Uważaj na telefony od oszustów! Przestępcy wyłudzają poufne dane poprzez rozmowę telefoniczną. Więcej na naszej stronie >

Najczęściej wyszukiwane:

Informacja dotycząca wskaźników referencyjnych

Od kilku lat na rynkach finansowych prowadzone są działania mające na celu uregulowanie wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które są stosowane w transakcjach oraz umowach finansowych (m.in. WIBID i WIBOR, EURIBOR, LIBOR). Na obszarze Unii Europejskiej podstawą prawną do prowadzenia tych prac jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (zwane dalej: „Rozporządzenie BMR”), którego stosowanie ma zapewnić zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa oraz udoskonalenie metodologii kalkulacji wskaźników.

W wyniku prac metodologia kalkulacji niektórych wskaźników referencyjnych uległa dostosowaniu do Rozporządzenia BMR (np. WIBID i WIBOR, EURIBOR), niektóre wskaźniki zostają stopniowo wycofywane lub istnieje ryzyko ich wycofania w przyszłości (np. LIBOR). Dlatego w bankach przygotowywane są plany na okoliczność zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych w relacjach z klientami i odzwierciedlenia ich w odpowiednich umowach oraz instrumentach finansowych.

Na polskim rynku finansowym podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi stopy procentowej są WIBID i WIBOR. Za metodologię ich opracowywania odpowiada GPW Benchmark S.A., spółka której Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16.12.2020 udzieliła zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

Santander Bank Polska S.A. na bieżąco monitoruje działania regulacyjne oraz legislacyjne dotyczące wskaźników referencyjnych podejmowane przez organy krajowe, międzynarodowe oraz zagraniczne, a także prowadzi odpowiednie prace dostosowawcze do wymogów Rozporządzenia BMR.

Komunikaty

Komunikat w sprawie planowanego zaprzestania publikowania wskaźników LIBOR (23.03.2021)
23 Marzec 2021 r.
188.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty

Klient detaliczny i MŚP

Informacje o wskaźniku referencyjnym SONIA oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
1 Lipiec 2021 r.
378.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku referencyjnym SOFR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
1 Lipiec 2021 r.
380.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach referencyjnych SARON oraz SARON Compound oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
25 Listopad 2021 r.
382.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach WIBID i WIBOR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem
1 Czerwiec 2021 r.
416.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku LIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
1 Czerwiec 2021 r.
216.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku EURIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
1 Czerwiec 2021 r.
204.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Duże firmy i korporacje

Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem
1 Lipiec 2021 r.
454.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem
1 Czerwiec 2021 r.
518.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty archiwalne

Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 10.09.2020 do 31.05.2021
2 Styczeń 2018 r.
296.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021
25 Listopad 2021 r.
375.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz