Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Notowania

Tabele i wykresy stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO,
Santander Prestiż SFIO i Santander PPK SFIO

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Błędy walidacji formularza

Produkt:
Rodzaj subfunduszu:
Wszystkie
Wskaźnik ryzyka*:
Wszystkie
Kategoria jednostek (K.J.):
SFIO:
FIO:
Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
ESG:
Wszystkie
Nazwa subfunduszutable.sort(K.J.)table.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1575,23 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1576,55 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,08%
1M+1,13%
3M+2,36%
6M+1,30%
12M+5,28%
36M+3,87%
60M+10,28%
120M+24,11%
YTD+1,43%
B
1575,23 PLN
18.07.2024
1576,55 PLN
17.07.2024
-0,08%
+1,13%
+2,36%
+1,30%
+5,28%
+3,87%
+10,28%
+24,11%
+1,43%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
2297,23 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
2266,37 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+1,36%
1M+0,47%
3M+3,12%
6M+15,24%
12M+18,80%
36M+28,93%
60M+62,21%
120M+113,15%
YTD+10,03%
B
2297,23 PLN
18.07.2024
2266,37 PLN
17.07.2024
+1,36%
+0,47%
+3,12%
+15,24%
+18,80%
+28,93%
+62,21%
+113,15%
+10,03%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1573,52 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1573,12 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+0,03%
1M+0,98%
3M+2,36%
6M+3,74%
12M+10,75%
36M+10,13%
60M+14,11%
120M+30,10%
YTD+3,53%
B
1573,52 PLN
18.07.2024
1573,12 PLN
17.07.2024
+0,03%
+0,98%
+2,36%
+3,74%
+10,75%
+10,13%
+14,11%
+30,10%
+3,53%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1265,36 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1265,44 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,01%
1M+0,75%
3M+1,45%
6M+2,96%
12M+7,03%
36M+12,76%
60M+14,94%
120M+24,54%
YTD+3,24%
B
1265,36 PLN
18.07.2024
1265,44 PLN
17.07.2024
-0,01%
+0,75%
+1,45%
+2,96%
+7,03%
+12,76%
+14,94%
+24,54%
+3,24%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1658,13 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1674,47 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,98%
1M+0,85%
3M+2,42%
6M+9,97%
12M+10,59%
36M+15,13%
60M+29,54%
120M
YTD+7,52%
B
1658,13 PLN
18.07.2024
1674,47 PLN
17.07.2024
-0,98%
+0,85%
+2,42%
+9,97%
+10,59%
+15,13%
+29,54%
+7,52%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1349,65 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1365,26 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-1,14%
1M+1,53%
3M+10,28%
6M+15,05%
12M+21,68%
36M+21,47%
60M+29,75%
120M
YTD+14,55%
B
1349,65 PLN
18.07.2024
1365,26 PLN
17.07.2024
-1,14%
+1,53%
+10,28%
+15,05%
+21,68%
+21,47%
+29,75%
+14,55%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1093,74 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1093,84 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,01%
1M+0,77%
3M+1,79%
6M+2,34%
12M+6,78%
36M+9,02%
60M+8,49%
120M
YTD+2,77%
B
1093,74 PLN
18.07.2024
1093,84 PLN
17.07.2024
-0,01%
+0,77%
+1,79%
+2,34%
+6,78%
+9,02%
+8,49%
+2,77%
Produkt z art. 9 SFDR
Santander Prestiż Prosperity

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1208,93 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1210,24 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,11%
1M+3,13%
3M+7,67%
6M+5,72%
12M+15,29%
36M+18,10%
60M+24,86%
120M
YTD+3,46%
B
1208,93 PLN
18.07.2024
1210,24 PLN
17.07.2024
-0,11%
+3,13%
+7,67%
+5,72%
+15,29%
+18,10%
+24,86%
+3,46%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
898,92 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
907,15 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,91%
1M+2,15%
3M+7,44%
6M+10,48%
12M+5,59%
36M-12,77%
60M-0,16%
120M
YTD+6,61%
B
898,92 PLN
18.07.2024
907,15 PLN
17.07.2024
-0,91%
+2,15%
+7,44%
+10,48%
+5,59%
-12,77%
-0,16%
+6,61%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
971,95 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
974,90 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,30%
1M+0,73%
3M+6,94%
6M+13,25%
12M+8,98%
36M-7,83%
60M+8,75%
120M
YTD+8,63%
B
971,95 PLN
18.07.2024
974,90 PLN
17.07.2024
-0,30%
+0,73%
+6,94%
+13,25%
+8,98%
-7,83%
+8,75%
+8,63%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
822,19 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
843,84 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-2,57%
1M+3,07%
3M+2,54%
6M+5,18%
12M+0,79%
36M-38,07%
60M-17,05%
120M
YTD-0,10%
B
822,19 PLN
18.07.2024
843,84 PLN
17.07.2024
-2,57%
+3,07%
+2,54%
+5,18%
+0,79%
-38,07%
-17,05%
-0,10%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
2254,32 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
2261,94 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,34%
1M-1,66%
3M+9,57%
6M+15,37%
12M+24,38%
36M+22,32%
60M+111,18%
120M
YTD+17,50%
B
2254,32 PLN
18.07.2024
2261,94 PLN
17.07.2024
-0,34%
-1,66%
+9,57%
+15,37%
+24,38%
+22,32%
+111,18%
+17,50%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1385,07 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1386,12 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,08%
1M+0,08%
3M+1,83%
6M+4,16%
12M+9,58%
36M+16,85%
60M+36,42%
120M
YTD+5,00%
B
1385,07 PLN
18.07.2024
1386,12 PLN
17.07.2024
-0,08%
+0,08%
+1,83%
+4,16%
+9,58%
+16,85%
+36,42%
+5,00%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1046,18 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1046,78 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,06%
1M+0,91%
3M+1,86%
6M+2,71%
12M+6,99%
36M+1,09%
60M+5,18%
120M
YTD+2,79%
B
1046,18 PLN
18.07.2024
1046,78 PLN
17.07.2024
-0,06%
+0,91%
+1,86%
+2,71%
+6,99%
+1,09%
+5,18%
+2,79%

Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna

B
Wartość bieżąca
1016,56 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
1015,95 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+0,06%
1M+0,49%
3M+1,23%
6M
12M
36M
60M
120M
YTD
B
1016,56 PLN
18.07.2024
1015,95 PLN
17.07.2024
+0,06%
+0,49%
+1,23%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
35,52 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
35,52 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.20240,00%
1M+0,77%
3M+1,49%
6M+2,96%
12M+7,08%
36M+12,83%
60M+15,10%
120M+25,03%
YTD+3,23%
A
35,52 PLN
18.07.2024
35,52 PLN
17.07.2024
0,00%
+0,77%
+1,49%
+2,96%
+7,08%
+12,83%
+15,10%
+25,03%
+3,23%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
51,91 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
51,21 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+1,37%
1M+0,54%
3M+3,53%
6M+16,08%
12M+19,47%
36M+29,39%
60M+50,25%
120M+59,38%
YTD+10,12%
A
51,91 PLN
18.07.2024
51,21 PLN
17.07.2024
+1,37%
+0,54%
+3,53%
+16,08%
+19,47%
+29,39%
+50,25%
+59,38%
+10,12%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
38,03 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
37,96 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+0,18%
1M+0,34%
3M+3,09%
6M+5,55%
12M+10,42%
36M+5,64%
60M+16,91%
120M+26,89%
YTD+4,79%
A
38,03 PLN
18.07.2024
37,96 PLN
17.07.2024
+0,18%
+0,34%
+3,09%
+5,55%
+10,42%
+5,64%
+16,91%
+26,89%
+4,79%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
38,88 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
38,70 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+0,47%
1M-0,31%
3M+3,21%
6M+8,39%
12M+13,52%
36M+12,31%
60M+24,82%
120M+35,52%
YTD+6,99%
A
38,88 PLN
18.07.2024
38,70 PLN
17.07.2024
+0,47%
-0,31%
+3,21%
+8,39%
+13,52%
+12,31%
+24,82%
+35,52%
+6,99%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
24,80 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
24,82 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,08%
1M+1,10%
3M+2,35%
6M+1,31%
12M+5,31%
36M+4,29%
60M+10,42%
120M+22,23%
YTD+1,43%
A
24,80 PLN
18.07.2024
24,82 PLN
17.07.2024
-0,08%
+1,10%
+2,35%
+1,31%
+5,31%
+4,29%
+10,42%
+22,23%
+1,43%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
53,68 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
53,70 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024-0,04%
1M-1,81%
3M+4,95%
6M+13,30%
12M+18,55%
36M+18,45%
60M+81,54%
120M+28,88%
YTD+12,92%
A
53,68 PLN
18.07.2024
53,70 PLN
17.07.2024
-0,04%
-1,81%
+4,95%
+13,30%
+18,55%
+18,45%
+81,54%
+28,88%
+12,92%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
76,92 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
76,83 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+0,12%
1M+0,80%
3M+2,96%
6M+4,50%
12M+9,60%
36M+6,40%
60M+16,14%
120M+30,55%
YTD+3,86%
A
76,92 PLN
18.07.2024
76,83 PLN
17.07.2024
+0,12%
+0,80%
+2,96%
+4,50%
+9,60%
+6,40%
+16,14%
+30,55%
+3,86%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
73,93 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
73,91 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+0,03%
1M+0,97%
3M+2,37%
6M+3,75%
12M+10,66%
36M+10,56%
60M+14,44%
120M+28,98%
YTD+3,53%
A
73,93 PLN
18.07.2024
73,91 PLN
17.07.2024
+0,03%
+0,97%
+2,37%
+3,75%
+10,66%
+10,56%
+14,44%
+28,98%
+3,53%

Dostępny również w:IKEStrona informacyjna

A
Wartość bieżąca
108,75 PLN
18.07.2024
Wartość poprzednia
107,81 PLN
17.07.2024
Stopa zwrotu %
17.07.2024 18.07.2024+0,87%
1M-0,32%
3M+3,39%
6M+13,70%
12M+16,70%
36M+39,26%
60M+116,37%
120M
YTD+11,62%
A
108,75 PLN
18.07.2024
107,81 PLN
17.07.2024
+0,87%
-0,32%
+3,39%
+13,70%
+16,70%
+39,26%
+116,37%
+11,62%
Wybierz subfundusze do porównania

* Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko straty pieniędzy z inwestycji.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Archiwum notowań Santander FIO Uruchomi się w nowym oknie Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO

 

2 listopada 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (z wcześniejszej: Santander Strategia Stabilna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 2 października 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Platinum Konserwatywny na Santander Umiarkowany.

 • 30 grudnia 2022 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny (z wcześniejszej: Santander Strategia Konserwatywna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 11 marca 2022 r. subfundusz Santander Zrównoważony, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Dynamiczny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

  25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

  25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Prestiż Future Wealth, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Strategia Dynamiczna. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 22 października 2021 r. subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Obligacji Europejskich. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

  22 października 2021 r. subfundusz Santander Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 8 października 2021 r. subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy:
  - Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
  - Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
  poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
  - Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.
  Dlatego wyniki subfunduszy przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 7 września 2018 r. w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniliśmy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także zmieniliśmy nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmieniliśmy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • 13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus). Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 

Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność Uruchomi się w nowym oknie

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.