przeczytasz w 2 minuty

Masz odłożoną pewną sumę pieniędzy i chcesz zacząć inwestować? Przedstawimy Ci kilka zasad, które warto zastosować przed wyborem konkretnych rozwiązań inwestycyjnych.

Spis treści:

Pomnażanie kapitału to niesamowite uczucie. Na pewno czujesz satysfakcję, gdy uda Ci się zrealizować zysk. Jednak oznacza to także podjęcie przez Ciebie właściwych decyzji inwestycyjnych, często związanych z ryzykiem. Nie chodzi tutaj tylko o decyzje związane z tym, jak pomnożyć majątek, lecz także, jak zabezpieczyć go przed utratą wartości.

Dlaczego warto dbać o swój majątek

Zarządzanie majątkiem nie jest proste. Znamy historie osób, które po wygraniu pieniędzy w grach losowych w niedługim czasie wracają do swojego poprzedniego statusu majątkowego. A nawet spędzają resztę życia w większej biedzie niż przed wysłaniem szczęśliwego losu. Te sytuacje najlepiej pokazują, jak ważne jest świadome i rozważne podejście do finansów. Oczywiście nie każdy rodzi się z umiejętnością zarządzania majątkiem, lecz – na szczęście – możesz się tego nauczyć.

Jak przygotować się do inwestowania

Przed rozpoczęciem swojej „przygody” z inwestowaniem, musisz się przygotować. Zobacz, jak możesz to zrobić.

Uruchomi się w nowym oknie

Jak zacząć „przygodę” z inwestowaniem - Santander

Co jeszcze warto wiedzieć

Jeden z najbardziej znanych i najbogatszych inwestorów na świecie, Warren Buffett, powiedział kiedyś: „Ryzykujesz wtedy, gdy po prostu nie wiesz, co robisz”. Zapewne miał na myśli to, że aby inwestować skutecznie, należy być świadomym, czego można się spodziewać. Musisz wiedzieć, jak postąpić z inwestycją w czasie rynku Byka – gdy na rynkach przeważają wzrosty, oraz w czasie rynku Niedźwiedzia – gdy dominują spadki.

Jednym z największych wrogów inwestycji jest inflacja, która powoduje, że zarobione dzisiaj 100 złotych jutro może być warte już tylko 80 zł. Inaczej mówiąc – pieniądze, których w ogóle nie zainwestujesz, również potencjalnie mogą tracić na wartości.

Dlaczego trzeba być cierpliwym

Inwestowanie można porównać do maratonu – jest to proces długotrwały. Im lepiej rozłożysz siły, tym lepszy możesz osiągnąć rezultat. Weź pod uwagę, że nawet sam Warren Buffett w swojej historii z inwestowaniem nie ustrzegł się strat. Na rynku strata jest czymś normalnym, bez strat nie ma nauki inwestowania i nie ma zysków. Chodzi raczej o to, aby starać się ją minimalizować oraz tak zbudować portfel inwestycyjny, aby przygotować się na możliwe scenariusze.

Zobacz, jak zacząć inwestować

 

zespół Santander Bank Polska

Dodatkowe informacje:

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


 

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Ma on charakter informacyjno-marketingowy, nie stanowi naszych sugestii ani rekomendacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego artykułu. Stan na 22.10.2020 r.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na: santander.pl.

Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na: santander.pl/PAD oraz w placówkach banku