Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zarządzający funduszami

 • Szymon Borawski - Reks, CFA

  Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny

 • Bartosz Dębowski, CFA

  Zarządzający Funduszami

 • Jacek Grel, CFA

  Kierownik ds. alokacji aktywów, Zarządzający Funduszami

 • Michał Hołda

  Kierownik Zespołu Obligacji, Zarządzający Funduszami

 • Adam Nowakowski, CFA

  Kierownik Rynku Akcji, Zarządzający Funduszami

 • Paweł Pisarczyk

  Zarządzający Funduszami

 • Jakub Płotka, CFA

  Zarządzający Funduszami

 • Marta Stępień, CFA

  Zarządzająca Funduszami