Wybierz rokWybierz miesiąc
16 kwietniakwi 2021

Zmiany w składzie Zarządu Santander TFI S.A.

Z dniem dzisiejszym Rada Nadzorcza, po otrzymaniu zgody KNF, powierzyła Januszowi Korpie pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Santander TFI S.A.

Zobacz więcej
15 kwietniakwi 2021

Zmiana Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianie Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych (dalej: „Regulamin”).

Zobacz więcej
30 marcamar 2021

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy nadziei, zdrowia, a także wielu radosnych i ciepłych chwil oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Santander TFI

Zobacz więcej
30 marcamar 2021

Terminy publikacji wycen w okresie Świąt Wielkanocnych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze statutami funduszy inwestycyjnych Santander wyceny wartości jednostek uczestnictwa ustalamy tylko na te dni, w których odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zobacz więcej
10 marcamar 2021

Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 10 marca 2021 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek, wydzielonego w ramach funduszu Santander FIO.

Zobacz więcej
10 marcamar 2021

Zmiana statutu i prospektu informacyjnego funduszu Santander FIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 10 marca 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

Zobacz więcej
10 marcamar 2021

Zmiana statutu i prospektu informacyjnego funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 10 marca 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

Zobacz więcej
10 marcamar 2021

Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 10 marca 2021 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zobacz więcej
5 marcamar 2021

Zapraszamy do uczestnictwa w II Forum Inwestycji Osobistych

Już 11. marca o godzinie 13:10 zapraszamy do uczestnictwa w II Forum Inwestycji Osobistych organizowanego przez Analizy Online, a sponsorowanego między innymi przez Santander TFI.

Zobacz więcej
23 lutegolut 2021

Zmiana statutu funduszu Santander PPK SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander PPK SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zobacz więcej