Szukaj na stronie

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ma na celu wykonanie przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Treść informacji powinna być interpretowana w świetle przepisów stanowiących podstawę jej sporządzenia.