Najczęściej wyszukiwane:
Szukaj na stronie

Poznaj nową pilotażową aplikację mobilną. Pobierz, sprawdź i daj znać, co myślisz.

Informacja dotycząca wskaźników referencyjnych

Od kilku lat na rynkach finansowych prowadzone są działania mające na celu uregulowanie wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które są stosowane w transakcjach oraz umowach finansowych (m.in. WIBID i WIBOR, EURIBOR, LIBOR). Na obszarze Unii Europejskiej podstawą prawną do prowadzenia tych prac jest  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (zwane dalej: „Rozporządzenie BMR”), którego stosowanie ma zapewnić zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa oraz udoskonalenie metodologii kalkulacji wskaźników.

W wyniku prac metodologia kalkulacji wybranych wskaźników referencyjnych została dostosowana do Rozporządzenia BMR (np. WIBID i WIBOR, EURIBOR), zaś niektóre wskaźniki są stopniowo wycofywane (np. LIBOR). Dlatego banki posiadają plany na okoliczność zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych w relacjach z klientami.

Na polskim rynku finansowym podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi stopy procentowej są WIBID i WIBOR. Za metodologię ich opracowywania odpowiada GPW Benchmark S.A., spółka której Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16.12.2020 udzieliła zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

Santander Bank Polska S.A. na bieżąco monitoruje działania regulacyjne oraz legislacyjne dotyczące wskaźników referencyjnych podejmowane przez organy krajowe, międzynarodowe oraz zagraniczne, a także prowadzi odpowiednie prace dostosowawcze do wymogów Rozporządzenia BMR.

W lipcu 2022 roku prace rozpoczęła Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), powołana w związku z planowanym wprowadzeniem na polskim rynku alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej opublikował we wrześniu 2022 roku Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID.
Aktualne informacje oraz komunikaty Narodowej Grupy Roboczej znajdują się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

W komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 6.12.2022 r. zaznaczono, że prace NGR i jej Komitetu Sterującego nie oznaczają podważenia poprawności regulacyjnej wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, lecz są wyrazem proaktywnego włączenia się polskiego rynku finansowego w ogólnoświatowe procesy reformowania wskaźników referencyjnych. Głównymi przesłankami podjęcia takich zmian jest ewolucyjne dostosowanie się do zmieniających się realiów rynków finansowych oraz wykorzystanie wyłącznie transakcyjnych danych wejściowych identyfikujących hurtowo zawierane transakcje depozytowe.

Komunikaty

06.12.2022 Komunikat UKNF: Metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR Więcej
27.09.2022 Publikacja podsumowania Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID Więcej
13.07.2022 Komunikat w sprawie rozpoczęcia przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych Więcej
22.10.2022 Komunikat UKNF dotyczący wyznaczenia przez Komisję Europejską zamiennika dla LIBOR CHF Więcej

14.10.2021

Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej wyznaczające zamienniki dla wybranych wskaźników LIBOR CHF Więcej

23.03.2022

Komunikat w sprawie planowanego zaprzestania publikowania wskaźników LIBOR Więcej

Dokumenty

Klient detaliczny i MŚP

Informacje o wskaźnikach referencyjnych WIBID i WIBOR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem
25 Styczeń 2022 r.
288.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach referencyjnych SARON oraz SARON Compound oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
25 Listopad 2021 r.
382.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku referencyjnym EURIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
25 Styczeń 2022 r.
269.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku referencyjnym SOFR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
25 Październik 2022 r.
415.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku referencyjnym SONIA oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
25 Styczeń 2022 r.
380.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Duże firmy i korporacje

Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem
25 Październik 2022 r.
519.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem
25 Styczeń 2022 r.
338.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty archiwalne

Informacje o wskaźniku referencyjnym SOFR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 23.10.2022
25 Styczeń 2022 r.
397.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 23.10.2022
25 Styczeń 2022 r.
508.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 10.09.2020 do 31.05.2021
2 Styczeń 2018 r.
296.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021
25 Listopad 2021 r.
375.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach WIBID i WIBOR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
416.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku EURIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
204.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku LIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
216.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku referencyjnym SOFR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
380.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźniku referencyjnym SONIA oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
378.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
454.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
518.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Enter content here