54%
-0,99%
-0,05%
+5,73%
+10,15%
+39,43%
-0,42%
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
B
Wartość bieżąca
1095,02 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1096,38 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,12%
1M-1,05%
3M-2,55%
6M-2,46%
12M-2,79%
36M+0,64%
60M+4,83%
120M
YTD-2,86%
B
1095,02 PLN
02.12.2021
1096,38 PLN
01.12.2021
-0,12%
-1,05%
-2,55%
-2,46%
-2,79%
+0,64%
+4,83%
-2,86%
Santander Prestiż Akcji Europejskich
B
Wartość bieżąca
1444,98 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1413,60 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021+2,22%
1M-2,44%
3M-2,60%
6M-0,70%
12M+16,75%
36M+21,12%
60M+29,98%
120M
YTD+15,02%
B
1444,98 PLN
02.12.2021
1413,60 PLN
01.12.2021
+2,22%
-2,44%
-2,60%
-0,70%
+16,75%
+21,12%
+29,98%
+15,02%
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
B
Wartość bieżąca
1121,27 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1123,05 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,16%
1M-2,61%
3M-1,68%
6M+2,98%
12M+17,54%
36M+13,29%
60M+15,11%
120M
YTD+16,49%
B
1121,27 PLN
02.12.2021
1123,05 PLN
01.12.2021
-0,16%
-2,61%
-1,68%
+2,98%
+17,54%
+13,29%
+15,11%
+16,49%
Santander Strategia Dynamiczna
B
Wartość bieżąca
1011,66 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1012,31 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,06%
1M-3,65%
3M-3,45%
6M-0,72%
12M+9,62%
36M+9,58%
60M
120M
YTD+6,68%
B
1011,66 PLN
02.12.2021
1012,31 PLN
01.12.2021
-0,06%
-3,65%
-3,45%
-0,72%
+9,62%
+9,58%
+6,68%
Santander Strategia Konserwatywna
B
Wartość bieżąca
965,65 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
967,19 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,16%
1M-1,55%
3M-3,87%
6M-3,47%
12M-3,46%
36M-2,37%
60M
120M
YTD-3,66%
B
965,65 PLN
02.12.2021
967,19 PLN
01.12.2021
-0,16%
-1,55%
-3,87%
-3,47%
-3,46%
-2,37%
-3,66%
Santander Strategia Stabilna
B
Wartość bieżąca
998,66 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
999,71 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,11%
1M-2,93%
3M-3,74%
6M-1,88%
12M+3,98%
36M+5,34%
60M
120M
YTD+2,24%
B
998,66 PLN
02.12.2021
999,71 PLN
01.12.2021
-0,11%
-2,93%
-3,74%
-1,88%
+3,98%
+5,34%
+2,24%
Santander Prestiż Future Wealth
B
Wartość bieżąca
1017,00 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1014,50 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021+0,25%
1M-2,52%
3M-4,33%
6M-0,26%
12M+17,27%
36M+15,64%
60M
120M
YTD+12,40%
B
1017,00 PLN
02.12.2021
1014,50 PLN
01.12.2021
+0,25%
-2,52%
-4,33%
-0,26%
+17,27%
+15,64%
+12,40%
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
B
Wartość bieżąca
966,68 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
962,67 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021+0,42%
1M-2,20%
3M-6,14%
6M-9,87%
12M+0,02%
36M+14,19%
60M
120M
YTD-3,41%
B
966,68 PLN
02.12.2021
962,67 PLN
01.12.2021
+0,42%
-2,20%
-6,14%
-9,87%
+0,02%
+14,19%
-3,41%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
B
Wartość bieżąca
1225,61 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1285,18 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-4,64%
1M-8,43%
3M-10,88%
6M-2,07%
12M-1,18%
36M+31,17%
60M
120M
YTD-3,33%
B
1225,61 PLN
02.12.2021
1285,18 PLN
01.12.2021
-4,64%
-8,43%
-10,88%
-2,07%
-1,18%
+31,17%
-3,33%
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
B
Wartość bieżąca
1871,65 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1865,71 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021+0,32%
1M-3,10%
3M-3,23%
6M+8,29%
12M+14,97%
36M+101,21%
60M
120M
YTD+11,80%
B
1871,65 PLN
02.12.2021
1865,71 PLN
01.12.2021
+0,32%
-3,10%
-3,23%
+8,29%
+14,97%
+101,21%
+11,80%
Santander Prestiż Alfa
B
Wartość bieżąca
1157,05 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1155,57 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021+0,13%
1M-0,63%
3M-1,91%
6M-3,10%
12M+0,90%
36M+20,43%
60M
120M
YTD+1,25%
B
1157,05 PLN
02.12.2021
1155,57 PLN
01.12.2021
+0,13%
-0,63%
-1,91%
-3,10%
+0,90%
+20,43%
+1,25%
Santander Prestiż Dłużny Globalny
B
Wartość bieżąca
1015,89 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
1015,74 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021+0,01%
1M-0,31%
3M-1,78%
6M-2,00%
12M-2,15%
36M+6,93%
60M
120M
YTD-2,33%
B
1015,89 PLN
02.12.2021
1015,74 PLN
01.12.2021
+0,01%
-0,31%
-1,78%
-2,00%
-2,15%
+6,93%
-2,33%
Santander Dłużny Krótkoterminowy
A
Wartość bieżąca
30,73 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
30,77 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,13%
1M-1,03%
3M-2,51%
6M-2,41%
12M-2,63%
36M+0,69%
60M+4,84%
120M+18,74%
YTD-2,69%
A
30,73 PLN
02.12.2021
30,77 PLN
01.12.2021
-0,13%
-1,03%
-2,51%
-2,41%
-2,63%
+0,69%
+4,84%
+18,74%
-2,69%
Santander Akcji Polskich
A
Wartość bieżąca
40,01 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
40,21 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,50%
1M-7,79%
3M-5,32%
6M-0,12%
12M+26,37%
36M+18,41%
60M+30,45%
120M+37,73%
YTD+19,72%
A
40,01 PLN
