Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Inwestowanie online

W domu, pracy albo na spacerze – inwestuj, jak i kiedy chcesz!

 • Za całodobowy dostęp do rachunku przez serwis Inwestor online oraz aplikację Inwestor mobile

 • Za korzystanie z rekomendacji w ramach usługi Drogowskaz inwestycyjny

 • Za dostęp do notowań GPW dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym

 • Za wybrane materiały analityczne w serwisie Inwestor online

Wybierz usługi dopasowane do Twoich potrzeb

W zależności od preferencji możesz wybrać:

 • Serwis Inwestor online

  Wybierz, jeśli chcesz mieć stały dostęp do swojego rachunku bez wychodzenia z domu, korzystając z komputera lub laptopa z dostępem do internetu. Wystarczy, że zalogujesz się na stronie www.inwestoronline.pl Uruchomi się w nowym oknie. Dzięki temu możesz:

  • składać oraz modyfikować zlecenia na GPW i wybranych giełdach zagranicznych,
  • obserwować notowania giełdowe w czasie rzeczywistym,
  • zarządzać swoim rachunkiem – przelewać środki, modyfikować i rozszerzać dostępne usługi,
  • korzystać z usługi Drogowskaz inwestycyjny

   

  Sprawdź szczegóły

 • Aplikacja Inwestor mobile

  Korzystaj, jeśli cenisz sobie mobilność i dostęp do rachunku z każdego miejsca. Wystarczy, że masz telefon z systemem Android lub iOS*, pobierzesz aplikację:

  Uruchomi się w nowym oknie

  Uruchomi się w nowym oknie
     
  Uruchomi się w nowym oknie Uruchomi się w nowym oknie


  I możesz cieszyć się mobilnym inwestowaniem.
  Korzystaj z:

  • uproszczonego logowania za pośrednictwem PIN mobile,
  • szybkiego składania i modyfikowania zleceń,
  • dostępu do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym,
  • możliwości otrzymywania alertów cenowych w formie SMS lub PUSH.

Inwestuj online

Aby inwestować online potrzebny jest rachunek maklerski. Jeśli go posiadasz, wejdź na stronę www.inwestoronline.pl Uruchomi się w nowym oknie lub otwórz aplikację Inwestor mobile, następnie podaj Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) oraz kod PIN otrzymane przy zawarciu umowy.

Jeśli jeszcze nie masz rachunku – otwórz go.

 • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej

  Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.

 • Uzupełnij wniosek

  Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online

 • Potwierdź dane

  Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.

 • Zacznij inwestować

  Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj NIK jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms.

 • Znajdź Santander Biuro Maklerskie

  Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.

 • Przyjdź do oddziału

  Zabierz ze sobą dowód osobisty.

 • Podpisz umowę

  Po dokonaniu niezbędnych formalności doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku w pierwszym miesiącu,w którym założono rachunek oraz kolejnych, pod warunkiem zrobienia
min. jednej transakcji w miesiącu poprzednim.
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bez wykonywania transakcji – jeśli masz dostęp do serwisu internetowego. 6 zł
Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami z wyłączeniem obligacji na rynku polskim dla zleceń internetowych i mobilnych. 0,39%,
min. 5 zł
Prowizja od obrotu obligacjami na rynku polskim dla zleceń internetowych i mobilnych. 0,19%,
min. 5 zł
Korzystanie z notowań na GPW w czasie rzeczywistym dla jednej, najlepszej oferty. 0 zł

 

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

 

Wsparcie przy wyborze usługi

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

*Aplikacja Inwestor mobile jest dostępna dla telefonów komórkowych z systemem Android w wersji co najmniej 7.0 oraz systemem iOS 11.0 lub wyższym.

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymywanie rekomendacji i porad inwestycyjnych w ramach usługi Drogowskaz inwestycyjny jest bezpłatne. Powiadomienia e-mail - bezpłatnie, przesłanie komunikatów SMS – opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie.

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym,
tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”. 

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny. Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online).

Aby korzystać bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.

W celu korzystania z usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).

Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie
na podstawie odrębnych umów, nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowe j/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".

Stan na dzień: 21.02.2021 r.