Wybierz rokWybierz miesiąc
9 czerwcacze 2021

Uruchomienie subfunduszu Santander PPK 2065 oraz aktualna lista subfunduszy dostępnych w ramach funduszu Santander PPK SFIO

Z dniem 9 czerwca 2021 r. został uruchomiony nowy subfundusz Santander PPK 2065 w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

Zobacz więcej
9 czerwcacze 2021

Zmiana załącznika nr 2 do Umowy o zarządzanie PPK oraz załącznika nr 3 do Umowy o prowadzenie PPK

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO informuje, że z dniem 9 czerwca 2021 roku zmianie ulegają: załącznik nr 2 do Umowy o zarządzanie PPK oraz załącznik nr 3 do Umowy o prowadzenie PPK.

Zobacz więcej
9 czerwcacze 2021

Zmiana prospektu informacyjnego Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że z dniem 9 czerwca 2021 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zobacz więcej
30 majamaj 2021

Zmiana statutu funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zobacz więcej
24 majamaj 2021

Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 24 maja 2021 roku zmianie ulega prospekt informacyjny Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zobacz więcej
24 majamaj 2021

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu funduszu Santander Prestiż SFIO oraz Kluczowych informacji dla Inwestorów

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 24 maja 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

Zobacz więcej
24 majamaj 2021

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu funduszu Santander FIO oraz Kluczowych informacji dla Inwestorów

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 24 maja 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

Zobacz więcej
20 majamaj 2021

Złote godło Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Santander TFI

Bardzo miło jest nam poinformować, że głosami klientów, Santander TFI uzyskało Złote Godło „Konsumencki Lider Jakości 2021”, a tym samym I miejsce w kategorii „Firmy obsługujące PPK”. Nagroda przyznawana jest przez Strefę Gospodarki (niezależny, ogólnopolski dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazeta Prawna).

Zobacz więcej
13 majamaj 2021

Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 13 maja 2021 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, wydzielonego w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

Zobacz więcej
30 kwietniakwi 2021

Wejście w życie zmian Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych

Zgodnie z ogłoszeniem z 15 kwietnia 2021 r. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych (dalej: „Regulamin”).

Zobacz więcej