Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Szymon Borawski - Reks, CFA

Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający Funduszami

Jacek Grel, CFA

Kierownik ds. alokacji aktywów, Zarządzający Funduszami

Michał Hołda

Kierownik Zespołu Obligacji, Zarządzający Funduszami

Adam Nowakowski, CFA

Kierownik Zespołu Analiz, Zarządzający Funduszami

Paweł Pisarczyk

Zarządzający Funduszami

Jakub Płotka, CFA

Zarządzający Funduszami

Marta Stępień, CFA

Młodszy Zarządzający Funduszami