Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Błędy walidacji formularza

Typ funduszu:
Rodzaj subfunduszu:
Wszystkie
Poziom ryzyka*:
Wszystkie
Kategoria jednostek (K.J.):
SFIO:
FIO:
Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sort(K.J.)table.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
B
Wartość bieżąca
1281,36 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
1277,10 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022+0,33%
1M+0,37%
3M-7,25%
6M-9,16%
12M-14,72%
36M-9,47%
60M-4,26%
120M+15,82%
YTD-6,95%
B
1281,36 PLN
19.05.2022
1277,10 PLN
18.05.2022
+0,33%
+0,37%
-7,25%
-9,16%
-14,72%
-9,47%
-4,26%
+15,82%
-6,95%
Santander Prestiż Akcji Polskich
B
Wartość bieżąca
1468,71 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
1484,05 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-1,03%
1M-10,89%
3M-13,42%
6M-18,57%
12M-12,65%
36M+9,46%
60M-0,65%
120M+72,18%
YTD-17,83%
B
1468,71 PLN
19.05.2022
1484,05 PLN
18.05.2022
-1,03%
-10,89%
-13,42%
-18,57%
-12,65%
+9,46%
-0,65%
+72,18%
-17,83%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
B
Wartość bieżąca
1334,07 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
1336,56 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,19%
1M-1,47%
3M-4,12%
6M-5,88%
12M-5,95%
36M-2,25%
60M+1,65%
120M+25,37%
YTD-5,79%
B
1334,07 PLN
19.05.2022
1336,56 PLN
18.05.2022
-0,19%
-1,47%
-4,12%
-5,88%
-5,95%
-2,25%
+1,65%
+25,37%
-5,79%
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
B
Wartość bieżąca
1077,39 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
1077,12 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022+0,03%
1M+0,70%
3M-2,16%
6M-2,09%
12M-3,99%
36M-1,57%
60M+1,87%
120M
YTD-1,50%
B
1077,39 PLN
19.05.2022
1077,12 PLN
18.05.2022
+0,03%
+0,70%
-2,16%
-2,09%
-3,99%
-1,57%
+1,87%
-1,50%
Santander Prestiż Akcji Europejskich
B
Wartość bieżąca
1332,03 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
1344,35 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,92%
1M-0,68%
3M-7,67%
6M-11,86%
12M-6,72%
36M+6,06%
60M+3,60%
120M
YTD-10,42%
B
1332,03 PLN
19.05.2022
1344,35 PLN
18.05.2022
-0,92%
-0,68%
-7,67%
-11,86%
-6,72%
+6,06%
+3,60%
-10,42%
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
B
Wartość bieżąca
981,26 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
1013,30 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-3,16%
1M-8,48%
3M-10,22%
6M-15,59%
12M-9,41%
36M-5,28%
60M-8,13%
120M
YTD-17,23%
B
981,26 PLN
19.05.2022
1013,30 PLN
18.05.2022
-3,16%
-8,48%
-10,22%
-15,59%
-9,41%
-5,28%
-8,13%
-17,23%
Santander Strategia Konserwatywna
B
Wartość bieżąca
919,33 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
919,58 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,03%
1M-0,33%
3M-3,92%
6M-5,34%
12M-7,78%
36M-7,79%
60M
120M
YTD-4,12%
B
919,33 PLN
19.05.2022
919,58 PLN
18.05.2022
-0,03%
-0,33%
-3,92%
-5,34%
-7,78%
-7,79%
-4,12%
Santander Strategia Stabilna
B
Wartość bieżąca
911,78 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
914,32 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,28%
1M-3,18%
3M-6,38%
6M-9,82%
12M-8,99%
36M-4,02%
60M
120M
YTD-8,56%
B
911,78 PLN
19.05.2022
914,32 PLN
18.05.2022
-0,28%
-3,18%
-6,38%
-9,82%
-8,99%
-4,02%
-8,56%
Santander Prestiż Future Wealth
B
Wartość bieżąca
790,77 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
797,15 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,80%
1M-10,45%
3M-14,52%
6M-25,16%
12M-19,53%
36M-8,68%
60M
120M
YTD-23,24%
B
790,77 PLN
19.05.2022
797,15 PLN
18.05.2022
-0,80%
-10,45%
-14,52%
-25,16%
-19,53%
-8,68%
-23,24%
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
B
Wartość bieżąca
833,22 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
836,37 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,38%
1M-5,88%
3M-12,75%
6M-15,70%
12M-19,31%
36M-2,37%
60M
120M
YTD-13,81%
B
833,22 PLN
19.05.2022
836,37 PLN
18.05.2022
-0,38%
-5,88%
-12,75%
-15,70%
-19,31%
-2,37%
-13,81%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
B
Wartość bieżąca
620,73 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
652,22 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-4,83%
1M-26,89%
3M-34,24%
6M-55,81%
12M-48,22%
36M-35,66%
60M
120M
YTD-48,35%
B
620,73 PLN
19.05.2022
652,22 PLN
18.05.2022
-4,83%
-26,89%
-34,24%
-55,81%
-48,22%
-35,66%
-48,35%
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
B
Wartość bieżąca
1402,02 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
1404,42 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,17%
1M-13,38%
3M-14,68%
6M-28,85%
12M-15,89%
36M+37,40%
60M
120M
YTD-26,99%
B
1402,02 PLN
19.05.2022
1404,42 PLN
18.05.2022
-0,17%
-13,38%
-14,68%
-28,85%
-15,89%
+37,40%
-26,99%
Santander Prestiż Alfa
B
Wartość bieżąca
1133,63 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
1133,21 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022+0,04%
1M+0,64%
3M-1,16%
6M-2,31%
12M-4,52%
36M+12,94%
60M
120M
YTD-1,26%
B
1133,63 PLN
19.05.2022
1133,21 PLN
18.05.2022
+0,04%
+0,64%
-1,16%
-2,31%
-4,52%
+12,94%
-1,26%
Santander Prestiż Dłużny Globalny
B
Wartość bieżąca
961,91 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
962,57 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,07%
