Wybierz rokWybierz miesiąc
26 listopadalis 2021

Limit wpłat na IKE w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że limit wpłat na IKE w 2022 roku wynosi 17 766 zł.

Zobacz więcej
24 listopadalis 2021

Zmiana statutu i prospektu informacyjnego funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 24 listopada 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

Zobacz więcej
24 listopadalis 2021

Zmiana statutu i prospektu informacyjnego funduszu Santander FIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 24 listopada 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

Zobacz więcej
22 październikapaź 2021

Wejście w życie zmian w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Zobacz więcej
22 październikapaź 2021

Zmiana prospektu informacyjnego oraz statutu funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 22 października 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

Zobacz więcej
22 październikapaź 2021

Zaprzestanie stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, wydzielonego w ramach Funduszu Santander FIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 22 października 2021 roku zaprzestaje się stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, wydzielonego dotychczas w ramach funduszu Santander FIO.

Zobacz więcej
22 październikapaź 2021

Zaprzestanie stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Obligacji Europejskich, wydzielonego w ramach Funduszu Santander FIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 22 października 2021 roku zaprzestaje się stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Obligacji Europejskich, wydzielonego dotychczas w ramach funduszu Santander FIO.

Zobacz więcej
22 październikapaź 2021

Zmiana prospektu informacyjnego oraz statutu funduszu Santander FIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 22 października 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

Zobacz więcej
22 październikapaź 2021

Santander Prestiż Alfa jednym z najskuteczniejszych subfunduszy absolutnej stopy zwrotu na rynku!

Portal Analizy Online przygotował zestawienie skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu (dane za wrzesień 2021).

Zobacz więcej
8 październikapaź 2021

Zaprzestanie stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, wydzielonego w ramach Funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 8 października 2021 roku zaprzestaje się stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, wydzielonego dotychczas w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

Zobacz więcej