Szukaj na stronie
Ilustracja dziewczynki z dużym secem w dłoniach
Ubezpieczenie życia i zdrowia

Zadbaj o siebie i swoich bliskich

Oprocentowanie
dla Ciebie

Konta osobiste

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Konto Santander 0,00%*
Konto Select 0,00%
Konto Podstawowe 0,00%
Konto Private Banking 0,00%

 

 

Dla Konta Santander dla młodych (od 0 do 13 lat) dla salda do 3 000 zł oprocentowanie wynosi: 6%. Nadwyżka powyżej 3 000 zł – 0%.

Konta oszczędnościowe

Konto Multi oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe Select

Konto oszczędnościowe Private Banking

Konta walutowe

Konto24 walutowe

Niedozwolone zadłużenie na koncie

Oprocentowanie zmienne

Niedozwolone zadłużenie na koncie

22,3875% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, z uwzględnieniem limitu odsetek maksymalnych za opóźnienie – stan na dzień 5 października 2023 r.

 

Lokaty terminowe

Lokata zimowa

Lokata zimowa w aplikacji Santander mobile
i Santander internet
(1 lokata dla klienta, kwota max 50 000 zł)

Lokata terminowa

(Lokata terminowa w Santander internet/ mobile oraz w oddziałach, kwota min. 1 000 zł, bez górnego limitu wpłaty)

Lokata terminowa walutowa

(Lokata terminowa w Santander internet/ mobile oraz w oddziałach, kwota min. 1 000 USD)

Lokata dla inwestora

 

Oprocentowanie promocyjne naliczane w ostatnim miesiącu trwania lokaty zgodnie z Regulaminem Promocji „Lokata z funduszem VI”. Kwota maksymalna lokaty 350 000 PLN. Do promocji można przystąpić od 15.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Kredyty (w tym karty kredytowe)

Kredyt gotówkowy

(udzielany w PLN)

 

RRSO4)  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 23,10%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 21 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 38 092,99 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 15,99%, całkowity koszt kredytu 17 092,99 zł (w tym: prowizja 2 860,92 zł, odsetki 14 232,07 zł), umowa zawarta na okres 76 miesięcy, 75 miesięcznych rat równych w kwocie 501,24 zł, ostatnia rata 499,99 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


1) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. 
2) Dla umowy o kredyt gotówkowy i kredyt gotówkowy konsolidacyjny ze stałą stopą procentową,  zawieranej  w Oddziale lub na Infolinii, dostępny okres kredytowania: od 25 do 120 miesięcznych rat.
3) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4)  RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Kredyt w rachunku płatniczym

(udzielany w PLN)

 

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 21,42%, całkowita kwota kredytu 5 100,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6 091,97 zł, oprocentowanie zmienne 18,40% w skali roku, całkowity koszt kredytu 991,97 zł (w tym: prowizja 51,00 zł, odsetki 940,97 zł) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 79,70 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 5 100,00 zł. Kalkulacja na dzień 5.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.santander.pl. Obowiązuje od dnia 5.10.2023 r.

Karty kredytowe: oprocentowanie limitu kredytowego

wysokość oprocentowania na dzień 5.10.2023 r.

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje od dnia 5.10.2023 r.
1) Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego.
2 ) Dla karty Mastercard World Elite obowiązuje oprocentowanie zmienne równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art.359 § 2¹ kodeksu cywilnego pomniejszonej o 5,01 punktów procentowych.
3) W przypadku wznowienia kart Platinum (BIN 552044) na kartę Visa Platinum lub zmiany karty Platinum (BIN 552044) na kartę innego typu - oprocentowanie wynosi: dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej: 17,50%, dla transakcji gotówkowych: 18,50%.
4) W przypadku wznowienia kart World (BIN 536388) na kartę World Mastercard lub zmiany karty World (BIN 536388) na kartę innego typu - oprocentowanie wynosi: dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej: 17,50%, dla transakcji gotówkowych: 18,50%.
5) RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).

Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:

 • limit kredytowy: 4 200,00 PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 6 800,00 PLN dla kart Mastercard Silver, 10 800,00 PLN dla kart World Mastercard, 15 600,00 PLN dla kart Visa Platinum, 83 600,00 PLN dla kart Mastercard World Elite,
 • limit kredytowy zostaje wykorzystany w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy,
 • data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia operacji,
 • powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy,
 • miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w terminie płatności wskazanym na zestawieniach operacji.

ruchomi się w nowym oknie

Spłata ratalna Ratio

(udzielana w PLN)

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje od dnia 07.04.2022 r.

Kredyty hipoteczne

Szczegółowe informacje o kredycie mieszkaniowym i pożyczce hipotecznej z oprocentowaniem okresowo stałym lub zmiennym.

Pobierz PDF:
Oprocentowanie – kredytów hipotecznych

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu kont i lokat

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu kont i lokat

Pobierz PDF:
Tabela oprocentowania – oferta bieżąca
Tabela oprocentowania – oferta wycofana

Dla wszystkich kont osobistych, kont walutowych oraz kont oszczędnościowych

Stawki oprocentowania są zmienne i podawane w skali roku. Oprocentowanie promocyjne - łączna wartość oprocentowania uwzględniająca oprocentowanie wynikające z umowy rachunku („oprocentowanie standardowe”) oraz z promocji („oprocentowanie bonusowe”):

Kapitalizacja - dla kont osobistych oraz kont oszczędnościowych – miesięczna na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem Konta oszczędnościowego – Lokata Swobodna, dla którego kapitalizacja odsetek jest dzienna; dla Kont24 walutowych oraz Rachunków a’vista w walutach obcych – roczna na koniec roku kalendarzowego.

*Automatyczne oszczędzanie dotyczy posiadaczy Konta Santander oraz Konta Select. W wyniku decyzji podjętych przez Radę Polityki Pieniężnej obniżyliśmy wysokość stawki oprocentowania podwyższonego, które od dnia 18.08.2020 r. jest równe wysokości stawki oprocentowania standardowego. Zmiana stawek może nastąpić na zasadach określonych w Regulaminie kont dla klientów indywidualnych.

Dla wszystkich lokat terminowych

Stawki oprocentowania są stałe i podawane w skali roku.

Kapitalizacja - dla lokat – po upływie okresu umownego z wyjątkiem Lokaty Rentierskiej (Odsetki płatne co 3 miesiące na rachunek wskazany przez Klienta lub kapitalizowane do salda lokaty).

Lokaty zakładane są dla kwot powyżej 1 000 PLN, 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP, 1 500 CHF – za wyjątkiem lokat rentierskich (min 100 000 zł) i lokat negocjowanych (min 20 000 zł). Dla lokaty bonusowej obowiązuje kwota maksymalna w wysokości 100 000 zł

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% - z wyjątkiem:

 • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 p.p.;
 • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 5-miesięcznej oraz Lokaty Powitalnej 123 – odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty.
 • Lokaty Rentierskiej 18-miesięcznej oraz 30-miesięcznej – oprocentowanie zostanie umniejszone do wysokości 1% za wszystkie pełne okresy kapitalizacji w okresie umownym.
 • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej – nowe środki 4-miesięcznej, 12-miesięcznej oraz 24 miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 50% (połowa stopy procentowej z dnia otwarcia lub odnowienia);
 • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej oraz 9-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia lokaty lub jej odnowienia;
 • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej oraz Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej-nowe środki - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,3 p.p.;
 • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 7-miesięcznej– odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty;
 • Lokaty Rentierskiej o terminie 12, 24, 36-miesięcy – w przypadku zerwania lokaty Bank zmniejszy naliczone odsetki o wartość równą połowie odsetek po opodatkowaniu. Za miesiąc, w którym lokata zostanie zerwana, Bank nie nalicza odsetek, w przypadku gdy odsetki naliczone przed zerwaniem lokaty zostały przekazane na inny rachunek, Bank dokona rozliczenia przez potrącenie z kapitału lokaty.
 • Lokaty Pracującej - wypłata odsetek skapitalizowanych za pełne miesiące oszczędzania.
 • Lokaty 4 Pory Zysku - wypłata odsetek skapitalizowanych za pełne kwartały oszczędzania.
 • Lokaty Plan Premia - wypłata pełnych odsetek.
 • Lokaty Plan 500+ premia - wypłata pełnych odsetek.