Rachunek krótkiej sprzedaży
 • Zero złotych

  Za prowadzenie rachunku

 • Zero złotych

  Za dostęp do serwisu internetowego Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile

 • Zero złotych

  Za materiały analityczne i rekomendacje ekspertów

 • Zero złotych

  Za dostęp do notowań GPW z jedną najlepszą ofertą w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej o Rachunku krótkiej sprzedaży

Wykorzystuj okazje rynkowe dzięki możliwości sprzedaży instrumentów finansowych, których nie masz na rachunku

 • Jak korzystać?

  Aby w pełni wykorzystywać możliwości rachunku wystarczy, 
  że złożysz zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych, których nie masz na rachunku, a znajdują się na specjalnej liście publikowanej przez Santander Biuro Maklerskie. Musisz
  je następnie odkupić, najpóźniej o godz. 16:30 tego samego dnia. Jeśli tego nie zrobisz – Santander Biuro Maklerskie odkupi
  je w Twoim imieniu. Pamiętaj też o obowiązkowym zabezpieczeniu na rachunku, którego wysokość określona jest w zarządzeniu. Serwis Inwestor online oraz aplikacja Inwestor mobile pomogą być zawsze na bieżąco ze stanem Twojego konta.

 • Dopasuj rachunek maklerski

  Możesz poszerzyć ofertę o dostęp do rachunków dla kontraktów terminowych i opcji na GPW, giełd zagranicznych czy IKE. A jeśli spełnisz określone warunki, to możesz także przystąpić do promocji dla pracowników instytucji finansowych. Każdą z opcji uruchomisz w dowolnym momencie.

Otwórz rachunek krótkiej sprzedaży

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada

Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.
Uzupełnij wniosek
Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online
Potwierdź dane
Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.
Zacznij inwestować
Zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms. Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży.
Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online
Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.
Złóż dyspozycję
Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży.
Zacznij inwestować
Doradca otworzy dla Ciebie nowy rachunek.
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po dokonaniu formalności i złożeniu dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku. 0 zł
Prowizja dla internetowych i mobilnych transakcji odkupu instrumentów finansowych w ramach usługi krótkiej sprzedaży. 0,25%, min. 5 zł
Prowizja dla transakcji odkupu instrumentów finansowych w ramach usługi krótkiej sprzedaży składanych telefonicznie bądź osobiście. 0,25%, min. 9 zł
Korzystanie z notowań w czasie rzeczywistym dla jednej, najlepszej oferty. 0 zł

 

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Dokumenty

Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
374.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wykaz instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia krótkiej sprzedaży
26 Luty 2021 r.
367.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 718/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży przez Santander Biuro Maklerskie
17 Październik 2018 r.
35.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Wsparcie przy wyborze rachunku

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Infolinia

Zostaw numer

W oddziale

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty.

Istotne informacje i ryzyko

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie.

Więcej

Korzystanie z usługi krótkiej sprzedaży wiąże się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków. Ryzykiem są również dodatkowe koszty pożyczki instrumentów finansowych powstałe
w trakcie trwania pożyczki.
Poziom ryzyka inwestycyjnego jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe.
Inwestycje w derywaty w związku z wykorzystaniem dźwigni finansowej (wniesienie jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości transakcji, powoduje, że relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w derywatach) obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Inwestor powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu.
Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się
w dokumencie „Informacje wstępne”.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

W celu korzystania z usługi krótkiej sprzedaży konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz złożenie dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży.

Aby korzystać z usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych niezbędne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.

W celu inwestycji w derywaty konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską
o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów.

W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego, na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".


Stan na dzień: 21.02.2021 r.