Szukaj na stronie
Ilustracja dziewczynki z dużym secem w dłoniach
Ubezpieczenie życia i zdrowia

Zadbaj o siebie i swoich bliskich

Informacja dotycząca wskaźników referencyjnych

Od kilku lat rynki finansowe prowadzą działania, które mają uregulować wskaźniki referencyjne stopy procentowej (m.in. WIBID i WIBOR, EURIBOR, LIBOR). W Unii Europejskiej podstawą prawną dla tych prac jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 (zwane dalej: „Rozporządzeniem BMR”). Ma ono zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo oraz udoskonalić metodologię kalkulowania wskaźników.

W wyniku prac metodologia obliczania wybranych wskaźników referencyjnych została dostosowana do Rozporządzenia BMR (np. WIBID i WIBOR, EURIBOR). Niektóre wskaźniki są stopniowo wycofywane i zastępowane innymi wskaźnikami referencyjnymi (np. LIBOR został zastąpiony wskaźnikiem SOFR). Dlatego banki mają plany na wypadek zaprzestania opracowywania wskaźników lub na wypadek istotnej zmiany metodologii ich kalkulowania, które wykorzystują w relacjach z klientami wprowadzając do umów tzw. klauzule awaryjne.

Na polskim rynku finansowym podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi stopy procentowej są WIBID i WIBOR. Za metodologię ich opracowywania odpowiada GPW Benchmark S.A. 16.12.2020 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła tej spółce zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

Bank na bieżąco monitoruje działania regulacyjne oraz legislacyjne organów krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych, dotyczące wskaźników referencyjnych. Prowadzi także odpowiednie prace dostosowawcze do wymogów Rozporządzenia BMR.

W lipcu 2022 roku prace rozpoczęła Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). Została ona powołana w związku z planowanym wprowadzeniem na polskim rynku alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który będzie obliczany na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych, tzw. transakcji „overnight”. NGR opublikowała także mapę drogową reformy oraz zalecenia dotyczące stosowania WIRON w nowej sprzedaży produktów oferowanych przez instytucje finansowe. 

  Co to jest WIRON?

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) - mierzy oprocentowanie depozytów na jeden dzień. Uwzględniane są w nim transakcje zawierane między bankami, z instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami. Wskaźnik ten wybrał Komitet Sterujący NGR, jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej. Szczegółowy opis metodologii znaleźć można na stronie GPW Benchmark SA.

Dlaczego WIRON zastąpi WIBOR?
Polski rynek finansowy coraz bardziej upodabnia się do innych rynków finansowych w Europie i na świecie. Dotyczy to też  wskaźników referencyjnych stosowanych powszechnie na rynkach. Na podstawie wskaźników referencyjnych banki wyznaczają między innymi oprocentowanie kredytów lub lokat. WIRON to wskaźnik, który bazuje w całości na transakcjach jednodniowych na rynkach finansowych. Reforma wskaźników w naszym kraju wpisuje się w globalny trend, który polega na zastępowaniu wskaźników typu IBOR tzw. wskaźnikami wolnymi od ryzyka (RFR - risk free rate), do których zaliczany jest WIRON.

Kiedy nastąpi zmiana dla dotychczasowych umów?
Proces zmiany rozpocznie się dopiero wtedy, gdy administrator bądź KNF oficjalnie ogłosi zamiar likwidacji WIBOR.

Czy zmiana będzie dotyczyła wszystkich umów opartych o WIBOR?
Tak, zmiana będzie dotyczyła wszystkich umów opartych o WIBOR, między innymi: umów kredytowych, leasingowych, faktoringowych, instrumentów finansowych (np.: kontraktów IRS, opcji na stopę procentową CAP / FLOOR) itd.

Czy obecnie muszę podejmować jakieś działania w związku ze zmianą?
Nie, obecnie nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli to się zmieni poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy produkty oparte o WIRON będą tańsze?
Odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa, ponieważ oba wskaźniki znacząco różnią się od siebie. WIBOR opiera się na depozytach terminowych, a WIRON na depozytach jednodniowych. WIBOR 1M opisuje transakcję, która rozpoczyna się za dwa dni, a kończy miesiąc później. Natomiast WIRON 1M Stopa Składana jest średnią składaną jednodniowych depozytów za miniony miesiąc. Nie wiadomo, jaka będzie wysokość tych indeksów w przyszłości.
Obniżenie oprocentowania nie jest uznaną przez Rozporządzenie BMR przesłanką zamiany wskaźnika referencyjnego. Zarówno Rozporządzenie BMR, jak i przepisy krajowe, przewidują możliwość zastosowania tzw. korekty, czyli wartości korygującej wysokość wskaźnika zastępującego WIBOR. Taka korekta służyłaby zapewnieniu, że skutki ekonomiczne zamiany byłyby możliwie neutralne. Ewentualna korekta zostanie wskazana w Rozporządzeniu Ministra Finansów lub wyznaczona na podstawie zawartych w umowie klauzul awaryjnych.

  Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat WIRON i reformy stóp procentowych?

  1.  Na niniejszej stronie internetowej - na bieżąco będziemy aktualizować i dodawać informacje
  2.  Na stronie KNF - https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne undefined
  3.  Na stronie GPW Benchmark - https://gpwbenchmark.pl/
  4.  Na stronie Banki w Polsce - https://www.bankiwpolsce.pl/ undefined

    

Komunikaty

06.12.2022 Komunikat UKNF: Metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR Więcej Uruchomi się w nowym oknie
22.10.2022 Komunikat UKNF dotyczący wyznaczenia przez Komisję Europejską zamiennika dla LIBOR CHF Więcej Uruchomi się w nowym oknie
27.09.2022 Publikacja podsumowania Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID Więcej Uruchomi się w nowym oknie
2.09.2022 Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych dokonał wyboru indeksu WIRON jako alternatywnego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej  Więcej
13.07.2022 Komunikat w sprawie rozpoczęcia przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych Więcej Uruchomi się w nowym oknie
23.03.2022 Komunikat w sprawie planowanego zaprzestania publikowania wskaźników LIBOR Więcej Uruchomi się w nowym oknie
14.10.2021 Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej wyznaczające zamienniki dla wybranych wskaźników LIBOR CHF Więcej Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty

Dokumenty archiwalne

Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 27.04.2023 do 06.09.2023
27 Kwiecień 2023 r.
534.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 24.10.2022 do 26.04.2023
25 Październik 2022 r.
519.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 26.04.2023
25 Styczeń 2022 r.
338.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych WIBID i WIBOR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 26.04.2023
25 Styczeń 2022 r.
288.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym EURIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 26.04.2023
25 Styczeń 2022 r.
269.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym SOFR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 23.10.2022
25 Styczeń 2022 r.
397.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 23.10.2022
25 Styczeń 2022 r.
508.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 10.09.2020 do 31.05.2021
2 Styczeń 2018 r.
296.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021
25 Listopad 2021 r.
375.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach WIBID i WIBOR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
416.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku EURIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
204.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku LIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
216.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym SOFR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
380.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym SONIA oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
378.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
454.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
518.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie