Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Doradztwo inwestycyjne

Realizuj nowe pomysły na inwestycje przy wsparciu profesjonalistów

 • Wybierz elastyczne warunki i ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

 • Skorzystaj z Aktywnego Doradztwa Giełdowego lub Drogowskazu inwestycyjnego

 • Otrzymuj porady od profesjonalistów na dowolny cel inwestycyjny

 • Korzystaj z doradztwa w Santander Biurze Maklerskim: przez internet lub przez telefon

Wybierz doradztwo dopasowane do Twoich potrzeb

W zależności od wysokości kapitału możesz skorzystać z:

 • Aktywnego Doradztwa Giełdowego (ADG)

  • Możesz skorzystać z usługi, jeśli w jej ramach inwestujesz
   min. 300 000 zł.
  • Otrzymujesz pomoc wskazanego doradcy.
  • Sam ustalasz, jak często, w jakiej formie i na jakich warunkach chcesz kontaktować się z opiekunem. To on na bieżąco monitoruje skład Twojego portfela inwestycyjnego – zna Twoje możliwości i oczekiwania, więc przedstawi najlepsze rozwiązania. Jeżeli chcesz, możesz też inwestować samodzielnie.
  • Opiekun zaproponuje Ci konkretne instrumenty finansowe
   i cenę transakcji dopasowaną do Twoich oczekiwań.
  • Jeśli nie masz czasu samodzielnie składać zleceń, przygotowaliśmy dla Ciebie usługę realizacji zleceń Do Dyspozycji Santander Biuro Maklerskie (DDM). Skorzystaj
   z niej, a opiekun wykona operacje za Ciebie na ustalonych wspólnie warunkach.
 • Drogowskaz inwestycyjny

  • Usługę możesz aktywować bez względu na wysokość posiadanych aktywów, zalecamy jednak posiadanie
   min. 50 000 zł.
  • Otrzymujesz wsparcie inwestycyjne w formie elektronicznej – skład portfela modelowego znajdziesz w zakładce Drogowskaz w Inwestor online, dodatkowo każde nowe wydanie zamieszczamy w formacie PDF w opcji Poczta serwisu.
  • Portfel modelowy, przygotowywany przez naszych ekspertów, zawiera m.in. akcje spółek polskich, amerykańskich, ze strefy Euro oraz ETFy.
  • Za usługę nie płacisz.

Dowiedz się więcej o doradztwie inwestycyjnym

Sprawdź, jakie korzyści zyskasz, dzięki doradztwu inwestycyjnemu

 • Aktywne Doradztwo Giełdowe (ADG)

  • Skorzystaj z usługi, jeśli dysponujesz środkami od 300 000 zł.
  • Aktywne Doradztwo Giełdowe ułatwi Ci inwestowanie
   na giełdzie. Będziesz miał czynny wpływ na efekty.
  • Otrzymasz doradztwo specjalisty z giełdy, na której inwestujesz. Doradcy w Santander Biuro Maklerskie 
   to pracownicy z doświadczeniem – eksperci od lat związani
   z rynkiem kapitałowym.
  • Twój doradca współpracuje z zespołem specjalistów – licencjonowanych maklerów i doradców inwestycyjnych –
   by zaproponować Ci najlepsze rozwiązania.
  • Pamiętaj, że ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.
 • Drogowskaz inwestycyjny

  • Skorzystaj z darmowej usługi, jeśli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie i masz dostęp do serwisu Inwestor online. To dobra opcja także dla osób początkujących.
  • Specjaliści Santander Biuro Maklerskie regularnie będą udostępniać Ci gotowy zestaw propozycji inwestycyjnych.

  • Wskażemy Ci kierunek, ale pamiętaj, że wybór inwestycji należy do Ciebie – dzięki temu zyskasz nieocenione doświadczenie na rynku kapitałowym.

Uzyskaj dostęp do usługi Aktywne Doradztwo Giełdowe

Przez telefon lub w oddziale – jak chcesz

 • Zadzwoń do Santander Biuro Maklerskie

  Skontaktuj się z pracownikiem zespołu transakcji maklerskich.

