Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Błędy walidacji formularza

Typ funduszu:
Rodzaj subfunduszu:
Wszystkie
Poziom ryzyka*:
Wszystkie
Kategoria jednostek (K.J.):
SFIO:
FIO:
Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sort(K.J.)table.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
B
Wartość bieżąca
1518,56 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1513,75 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,32%
1M-0,41%
3M+0,33%
6M-0,17%
12M+0,36%
36M+9,48%
60M+12,81%
120M+43,92%
YTD-1,02%
B
1518,56 PLN
21.09.2021
1513,75 PLN
20.09.2021
+0,32%
-0,41%
+0,33%
-0,17%
+0,36%
+9,48%
+12,81%
+43,92%
-1,02%
Santander Prestiż Akcji Polskich
B
Wartość bieżąca
1824,63 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1817,92 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,37%
1M+1,34%
3M+4,29%
6M+20,92%
12M+53,01%
36M+32,07%
60M+48,30%
120M+112,86%
YTD+26,34%
B
1824,63 PLN
21.09.2021
1817,92 PLN
20.09.2021
+0,37%
+1,34%
+4,29%
+20,92%
+53,01%
+32,07%
+48,30%
+112,86%
+26,34%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
B
Wartość bieżąca
1432,70 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1432,11 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,04%
1M0,00%
3M+0,51%
6M+0,94%
12M+3,72%
36M+6,41%
60M+11,54%
120M+40,88%
YTD+1,14%
B
1432,70 PLN
21.09.2021
1432,11 PLN
20.09.2021
+0,04%
0,00%
+0,51%
+0,94%
+3,72%
+6,41%
+11,54%
+40,88%
+1,14%
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
B
Wartość bieżąca
1152,62 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1145,70 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,60%
1M-0,85%
3M+6,62%
6M+2,60%
12M+42,11%
36M+9,22%
60M+11,66%
120M+26,06%
YTD+10,70%
B
1152,62 PLN
21.09.2021
1145,70 PLN
20.09.2021
+0,60%
-0,85%
+6,62%
+2,60%
+42,11%
+9,22%
+11,66%
+26,06%
+10,70%
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
B
Wartość bieżąca
1122,22 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1121,98 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,02%
1M-0,26%
3M+0,17%
6M-0,70%
12M+0,17%
36M+3,27%
60M+7,17%
120M
YTD-0,45%
B
1122,22 PLN
21.09.2021
1121,98 PLN
20.09.2021
+0,02%
-0,26%
+0,17%
-0,70%
+0,17%
+3,27%
+7,17%
-0,45%
Santander Prestiż Akcji Europejskich
B
Wartość bieżąca
1424,40 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1450,78 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021-1,82%
1M-2,41%
3M-1,14%
6M+5,14%
12M+21,36%
36M+13,83%
60M+30,51%
120M
YTD+13,38%
B
1424,40 PLN
21.09.2021
1450,78 PLN
20.09.2021
-1,82%
-2,41%
-1,14%
+5,14%
+21,36%
+13,83%
+30,51%
+13,38%
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
B
Wartość bieżąca
1099,69 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1111,82 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021-1,09%
1M-1,47%
3M+2,69%
6M+6,63%
12M+20,62%
36M+7,79%
60M+10,23%
120M
YTD+14,25%
B
1099,69 PLN
21.09.2021
1111,82 PLN
20.09.2021
-1,09%
-1,47%
+2,69%
+6,63%
+20,62%
+7,79%
+10,23%
+14,25%
Santander Strategia Dynamiczna
B
Wartość bieżąca
1034,66 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1032,02 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,26%
1M+0,25%
3M+1,62%
6M+7,13%
12M+19,66%
36M+10,65%
60M
120M
YTD+9,11%
B
1034,66 PLN
21.09.2021
1032,02 PLN
20.09.2021
+0,26%
+0,25%
+1,62%
+7,13%
+19,66%
+10,65%
+9,11%
Santander Strategia Konserwatywna
B
Wartość bieżąca
1004,31 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1003,29 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,10%
1M-0,21%
3M+0,29%
6M+0,12%
12M+1,76%
36M+1,37%
60M
120M
YTD+0,20%
B
1004,31 PLN
21.09.2021
1003,29 PLN
20.09.2021
+0,10%
-0,21%
+0,29%
+0,12%
+1,76%
+1,37%
+0,20%
Santander Strategia Stabilna
B
Wartość bieżąca
1029,34 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1027,49 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,18%
1M+0,10%
3M+1,07%
6M+4,28%
12M+11,96%
36M+7,78%
60M
120M
YTD+5,38%
B
1029,34 PLN
21.09.2021
1027,49 PLN
20.09.2021
+0,18%
+0,10%
+1,07%
+4,28%
+11,96%
+7,78%
+5,38%
Santander Prestiż Future Wealth
B
Wartość bieżąca
