Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Aktualności
Santander TFI

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 4 lipcalip 2024

  Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy Santander Obligacji Skarbowych i Santander Obligacji Korporacyjnych

  Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza funduszem Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) informuje, że 30 sierpnia 2024 roku połączy dwa subfundusze tego Funduszu:

  • Santander Obligacji Korporacyjnych, który będzie Subfunduszem przejmującym,
  • Santander Obligacji Skarbowych, który będzie Subfunduszem przejmowanym.

  Zobacz więcej
 • 1 lipcalip 2024

  Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander FIO

  1 lipca 2024 roku zmieniamy prospekt informacyjny funduszu Santander FIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

  Zobacz więcej
 • 1 lipcalip 2024

  Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander Prestiż SFIO

  1 lipca 2024 roku zmieniamy prospekt informacyjny funduszu Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

  Zobacz więcej
 • 1 lipcalip 2024

  Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander PPK SFIO

  1 lipca 2024 roku zmieniamy prospekt informacyjny funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

  Zobacz więcej
 • 20 czerwcacze 2024

  XVIII Forum Funduszy IZFiA

  O tym kiedy będzie wielka hossa w branży TFI i jak rozmawiać z inwestorami, żeby nas słuchali?

  Zobacz więcej
 • 19 czerwcacze 2024

  Zarządzający Santander TFI wśród najlepszych

  Puls Biznesu przyznał symboliczne puchary za mistrzostwo zarządzania, tym funduszom którym w ostatnich 36 miesiącach udało się osiągnąć stopę zwrotu lepszą zarówno od indeksu WIG, jak S&P 500.

  Zobacz więcej
 • 27 majamaj 2024

  Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander PPK SFIO

  27 maja 2024 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

  Zobacz więcej
 • 27 majamaj 2024

  Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander Prestiż SFIO oraz dokumentów zawierających kluczowe informacje wybranych subfunduszy

  27 maja 2024 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

  Zobacz więcej
 • 27 majamaj 2024

  Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander FIO oraz dokumentów zawierających kluczowe informacje wybranych subfunduszy

  27 maja 2024 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

  Zobacz więcej
 • 24 majamaj 2024

  Uruchomienie funkcji cyklicznych dostosowań w IKZE

  3 czerwca 2024 roku uruchomimy cykliczne dostosowania Twojej inwestycji. Dotyczy to wszystkich klientów, którzy nabyli pierwsze jednostki uczestnictwa w ramach IKZE ponad 3 miesiące temu i posiadają więcej niż jeden subfundusz w ramach umowy IKZE. Pierwsze zlecenia wynikające z cyklicznych dostosowań zostaną rozliczone z datą wyceny 6 czerwca 2024.

  Zobacz więcej