Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Oszczędności i inwestycje

Oszczędności 
i inwestycje

Zyskaj na produktach
dopasowanych do Twoich potrzeb

Wybrane filtry(0)
Wybieram:
okres lokowania środków:
poziom ryzyka:

Popularne rozwiązania(2)

 • Nowość

  Lokata wakacyjna

  Zyskaj 4% w skali roku do 50 tys. zł na
  3 miesiące. Lokatę założysz
  w Santander mobile i Santander internet
 • Moje cele

  Odkładaj pieniądze na marzenia w Santander mobile. Sprawdź jakie to łatwe

Lokaty(4)

 • Nowość

  Lokata wakacyjna

  Zyskaj 4% w skali roku do 50 tys. zł na
  3 miesiące. Lokatę założysz
  w Santander mobile i Santander internet
 • Lokata terminowa

  Oszczędzaj na lokacie przez 3, 6 i 12 miesięcy już 1000 zł i ciesz się z zaoszczędzonych pieniędzy
 • Lokata terminowa walutowa

  Pomnażaj swoje oszczędności na lokacie 6 lub 12 miesięcznej w obcej walucie
 • Lokata negocjowana

  Oszczędzaj na swoich warunkach i negocjuj czas trwania oraz oprocentowania lokaty

Konta oszczędnościowe(2)

 • Konto oszczędnościowe Select

  Oszczędzaj i swobodnie korzystaj z pieniędzy bez utraty odsetek.

 • Konto Multi oszczędnościowe

  Oszczędzaj i swobodnie korzystaj z pieniędzy bez utraty odsetek

Santander Biuro Maklerskie(9)

 • Rachunek maklerski Standard

  Inwestuj w dowolnym miejscu i czasie na giełdzie polskiej oraz wybranych rynkach zagranicznych
 • Rachunek do inwestowania na rynku terminowym

  Inwestuj na rynku terminowym i zarabiaj na wzrostach i spadkach kursów
 • Doradztwo inwestycyjne

  Realizuj nowe pomysły na inwestycje przy wsparciu profesjonalistów
 • Rachunki dla giełd zagranicznych

  Zyskaj dostęp do giełd zagranicznych i inwestuj na globalnych rynkach akcji
 • Inwestowanie online

  Inwestuj, jak i kiedy chcesz - w domu, pracy albo na spacerze
 • Notowania zagraniczne online

  Na bieżąco sprawdzaj kursy zagranicznych instrumentów finansowych i podejmuj decyzje inwestycyjne
 • Automatyczne przewalutowanie

  Inwestuj na giełdach zagranicznych bez konieczności wymieniania złotych i oszczędzaj swój czas
 • Rachunek maklerski VIP

  Inwestuj taniej, bez opłat za prowadzenie rachunku i korzystaj z porad ekspertów
 • Rachunek dla pracowników instytucji finansowych

  Jesteś pracownikiem instytucji finansowej? Korzystaj z obniżonych opłat i prowizji za rachunek maklerski

Fundusze inwestycyjne(1)

 • Fundusze inwestycyjne Santander

  Dopasuj swój portfel inwestycyjny. Masz szeroki wybór subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych Możesz inwestować w akcje, obligacje i inne
 • Indywidualne Konta Emerytalne(3)

  • Nowość

   IKZE w Santander TFI

   Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - pomyśl o swojej emeryturze, odliczaj wpłaty od dochodu

  • IKE w Santander TFI

   Indywidualne Konto Emerytalne – zadbaj o przyszłość swoją i rodziny
  • IKE Santander Biuro Maklerskie

   Indywidualne Konto Emerytalne - zainwestuj w przyszłość, bez podatku od zysków kapitałowych

  Lokaty strukturyzowane

  Zakończone emisje lokat strukturyzowanych

  • Lokaty w okresie depozytowym

  • Stopa zwrotu na zakończenie okresu depozytowego

  Bank porad - nasz blog

  Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

  Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne w Santander Bank Polska to:

  • Bezpieczeństwo

   W Santander Bank Polska masz gwarancję, że Twoje oszczędności są bezpieczne. Wybierz najdogodniejszy sposób oszczędzania i ciesz się z dodatkowej gotówki. Podróż życia? Łatwiejszy start dla Twojego dziecka? Realizacja dawno odkładanych planów? Ty ustalasz reguły, bo tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze.

  • Wygodne lokowanie oszczędności

   Oszczędzanie nie musi być trudne! W naszej ofercie znajdziesz konta oszczędnościowe, które ułatwiają regularne odkładanie pieniędzy np. Konto Max oszczędnościowe czy Konto oszczędnościowe w walutach obcych. Możesz też włączyć usługę automatycznego oszczędzania na swoim koncie osobistym i odkładać stałą kwotę z Konta Santander lub Konta Select na Konto systematyczne.

  • Szeroki wachlarz produktów

   W naszej ofercie znajdziesz też lokaty mobilne, eLokaty, lokaty terminowe, terminowe walutowe, bonusowe, rentierskie, negocjowane oraz strukturyzowane. Inwestuj w wybraną i zarabiaj, dzięki wybranej przez Ciebie strategii inwestycyjnej na lokatach strukturyzowanych lub funduszach inwestycyjnych.

  Obsługa produktów

  9 listopada 2018 r. Santander Bank Polska S.A. przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska S.A. Od tego dnia dotychczasowi Klienci Deutsche Bank Polska, którzy posiadają produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (do którego przystąpiono lub zawarto umowę za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A.) są obsługiwani przez Santander Bank Polska S.A. we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska S.A., zgodnie z listą Uruchomi się w nowym oknie.

  Produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe: Invest Benefit plus

  Dodatkowe informacje:

  Fundusze inwestycyjne Santander

  Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

  Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
  Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

  Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.
  W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

  Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
  Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Ochrona danych osobowych. Uruchomi się w nowym oknie