Kredyt mieszkaniowy
 • Długi okres kredytowania

  Długi okres kredytowania do 30 lat

 • Elastyczne warunki

  Elastyczne warunki – finansujemy do 90% wartości nieruchomości

 • Oprocentowanie

  Oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat lub zmienne

 • Wygodne raty

  Spłata w ratach równych lub malejących

Wybierz kredyt mieszkaniowy

Spełnij swoje marzenia o czterech kątach

 • Wypełnij formularz

  Doradca oddzwoni do Ciebie i przedstawi ofertę

  Zostaw numer

 • Przyjdź do oddziału

  Spotkaj się z doradcą i zapytaj o szczegóły oferty

  Znajdź oddział

Na jaki cel możesz wziąć kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny na własne cztery kąty
Kredyt hipoteczny na własne cztery kąty

Oprocentowanie stałe na 5 lat

 • Oprocentowanie

  Oprocentowanie stałe już od 2,50%

  w skali roku

 • Wkład własny

  Wkład własny min. 10%

  dla klienta wewnętrznego

 • Wygodne raty

  Brak prowizji za udzielenie kredytu

  z ubezpieczeniem na życie Spokojna Hipoteka

Co oznacza oprocentowanie stałe na 5 lat

Oprocentowanie stałe na 5 lat oznacza, że masz pewność niezmienności oprocentowania i raty Twojego kredytu niezależnie od zmiany wysokości stóp procentowych w Polsce.

Okres, w którym będzie obowiązywała stała stopa, to 5 lat od dnia, w którym uruchomisz kredyt. 

Po zakończeniu 5-letniego stałego oprocentowania ustalimy oprocentowanie zmienne dla Twojego kredytu. Zrobimy to na zasadach określonych w Twojej umowie kredytowej. Oznacza to, że oprocentowanie będzie stanowić sumę stawki WIBOR 3M i marży z Twojej umowy kredytowej.

Jakie będziesz mieć korzyści przy oprocentowaniu stałym

W przypadku długoterminowego kredytu hipotecznego poziom stóp procentowych może zmienić się wielokrotnie. Dlatego stałe oprocentowane na 5 lat zabezpiecza Cię przed możliwym znacznym wzrostem stóp procentowych w tym okresie.

Przez 5 lat masz jeden stały harmonogram spłaty. Niezmienność raty Twojego kredytu pozwoli Ci lepiej zarządzać Twoim domowym budżetem albo planować wydatki.

Nie pobierzemy prowizji za wcześniejszą spłatę, jeśli zdecydujesz się spłacić kredyt częściowo lub całkowicie przed terminem z umowy kredytu.

Na co powinieneś zwrócić uwagę wybierając stałe oprocentowanie

W przypadku spadku stawki WIBOR 3M w tym okresie nie skorzystasz z niższego oprocentowania, gdyż będzie obowiązywała Cię stała stopa.

Gdy zakończy się okres 5-letniego oprocentowania stałego i wzrosną  stopy procentowe w Polsce (a więc też WIBOR 3M), to: 

 • oprocentowanie Twojego kredytu będzie wyższe, gdyż kredyt automatycznie przejdzie na oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M plus marża z Twojej umowy kredytowej),
 • oprocentowanie i rata Twojego kredytu mogą gwałtownie wzrosnąć – możesz odczuć to bardziej niż w przypadku oprocentowania zmiennego gdybyś je miał od momentu zawarcia umowy kredytu.

Więcej o kredycie mieszkaniowym

Kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest m.in. od rodzaju oraz wysokości Twoich dochodów, posiadanych zobowiązań finansowych, miejsca zamieszkania, wieku, ilości osób pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym, wartości nieruchomości przyjętej na zabezpieczenie i wielu innych czynników.

Kredytem mieszkaniowym w Santander Bank Polska możemy sfinansować aż do 90% wartości nieruchomości dla klientów wewnętrznych(1) lub do 80% wartości nieruchomości dla klientów zewnętrznych(2), w tym nawet do 30% kwoty kredytu możesz przeznaczyć na cel dowolny, przy założeniu, że:

Minimalna kwota kredytu to:

 • 20.000 zł w przypadku oprocentowanie zmiennego lub
 • 80.000 zł w przypadku oprocentowania stałego.
Maksymalna kwota kredytu nie przekracza 10 mln zł.

