Santander Prestiż SFIO

Tabela opłat Santander FIO i Santander Prestiż SFIO
9 Czerwiec 2020 r.
150.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Promocje obowiązujące w funduszu Santander Prestiż SFIO:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 23 marca 2020 r. tj. przed zmianą nazw opłat związanych z procesem sprzedaży.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI


Skorzystanie z poniższych promocji nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
Promocje obejmują zlecenia złożone we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.

 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za nabycie (dystrybucyjnej) pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za odkupienie (manipulacyjnej) pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy danego funduszu,
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za zamianę (dodatkowej) pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu.

Treść ogłoszenia

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI

Informacje o opłatach za wyniki:

 • informacja o okresowym niepobieraniu opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Santander Prestiż Akcji Amerykańskich oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (od 4 stycznia 2021 roku działający pod nazwą: Santander Prestiż Dłużny Globalny)
 • informacja o rozpoczęciu pobierania opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Santander Prestiż Alfa, Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących oraz Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Treść ogłoszenia

Santander FIO

Tabela opłat Santander FIO i Santander Prestiż SFIO
9 Czerwiec 2020 r.
150.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Promocje obowiązujące w funduszu Santander FIO:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 23 marca 2020 r. tj. przed zmianą nazw opłat związanych z procesem sprzedaży.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI


Skorzystanie z poniższych promocji nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
Promocje obejmują zlecenia złożone we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.

 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za nabycie (dystrybucyjnej) pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za odkupienie (manipulacyjnej) pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy danego funduszu,
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za zamianę (dodatkowej) pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu.

Treść ogłoszenia

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI

Informacje o opłatach za wyniki:

 • informacja o rozpoczęciu pobierania opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek

Treść ogłoszenia na 2021 rok

Santander PPK SFIO

Opłata za zarządzanie

Okres Stawka opłaty za zarządzanie
Od Do Santander
PPK 2025
Santander
PPK 2030
Santander
PPK 2035
Santander
PPK 2040
Santander
PPK 2045
Santander
PPK 2050
Santander
PPK 2055
Santander
PPK 2060
Santander
PPK 2065
01.01.2021 31.12.2024 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%
01.01.2025 31.12.2029 0,30%
01.01.2030 31.12.2034 0,20% 0,30%
01.01.2035 31.12.2039 0,20% 0,30%
01.01.2040 31.12.2044 0,20% 0,30%
01.01.2045 31.12.2049 0,20% 0,30%
01.01.2050 31.12.2054 0,20% 0,30%
01.01.2055 31.12.2059 0,20% 0,30%
01.01.2060   0,20% 0,30%

 

Informacja o obniżeniu stawek opłaty za zarządzanie w subfunduszach funduszu Santander PPK SFIO

Treść ogłoszenia

Informacja o ustaleniu stawek opłat w subfunduszu Santander PPK 2065

Treść ogłoszenia

Opłata za osiągnięty wynik

Subfundusz Stawka opłaty Limit
Santander PPK 2025
Santander PPK 2030
Santander PPK 2035
Santander PPK 2040
Santander PPK 2045
Santander PPK 2050
Santander PPK 2055
Santander PPK 2060
20% 0,1%
wartości aktywów netto subfunduszu w stali roku
Santander PPK 2065 0%* nie dotyczy

* do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia okresu zaniechania poboru opłaty.

Informacja o ustaleniu stawek opłaty za osiągnięty wynik

Więcej informacji na temat opłaty za osiągnięty wynik w subfunduszach utworzonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO

Opłata za nabycie i odkupienie

Uczestnik nie ponosi opłat z tytułu nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.

Opłata za zamianę (zmianę alokacji inwestycji)

0% za zamianę (niezależnie od liczby zamian)

IKE

Tabela opłat Santander IKE
23 Marzec 2020 r.
100.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Tabela opłat IKE zawiera stawki opłat pobieranych od realizacji zleceń dokonywanych na rejestrach subfunduszy Santander FIO prowadzonych w ramach Umowy o prowadzenie IKE.

Promocje obowiązujące w IKE:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 23 marca 2020 r. tj. przed zmianą nazw opłat związanych z procesem sprzedaży.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI


Skorzystanie z poniższych promocji nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
Promocje obejmują zlecenia złożone we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.

 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za odkupienie (manipulacyjnej) pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy danego funduszu,
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za zamianę (dodatkowej) pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu.

Treść ogłoszenia

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI