Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Zarząd i Rada Nadzorcza Towarzystwa przyjęły poniższe zasady do stosowania w całości z dniem 1 stycznia 2015 r. Zasady te przyjęło również do stosowania w dniu 25 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.
Zgodnie z powyższymi wymogami w Towarzystwie wdrożono i opublikowano następujące regulacje:

Pliki do pobrania:

Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego
5 Maj 2022 r.
95.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Polityka informacyjna Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
5 Kwiecień 2020 r.
146.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin rozpatrywania reklamacji Portfele
4 Styczeń 2021 r.
144.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Skrót strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych
7 Wrzesień 2018 r.
128.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin rozpatrywania reklamacji FIO / SFIO
4 Styczeń 2021 r.
174.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin rozpatrywania reklamacji - Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)
30 Sierpień 2019 r.
146.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Kodeks dobrych praktyk dla inwestorów instytucjonalnych
24 Październik 2006 r.
136.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja o uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2020
20 Kwiecień 2021 r.
75.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym w 2021 roku
31 Marzec 2022 r.
101.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 

Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2021.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza stwierdziła, że w roku 2021 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.

Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2020.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza stwierdziła, że w roku 2020 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.

Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2019.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza stwierdziła, że w roku 2019 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.

Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2018.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza stwierdziła, że w roku 2018 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.

Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2017.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza stwierdziła, że w roku 2017 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.

Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2016.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza stwierdziła, że w roku 2016 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.

Ocena Rady Nadzorczej Towarzystwa odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2015.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza stwierdziła, że w roku 2015 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.