Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Dobre praktyki

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Zarząd i Rada Nadzorcza Towarzystwa przyjęły poniższe zasady do stosowania w całości z dniem 1 stycznia 2015 r. Zasady te przyjęło również do stosowania w dniu 25 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego Uruchomi się w nowym oknie.
Zgodnie z powyższymi wymogami w Towarzystwie wdrożono i opublikowano następujące regulacje: