2 października wyłączymy dotychczasową aplikację. Pobierz nową Santander mobile

Szukaj na stronie

Pożyczka hipoteczna

Wykorzystaj pieniądze na dowolny cel – dopasuj pożyczkę do swoich potrzeb
 

 • Długi okres kredytowania do 20 lat

 • Otrzymaj nawet do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

 • Pożyczka udzielana w złotych

 • Wypełnij formularz

  Doradca oddzwoni do Ciebie i przedstawi ofertę

 • Przyjdź do oddziału

  Spotkaj się z doradcą i zapytaj o szczegóły oferty

  Znajdź oddział

Na jaki cel możesz wziąć pożyczkę hipoteczną

 

 • Cel niezwiązany z działalnością gospodarczą

  Wykorzystaj pieniądze na dowolny cel, o ile nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej czy spekulacją.

 • Spłata bieżących zobowiązań

  Zyskaj dodatkowe środki na spłatę swoich zobowiązań kredytowych.

 • Inny cel związany z nieruchomością

  Zainwestuj w nieruchomość – może to być domek letniskowy, miejsce postojowe czy też zakup działki rekreacyjnej.

  Kalkulator pożyczki hipotecznej

  Nie jestem klientem

  Błędy walidacji formularza

  Kwota kredytu
  min.
  max.
  Okres spłaty w latach
  lat
  Dodatkowe produkty Banku wpływające na niższe oprocentowanie lub prowizję:
  Rodzaj rat
  Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
  Rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie zmienne
  Rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie okresowo stałe (5 lat)
  Rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
  Pierwsza rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie zmienne
  Pierwsza rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie okresowo stałe (5 lat)
  Pierwsza rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Aby wyliczyć ratę, wprowadź dane.

  Błędy walidacji formularza

  Okres spłaty w latach
  lat
  Miesięczne dochody netto kredytobiorców
  Suma przyznanych limitów w ROR oraz limitów kart kredytowych
  Suma miesięcznych rat kredytów i pożyczek
  Liczba osób w gospodarstwie domowym
  Maksymalna kwota kredytu przy podanych parametrach
  Aby wyliczyć maksymalną kwotę kredytu, wprowadź dane.Przelicz ratę raz jeszcze

  Wyliczenia kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  Jestem klientem

  Błędy walidacji formularza

  Kwota kredytu
  min.
  max.
  Okres spłaty w latach
  lat
  Dodatkowe produkty Banku wpływające na niższe oprocentowanie lub prowizję:
  Rodzaj rat
  Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
  Rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie zmienne
  Rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie okresowo stałe (5 lat)
  Rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
  Pierwsza rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie zmienne
  Pierwsza rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Oprocentowanie okresowo stałe (5 lat)
  Pierwsza rata miesięczna:
  Oprocentowanie:
  Prowizja:
  RRSO:
  Zobacz szczegóły kredytu
  Całkowity koszt kredytu:
  w tym odsetki:
  Aby wyliczyć ratę, wprowadź dane.

  Błędy walidacji formularza

  Okres spłaty w latach
  lat
  Miesięczne dochody netto kredytobiorców
  Suma przyznanych limitów w ROR oraz limitów kart kredytowych
  Suma miesięcznych rat kredytów i pożyczek
  Liczba osób w gospodarstwie domowym
  Maksymalna kwota kredytu przy podanych parametrach
  Aby wyliczyć maksymalną kwotę kredytu, wprowadź dane.Przelicz ratę raz jeszcze

  Dotyczy osób spełniających definicję klienta wewnętrznego. Klient wewnętrzny - to taki, który posiada od co najmniej 4 pełnych miesięcy kalendarzowych konto osobiste w PLN u nas, w każdym z 3 ostatnich miesięcy (przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu) co najmniej raz wpłacił pieniądze na to konto (gotówką lub przelewem).

  Wyliczenia kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  Więcej o pożyczce hipotecznej

  Kwota pożyczki

  Maksymalna kwota pożyczki uzależniona jest m.in. od rodzaju oraz wysokości Twoich dochodów, posiadanych zobowiązań finansowych, miejsce zamieszkania, wieku, ilości osób pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym, wartości nieruchomości przyjętej na zabezpieczenie i wielu innych czynników.

  Możemy udzielić pożyczki hipotecznej do 60% wartości nieruchomości, przy czym nie więcej niż:

  • 250.000 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • 500.000 zł w pozostałych przypadkach

  Minimalna kwota pożyczki to:

  • 20.000 zł w przypadku oprocentowanie zmiennego lub
  • 80.000 zł w przypadku oprocentowania stałego

  Oprocentowanie

  Udzielamy pożyczek hipotecznych z oprocentowaniem okresowo stałym lub zmiennym.

  Dodatkowe informacje

  Udzielamy pożyczek hipotecznych w PLN dla osób zarabiających w złotych:

  • spłata w ratach równych lub malejących,
  • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.

  Zabezpieczenie pożyczki

  Podstawowe zabezpieczenie

  • Hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej

  Dodatkowe zabezpieczenia

  • Pełnomocnictwo do dysponowania Twoim kontem osobistym przez Santander Bank Polska S.A.
  • Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

  Obsługa pożyczki

  za pośrednictwem Santander internet możesz:

  • Zlecić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu

  • Zlecić zmianę terminu płatności raty z zachowaniem końcowej daty spłaty kredytu (zmianę możemy realizować tylko w przypadku umowy zawartej z jednym kredytobiorcą – nie dotyczy kredytów udzielonych przez dawny Kredyt Bank)

  • Zlecić zmianę rachunku do spłaty na inny rachunek, którego jesteś właścicielem

  • Dostarczyć polisę ubezpieczenia nieruchomości 

  • Obniżyć ratę kapitałową kredytu na okres 12 miesięcy

  • Dostarczyć akt notarialny nabycia nieruchomości

  • Zamówić oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza

  • Złożyć dyspozycję wypłaty kolejnej transzy kredytu

  • Złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, więcej szczegółów na stronie Uruchomi się w nowym oknie 

  • Złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (wakacje kredytowe)

  za pośrednictwem infolinii 1 9999 (opcja kredyt hipoteczny) w dni robocze od 8:00 do 18:00, możesz:

  • Zlecić:
   • przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu,

   • spłatę raty/należności przeterminowanej,

   • spłatę raty/należności przeterminowanej bezpośrednio w walucie kredytu, gdy rachunkiem do obsługi kredytu jest konto w walucie innej niż kredyt,

   • zmianę terminu płatności raty i zachować końcową datę spłaty kredytu,

   • zmianę sposobu wypłaty transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna), na realizowaną na podstawie pisemnej dyspozycji,

   • zmianę rodzaju oprocentowania z okresowo stałego na zmienne lub odwrotnie,

   • przygotowanie zaświadczenia,

   • przygotowanie oświadczenia banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza,

   • wydłużenie okresu kredytowania (spłaty kredytu),

   • przygotowanie oferty banku na ponowne skorzystanie z oprocentowania okresowo stałego po zakończeniu bieżącego okresu oprocentowania stałego,

   • obniżenie raty kapitałowej kredytu na 12 miesięcy,

   • zmianę waluty kredytu z waluty obcej na PLN,

   • zmianę konta do obsługi kredytu,

   • zmianę z rat równych na malejące lub odwrotnie.

  • Przesunąć/wstrzymać wypłatę transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna).

  • Skorzystać z zawieszenia raty kapitałowo-odsetkowej (wakacji kredytowych) na 1 miesiąc - dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez dawny Kredyt Bank, na warunkach z umowy kredytu lub OWKM.

  • Złożyć wniosek o odstąpienie lub rezygnację z zawieszenia spłaty kredytu (wakacje kredytowe).

  Oddział

  Zaprosimy Cię do naszego dowolnego oddziału w przypadku dyspozycji:

  • nie ujętych w tym zestawieniu oraz
  • takich, przy których potrzebujesz podpisać dodatkowe dokumenty (np. aneks) lub odebrać je w oryginale.

  Po całkowitej spłacie kredytu nie wymagamy kontaktu z Twojej strony – wyślemy Ci dokumenty do zwolnienia zabezpieczenia kredytu na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym sms‑em.

  Po dostarczeniu aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości, przygotowane dokumenty do Sądu dotyczące wpisu hipoteki wyślemy Ci na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym również sms‑em.

  Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:

  • telefonicznie – wybierz opcję „kredyt hipoteczny” – w dni robocze od 8:00 do 18:00 pod numerem 1 9999 lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora, lub
  • elektronicznie – e‑mailem na adres kontakt@santander.pl lub po zalogowaniu do Santander internet lub aplikacji Santander mobile w zakładce Poczta.

  Informacje o dyspozycjach znajdziesz również na stronie www.santander.pl/hipotekazdalnie.

  Masz problemy ze spłatą rat?

  Sprawdź, która z poniższych propozycji jest dla Ciebie

  • Zmiana warunków kredytu

   Jeśli masz trudności ze spłatą zobowiązań kredytowych i chcesz obniżyć raty kapitałowe, sprawdź z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

   Sprawdź

  • Wakacje kredytowe
   - zawieszenie spłaty kredytu

   Wniosek o wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego możesz złożyć od 29 lipca 2022 r. w Santander internet i oddziałach.

   Sprawdź

  • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

   To pomoc dla osób fizycznych, dla których z różnych przyczyn raty kredytu mieszkaniowego stały się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu.

   Sprawdź

  Dowiedz się jak wziąć pożyczkę hipoteczną

  Przez telefon lub w oddziale – jak chcesz

  Skontaktuj się z nami
  Zadzwoń na infolinię 61 885 15 96 i zapytaj naszego doradcę o pożyczkę hipoteczną.
  Przyjdź do oddziału
  Spotkaj się z doradcą i zapytaj o szczegóły oferty. Złóż wniosek o określenie wstępnych warunków pożyczki hipotecznej. Po otrzymaniu formularza informacyjnego skompletuj pozostałe wymagane dokumenty.
  Złóż wniosek o udzielenie pożyczki hipotecznej
  Rozpatrzymy Twój wniosek i przekażemy decyzję kredytową w preferowany przez Ciebie sposób.
  Podpisz umowę
  Przyjdź do oddziału by podpisać niezbędne dokumenty. Będą one potrzebne do wypłaty pożyczki.

  Sprawdź inne produkty z naszej oferty

  Wsparcie przy wyborze pożyczki

  Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

  Doradca online

  Infolinia

  24 h

  W oddziale

  Bank Porad - bankuj lepiej

  Dowiedz się, jak skuteczniej zarządzać swoimi finansami i korzystać z produktów bankowych

  Przykład reprezentatywny

  Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.

  Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu  dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

  Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

  Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojna Hipoteka świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojna Hipoteka, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

  Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

  Stan na 6.04.2023 r.

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.