Najczęściej wyszukiwane:

Szukaj na stronie

Poznaj nową pilotażową aplikację mobilną. Pobierz, sprawdź i daj znać, co myślisz.

Oprocentowanie
dla Ciebie

Konta osobiste

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Konto Jakie Chcę 0,00%*
Konto Select 0,00%
Konto Podstawowe 0,00%
Konto Private Banking 0,00%

 

 

Dla Konta Jakie Chcę dla młodych (od 0 do 13 lat) dla salda do 3000 zł oprocentowanie wynosi: 6%. Nadwyżka powyżej 3000 zł – 0%.

Konta oszczędnościowe

Konto systematyczne

Konto oszczędnościowe Private Banking

Konto oszczędnościowe Select

(Konto oszczędnościowe Select otworzysz w Santander internet, na Linii Select i w oddziale)

Konto Max oszczędnościowe

(Konto Max oszczędnościowe otworzysz w Santander internet i oddziale, już od 0,01 zł)

 

Oprocentowanie promocyjne to suma oprocentowania standardowego (zmienne) i Bonusu (stałe) dla Nowych środków. Naliczane jest wyłącznie dla Nowych środków od dnia przystąpienia do promocji do 29.06.2023 r., zgodnie z regulaminem promocji „Nowe środki na koncie oszczędnościowym – edycja VIII.” Nowe środki wyliczane są każdego dnia w oparciu o aktywa klienta w Banku zgodnie z regulaminem. Do promocji można przystąpić do dnia 9.06.2023 r.

Konta walutowe

Konto24 walutowe

Niedozwolone zadłużenie na koncie

Oprocentowanie zmienne

Niedozwolone zadłużenie na koncie 24,3775% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP,
z uwzględnieniem limitu odsetek maksymalnych za opóźnienie – stan na dzień 8 września 2022 r.

 

Lokaty terminowe

Lokata mobilna

Lokata mobilna w aplikacji Santander mobile
(1 lokata dla klienta, kwota max 20.000 zł)

Lokata terminowa

(Lokata terminowa w Santander internet/ mobile oraz w oddziałach, kwota min. 1000 zł, bez górnego limitu wpłaty)

Lokata terminowa walutowa

(Lokata terminowa w Santander internet/ mobile oraz w oddziałach, kwota min. 1000 USD)

Lokata dla inwestora

 

Oprocentowanie promocyjne naliczane w ostatnim miesiącu trwania lokaty zgodnie z Regulaminem Promocji „Lokata z funduszem V”. Kwota maksymalna lokaty 400.000 zł. Do promocji można przystąpić od 25.01.2023 r. do 29.12.2023 r.

Kredyty (w tym karty kredytowe)

Kredyt gotówkowy

(udzielany w PLN)

 

RRSO4)  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 23,10%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 21 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 38 092,99 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 15,99%, całkowity koszt kredytu 17 092,99 zł (w tym: prowizja 2 860,92 zł, odsetki 14 232,07 zł), umowa zawarta na okres 76 miesięcy, 75 miesięcznych rat równych w kwocie 501,24 zł, ostatnia rata 499,99 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


1) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. 
2) Dla umowy o kredyt gotówkowy konsolidacyjny ze stałą stopą procentową,  zawieranej  w Oddziale lub na Infolinii, dostępny okres kredytowania: od 25 do 120 miesięcznych rat.
3) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4)  RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Kredyt w rachunku płatniczym

(udzielany w PLN)

 

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 23,83%, całkowita kwota kredytu 5 400,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6 558,08 zł, oprocentowanie zmienne 20,39% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 158,08 zł (w tym: prowizja 54,00 zł, odsetki 1 104,08 zł) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 93,52 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 5 400,00 zł. Kalkulacja na dzień 1.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.santander.pl. Obowiązuje od dnia 1.04.2023 r.

Karty kredytowe: oprocentowanie limitu kredytowego

wysokość oprocentowania na dzień 8.09.2022 r.

