Aktualności

Kalendarium

 

 
Ostatnie wydarzenie
3.02.2021 Niezaudytowane dane finansowe za rok 2020 (4Q 2020)

 

Następne wydarzenia

23.02.2021 Raport roczny jednostkowy za 2020 r.
23.02.2021

Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

Aktualny kurs akcji na GPW