1033,29 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1044,04 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021-1,03%
1M-0,46%
3M+1,46%
6M+10,69%
12M+30,66%
36M+15,15%
60M
120M
YTD+14,20%
B
1033,29 PLN
21.09.2021
1044,04 PLN
20.09.2021
-1,03%
-0,46%
+1,46%
+10,69%
+30,66%
+15,15%
+14,20%
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
B
Wartość bieżąca
988,78 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
987,93 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,09%
1M+0,92%
3M-5,91%
6M-5,65%
12M+11,95%
36M+9,56%
60M
120M
YTD-1,20%
B
988,78 PLN
21.09.2021
987,93 PLN
20.09.2021
+0,09%
+0,92%
-5,91%
-5,65%
+11,95%
+9,56%
-1,20%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
B
Wartość bieżąca
1328,37 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1358,83 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021-2,24%
1M+0,55%
3M+0,56%
6M+8,22%
12M+17,99%
36M+30,70%
60M
120M
YTD+4,78%
B
1328,37 PLN
21.09.2021
1358,83 PLN
20.09.2021
-2,24%
+0,55%
+0,56%
+8,22%
+17,99%
+30,70%
+4,78%
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
B
Wartość bieżąca
1875,79 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1872,73 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,16%
1M-0,08%
3M+4,50%
6M+12,73%
12M+24,33%
36M+79,94%
60M
120M
YTD+12,05%
B
1875,79 PLN
21.09.2021
1872,73 PLN
20.09.2021
+0,16%
-0,08%
+4,50%
+12,73%
+24,33%
+79,94%
+12,05%
Santander Prestiż Alfa
B
Wartość bieżąca
1184,26 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1182,41 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,16%
1M+0,01%
3M-0,18%
6M+0,73%
12M+8,49%
36M+21,06%
60M
120M
YTD+3,63%
B
1184,26 PLN
21.09.2021
1182,41 PLN
20.09.2021
+0,16%
+0,01%
-0,18%
+0,73%
+8,49%
+21,06%
+3,63%
Santander Prestiż Dłużny Globalny
B
Wartość bieżąca
1031,82 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
1032,24 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021-0,04%
1M-0,14%
3M-0,21%
6M-0,21%
12M+0,86%
36M+6,41%
60M
120M
YTD-0,79%
B
1031,82 PLN
21.09.2021
1032,24 PLN
20.09.2021
-0,04%
-0,14%
-0,21%
-0,21%
+0,86%
+6,41%
-0,79%
Santander Dłużny Krótkoterminowy
A
Wartość bieżąca
31,48 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
31,47 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,03%
1M-0,25%
3M+0,13%
6M-0,63%
12M+0,29%
36M+3,28%
60M+7,22%
120M+22,54%
YTD-0,32%
A
31,48 PLN
21.09.2021
31,47 PLN
20.09.2021
+0,03%
-0,25%
+0,13%
-0,63%
+0,29%
+3,28%
+7,22%
+22,54%
-0,32%
Santander Akcji Polskich
A
Wartość bieżąca
41,17 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
41,06 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,27%
1M+1,18%
3M+3,76%
6M+19,20%
12M+50,31%
36M+19,72%
60M+36,23%
120M+37,23%
YTD+23,19%
A
41,17 PLN
21.09.2021
41,06 PLN
20.09.2021
+0,27%
+1,18%
+3,76%
+19,20%
+50,31%
+19,72%
+36,23%
+37,23%
+23,19%
Santander Stabilnego Wzrostu
A
Wartość bieżąca
36,19 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
36,08 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,30%
1M-0,11%
3M+1,20%
6M+4,90%
12M+14,74%
36M+13,84%
60M+20,88%
120M+43,67%
YTD+6,13%
A
36,19 PLN
21.09.2021
36,08 PLN
20.09.2021
+0,30%
-0,11%
+1,20%
+4,90%
+14,74%
+13,84%
+20,88%
+43,67%
+6,13%
Santander Zrównoważony
A
Wartość bieżąca
35,00 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
34,90 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,29%
1M+0,23%
3M+2,04%
6M+8,53%
12M+24,69%
36M+14,98%
60M+25,04%
120M+44,69%
YTD+10,48%
A
35,00 PLN
21.09.2021
34,90 PLN
20.09.2021
+0,29%
+0,23%
+2,04%
+8,53%
+24,69%
+14,98%
+25,04%
+44,69%
+10,48%
Santander Obligacji Skarbowych
A
Wartość bieżąca
23,79 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
23,72 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,30%
1M-0,42%
3M+0,21%
6M-0,29%
12M+0,21%
36M+8,93%
60M+11,80%
120M+39,78%
YTD-1,12%
A
23,79 PLN
21.09.2021
23,72 PLN
20.09.2021
+0,30%
-0,42%
+0,21%
-0,29%
+0,21%
+8,93%
+11,80%
+39,78%
-1,12%
Santander Obligacji Europejskich
A
Wartość bieżąca
86,25 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
86,25 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.20210,00%
1M-0,39%
3M+0,36%
6M+0,59%
12M+2,42%
36M+7,54%
