Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Zarząd i Rada Nadzorcza Towarzystwa przyjęły poniższe zasady do stosowania w całości z dniem 1 stycznia 2015 r. Zasady te przyjęło również do stosowania w dniu 25 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.
Zgodnie z powyższymi wymogami w Towarzystwie wdrożono i opublikowano następujące regulacje:

Pliki do pobrania:

Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego
4 Sierpień 2022 r.
139.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka informacyjna Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
5 Kwiecień 2020 r.
146.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin rozpatrywania reklamacji Portfele
4 Styczeń 2021 r.
144.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin rozpatrywania reklamacji FIO / SFIO
4 Styczeń 2021 r.
174.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin rozpatrywania reklamacji - Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)
30 Sierpień 2019 r.
146.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Kodeks dobrych praktyk dla inwestorów instytucjonalnych
24 Październik 2006 r.
136.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja o uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2020
20 Kwiecień 2021 r.
75.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym w 2022 roku.
3 Marzec 2023 r.
128.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz