Rozwijamy bankowość internetową i aplikację mobilną. W najbliższy weekend niektóre z naszych usług będą niedostępne. Więcej

Najczęściej wyszukiwane:
 • Zero złotych

  Za prowadzenie rachunku
  w miesiącu otwarcia, a w kolejnych, jeśli wykonasz min. jedną transakcję w miesiącu poprzednim

 • Zero złotych

  Za dostęp do serwisu Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile oraz wybranych materiałów analitycznychj dla rynku futures

 • Zaawansowane zlecenia

  Możliwość realizacji zleceń zaawansowanych – SSL, ToC, SToc – oraz transakcji intraday i daytrading

 • Dźwignia finansowa

  Dźwignia finansowa, która pozwala zwiększyć wartość inwestycji
  przy niewielkim udziale własnych środków. Należy jednak wziąć
  pod uwagę ryzyko związane
  z jej wykorzystaniem

Dowiedz się więcej o rachunku

Inwestuj niezależnie od aktualnej koniunktury na giełdzie

 • O rachunku

  Kontrakty terminowe i opcje,
  czyli derywaty, umożliwiają osiąganie zysków nie tylko w czasie hossy,
  ale także przy spadkach na rynku. Większe możliwości oznaczają jednak wysokie ryzyko inwestycyjne.

 • Dla kogo?
  • Musisz mieć ukończone 18 lat,
   ale nie więcej niż 67 lat.
  • Posiadając rachunek, możesz wygodnie zarządzać swoim kapitałem. Nie musisz się ograniczać do rynku terminowego, równie łatwo kupisz i sprzedasz akcje, obligacje czy ETFy, zapiszesz się
   na oferty publiczne oraz przelejesz środki na swoje konto bankowe.
 • Poszerz ofertę
  • Możesz poszerzyć swoje możliwości inwestycyjne o dostęp do rynków zagranicznych, IKE, krótkiej sprzedaży lub skorzystać z promocji dla pracowników instytucji finansowych – po spełnieniu określonych warunków. Każdą
   z opcji aktywujesz od razu przy podpisaniu umowy lub później –
   jak wolisz.
  • Serwis Inwestor online oraz aplikacja Inwestor mobile pozwolą Ci inwestować o każdej porze
   i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Otwórz rachunek maklerski z możliwością inwestowania w derywaty

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada:

 • Online
 • Inwestor online
 • Oddział
Przygotuj dowód osobisty
Jeśli jesteś już klientem Santander Bank Polska S.A. - wypełnij formularz na stronie, by skrócić czas rozmowy z doradcą.
Zadzwoń do nas
Zadzwoń lub zostaw swoje dane kontaktowe,
a oddzwonimy. Potwierdź dane zawarte w formularzu i poinformuj, że jesteś zainteresowany rozszerzeniem umowy maklerskiej o świadczenie usług maklerskich
w zakresie derywatów.
Przyjdź do oddziału
Złóż podpis na umowie oraz dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów
a doradca otworzy dla Ciebie rachunek.
Internet, telefon lub oddział
Jeśli jesteś już klientem Santander Biuro Maklerskie – zaloguj się do serwisu Inwestor online, zadzwoń do Contact Center
lub przyjdź do oddziału i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów.
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Jeśli nie jesteś naszym klientem, znajdź najbliższy oddział z dostępem
do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po dokonaniu formalności
i złożeniu dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty


Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku w pierwszym miesiącu, w którym założono rachunek oraz kolejnych, pod warunkiem zrobienia min. jednej transakcji w miesiącu poprzednim. 0 zł

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na rynku polskim (za jedną szt.) dla zleceń internetowych i mobilnych:

 • akcyjny
 • walutowy
 • indeksowy
 • indeksowy intraday
 • pozostałe

 

3 zł
0,30 zł
9 zł
5 zł
5 zł

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na rynku polskim (za jedną szt.) dla transakcji zamykających pozycje w ramach tego samego dnia (daytrading):

 • akcyjny
 • walutowy
 • indeksowy
 • pozostałe

 

2 zł
0,20 zł
6 zł
3 zł

Prowizja od obrotu opcjami na rynku polskim (za jedną szt.) dla zleceń internetowych i mobilnych. 2% premii, min. 1,50 zł, maks. 9 zł
Korzystanie z notowań na GPW w czasie rzeczywistym dla jednej, najlepszej oferty. 0 zł

Korzystanie z programu AmiBroker (opłata miesięczna):

 • do końca danego miesiąca, jeżeli zamówienie programu następuje
  do 25 dnia miesiąca włącznie,
 • do końca następnego miesiąca, jeżeli zamówienie programu następuje po 25 dniu miesiąca,
 • jeżeli wysokość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 200 tys. zł lub 200 kontraktów terminowych,
 • w innym przypadku.

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

38 zł

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biura Maklerskiego

Dokumenty

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie
6 Wrzesień 2018 r.
1104.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje wstępne Santander Biuro Maklerskie
31 Październik 2018 r.
1020.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba prawna
30 Październik 2018 r.
53.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zarządzenie nr 440/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 52/2019 w sprawie wprowadzenia promocyjnych warunków inwestowania na giełdach zagranicznych dla Klientów będących pracownikami instytucji finansowych.
29 Styczeń 2019 r.
280.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zarządzenie nr 627/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z usługi świadczonej na podstawie sublicencji udzielanej na korzystanie z oprogramowania firmy AMIBROKER.COM
6 Wrzesień 2018 r.
358.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Wsparcie przy wyborze rachunku

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Infolinia

Infolinia

Infolinia

Zadzwoń do nas 
W dni robocze od 8:00 do 19:00
801 36 46 36 
+48 61 856 44 44

Zostaw numer
Oddział banku

W oddziale

W oddziale

Skorzystaj z wyszukiwarki placówek z dostępem do usług maklerskich i spotkaj się z doradcą

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie.

Więcej

Inwestycje w derywaty w związku z wykorzystaniem dźwigni finansowej (wniesienie jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości transakcji, powoduje, że relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w derywatach) obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Inwestor powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu.
Z inwestowaniem za pomocą krótkiej sprzedaży związane jest nie tylko ryzyko inwestycyjne, ale również ryzyko rozliczeniowe (niepewność związana z pozyskaniem sprzedanych papierów
w terminie rozliczenia), ponadto inwestor może ponieść dodatkowe koszty pożyczki instrumentów finansowych powstałe w trakcie trwania pożyczki.
Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się
w dokumencie „Informacje wstępne”.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

W celu inwestycji w derywaty konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską
o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów.

Aby inwestować przy wykorzystaniu krótkiej sprzedaży, konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz złożenie dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży. W celu korzystania z usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego, na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi. Do korzystania z programu AmiBroker, konieczne jest zamówienie notowań (wystarczający jest najniższy pakiet).

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie
na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne".

Stan na dzień: 31.03.2019 r.