Aktualności

 • 2022-07-28

  Prezentacja wyników finansowych Santander Bank Polska S.A. za I półrocze 2022 r.

 • 2022-04-27

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

   

 • 2020-06-22

  Dokument Informacyjny 2020

  Dokument Informacyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

Kalendarium

 

 
Ostatnie wydarzenie
28.07.2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

 

Następne wydarzenie

26.10.2022 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

Aktualny kurs akcji na GPW