Oprocentowanie

Udzielamy kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem stałym w okresie pierwszych 5 lat kredytowania lub zmiennym.

Oprocentowanie stałe

 

Oprocentowanie zmienne

Dodatkowe informacje

Udzielamy kredytów w PLN dla osób zarabiających w złotych. Oferujemy indywidualne warunki kredytowania, które dostosujemy do Twoich potrzeb:

 • wymagamy co najmniej 10% wkładu własnego (jeśli kwota kredytu w stosunku do wartości nieruchomości nie przekroczy 70%, nie będziemy wymagać wniesienia wkładu własnego — z wyjątkiem kredytów przeznaczonych na budowę domu systemem gospodarczym),
 • kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
 • okres karencji w spłacie kapitału dopasujemy do Twoich oczekiwań (każdy kredyt może być objęty dodatkową karencją do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy,
 • maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy. Karencja nie dotyczy odsetek.

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowe zabezpieczenie:

 • Hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej

Dodatkowe zabezpieczenia:

 • Pełnomocnictwo do dysponowania Twoim kontem osobistym — rachunkiem płatniczym przez Santander Bank Polska
 • Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie na życie, którego uposażonym będzie Santander Bank Polska
 • Przelew wierzytelności do spółdzielni mieszkaniowej lub dewelopera
 • Weksel własny in blanco

Obsługa kredytu

Operacje, które możesz wykonać zdalnie:

  Santander internet

Dyspozycje/ wnioski posprzedażowe dostępne w usługach Santander internet:

 1. Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.
 2. Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).
 3. Zmiana rachunku do spłaty.(*)
 4. Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.
 5. Zawieszenie wykonania umowy kredytowej max. na 3 miesiące (do wyboru 1, 2, 3 miesiące.(**) Więcej
 6. Złożenie dyspozycji wypłaty transzy.(***)
 7. Obniżenie raty kapitałowej na 12 miesięcy. Więcej

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

(*) nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r., w celu jej/jego złożenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku.

(**) z wyłączeniem kredytów objętych wsparciem z Funduszu Wsparcia  Kredytobiorców.

(***) obowiązuje wyłącznie na czas pandemii COVID-19

  Infolinia 1 9999

Dyspozycje/ wnioski posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 1. Zmiana rat równych na malejące/malejących na równe.
 2. Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 4. Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 5. Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.
 6. Zmiana konta do obsługi/spłaty rat kredytu.(*)
 7. Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN.(*)
 8. Spłata przeterminowania.(*)
 9. Wakacje kredytowe na 1 miesiąc.(***)
 10. Obniżenie raty kapitałowej na 12 miesięcy. Więcej
 11. Zmiana sposobu wypłaty transzy z automatycznej na pisemną dyspozycję klienta.
 12. Wniosek o przygotowanie oświadczenia banku do notariusza celem ustanowienia hipoteki.
 13. Przygotowanie umowy cesji polisy ubezpieczenia nieruchomości.
 14. Wydłużenie okresu kredytowania.
 15. Ustanowienie innego niż bank uposażonego z polisy na życie. 
 16. Zmiana wymaganej kwoty polisy.
   

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

(*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r., w celu jej/jego złożenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku.

(**) z wyłączeniem kredytów objętych wsparciem z Funduszu Wsparcia  Kredytobiorców.

(***) dotyczy kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez dawny Kredyt Bank, na warunkach określonych w umowie kredytu lub OWKM.

  Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku. Klienci, którzy korzystają ze wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będą mogli złożyć wniosku dot. karencji w spłacie rat kapitałowych.

Jednocześnie przypominamy, że klienci, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z dopłat do rat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – nawet do 2000 zł przez okres 3 lat.

