Wybierz rok
9 lipcalip 2020

Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentu akcji

Zarząd Spółki pod firmą Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

Zobacz więcej