Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Błędy walidacji formularza

Typ funduszu:
Rodzaj subfunduszu:
Wszystkie
Poziom ryzyka*:
Wszystkie
Kategoria jednostek (K.J.):
SFIO:
FIO:
Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sort(K.J.)table.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
B
Wartość bieżąca
1511,34 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1513,51 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,14%
1M+0,57%
3M-0,94%
6M-1,36%
12M+0,91%
36M+9,13%
60M+13,48%
120M+45,39%
YTD-1,49%
B
1511,34 PLN
22.06.2021
1513,51 PLN
21.06.2021
-0,14%
+0,57%
-0,94%
-1,36%
+0,91%
+9,13%
+13,48%
+45,39%
-1,49%
Santander Prestiż Akcji Polskich
B
Wartość bieżąca
1758,65 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1749,63 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,52%
1M+3,39%
3M+15,81%
6M+26,00%
12M+43,01%
36M+25,24%
60M+52,75%
120M+66,97%
YTD+21,77%
B
1758,65 PLN
22.06.2021
1749,63 PLN
21.06.2021
+0,52%
+3,39%
+15,81%
+26,00%
+43,01%
+25,24%
+52,75%
+66,97%
+21,77%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
B
Wartość bieżąca
1425,34 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1425,47 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,01%
1M+0,37%
3M+0,41%
6M+0,76%
12M+4,85%
36M+6,20%
60M+12,19%
120M+42,21%
YTD+0,62%
B
1425,34 PLN
22.06.2021
1425,47 PLN
21.06.2021
-0,01%
+0,37%
+0,41%
+0,76%
+4,85%
+6,20%
+12,19%
+42,21%
+0,62%
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
B
Wartość bieżąca
1083,71 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1081,04 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,25%
1M+1,39%
3M+3,25%
6M+9,14%
12M+13,23%
36M-3,22%
60M+7,86%
120M+9,64%
YTD+4,08%
B
1083,71 PLN
22.06.2021
1081,04 PLN
21.06.2021
+0,25%
+1,39%
+3,25%
+9,14%
+13,23%
-3,22%
+7,86%
+9,64%
+4,08%
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
B
Wartość bieżąca
1120,16 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1120,31 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,01%
1M-0,41%
3M-0,88%
6M-0,58%
12M+0,53%
36M+3,23%
60M+7,49%
120M
YTD-0,63%
B
1120,16 PLN
22.06.2021
1120,31 PLN
21.06.2021
-0,01%
-0,41%
-0,88%
-0,58%
+0,53%
+3,23%
+7,49%
-0,63%
Santander Prestiż Akcji Europejskich
B
Wartość bieżąca
1451,37 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1440,80 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,73%
1M+2,10%
3M+7,83%
6M+19,30%
12M+24,83%
36M+15,00%
60M+34,90%
120M
YTD+15,53%
B
1451,37 PLN
22.06.2021
1440,80 PLN
21.06.2021
+0,73%
+2,10%
+7,83%
+19,30%
+24,83%
+15,00%
+34,90%
+15,53%
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
B
Wartość bieżąca
1084,09 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1070,93 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+1,23%
1M+0,68%
3M+5,43%
6M+15,62%
12M+15,11%
36M+6,90%
60M+7,53%
120M
YTD+12,63%
B
1084,09 PLN
22.06.2021
1070,93 PLN
21.06.2021
+1,23%
+0,68%
+5,43%
+15,62%
+15,11%
+6,90%
+7,53%
+12,63%
Santander Strategia Dynamiczna
B
Wartość bieżąca
1021,98 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1018,19 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,37%
1M+2,00%
3M+5,40%
6M+9,11%
12M+16,99%
36M+7,42%
60M
120M
YTD+7,77%
B
1021,98 PLN
22.06.2021
1018,19 PLN
21.06.2021
+0,37%
+2,00%
+5,40%
+9,11%
+16,99%
+7,42%
+7,77%
Santander Strategia Konserwatywna
B
Wartość bieżąca
1000,98 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1001,43 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,04%
1M+0,32%
3M-0,31%
6M-0,04%
12M+2,45%
36M+0,84%
60M
120M
YTD-0,13%
B
1000,98 PLN
22.06.2021
1001,43 PLN
21.06.2021
-0,04%
+0,32%
-0,31%
-0,04%
+2,45%
+0,84%
-0,13%
Santander Strategia Stabilna
B
Wartość bieżąca
1020,52 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1018,44 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,20%
1M+1,40%
3M+3,12%
6M+5,28%
12M+10,86%
36M+5,56%
60M
120M
YTD+4,47%
B
1020,52 PLN
22.06.2021
1018,44 PLN
21.06.2021
+0,20%
+1,40%
+3,12%
+5,28%
+10,86%
+5,56%
+4,47%
Santander Strategia Akcyjna
B
Wartość bieżąca
1024,92 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1018,42 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,64%
1M+3,17%
3M+9,14%
6M+15,50%
12M+26,44%
36M+11,42%
60M
120M
YTD+13,28%
B
1024,92 PLN
22.06.2021
1018,42 PLN
21.06.2021
+0,64%
+3,17%
+9,14%
+15,50%
+26,44%
+11,42%
+13,28%
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
B
Wartość bieżąca
1048,99 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1050,94 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,19%
1M+1,39%
3M+0,06%
6M+7,12%
12M+25,96%
36M+11,89%
60M
120M
YTD+4,82%
B
1048,99 PLN
22.06.2021
1050,94 PLN
21.06.2021
-0,19%
+1,39%
+0,06%
+7,12%
+25,96%
+11,89%
+4,82%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
B
Wartość bieżąca
1320,94 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1321,03 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,01%
1M+7,59%
3M+6,55%
6M+4,27%
12M+23,33%
36M+33,53%
60M
120M
YTD+4,19%
B
1320,94 PLN
22.06.2021
1321,03 PLN
21.06.2021
-0,01%
+7,59%
+6,55%
+4,27%
+23,33%
+33,53%
+4,19%
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
B
Wartość bieżąca
1813,65 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1794,97 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+1,04%
1M+7,09%
3M+7,49%
6M+8,77%
12M+28,30%
36M+75,81%
60M
120M
YTD+8,34%
B
1813,65 PLN
22.06.2021
1794,97 PLN
21.06.2021
+1,04%
+7,09%
+7,49%
+8,77%
+28,30%
+75,81%
+8,34%
Santander Prestiż Alfa
B
Wartość bieżąca
1188,53 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1186,34 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,18%
1M-0,32%
3M+0,65%
6M+3,84%
12M+10,40%
36M+16,66%
60M
120M
YTD+4,00%
B
1188,53 PLN
22.06.2021
1186,34 PLN
21.06.2021
+0,18%
-0,32%
+0,65%
+3,84%
+10,40%
+16,66%
+4,00%
Santander Prestiż Dłużny Globalny
B
Wartość bieżąca
1033,95 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
1033,95 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.20210,00%
1M-0,08%
3M-0,02%
6M-0,51%
12M+2,75%
36M+6,45%
60M
120M
YTD-0,59%
B
1033,95 PLN
22.06.2021
1033,95 PLN
21.06.2021
0,00%
-0,08%
-0,02%
-0,51%
+2,75%
+6,45%
-0,59%
Santander Dłużny Krótkoterminowy
A
Wartość bieżąca
31,44 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
31,44 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.20210,00%
1M-0,35%
3M-0,76%
6M-0,41%
12M+0,70%
36M+3,32%
60M+7,52%
120M+23,49%
YTD-0,44%
A
31,44 PLN
22.06.2021
31,44 PLN
21.06.2021
0,00%
-0,35%
-0,76%
-0,41%
+0,70%
+3,32%
+7,52%
+23,49%
-0,44%
Santander Akcji Polskich
A
Wartość bieżąca
39,85 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
39,68 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,43%
1M+4,18%
3M+14,81%
6M+22,88%
12M+38,95%
36M+17,07%
60M+35,91%
120M+7,59%
YTD+19,24%
A
39,85 PLN
22.06.2021
39,68 PLN
21.06.2021
+0,43%
+4,18%
+14,81%
+22,88%
+38,95%
+17,07%
+35,91%
+7,59%
+19,24%
Santander Stabilnego Wzrostu
A
Wartość bieżąca
35,78 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
35,76 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,06%
1M+1,76%
3M+3,35%
6M+5,92%
12M+12,59%
36M+12,34%
60M+21,45%
120M+32,76%
YTD+4,93%
A
35,78 PLN
22.06.2021
35,76 PLN
21.06.2021
+0,06%
+1,76%
+3,35%
+5,92%
+12,59%
+12,34%
+21,45%
+32,76%
+4,93%
Santander Zrównoważony
A
Wartość bieżąca
34,40 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
34,30 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,29%
1M+3,33%
3M+6,37%
6M+10,54%
12M+19,15%
36M+13,72%
60M+25,50%
120M+26,15%
YTD+8,59%
A
34,40 PLN
22.06.2021
34,30 PLN
21.06.2021
+0,29%
+3,33%
+6,37%
+10,54%
+19,15%
+13,72%
+25,50%
+26,15%
+8,59%
Santander Obligacji Skarbowych
A
Wartość bieżąca
23,71 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
23,74 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,13%
1M+0,64%
3M-0,92%
6M-1,29%
12M+0,81%
36M+8,71%
60M+12,58%
120M+40,88%
YTD-1,45%
A
23,71 PLN
22.06.2021
23,74 PLN
21.06.2021
-0,13%
+0,64%
-0,92%
-1,29%
+0,81%
+8,71%
+12,58%
+40,88%
-1,45%
Santander Obligacji Europejskich
A
Wartość bieżąca
85,89 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
85,94 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,06%
1M+0,49%
3M+0,10%
6M-0,15%
12M+3,33%
36M+7,71%
60M+5,44%
120M+33,08%
YTD-0,27%
A
85,89 PLN
22.06.2021
85,94 PLN
21.06.2021
-0,06%
+0,49%
+0,10%
-0,15%
+3,33%
+7,71%
+5,44%
+33,08%
-0,27%
Santander Platinum Stabilny
A
Wartość bieżąca
75,02 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
