Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Kontakt

Wypełnij formularz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na zgłoszenia udziela ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniący funkcję Agenta Transferowego funduszy inwestycyjnych Santander. W przypadku przekazania w formularzu danych osobowych, będą one przetwarzane przez ww. podmiot w celu obsługi procesu odpowiedzi na zgłoszenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, zmiany tych danych, żądania ich usunięcia oraz informacji o udostępnianiu tych danych osobowych.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pola kontaktowego, odpowiedzi na uwagi wysłane poprzez ten formularz mogą nie zostać udzielone.

Klienci indywidualni

Infolinia TFI:

801 123 801* lub +48 22 431 52 25 czynna w dni powszednie w godz. od 9:00 do 17:00

Infolinia oferuje pomoc w zakresie:

  • oferty funduszy inwestycyjnych Santander
  • sprawdzania bieżącej wartości jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy (wycena jednostek z danego dnia dostępna jest w kolejnym dniu roboczym po godzinie 15:00)
  • informacji o możliwościach inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych Santander
  • historycznych i aktualnych wynikach subfunduszy
  • lokalizacji punktów dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Santander
  • zamówienia aktualnych materiałów informacyjnych funduszy i Towarzystwa

* opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Klienci instytucjonalnizainteresowani usługą zarządzania portfelem

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

Siedziba TFI

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Wierzbięcice 1a
61-569 Poznań
infolinia: 801 123 801 (w godz. od 9:00 do 17:00 w dni powszednie, opłata zgodna z taryfą danego operatora) lub +48 22 431 52 25

fax: +48 61 855 73 21

e-mail: tfi@santander.pl

Administratorem danych osobowych jest Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wierzbięcice 1a, 61-569 Poznań („Towarzystwo”). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane przez Towarzystwo wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.