(1) Klient wewnętrzny - to taki, który posiada od co najmniej 4 pełnych miesięcy kalendarzowych konto osobiste w PLN u nas, w każdym z 3 ostatnich miesięcy (przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu) co najmniej raz wpłacił pieniądze na to konto (gotówką lub przelewem). 
(2) Klient zewnętrzny - to taki, który nie jest klientem wewnętrznym. (1)
(3) Usługa dodatkowa - to taka, którą oferujemy łącznie z Umową kredytową, tj. Konto osobiste, Karta kredytowa, Ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka lub Ubezpieczenie Nieruchomości Locum Comfort. Kredytobiorca wskazuje ją na wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Wybrane opłaty za kredyt mieszkaniowy

Udzielenie kredytu - prowizja max. 3%

Oferta kredytu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Udzielenie kredytu posiadaczom Karty Dużej Rodziny - prowizja 0%

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny znajdziesz tutaj

Dowiedz się jak otrzymać kredyt hipoteczny

Przez telefon lub w oddziale – jak chcesz

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń pod numer 61 885 15 96 i zapytaj naszego doradcę o kredyt mieszkaniowy. Doradzimy Ci, jakie dokumenty przygotować.
Zostaw numer
Przyjdź do oddziału
Spotkaj się z doradcą i zapytaj o szczegóły oferty. Złóż wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu. Po otrzymaniu formularza informacyjnego skompletuj pozostałe wymagane dokumenty.
Złóż wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego
Rozpatrzymy Twój wniosek i przekażemy decyzję kredytową w preferowany przez Ciebie sposób.
Podpisz umowę
Umowę podpisz w oddziale i spełnij warunki wypłaty kredytu.

Dokumenty

Dokumenty związane z udzieleniem kredytu

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego
28 Wrzesień 2020 r.
1281.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
31 Grudzień 2018 r.
246.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu hipotecznego
23 Listopad 2020 r.
1134.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego
23 Listopad 2020 r.
2174.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie inwestora
8 Wrzesień 2018 r.
509.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Taryfa oplat i prowizji dla klienta indywidualnego obowiazująca od 1.02.2021.pdf
1 Luty 2021 r.
1169.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja ogólna dotycząca zasad udzielania kredytów/pożyczek hipotecznych przez Santander Bank Polska
25 Styczeń 2021 r.
1045.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Kosztorys i harmonogram budowy
12 Marzec 2019 r.
1338.7 kB
XLSM
pl_PL
Pobierz
Zasady korzystania z harmonogramu budowy
12 Marzec 2019 r.
104.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Całkowity koszt i harmonogram remontu (modernizacji)
12 Marzec 2019 r.
58.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dyspozycje składane w ramach Santander internet (obowiązujące tylko w czasie epidemii COVID-19)

Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska
28 Wrzesień 2020 r.
440.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r.
28 Wrzesień 2020 r.
493.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Zamieszkaj na swoim

Spełnij wizję czterech kątów, niezależnie od tego, czy planujesz zakup mieszkania, czy budowę domu

Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym

Kupno nieruchomości to spore wyzwanie i poważna decyzja życiowa. Co warto wiedzieć, o co pytać? Zebraliśmy dla Ciebie kilka przydatnych wskazówek.

Jak starać się o kredyt mieszkaniowy?

Kredyt hipoteczny to jedna z ważniejszych decyzji finansowych. Zastanawiasz się, od czego zacząć? Sprawdź nasze wskazówki.

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Możliwość zmiany warunków kredytu

Jeśli masz trudności ze spłatą zobowiązań kredytowych  i chcesz obniżyć raty kapitałowe, sprawdź z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

Wsparcie przy wyborze kredytu

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Doradca online

Infolinia

24 h

Zostaw numer

W oddziale

Bank Porad - bankuj lepiej

Dowiedz się, jak skuteczniej zarządzać swoimi finansami i korzystać z produktów bankowych

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w Santander Bank Polska S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,93%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 300 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 280 547 zł, całkowita kwota do zapłaty 393 775,37 zł, oprocentowanie zmienne 3,45% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 0,21% na dzień 25.01.2021r. oraz marża 3,24 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 113228,37 zł (w tym: prowizja 4 797,35 zł, odsetki 96 720,77 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej u nas) 10 762,25 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 478 318 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 369 zł (dotyczy  mieszkania), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku płatniczego: 360 zł, 298 miesięcznych rat równych (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 1 273,34 zł, ostatnia rata 1 188,94 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1 420,86 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja na dzień 25.01.2021 na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzję kredytową oraz warunki kredytowania uzależniamy od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu znajdziesz w placówkach banku oraz na www.santander.pl. Stan na 25.01.2021 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, Regulamin Gwarancji Szybkiej Wypłaty, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („bank”) oraz na santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Stan na 12.08.2020 r.