Wybierz rokWybierz miesiąc
20 styczniasty 2021
4 styczniasty 2021

Informacja o ustaleniu sposobu pokrywania kosztów subfunduszu Santander PPK 2065 wydzielonego w ramach funduszu Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo”) ogłasza, że decyzją Zarządu Towarzystwa, w okresie od dnia pierwszej wyceny subfunduszu Santander PPK 2065, wydzielonego w ramach funduszu Santander PPK SFIO, do dnia wyceny, w którym subfundusz osiągnie wartość aktywów w wysokości 2.000.000,00 zł, koszty subfunduszu będą pokrywane przez Towarzystwo.

Zobacz więcej
4 styczniasty 2021

Wejście w życie zmian w Regulaminie prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO oraz w załączniku nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”) oraz załącznika nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK (dalej: „Załącznik”).

Zobacz więcej
4 styczniasty 2021

Wejście w życie zmian w Regulaminie zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO oraz załączniku nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”) oraz załącznika nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK (dalej: „Załącznik”).

Zobacz więcej
4 styczniasty 2021

Stawki opłat w subfunduszu Santander PPK 2065 wydzielonym w ramach funduszu Santander PPK SFIO

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat w subfunduszu Santander PPK 2065 (dalej: „Subfundusz”) wydzielonym w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

Zobacz więcej
4 styczniasty 2021

Wejście w życie zmian w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Zobacz więcej
4 styczniasty 2021

Wejście w życie zmian regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych.

Zobacz więcej
4 styczniasty 2021

Wejście w życie zmian regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno – informacyjnego dla osób fizycznych

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych.

Zobacz więcej
4 styczniasty 2021

Wejście w życie zmian regulaminu serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy (dalej: „Regulamin”).

Zobacz więcej
4 styczniasty 2021

Zmiana Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności przez TFI

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI S.A.

Zobacz więcej