Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to:

  • atrakcyjne rozwiązanie dla firm zainteresowanych wprowadzeniem programów emerytalnych dla pracowników,
  • dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę finansowana przez pracodawcę przy współudziale pracowników,
  • możliwość dodatkowych wpłat pracownika – limit w 2024 roku wynosi 35 208 zł,
  • ulga w składce na ubezpieczenia społeczne – wartość składki podstawowej (do 7% wynagrodzenia pracownika) nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ZUS,
  • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku wypłaty środków po osiągnięciu 60 lat lub, po uzyskaniu prawa do emerytury i ukończeniu 55 lat.

Jak działa PPE

Korzyści dla pracodawcy

Wizerunek

wzmocnienie wizerunku pracodawcy wśród pracowników oraz inwestorów

Atrakcyjna polityka płacowa

składki podstawowe zwiększają wynagrodzenie pracownika

Brak podatku

kwoty składek podstawowych nie są wliczone do wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne (do 7% wynagrodzenia pracownika)

Korzyść podatkowa

wydatki poniesione na prowadzenie programu stanowią koszty uzyskania przychodu

Korzyści dla pracownika

Poczucie bezpieczeństwa

poczucie bezpieczeństwa finansowego poprzez zwiększenie przyszłej emerytury

Większe zarobki

składki podstawowe wpłacane przez pracodawcę zwiększają wynagrodzenie nawet do 7%

Brak podatku

wypłata z PPE (przy spełnieniu warunków ustawowych do wypłaty) zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych

Możliwość wpłaty składki dodatkowej

możliwość indywidualnego zwiększenia puli aktywów emerytalnych – możliwość wpłaty składki dodatkowej i oszczędzania większych kwot niż w przypadku indywidualnego oszczędzania

Zalety PPE w ramach funduszu Santander FIO

Profesjonalizm

Jeden z najbardziej doświadczonych zespołów inwestycyjnych w Polsce zarządzający Twoimi środkami

Elastyczność

Możliwość dostosowania rodzaju inwestycji do indywidualnych preferencji pracownika (duży wybór subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych)

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.