Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zarządzanie portfelem

Czym jest usługa zarządzania portfelem (asset management)?

Zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych to zarządzanie aktywami zdeponowanymi na rachunku Klienta, przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych, zgodnie z ustaloną indywidualnie z Klientem strategią inwestycyjną. Usługa jest adresowana do Klientów instytucjonalnych* dysponujących aktywami na poziomie min. 100 milionów złotych.

Korzyści

Profesjonalizm

Jeden z najliczniejszych i najbardziej utytułowanych zespołów inwestycyjnych w kraju

Wiedza

Poparta prawie 25-letnim doświadczeniem na rynku finansowym

Bezpieczeństwo i kontrola

Indywidualnie ustalone warunki współpracy, w tym polityka inwestycyjna, benchmark lub podmiot przechowujący aktywa

Indywidualna obsługa

Raporty dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta, wsparcie informacyjne i operacyjne

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

 Informacja na temat obowiązków podatkowych Klienta

Santander TFI S.A. informuje, że nie jest podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego, w związku z czym poniższa informacja została przygotowana jedynie w celu poinformowania Klientów o ogólnych obowiązkach podatkowych, związanych z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Klienta i miejsca dokonywania inwestycji, Santander TFI S.A. informuje, że w celu ustalenia szczegółowych obowiązków podatkowych, należy zasięgać porady w organach podatkowych lub u uprawnionych doradców podatkowych lub prawnych.

* klientów profesjonalnych w rozumieniu Art. 2 pkt 13 a) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95, t.j.: dalej: „Ustawa”), oraz klientów detalicznych w rozumieniu Art. 2 pkt 13b) Ustawy, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę o zarządzanie portfelem z TFI.