Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wybierz rokWybierz miesiąc
3 październikapaź 2022

Zmiana Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o zmianie Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych (dalej: „Regulamin”).

Zobacz więcej
3 październikapaź 2022

Zmiana Regulaminu Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowym dla Pracodawcy

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o planowanej zmianie Regulaminu Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowym dla Pracodawcy (dalej: „Regulamin”).

Zobacz więcej
3 październikapaź 2022

Zmiana Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o planowanej zmianie Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”).

Zobacz więcej
3 październikapaź 2022

Zmiana Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o zmianie Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”).

Zobacz więcej
29 wrześniawrz 2022

Zmiana statutu funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zobacz więcej
21 wrześniawrz 2022

Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Amerykańskich

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 21 września 2022 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Amerykańskich, wydzielonego w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

Zobacz więcej
9 sierpniasie 2022

Santander Prestiż Akcji Europejskich „produktem jasnozielonym”

Santander Prestiż Akcji Europejskich ze względu na spełnienie warunków przez fundusz bazowy, który stosuje podejście ESG tzn. odpowiedzialnego inwestowania, stał się tzw. „produktem jasnozielonym"

Zobacz więcej
9 sierpniasie 2022

Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 9 sierpnia 2022 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zobacz więcej
1 sierpniasie 2022

Zmiana prospektu informacyjnego i Kluczowych informacji dla Inwestorów w funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 1 sierpnia 2022 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

Zobacz więcej
1 sierpniasie 2022

Zmiana prospektu informacyjnego i Kluczowych informacji dla Inwestorów w funduszu Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 1 sierpnia 2022 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

Zobacz więcej