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje od dnia 8.09.2022 r.
1) Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego.
2 ) Dla karty Mastercard World Elite obowiązuje oprocentowanie zmienne równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art.359 § 2¹ kodeksu cywilnego pomniejszonej o 5,01 punktów procentowych.
3) W przypadku wznowienia kart Platinum (BIN 552044) na kartę Visa Platinum lub zmiany karty Platinum (BIN 552044) na kartę innego typu - oprocentowanie wynosi: dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej: 19,50%, dla transakcji gotówkowych: 20,50%.
4) W przypadku wznowienia kart World (BIN 536388) na kartę World Mastercard lub zmiany karty World (BIN 536388) na kartę innego typu - oprocentowanie wynosi: dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej: 19,50%, dla transakcji gotówkowych: 20,50%.
5) RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
6) dotyczy umów o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej zawartych od 1.08.2016 r. Dla umów zawartych do 31.07.2016 r.oprocentowanie limitu kredytowego wynosi 4%.

Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:

 • limit kredytowy: 4 100,00 PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 5 400,00 PLN dla kart Mastercard Silver, 6 100,00 PLN dla Kart Kredytowych 1|2|3, 11 500,00 PLN dla kart World Mastercard, 16 200,00 PLN dla kart Visa Platinum,
 • limit kredytowy zostaje wykorzystany w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy,
 • data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia operacji,
 • powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy,
 • miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w terminie płatności wskazanym na zestawieniach operacji.

Pobierz PDF:
Oprocentowanie kart kredytowych wydanych w ramach działalności przejętej 9.11.2018 r. przez Santander Bank Polska S.A.

Spłata ratalna Ratio

(udzielana w PLN)

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje od dnia 07.04.2022 r.

Kredyty hipoteczne

Kredyt mieszkaniowy

(oprocentowanie zmienne i stałe1))

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem zmiennym:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,88%, przy następujących założeniach: 

 • okres kredytowania 278 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), 
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 303 105,00 zł, 
 • całkowita kwota do zapłaty 740 439,56 zł, oprocentowanie zmienne 8,95% w skali roku, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 6,90% z dnia 6.04.2023 r. oraz marża 2,050 p.p. 
 • całkowity koszt kredytu 437 334,56 zł w tym: 
  • odsetki 416 621,80 zł), 
  • ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 13 073,28 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 605 240,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, 
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, 
  • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, 
  • opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480 zł (dotyczy mieszkania), 
  • usługi dodatkowe: 
   • opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360,00 zł, 
   • opłata za kartę kredytową 450,00 zł, 
   • koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 6 130,48 zł, 
   • koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 2 723,60 zł, 
 • 278 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 589,35 zł, ostatnia rata 2 476,85 zł.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem stałym przez 5 lat:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,10%, przy następujących założeniach: 

 • okres kredytowania 288 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), 
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 303 722,00 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty 732 628,07 zł,
 • oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat 7,530% w skali roku, 
 • całkowity koszt kredytu 428 906,07 zł w tym: 
  • odsetki 409 083,64 zł,
  • ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 12 198,72 zł za cały okres kredytowania – suma ubezpieczenia nieruchomości 564 753,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, 
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, 
  • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, 
  • opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480 zł (dotyczy mieszkania), 
  • usługi dodatkowe: 
   • opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360,00 zł, 
   • opłata za kartę kredytową: 450,00 zł, 
   • koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 6 114,71 zł, 
   • koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 2 541,40 zł.  
 • 288 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 283,13 zł, ostatnia rata 2 465,78 zł. 

W okresie oprocentowania stałego wysokość raty może być wyższa, niż dla oprocentowania zmiennego opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, gdy spadnie jego wartość. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 6.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przykład reprezentatywny dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem zmiennym:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,66%, przy następujących założeniach: 

 • okres kredytowania 322 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), 
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 293 128,00 zł, 
 • całkowita kwota do zapłaty 846 035,74 zł, oprocentowanie zmienne 9,79% w skali roku 
 • całkowity koszt kredytu 552 907,74 zł w tym: 
  • odsetki 537 713,57 zł, 
  • ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 7 729,02 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 318 064,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, 
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, 
  • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, 
  • opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480 zł (dotyczy mieszkania), 
  • opłata prowizyjna z tytułu udzielenia gwarancji BGK: 386,77 zł
  • usługi dodatkowe: 
   • opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360,00 zł, 
   • opłata za kartę kredytową 450,00 zł, 
   • koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 6 019,38 zł, 
   • koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 1 431,30 zł. 
 • 322 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 580,58 zł, ostatnia rata 2 475,39 zł.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 6.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 