1M-1,46%
3M-3,97%
6M-5,68%
12M-7,11%
36M-2,01%
60M
120M
YTD-5,59%
B
961,91 PLN
19.05.2022
962,57 PLN
18.05.2022
-0,07%
-1,46%
-3,97%
-5,68%
-7,11%
-2,01%
-5,59%
Santander Dłużny Krótkoterminowy
A
Wartość bieżąca
30,26 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
30,25 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022+0,03%
1M+0,73%
3M-2,10%
6M-1,98%
12M-3,88%
36M-1,43%
60M+1,99%
120M+14,32%
YTD-1,43%
A
30,26 PLN
19.05.2022
30,25 PLN
18.05.2022
+0,03%
+0,73%
-2,10%
-1,98%
-3,88%
-1,43%
+1,99%
+14,32%
-1,43%
Santander Akcji Polskich
A
Wartość bieżąca
33,25 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
33,58 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,98%
1M-10,67%
3M-13,66%
6M-18,90%
12M-11,99%
36M+0,67%
60M-10,74%
120M+20,51%
YTD-18,18%
A
33,25 PLN
19.05.2022
33,58 PLN
18.05.2022
-0,98%
-10,67%
-13,66%
-18,90%
-11,99%
+0,67%
-10,74%
+20,51%
-18,18%
Santander Stabilnego Wzrostu
A
Wartość bieżąca
30,01 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
30,05 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,13%
1M-3,29%
3M-8,59%
6M-13,64%
12M-14,33%
36M-5,51%
60M-5,95%
120M+18,85%
YTD-11,45%
A
30,01 PLN
19.05.2022
30,05 PLN
18.05.2022
-0,13%
-3,29%
-8,59%
-13,64%
-14,33%
-5,51%
-5,95%
+18,85%
-11,45%
Santander Zrównoważony
A
Wartość bieżąca
29,21 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
29,32 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,38%
1M-5,80%
3M-9,48%
6M-15,99%
12M-11,59%
36M-2,86%
60M-7,27%
120M+23,35%
YTD-14,52%
A
29,21 PLN
19.05.2022
29,32 PLN
18.05.2022
-0,38%
-5,80%
-9,48%
-15,99%
-11,59%
-2,86%
-7,27%
+23,35%
-14,52%
Santander Obligacji Skarbowych
A
Wartość bieżąca
20,11 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
20,04 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022+0,35%
1M+0,45%
3M-7,07%
6M-9,00%
12M-14,64%
36M-9,66%
60M-4,78%
120M+13,62%
YTD-6,77%
A
20,11 PLN
19.05.2022
20,04 PLN
18.05.2022
+0,35%
+0,45%
-7,07%
-9,00%
-14,64%
-9,66%
-4,78%
+13,62%
-6,77%
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
A
Wartość bieżąca
35,21 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
35,34 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,37%
1M-9,99%
3M-12,59%
6M-23,97%
12M-17,06%
36M+42,96%
60M-12,95%
120M-6,46%
YTD-21,93%
A
35,21 PLN
19.05.2022
35,34 PLN
18.05.2022
-0,37%
-9,99%
-12,59%
-23,97%
-17,06%
+42,96%
-12,95%
-6,46%
-21,93%
Santander Platinum Konserwatywny
A
Wartość bieżąca
61,87 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
62,03 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,26%
1M-3,43%
3M-6,84%
6M-11,42%
12M-13,15%
36M-5,48%
60M-1,32%
120M+23,22%
YTD-9,60%
A
61,87 PLN
19.05.2022
62,03 PLN
18.05.2022
-0,26%
-3,43%
-6,84%
-11,42%
-13,15%
-5,48%
-1,32%
+23,22%
-9,60%
Santander Obligacji Korporacyjnych
A
Wartość bieżąca
62,57 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
62,69 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-0,19%
1M-1,40%
3M-3,96%
6M-5,63%
12M-5,75%
36M-2,17%
60M+1,48%
120M+24,12%
YTD-5,54%
A
62,57 PLN
19.05.2022
62,69 PLN
18.05.2022
-0,19%
-1,40%
-3,96%
-5,63%
-5,75%
-2,17%
+1,48%
+24,12%
-5,54%
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
A
Wartość bieżąca
67,70 PLN
19.05.2022
Wartość poprzednia
68,47 PLN
18.05.2022
Stopa zwrotu %
18.05.2022 19.05.2022-1,12%
1M-8,25%
3M-11,07%
6M-17,52%
12M-8,10%
36M+41,54%
60M
120M
YTD-15,84%
A
67,70 PLN
19.05.2022
68,47 PLN
18.05.2022
-1,12%
-8,25%
-11,07%
-17,52%
-8,10%
+41,54%
-15,84%
Wybierz subfundusze do porównania

* Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz (skala od 1 do 7). Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Archiwum notowań Santander FIO Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO

 

11 marca 2022 r. subfundusz Santander Zrównoważony, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Dynamiczny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Prestiż Future Wealth, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Strategia Dynamiczna. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 

 • 22 października 2021 r. subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Obligacji Europejskich. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

  22 października 2021 r. subfundusz Santander Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 8 października 2021 r. subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 • 31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy:
  - Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
  - Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
  poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
  - Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.
  Dlatego wyniki subfunduszy przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 • 7 września 2018 r. w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniliśmy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także zmieniliśmy nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmieniliśmy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • 13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus). Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 

Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.