Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zabezpiecz swoją przyszłość

Możesz łączyć korzyści podatkowe z potencjałem funduszy inwestycyjnych.

  • Wysokość Twojej emerytury może wynieść 30-40% Twojej ostatniej pensji*

  • System emerytalny jest oparty w znacznej części na zasadzie repartycji - obecni emeryci otrzymują świadczenia ze składek aktualnie pracujących

  • Obecnie na jednego emeryta przypadają dwie osoby pracujące. W 2030 roku liczba ta spadnie do 1,5 pracownika na emeryta, a w 2050 roku może wynieść już tylko 0,8 osoby pracującej na jednego emeryta**

* źródło: kalkulator emerytalny ZUS     ** źródło: money.pl