Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wybierz rokWybierz miesiąc
27 styczniasty 2023

Zmiana Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, informuje o zmianie Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Zobacz więcej
27 styczniasty 2023

Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander FIO

W dniu 27 stycznia 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

Zobacz więcej
27 styczniasty 2023

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu oraz Informacji dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

W dniu 27 stycznia 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

Zobacz więcej
26 styczniasty 2023

7 nominacji do nagrody ALFA 2022 dla Santander TFI!

Pomimo iż ubiegły rok należał do bardzo trudnych z przyjemnością informujemy, że za rok 2022 wśród 27 funduszy nominowanych do nagród ALFA Analiz Online Santander TFI otrzymał aż 6 nominacji dla subfunduszy i 1 nominację dla najlepszego TFI!

Zobacz więcej
19 styczniasty 2023

Zmiana dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczącego subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny

W dniu 19 stycznia 2023 roku zmieniamy dane dotyczące opłaty za wyniki inwestycyjne w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) dla subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny wydzielonego i utworzonego w ramach funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO.

Zobacz więcej
10 styczniasty 2023

Zmiana dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczących subfunduszy funduszu Santander Prestiż SFIO

W dniu 10 stycznia 2023 roku zmieniamy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) dla wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO.

Zobacz więcej
10 styczniasty 2023

Zmiana dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczących subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO

W dniu 10 stycznia 2023 roku zmieniamy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) dla wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander PPK SFIO.

Zobacz więcej
10 styczniasty 2023

Zmiana dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczących subfunduszy funduszu Santander FIO

W dniu 10 stycznia 2023 roku zmieniamy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) dla wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander FIO.

Zobacz więcej
2 styczniasty 2023

Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że 2 stycznia 2023 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

Zobacz więcej
2 styczniasty 2023

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu oraz Informacji dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że 2 stycznia 2023 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

Zobacz więcej