Szukaj na stronie
Santander mobile

Nowa aplikacja pomaga w codziennych sprawach

Oszczędności i inwestycje

Oszczędności 
i inwestycje

Zyskaj na produktach
dopasowanych do Twoich potrzeb

Wybrane filtry(0)Rozwiń filtry
Wybieram:
okres lokowania środków:
poziom ryzyka:

Lokaty strukturyzowane

Zakończone emisje lokat strukturyzowanych

 • Lokaty w okresie depozytowym

 • Stopa zwrotu na zakończenie okresu depozytowego

Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne w Santander Bank Polska to

 • Bezpieczeństwo

  W Santander Bank Polska masz gwarancję, że Twoje oszczędności są bezpieczne. Wybierz najdogodniejszy sposób oszczędzania i ciesz się z dodatkowej gotówki. Podróż życia? Łatwiejszy start dla Twojego dziecka? Realizacja dawno odkładanych planów? Ty ustalasz reguły, bo tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze.

 • Wygodne lokowanie oszczędności

  Oszczędzanie nie musi być trudne! W naszej ofercie znajdziesz konta oszczędnościowe, które ułatwiają regularne odkładanie pieniędzy np. Konto Max oszczędnościowe czy Konto oszczędnościowe w walutach obcych. Możesz też włączyć usługę automatycznego oszczędzania na swoim koncie osobistym i odkładać stałą kwotę z Konta Santander lub Konta Select na Konto systematyczne.

 • Szeroki wachlarz produktów

  W naszej ofercie znajdziesz też lokaty mobilne, eLokaty, lokaty terminowe, terminowe walutowe, bonusowe, rentierskie, negocjowane oraz strukturyzowane. Inwestuj w wybraną i zarabiaj, dzięki wybranej przez Ciebie strategii inwestycyjnej na lokatach strukturyzowanych lub funduszach inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej

 • Eksperci komentują

  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie Santander TFI

 • Poznaj produkty inwestycyjne z Twojej grupy docelowej

  Dowiedz się, jakie kroki podejmie nasz doradca podczas rozmowy z Tobą o produktach inwestycyjnych

 • Skorzystaj z porad ekspertów

  Zapraszamy do obejrzenia webinarów z ekspertami

 • MiFID II

  Sprawdź, jak Cię chroni

 • Fundusze inwestycyjne
  wiążą się z ryzykiem

  Sprawdź, jak możesz na nie wpływać 

 • Zabezpiecz z IKE przyszłość swoją i swoich bliskich

  Teraz możesz to zrobić przez internet

 • Jak zacząć "przygodę" z inwestowaniem

  Poznaj 7 zasad inwestowania

 • Fala zmienności a oszczędności

  Sprawdź mechanizm
  stóp procentowych

 • Poznaj fakty i mity o funduszach inwestycyjnych

  Sprawdź, czy obawy związane z inwestowaniem są zasadne

 • Poduszka
  bezpieczeństwa

  Zobacz, jak możesz zadbać o swój finansowy spokój

 • Z oszczędzaniem jest
  jak z jazdą na rowerze

  Warto się go nauczyć

 • Zakręcając kran,
  odkręcasz oszczędności

  Przekonaj się, jak dobre nawyki procentują

 • Planując,
  oszczędzasz więcej

  Skorzystaj z naszego planu wydatków i innych sposobów na oszczędzanie

  Wsparcie przy wyborze produktu

  Skontaktuj się z nami, jak chcesz

  Wideo lub audio

  Infolinia

  24 h

  W oddziale

  Obsługa produktów

  9 listopada 2018 r. Santander Bank Polska S.A. przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska S.A. Od tego dnia dotychczasowi Klienci Deutsche Bank Polska, którzy posiadają produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (do którego przystąpiono lub zawarto umowę za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A.) są obsługiwani przez Santander Bank Polska S.A. we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska S.A., zgodnie z listą Uruchomi się w nowym oknie.

  Produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe: Invest Benefit plus

  Dodatkowe informacje:

  Fundusze inwestycyjne Santander: Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych jest możliwe po uprzednim zawarciu z bankiem stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin dostępny tutaj). Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

  Więcej

  Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIDI) oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie santandertfi.pl. Rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w Funduszach Santander znajdują się w tabeli opłat zamieszczonych na stronie SantanderTFI.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy jest uzależniona od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KIDI oraz prospekcie informacyjnym. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 listopada 2010 r. pod numerem RFi 589. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 5 listopada 2010 roku pod numerem RFi 578. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Ochrona danych osobowych. Uruchomi się w nowym oknie