Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Tabele opłat

Santander Prestiż SFIO

Promocje obowiązujące w funduszu Santander Prestiż SFIO:

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI

Skorzystanie z poniższych promocji nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
Promocje obejmują zlecenia złożone we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.

 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za nabycie (dawniej dystrybucyjna) pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za odkupienie (dawniej manipulacyjna) pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy danego funduszu,
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za zamianę (dawniej dodatkowa) pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu.

Treść ogłoszenia

Santander FIO

Promocje obowiązujące w funduszu Santander FIO:

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI

Skorzystanie z poniższych promocji nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
Promocje obejmują zlecenia złożone we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.

 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za nabycie (dawniej dystrybucyjna) pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za odkupienie (dawniej manipulacyjna) pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy danego funduszu,
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za zamianę (dawniej dodatkowa) pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu.

Treść ogłoszenia

Santander PPK SFIO

Opłata za zarządzanie

Okres Stawka opłaty za zarządzanie
Od Do Santander
PPK 2025
Santander
PPK 2030
Santander
PPK 2035
Santander
PPK 2040
Santander
PPK 2045
Santander
PPK 2050
Santander
PPK 2055
Santander
PPK 2060
Santander
PPK 2065
01.01.2021 31.12.2024 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%
01.01.2025 31.12.2029 0,30%
01.01.2030 31.12.2034 0,20% 0,30%
01.01.2035 31.12.2039 0,20% 0,30%
01.01.2040 31.12.2044 0,20% 0,30%
01.01.2045 31.12.2049 0,20% 0,30%
01.01.2050 31.12.2054 0,20% 0,30%
01.01.2055 31.12.2059 0,20% 0,30%
01.01.2060   0,20% 0,30%

 

Informacja o obniżeniu stawek opłaty za zarządzanie w subfunduszach funduszu Santander PPK SFIO

Treść ogłoszenia

Informacja o ustaleniu stawek opłat w subfunduszu Santander PPK 2065

Treść ogłoszenia

 • Subfundusz Stawka opłaty Limit
  Santander PPK 2025
  Santander PPK 2030
  Santander PPK 2035
  Santander PPK 2040
  Santander PPK 2045
  Santander PPK 2050
  Santander PPK 2055
  Santander PPK 2060
  Santander PPK 2065
  20% 0,1%
  wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku


  Informacja o ustaleniu stawek opłaty za osiągnięty wynik

  Więcej informacji na temat opłaty za osiągnięty wynik w subfunduszach Santander PPK SFIO

IKE

Tabela opłat IKE zawiera stawki opłat pobieranych od realizacji zleceń dokonywanych na rejestrach subfunduszy Santander FIO prowadzonych w ramach Umowy o prowadzenie IKE.

Promocje obowiązujące w IKE:

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI

Skorzystanie z poniższych promocji nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
Promocje obejmują zlecenia złożone we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.

 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za odkupienie (dawniej manipulacyjna) pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy danego funduszu,
 • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za zamianę (dawniej dodatkowa) pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu.

Treść ogłoszenia

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI

IKZE

Tabela opłat IKZE zawiera stawki opłat pobieranych od realizacji zleceń dokonywanych na rejestrach subfunduszy Santander Prestiż SFIO prowadzonych w ramach Umowy o prowadzenie IKZE.