60M+7,01%
120M+21,10%
YTD+0,15%
A
86,25 PLN
21.09.2021
86,25 PLN
20.09.2021
0,00%
-0,39%
+0,36%
+0,59%
+2,42%
+7,54%
+7,01%
+21,10%
+0,15%
Santander Platinum Stabilny
A
Wartość bieżąca
75,96 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
75,71 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,33%
1M-0,42%
3M+1,28%
6M+2,10%
12M+9,25%
36M+18,21%
60M+25,43%
120M+69,97%
YTD+3,80%
A
75,96 PLN
21.09.2021
75,71 PLN
20.09.2021
+0,33%
-0,42%
+1,28%
+2,10%
+9,25%
+18,21%
+25,43%
+69,97%
+3,80%
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
A
Wartość bieżąca
47,71 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
47,51 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,42%
1M-0,27%
3M+4,79%
6M+8,16%
12M+43,10%
36M+22,87%
60M+27,02%
120M+20,33%
YTD+16,11%
A
47,71 PLN
21.09.2021
47,51 PLN
20.09.2021
+0,42%
-0,27%
+4,79%
+8,16%
+43,10%
+22,87%
+27,02%
+20,33%
+16,11%
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
A
Wartość bieżąca
45,25 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
45,10 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,33%
1M-0,42%
3M+1,07%
6M+8,93%
12M+29,69%
36M+81,44%
60M+15,20%
120M+17,20%
YTD+12,12%
A
45,25 PLN
21.09.2021
45,10 PLN
20.09.2021
+0,33%
-0,42%
+1,07%
+8,93%
+29,69%
+81,44%
+15,20%
+17,20%
+12,12%
Santander Platinum Dynamiczny
A
Wartość bieżąca
55,74 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
55,46 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,50%
1M-0,21%
3M+2,37%
6M+4,32%
12M+18,75%
36M+28,82%
60M+42,81%
120M+68,30%
YTD+8,99%
A
55,74 PLN
21.09.2021
55,46 PLN
20.09.2021
+0,50%
-0,21%
+2,37%
+4,32%
+18,75%
+28,82%
+42,81%
+68,30%
+8,99%
Santander Platinum Konserwatywny
A
Wartość bieżąca
72,25 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
72,05 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,28%
1M-0,50%
3M+0,39%
6M+0,33%
12M+3,87%
36M+12,00%
60M+15,58%
120M
YTD+0,67%
A
72,25 PLN
21.09.2021
72,05 PLN
20.09.2021
+0,28%
-0,50%
+0,39%
+0,33%
+3,87%
+12,00%
+15,58%
+0,67%
Santander Obligacji Korporacyjnych
A
Wartość bieżąca
67,05 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
67,02 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,04%
1M+0,03%
3M+0,52%
6M+0,93%
12M+3,58%
36M+6,13%
60M+10,99%
120M
YTD+1,12%
A
67,05 PLN
21.09.2021
67,02 PLN
20.09.2021
+0,04%
+0,03%
+0,52%
+0,93%
+3,58%
+6,13%
+10,99%
+1,12%
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
A
Wartość bieżąca
80,19 PLN
21.09.2021
Wartość poprzednia
79,63 PLN
20.09.2021
Stopa zwrotu %
20.09.2021 21.09.2021+0,70%
1M+1,75%
3M+5,39%
6M+20,46%
12M+55,38%
36M+64,39%
60M
120M
YTD+30,71%
A
80,19 PLN
21.09.2021
79,63 PLN
20.09.2021
+0,70%
+1,75%
+5,39%
+20,46%
+55,38%
+64,39%
+30,71%
Wybierz subfundusze do porównania

* Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz (skala od 1 do 7). Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Archiwum notowań Santander FIO Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO

 

31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 

 • 4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy:
  - Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
  - Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
  poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
  - Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.

  Dlatego wyniki subfunduszy przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 7 września 2018 r. w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniliśmy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także zmieniliśmy nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmieniliśmy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • 13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy Arka Platinum:

  - Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus),
  - Arka Platinum Stabilny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych),
  - Arka Platinum Dynamiczny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Energii).

  Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 

Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.