Szukaj na stronie
Ilustracja dziewczynki z dużym secem w dłoniach
Ubezpieczenie życia i zdrowia

Zadbaj o siebie i swoich bliskich

Oszczędności i inwestycje

Oszczędności 
i inwestycje

Zyskaj na produktach
dopasowanych do Twoich potrzeb

Wybrane filtry(0)
Wybieram:
okres lokowania środków:
poziom ryzyka:

Popularne rozwiązania(3)

 • Nowość

  Lokata zimowa

  Zyskaj 5% w skali roku do 50 tys. zł na 3 miesiące. Lokatę założysz w Santander mobile i Santander internet

 • Promocja

  Lokata z funduszem VI

  Zainwestuj w fundusze z naszej oferty i zyskaj 6,25% w skali roku na lokacie

 • Moje cele

  Odkładaj pieniądze na marzenia w Santander mobile. Sprawdź jakie to łatwe

Lokaty(5)

 • Nowość

  Lokata zimowa

  Zyskaj 5% w skali roku do 50 tys. zł na 3 miesiące. Lokatę założysz w Santander mobile i Santander internet

 • Promocja

  Lokata z funduszem VI

  Zainwestuj w fundusze z naszej oferty i zyskaj 6,25% w skali roku na lokacie

 • Lokata terminowa

  Oszczędzaj na lokacie przez 3, 6 i 12 miesięcy już 1000 zł i ciesz się z zaoszczędzonych pieniędzy
 • Lokata terminowa walutowa

  Pomnażaj swoje oszczędności na lokacie 6 lub 12 miesięcznej w obcej walucie
 • Lokata negocjowana

  Oszczędzaj na swoich warunkach i negocjuj czas trwania oraz oprocentowania lokaty

Konta oszczędnościowe(2)

 • Konto oszczędnościowe Select

  Oszczędzaj 2% w skali roku do 100 tys. zł i swobodnie korzystaj z pieniędzy

 • Konto Multi oszczędnościowe

  Oszczędzaj i swobodnie korzystaj z pieniędzy bez utraty odsetek

Santander Biuro Maklerskie(10)

 • Rachunek maklerski Standard

  Inwestuj w dowolnym miejscu i czasie na giełdzie polskiej oraz wybranych rynkach zagranicznych
 • Rachunek do inwestowania na rynku terminowym

  Inwestuj na rynku terminowym i zarabiaj na wzrostach i spadkach kursów
 • Doradztwo inwestycyjne

  Realizuj nowe pomysły na inwestycje przy wsparciu profesjonalistów
 • Rachunki dla giełd zagranicznych

  Zyskaj dostęp do giełd zagranicznych i inwestuj na globalnych rynkach akcji
 • Inwestowanie online

  Inwestuj, jak i kiedy chcesz - w domu, pracy albo na spacerze
 • Notowania zagraniczne online

  Na bieżąco sprawdzaj kursy zagranicznych instrumentów finansowych i podejmuj decyzje inwestycyjne
 • Automatyczne przewalutowanie

  Inwestuj na giełdach zagranicznych bez konieczności wymieniania złotych i oszczędzaj swój czas
 • Rachunek maklerski VIP

  Inwestuj taniej, bez opłat za prowadzenie rachunku i korzystaj z porad ekspertów
 • Rachunek krótkiej sprzedaży

  Korzystaj z okazji inwestycyjnych, sprzedając akcje, których nie masz w portfelu
 • Rachunek dla pracowników instytucji finansowych

  Jesteś pracownikiem instytucji finansowej? Korzystaj z obniżonych opłat i prowizji za rachunek maklerski

Fundusze inwestycyjne(1)

 • Fundusze inwestycyjne Santander

  Dopasuj swój portfel inwestycyjny. Masz szeroki wybór subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych Możesz inwestować w akcje, obligacje i inne
 • Indywidualne Konta Emerytalne(3)

  • Nowość

   IKZE w Santander TFI

   Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - pomyśl o swojej emeryturze, odliczaj wpłaty od dochodu

  • IKE w Santander TFI

   Indywidualne Konto Emerytalne – zadbaj o przyszłość swoją i rodziny
  • IKE Santander Biuro Maklerskie

   Indywidualne Konto Emerytalne - zainwestuj w przyszłość, bez podatku od zysków kapitałowych

  Lokaty strukturyzowane

  Zakończone emisje lokat strukturyzowanych

  • Lokaty w okresie depozytowym

  • Stopa zwrotu na zakończenie okresu depozytowego

  Bank porad - nasz blog

  Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

  Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne w Santander Bank Polska to:

  • Bezpieczeństwo

   W Santander Bank Polska masz gwarancję, że Twoje oszczędności są bezpieczne. Wybierz najdogodniejszy sposób oszczędzania i ciesz się z dodatkowej gotówki. Podróż życia? Łatwiejszy start dla Twojego dziecka? Realizacja dawno odkładanych planów? Ty ustalasz reguły, bo tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze.

  • Wygodne lokowanie oszczędności

   Oszczędzanie nie musi być trudne! W naszej ofercie znajdziesz konta oszczędnościowe, które ułatwiają regularne odkładanie pieniędzy np. Konto Max oszczędnościowe czy Konto oszczędnościowe w walutach obcych. Możesz też włączyć usługę automatycznego oszczędzania na swoim koncie osobistym i odkładać stałą kwotę z Konta Santander lub Konta Select na Konto systematyczne.

  • Szeroki wachlarz produktów

   W naszej ofercie znajdziesz też lokaty mobilne, eLokaty, lokaty terminowe, terminowe walutowe, bonusowe, rentierskie, negocjowane oraz strukturyzowane. Inwestuj w wybraną i zarabiaj, dzięki wybranej przez Ciebie strategii inwestycyjnej na lokatach strukturyzowanych lub funduszach inwestycyjnych.

  Obsługa produktów

  9 listopada 2018 r. Santander Bank Polska S.A. przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska S.A. Od tego dnia dotychczasowi Klienci Deutsche Bank Polska, którzy posiadają produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (do którego przystąpiono lub zawarto umowę za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A.) są obsługiwani przez Santander Bank Polska S.A. we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska S.A., zgodnie z listą Uruchomi się w nowym oknie.

  Produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe: Invest Benefit plus

  Dodatkowe informacje:

  Fundusze inwestycyjne Santander: Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych jest możliwe po uprzednim zawarciu z bankiem stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin dostępny tutaj). Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

  Więcej

  Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIDI) oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie santandertfi.pl. Rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w Funduszach Santander znajdują się w tabeli opłat zamieszczonych na stronie SantanderTFI.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy jest uzależniona od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KIDI oraz prospekcie informacyjnym. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 listopada 2010 r. pod numerem RFi 589. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 5 listopada 2010 roku pod numerem RFi 578. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Ochrona danych osobowych. Uruchomi się w nowym oknie