Przykład reprezentatywny dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem stałym przez 5 lat:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,91%, przy następujących założeniach: 

 • okres kredytowania 333 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), 
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 279 422,00 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty 802 682,81 zł,
 • oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat 8,33% w skali roku,  
 • całkowity koszt kredytu 523 260,81 zł, w tym:
  • odsetki 508 394,85 zł,
  • ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 7 760,76 zł za cały okres kredytowania – suma ubezpieczenia nieruchomości 307 965,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, 
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, 
  • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, 
  • opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480 zł (dotyczy mieszkania), 
  • opłata prowizyjna z tytułu udzielenia gwarancji BGK: 330,50 zł.
  • usługi dodatkowe: 
   • opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360,00 zł, 
   • opłata za kartę kredytową: 450,00 zł, 
   • koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 5 715,70 zł, 
   • koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 1 385,85 zł.  
 • 332 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 155,45 zł, ostatnia rata 2 330,65 zł. 

W okresie oprocentowania stałego wysokość raty może być wyższa, niż dla oprocentowania zmiennego opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, gdy spadnie jego wartość. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 6.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu  dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy)  - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojna Hipoteka świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojna Hipoteka, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Stan na 6.04.2023 r.

Pożyczka hipoteczna

(oprocentowanie zmienne i stałe1))

 

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem zmiennym

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonej hipoteką wynosi 11,43%, przy następujących założeniach: 

 • okres kredytowania 206 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), 
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 172 650,00 zł, 
 • całkowita kwota do zapłaty 378 182,31 zł, 
 • oprocentowanie zmienne 10,09% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 6,90% z dnia 6.04.2023 r. oraz marża 3,19 p.p. 
 • całkowity koszt kredytu 205 532,31 zł w tym: 
  • odsetki 191 312,77 zł, 
  • ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 9 765,00 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 602 773,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, 
  • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, 
  • opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480 zł (dotyczy mieszkania), 
  • usługi dodatkowe: 
   • opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360 zł, 
   • opłata za kartę kredytową: 450,00 zł, 
   • koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 3 395,54 zł, 
   • koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 2 712,50 zł. 
 • 206 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 1 766,91 zł, ostatnia rata 1 746,22 zł.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 6.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem stałym przez 5 lat 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej z okresowo stałym oprocentowaniem, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,56 %, przy następujących założeniach: 

 • okres kredytowania 197 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), 
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 187 133,00 zł, 
 • całkowita kwota do zapłaty 383 698,55 zł, 
 • oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat 8,730% w skali roku 
 • całkowity koszt kredytu 196 565,55 zł w tym: 
  • odsetki 180 720,66 zł, 
  • ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 10 713,06 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 700 205,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, 
  • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, 
  • opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480 zł (dotyczy  mieszkania), 
  • usługi dodatkowe: 
   • opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360,00 zł, 
   • opłata za kartę kredytową: 450,00 zł,
   • koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 3 622,83 zł, 
   • koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 3 150,90 zł.  
 • 197 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 1 791,24 zł, ostatnia rata 1 822,86 zł.

W okresie oprocentowania stałego wysokość raty może być wyższa, niż dla oprocentowania zmiennego opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, gdy spadnie jego wartość. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 6.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu  dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojna Hipoteka świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojna Hipoteka, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Stan na 6.04.2023 r.

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:

1) Oferta dla:

 • kredytów, dla których minimalna kwota kredytu wynosi 100tys. PLN dla oprocentowania zmiennego i stałego,

 • pożyczek, dla których minimalna kwota pożyczki wynosi 20tys. PLN dla oprocentowania zmiennego, 80tys. PLN dla oprocentowania stałego.

2) Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm. RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 819.

3) Klient wewnętrzny - to klient posiadający od co najmniej 4 pełnych miesięcy kalendarzowych konto osobiste w PLN w Santander Bank Polska, pod warunkiem, że w każdym z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu na to konto była dokonana co najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub przelew).