75,00 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,03%
1M+1,71%
3M+0,63%
6M+3,08%
12M+8,77%
36M+16,93%
60M+24,51%
120M+67,91%
YTD+2,51%
A
75,02 PLN
22.06.2021
75,00 PLN
21.06.2021
+0,03%
+1,71%
+0,63%
+3,08%
+8,77%
+16,93%
+24,51%
+67,91%
+2,51%
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
A
Wartość bieżąca
45,69 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
45,53 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,35%
1M+2,12%
3M+8,53%
6M+15,58%
12M+24,23%
36M+11,68%
60M+22,10%
120M-1,02%
YTD+11,19%
A
45,69 PLN
22.06.2021
45,53 PLN
21.06.2021
+0,35%
+2,12%
+8,53%
+15,58%
+24,23%
+11,68%
+22,10%
-1,02%
+11,19%
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
A
Wartość bieżąca
45,23 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
44,77 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+1,03%
1M+5,02%
3M+7,90%
6M+12,71%
12M+33,70%
36M+49,37%
60M+12,48%
120M+16,57%
YTD+12,07%
A
45,23 PLN
22.06.2021
44,77 PLN
21.06.2021
+1,03%
+5,02%
+7,90%
+12,71%
+33,70%
+49,37%
+12,48%
+16,57%
+12,07%
Santander Platinum Dynamiczny
A
Wartość bieżąca
54,51 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
54,45 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+0,11%
1M+3,30%
3M+1,81%
6M+7,49%
12M+17,28%
36M+26,56%
60M+40,63%
120M+62,81%
YTD+6,59%
A
54,51 PLN
22.06.2021
54,45 PLN
21.06.2021
+0,11%
+3,30%
+1,81%
+7,49%
+17,28%
+26,56%
+40,63%
+62,81%
+6,59%
Santander Platinum Konserwatywny
A
Wartość bieżąca
71,91 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
71,97 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021-0,08%
1M+0,64%
3M-0,31%
6M+0,45%
12M+4,31%
36M+11,47%
60M+15,74%
120M
YTD+0,20%
A
71,91 PLN
22.06.2021
71,97 PLN
21.06.2021
-0,08%
+0,64%
-0,31%
+0,45%
+4,31%
+11,47%
+15,74%
+0,20%
Santander Obligacji Korporacyjnych
A
Wartość bieżąca
66,70 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
66,70 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.20210,00%
1M+0,36%
3M+0,39%
6M+0,72%
12M+4,63%
36M+5,86%
60M+11,69%
120M
YTD+0,59%
A
66,70 PLN
22.06.2021
66,70 PLN
21.06.2021
0,00%
+0,36%
+0,39%
+0,72%
+4,63%
+5,86%
+11,69%
+0,59%
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
A
Wartość bieżąca
76,88 PLN
22.06.2021
Wartość poprzednia
76,09 PLN
21.06.2021
Stopa zwrotu %
21.06.2021 22.06.2021+1,04%
1M+2,81%
3M+14,18%
6M+30,42%
12M+50,48%
36M+47,48%
60M
120M
YTD+25,31%
A
76,88 PLN
22.06.2021
76,09 PLN
21.06.2021
+1,04%
+2,81%
+14,18%
+30,42%
+50,48%
+47,48%
+25,31%
Wybierz subfundusze do porównania

* Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz (skala od 1 do 7). Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Archiwum notowań Santander FIO Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO

 

W dniu 4 stycznia 2021 roku
poniższe subfundusze zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:
- Santander Prestiż Dłużny Globalny (wcześniej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
- Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (wcześniej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
- Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.

W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 

 • W dniu 2 stycznia 2020 roku subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 2 stycznia 2020 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 • W dniu 7 września 2018 roku w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmianie uległy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmianie uległy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • W dniu 13 października 2014 roku poniższe subfundusze Arka Platinum zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:

  - Arka Platinum Konserwatywny (wcześniej: Arka BZ WBK Obligacji Plus),
  - Arka Platinum Stabilny (wcześniej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych),
  - Arka Platinum Dynamiczny (wcześniej: Arka BZ WBK Energii).

  W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 

Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u Dystrybutorów funduszy.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w tym funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI.

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.