Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Emerytura

Zabezpiecz swoją przyszłość

Możesz łączyć korzyści podatkowe z potencjałem funduszy inwestycyjnych.

 

IKE

IKZE

PPK

Uczestnictwo dobrowolne dobrowolne dobrowolne
Własność środków prywatne prywatne prywatne
Roczny limit wpłat w 2024 r. 23 472 zł 9 388,80 zł dla prowadzących pozarolniczą działalność: 14 083,20 zł równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich**
Częstotliwość wpłat Ty decydujesz, ile i kiedy chcesz wpłacać. Ty decydujesz, ile i kiedy chcesz wpłacać. miesięczna
Korzyści finansowe
 • brak podatku od zysków kapitałowych
 • brak podatku od spadków i darowizn przy dziedziczeniu
 • brak podatku od zysków kapitałowych
 • wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania (możliwa ulga do 3 004,42 zł lub 4 506,62 zł dla prowadzących działalność w 2024 r.*)
 • brak podatku od spadków i darowizn przy dziedziczeniu (ale zryczałtowany podatek 10%)
 • brak podatku od zysków kapitałowych
 • dopłaty od państwa: wpłata powitalna 250 zł i dopłata roczna 240 zł
Możesz wcześniej wycofać środki Możesz zrobić zwrot całkowity lub częściowy (przy zwrocie zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych 19%). Możesz zrobić zwrot całkowity (otrzymaną kwotę należy doliczyć do dochodu w rocznym rozliczeniu PIT – opodatkowanie wg skali podatkowej). Możesz wycofać wcześniej środki:
 • na wkład własny lub w przypadku poważnej choroby (maksymalnie 25%),
 • bez dodatkowych warunków (zwrot z potrąceniami: dopłaty państwa i 30% wpłat pracodawcy).
Wypłata z zachowaniem korzyści finansowych
 • po ukończeniu 60 lat lub 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych
  oraz
 • wpłaty co najmniej w 5 dowolnych latach albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed wypłatą
 • po ukończeniu 65 lat
  oraz
 • dokonywanie wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
 • opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem 10%
 • po ukończeniu 60 lat (25% jednorazowo, reszta min. 120 rat – w innej formie, konieczne zapłacenie podatku od zysków)
Opodatkowanie przy dziedziczeniu Bez podatku 10% zryczałtowanego podatku przy wypłacie Bez podatku

* wskazane kwoty dotyczą II progu podatkowego (32%)
** według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy

Sprawdź, czy to się opłaca