ESG

Environmental

(środowisko)

 • zmiany klimatyczne
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
 • kurczące się zasoby naturalne
 • gospodarka odpadami, redukcja zanieczyszczenia
 • wylesienie

Social

(społeczna odpowiedzialność)

 • warunki pracy, w tym niewolnictwo i praca dzieci
 • społeczności lokalne
 • konflikty i kryzysy humanitarne
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • relacje pracownicze

Governance

(ład korporacyjny)

 • wynagrodzenia kadry kierowniczej
 • przekupstwo i korupcja
 • struktura zarządu, zróżnicowanie i wyłączenie społeczne
 • uczciwa strategia podatkowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) w Santander TFI S.A.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w Santander TFI S.A. realizujemy stosując najlepsze praktyki i standardy obowiązujące na całym świecie oraz w Grupie Santander, które zawarte zostały w politykach, którymi kierujemy się w codziennej pracy.

Polityki i dokumenty

Oświadczenie w zakresie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju
9 Marzec 2021 r.
744.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania
9 Marzec 2021 r.
768.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka zrównoważonego rozwoju
9 Marzec 2021 r.
1881.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego
4 Czerwiec 2020 r.
88.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Materiały marketingowe


 

ESG - pozytywne inwestycje