Szukaj na stronie

Rzecznik Klienta Santander Bank Polska

Szanowni Państwo,

Rzecznik Klienta został powołany w celu reprezentowania interesów klientów w kontaktach z bankiem. Głównym zadaniem Rzecznika Klienta jest pełnienie funkcji odwoławczej od podjętych decyzji w sprawach reklamacji. Zgłaszanie reklamacji odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z decyzją dotyczącą swojego zgłoszenia, możecie odwołać się do Rzecznika Klienta elektronicznie w Santander internet lub listownie na adres Rzecznika Klienta. Aby usprawnić proces analizy prosimy o podanie przyczyny odwołania i Państwa oczekiwań, a także dołączenie innych dokumentów, które nie są w posiadaniu banku, a mają bezpośredni związek ze zgłoszeniem. Zgłoszone sprawy wyjaśniamy rzetelnie, z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rzecznik Klienta Santander Bank Polska S.A.

Zasady obsługi reklamacji

Adres

Biuro Rzecznika Klienta
Santander Bank Polska S.A.
ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań