Szukaj na stronie

Rachunek maklerski standard

Korzystaj z szerokich możliwości inwestycyjnych

 • Za prowadzenie rachunku

 • Za dostęp do serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile

 • Za dostęp do materiałów analitycznych i rekomendacji

 • Za dostęp do notowań GPW z jedną najlepszą ofertą w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej o rachunku

 • Dostęp online

  Zarządzaj swoimi inwestycjami przez Inwestor online i aplikację Inwestor mobile.
 • Bogata oferta

  Kupuj i sprzedawaj akcje, ETFy, obligacje.
 • Inwestycje na giełdach

  Inwestuj na GPW i na rynkach zagranicznych.
 • Doradztwo inwestycyjne

  Korzystaj z profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.

Inwestuj na giełdzie szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu

 • Inwestor mobile

  Inwestuj, jak i kiedy chcesz dzięki aplikacji mobilnej!

  • dostęp do rachunku przez całą dobę
  • składaj oraz modyfikuj zlecenia na GPW i wybranych giełdach zagranicznych
  • obserwuj notowania giełdowe w czasie rzeczywistym

  Więcej

 • Inwestor online

  Jedno logowanie – więcej możliwości!

  • loguj się do rachunku maklerskiego przez Santander internet
  • korzystaj z bezpłatnych analiz i rekomendacji ekspertów
  • kupuj  instrumenty finansowe na rynku pierwotnym

   

  Zaloguj się        Więcej

  Korzystaj z usług dodatkowych

  • Drogowskaz inwestycyjny

   Bezpłatny, profesjonalny model inwestycyjny z rekomendowanym składem portfela dostępny w Inwestor online.

  • Analizy i rekomendacje

   Bieżące analizy, rekomendacje i komentarze ekspertów Santander Biuro Maklerskie, pomogą Ci przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  • Nowoczesne narzędzia

   Nowoczesne programy ułatwią Ci samodzielne inwestycje giełdowe: NOL3 - do notowań online; AmiBroker - do samodzielnej analizy technicznej.

   Otwórz rachunek maklerski

   Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada:

   Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
   Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.
   Uzupełnij wniosek
   Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online
   Potwierdź dane
   Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.
   Zacznij inwestować
   Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms.
   Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online
   Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.
   Złóż dyspozycję
   Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o otwarcie rachunku w PLN.
   Zacznij inwestować
   Doradca otworzy dla Ciebie nowy rachunek, dzięki czemu będziesz mógł inwestować na GPW.
   Znajdź Santander Biuro Maklerskie
   Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.
   Przyjdź do oddziału
   Zabierz ze sobą dowód osobisty.
   Podpisz umowę
   Po dokonaniu niezbędnych formalności doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

   Proste zasady, przejrzyste opłaty

   Wybrane opłaty

   Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
   Prowadzenie rachunku 0 zł
   Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami, z wyłączeniem obligacji, na rynku polskim dla zleceń internetowych i mobilnych. 0,39%, min. 5 zł
   Prowizja od obrotu obligacjami na rynku polskim dla zleceń internetowych i mobilnych. 0,19%, min. 5 zł
   Korzystanie z notowań na GPW w czasie rzeczywistym dla jednej, najlepszej oferty. 0 zł

    

    

   Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

    

   Wsparcie przy zakładaniu rachunku

   Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

    

   Infolinia

   W oddziale

   Sprawdź także

   W Santander Biuro Maklerskie oferujemy dostęp do kluczowych kasowych rynków zagranicznych:

   akcje: Wiener Borse, NYSE, NYSE Euronext, Nasdaq, NasdaqOMX, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE, Madrid Stock Exchange; ETF-y: NYSE Euronext, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE. 

   Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

   Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Ponadto, w związku ze współpracą Santander Biuro Maklerskie z innymi firmami prowadzącymi działalność inwestycyjną i świadczącymi usługi inwestycyjne za granicą (zagraniczny broker) oraz z zagranicznymi bankami depozytariuszami (zagraniczny bank depozytariusz) występują dodatkowe ryzyka związane z utrzymaniem ciągłości działalności powyższych instytucji (ryzyko ogłoszenia upadłości, likwidacji tych instytucji).

   Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

    

   Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej/wiązanej w Santander Biuro Maklerskie

   W Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży wiązanej na podstawie Umowy o świadczenie usług maklerskich świadczone są usługi: przyjmowania i przekazywania zleceń oraz wykonywania zleceń oraz sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Santander Biuro Maklerskie umożliwia Klientowi korzystanie z analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych bez dodatkowych kosztów.

   Aby świadczona była usługa przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń, niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, na który składa się rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny.

   Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).

   Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

   Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

   Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".

   *) Pracownikami instytucji finansowych dla których dedykowany jest Rachunek dla pracowników instytucji finansowych są osoby:

   1. Zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub posiadające akcje pracownicze następujących spółek:
    • banków działających w formie spółek akcyjnych lub innych instytucji świadczących usługi finansowe, notowanych na polskim rynku regulowanym,
    • Santander Bank Polska S.A. w tym Santander Biuro Maklerskie, Santander Consumer Bank S.A., Santander Leasing S.A., Santander Finanse Sp. z o.o., Santander Factoring Sp. z o.o., Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Santander F24 S.A., Santander Inwestycje Sp. z o.o., Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Santander Securities S.A.
   2. będące stroną umów agencyjnych zawartych z podmiotami powiązanymi kapitałowo z Santander Bank Polska S.A., o których mowa w p. pkt. 1) b) powyżej;
   3. będące stroną umów agencyjnych zawartych z Santander Bank Polska S.A. o prowadzenie placówek partnerskich Santander Bank Polska S.A.

    

   Stan na 10.05.2022 r.