4) Klient zewnętrzny - to Klient, który nie spełnia definicji klienta wewnętrznego 4).

5) Usługa dodatkowa – usługa oferowana Kredytobiorcy przez Bank łącznie z Umową, tj. Konto osobiste, Karta kredytowa, Ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka lub Ubezpieczenie Nieruchomości Locum Comfort, wybrana przez Kredytobiorcę we wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego.

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu kont i lokat

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu kont i lokat

Pobierz PDF:
Tabela oprocentowania – oferta bieżąca
Tabela oprocentowania – oferta wycofana

Dla wszystkich kont osobistych, kont walutowych oraz kont oszczędnościowych

Stawki oprocentowania są zmienne i podawane w skali roku. Oprocentowanie promocyjne - łączna wartość oprocentowania uwzględniająca oprocentowanie wynikające z umowy rachunku („oprocentowanie standardowe”) oraz z promocji („oprocentowanie bonusowe”):

Kapitalizacja - dla kont osobistych oraz kont oszczędnościowych – miesięczna na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem Konta oszczędnościowego – Lokata Swobodna, dla którego kapitalizacja odsetek jest dzienna; dla Kont24 walutowych oraz Rachunków a’vista w walutach obcych – roczna na koniec roku kalendarzowego.

*Automatyczne oszczędzanie dotyczy posiadaczy Konta Jakie Chcę oraz Konta Select. W wyniku decyzji podjętych przez Radę Polityki Pieniężnej obniżyliśmy wysokość stawki oprocentowania podwyższonego, które od dnia 18.08.2020 r. jest równe wysokości stawki oprocentowania standardowego. Zmiana stawek może nastąpić na zasadach określonych w Regulaminie kont dla klientów indywidualnych.

Dla wszystkich lokat terminowych

Stawki oprocentowania są stałe i podawane w skali roku.

Kapitalizacja - dla lokat – po upływie okresu umownego z wyjątkiem Lokaty Rentierskiej (Odsetki płatne co 3 miesiące na rachunek wskazany przez Klienta lub kapitalizowane do salda lokaty).

Lokaty zakładane są dla kwot powyżej 1.000 PLN, 1.000 EUR, 1.000 USD, 500 GBP, 1.500 CHF – za wyjątkiem lokat rentierskich (min 100.000 zł) i lokat negocjowanych (min 20.000 zł). Dla lokaty bonusowej obowiązuje kwota maksymalna w wysokości 100.000 zł

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% - z wyjątkiem:

 • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 p.p.;
 • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 5-miesięcznej oraz Lokaty Powitalnej 123 – odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty.
 • Lokaty Rentierskiej 18-miesięcznej oraz 30-miesięcznej – oprocentowanie zostanie umniejszone do wysokości 1% za wszystkie pełne okresy kapitalizacji w okresie umownym.
 • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej – nowe środki 4-miesięcznej, 12-miesięcznej oraz 24 miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 50% (połowa stopy procentowej z dnia otwarcia lub odnowienia);
 • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej oraz 9-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia lokaty lub jej odnowienia;
 • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej oraz Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej-nowe środki - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,3 p.p.;
 • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 7-miesięcznej– odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty;
 • Lokaty Rentierskiej o terminie 12, 24, 36-miesięcy – w przypadku zerwania lokaty Bank zmniejszy naliczone odsetki o wartość równą połowie odsetek po opodatkowaniu. Za miesiąc, w którym lokata zostanie zerwana, Bank nie nalicza odsetek, w przypadku gdy odsetki naliczone przed zerwaniem lokaty zostały przekazane na inny rachunek, Bank dokona rozliczenia przez potrącenie z kapitału lokaty.
 • Lokaty Pracującej - wypłata odsetek skapitalizowanych za pełne miesiące oszczędzania.
 • Lokaty 4 Pory Zysku - wypłata odsetek skapitalizowanych za pełne kwartały oszczędzania.
 • Lokaty Plan Premia - wypłata pełnych odsetek.
 • Lokaty Plan 500+ premia - wypłata pełnych odsetek.