02.12.2021
40,21 PLN
01.12.2021
-0,50%
-7,79%
-5,32%
-0,12%
+26,37%
+18,41%
+30,45%
+37,73%
+19,72%
Santander Stabilnego Wzrostu
A
Wartość bieżąca
34,10 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
34,24 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,41%
1M-4,29%
3M-6,45%
6M-4,51%
12M+1,67%
36M+8,15%
60M+16,50%
120M+36,89%
YTD0,00%
A
34,10 PLN
02.12.2021
34,24 PLN
01.12.2021
-0,41%
-4,29%
-6,45%
-4,51%
+1,67%
+8,15%
+16,50%
+36,89%
0,00%
Santander Zrównoważony
A
Wartość bieżąca
33,85 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
33,96 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,32%
1M-4,92%
3M-4,70%
6M-0,85%
12M+10,33%
36M+12,01%
60M+21,54%
120M+42,11%
YTD+6,85%
A
33,85 PLN
02.12.2021
33,96 PLN
01.12.2021
-0,32%
-4,92%
-4,70%
-0,85%
+10,33%
+12,01%
+21,54%
+42,11%
+6,85%
Santander Obligacji Skarbowych
A
Wartość bieżąca
21,94 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
22,02 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,36%
1M-2,75%
3M-7,70%
6M-7,31%
12M-8,66%
36M0,00%
60M+6,92%
120M+28,60%
YTD-8,81%
A
21,94 PLN
02.12.2021
22,02 PLN
01.12.2021
-0,36%
-2,75%
-7,70%
-7,31%
-8,66%
0,00%
+6,92%
+28,60%
-8,81%
Santander Platinum Stabilny
A
Wartość bieżąca
74,48 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
75,08 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,80%
1M-1,12%
3M-2,10%
6M+0,50%
12M+2,83%
36M+17,61%
60M+22,66%
120M+57,06%
YTD+1,78%
A
74,48 PLN
02.12.2021
75,08 PLN
01.12.2021
-0,80%
-1,12%
-2,10%
+0,50%
+2,83%
+17,61%
+22,66%
+57,06%
+1,78%
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
A
Wartość bieżąca
44,20 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
43,94 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021+0,59%
1M-5,74%
3M-5,92%
6M+0,50%
12M+14,42%
36M+54,11%
60M+26,07%
120M+24,96%
YTD+9,51%
A
44,20 PLN
02.12.2021
43,94 PLN
01.12.2021
+0,59%
-5,74%
-5,92%
+0,50%
+14,42%
+54,11%
+26,07%
+24,96%
+9,51%
Santander Platinum Dynamiczny
A
Wartość bieżąca
56,27 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
57,13 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-1,51%
1M-0,69%
3M+0,77%
6M+5,75%
12M+12,18%
36M+34,14%
60M+39,52%
120M+50,21%
YTD+10,03%
A
56,27 PLN
02.12.2021
57,13 PLN
01.12.2021
-1,51%
-0,69%
+0,77%
+5,75%
+12,18%
+34,14%
+39,52%
+50,21%
+10,03%
Santander Platinum Konserwatywny
A
Wartość bieżąca
69,02 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
69,26 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021-0,35%
1M-1,75%
3M-4,63%
6M-3,68%
12M-3,29%
36M+7,49%
60M+12,23%
120M
YTD-3,83%
A
69,02 PLN
02.12.2021
69,26 PLN
01.12.2021
-0,35%
-1,75%
-4,63%
-3,68%
-3,29%
+7,49%
+12,23%
-3,83%
Santander Obligacji Korporacyjnych
A
Wartość bieżąca
65,98 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
65,98 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.20210,00%
1M-0,57%
3M-1,60%
6M-1,03%
12M-0,17%
36M+5,33%
60M+9,53%
120M
YTD-0,50%
A
65,98 PLN
02.12.2021
65,98 PLN
01.12.2021
0,00%
-0,57%
-1,60%
-1,03%
-0,17%
+5,33%
+9,53%
-0,50%
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
A
Wartość bieżąca
80,90 PLN
02.12.2021
Wartość poprzednia
80,75 PLN
01.12.2021
Stopa zwrotu %
01.12.2021 02.12.2021+0,19%
1M-4,64%
3M-0,42%
6M+5,45%
12M+41,43%
36M+73,16%
60M
120M
YTD+31,87%
A
80,90 PLN
02.12.2021
80,75 PLN
01.12.2021
+0,19%
-4,64%
-0,42%
+5,45%
+41,43%
+73,16%
+31,87%
Wybierz subfundusze do porównania

* Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz (skala od 1 do 7). Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Archiwum notowań Santander FIO Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO

 

22 października 2021 r. subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Obligacji Europejskich. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

22 października 2021 r. subfundusz Santander Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 

 • 8 października 2021 r. subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy:
  - Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
  - Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
  poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
  - Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.

  Dlatego wyniki subfunduszy przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 7 września 2018 r. w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniliśmy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także zmieniliśmy nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmieniliśmy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • 13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy Arka Platinum:

  - Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus),
  - Arka Platinum Stabilny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych),
  - Arka Platinum Dynamiczny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Energii).

  Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 

Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.