 • Wypełnij ankietę

  Przedstaw swoje oczekiwania inwestycyjne oraz poziom akceptowalnego ryzyka, a my dostosujemy usługę do Twojej indywidualnej sytuacji.

 • Rozszerz umowę maklerską

  Jeśli masz już umowę maklerską, skorzystaj z pomocy przedstawiciela Santander Biuro Maklerskie i rozszerz ją o usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego.

 • Uzyskaj wsparcie maklera

  Zacznij inwestować z pomocą maklera lub samodzielnie – jak wolisz.

 • Przyjdź do Santander Biuro Maklerskie

  Podpisz umowę maklerską u pracownika Bankowości Prywatnej lub przedstawiciela zespołu transakcji maklerskich.

 • Wypełnij ankietę

  Przedstaw swoje oczekiwania inwestycyjne oraz poziom akceptowalnego ryzyka, a my dostosujemy usługę do Twojej indywidualnej sytuacji.

 • Rozszerz umowę

  Rozszerz umowę maklerską o Aktywne Doradztwo Giełdowe.

 • Uzyskaj wsparcie maklera

  Zacznij inwestować. Doradca zawsze chętnie będzie służyć wsparciem.

Uzyskaj dostęp do usługi Drogowskaz inwestycyjny

Przez internet – w serwisie Inwestor online

 • Wypełnij ankietę

  Przedstaw swoje oczekiwania inwestycyjne oraz poziom akceptowanego ryzyka, a my dostosujemy usługę do Twojej indywidualnej sytuacji.

 • Wybierz rachunek

  Po uzyskaniu oceny „usługa odpowiednia” i zaakceptowaniu warunków przedstawimy Ci portfel modelowy.

 • Zaakceptuj warunki

  Zacznij inwestować z uwzględnieniem porad naszych specjalistów. Możesz zdecydować się na wszystkie lub tylko na wybrane z nich.

Wsparcie przy wyborze doradztwa inwestycyjnego

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny, oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny.

W celu korzystania z usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego należy posiadać rachunek maklerski rozszerzony o świadczenie usług w ramach Aktywnego Doradztwa Giełdowego, podać adres e-mail dla potrzeb realizacji usług maklerskich oraz posiadać odpowiedni i aktualny wynik ankiety odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa dostępna dla Klienta posiadającego aktywa objęte usługą o wartości minimum 300 000 zł.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie.

Rachunek maklerski rozszerzony o świadczenie usług w ramach Aktywnego Doradztwa Giełdowego można otworzyć u pracownika Bankowości Prywatnej, lista biur dostępna jest tutaj. Otworzyć rachunek bądź rozszerzyć już posiadaną umowę maklerską można także telefonicznie, kontaktując się z pracownikami zespołu transakcji maklerskich pod numerem telefonu +48 61 856 46 87 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Nieodłączną częścią korzystania zarówno z usług maklerskich, jak i podejmowania każdej innej inwestycji, jest ryzyko. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Więcej informacji na temat instrumentów finansowych oraz ryzyka z nimi związanego znajduje się na stronie internetowej www.santander.pl/inwestor/regulacje-i-regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslug-maklerskich.

Do głównych czynników ryzyka związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

 • ryzyko nieodpowiednich rekomendacji – rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta Santander Biuro Maklerskie poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety służącej do przeprowadzenia oceny odpowiedniości, której celem jest dostosowanie świadczonych usług do indywidualnej sytuacji klienta i tym samym działanie w najlepiej pojętym interesie klienta; istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji;
 • ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania o niej Santander Biuro Maklerskie; • ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena dot. kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych; w szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
 • ryzyko dezaktualizacji rekomendacji – istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi.

Podejmując decyzję inwestycyjną, korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze
to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie Santander Biuro Maklerskie lub instrumenty finansowe, w których obrocie Santander Biuro Maklerskie pośredniczy.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej/wiązanej w Santander Biuro Maklerskie

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie). Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług. Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".

Stan na 28.02.2022 r.