Rachunek maklerski standard
 • Zero złotych

  Za korzystanie z rachunku

 • Zero złotych

  Za dostęp do serwisu internetowego Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile

 • Zero złotych

  Za dostęp do materiałów analitycznych i rekomendacji

 • Zero złotych

  Za dostęp do notowań GPW z jedną najlepszą ofertą w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej o rachunku

Wygodnie zarządzaj swoimi inwestycjami – m.in. kupuj i sprzedawaj akcje oraz obligacje

Dopasuj rachunek maklerski – możesz:

 • poszerzyć ofertę o dostęp do rachunków dla kontraktów terminowych
  i opcji na GPW, krótkiej sprzedaży, IKE, giełd zagranicznych,
 • skorzystać z promocji dla pracowników instytucji finansowych - po spełnieniu określonych warunków - bądź też z doradztwa inwestycyjnego.

 

Dostęp do rachunku przez serwis Inwestor online lub aplikację Inwestor mobile masz przez całą dobę i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Pamiętaj jednak, że zlecenia mogą być realizowane wyłącznie w trakcie trwania sesji giełdowych.

 

Otwórz rachunek maklerski

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada:

Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.
Uzupełnij wniosek
Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online
Potwierdź dane
Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.
Zacznij inwestować
Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms.
Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online
Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.
Złóż dyspozycję
Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o otwarcie rachunku w PLN.
Zacznij inwestować
Doradca otworzy dla Ciebie nowy rachunek, dzięki czemu będziesz mógł inwestować na GPW.
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po dokonaniu niezbędnych formalności doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku 0 zł
Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami, z wyłączeniem obligacji, na rynku polskim dla zleceń internetowych i mobilnych. 0,39%, min. 5 zł
Prowizja od obrotu obligacjami na rynku polskim dla zleceń internetowych i mobilnych. 0,19%, min. 5 zł
Korzystanie z notowań na GPW w czasie rzeczywistym dla jednej, najlepszej oferty. 0 zł

 

 

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

 

Dokumenty

Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
372.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wsparcie przy zakładaniu rachunku

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

 

Infolinia

Zostaw numer

W oddziale

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

W Santander Biuro Maklerskie oferujemy dostęp do kluczowych kasowych rynków zagranicznych: 
akcje: Wiener Borse, NYSE, NYSE Euronext, Nasdaq, NasdaqOMX, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE, Madrid Stock Exchange; 
ETF-y: NYSE Euronext, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE.  

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie.

 

Więcej

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”. 

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej/wiązanej w Santander Biuro Maklerskie

W Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży wiązanej na podstawie Umowy o świadczenie usług maklerskich świadczone są usługi: przyjmowania i przekazywania zleceń oraz wykonywania zleceń oraz sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Santander Biuro Maklerskie umożliwia Klientowi korzystanie z analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych bez dodatkowych kosztów.
Aby świadczona była usługa przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń, niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, na który składa się rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny.
Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".

Stan na 21.02.2021 r.