Informacje o spółce

Santander Bank Polska S.A.

 • Misja

  Pomaganie klientom  indywidualnym
   i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów

 • Wizja

  Najlepsza otwarta platforma usług finansowych, działająca odpowiedzialnie i ciesząca się trwałą lojalnością pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa.

 • Wartości

  Przyjazny| Rzetelny| Dla Ciebie

Grupa Santander Bank Polska  

Jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Naszym celem jest pomaganie ludziom w spełnianiu marzeń, realizacji planów i osiąganiu założonych celów, dlatego we wszystkim, co robimy kierujemy się naszymi podstawowymi wartościami.
 

Poznaj naszą historię

18572019
 • 1857
 • 1947
 • 1989
 • 1989
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1999
 • 2001
 • 2003
 • 2005
 • 2008
 • 2010
 • 2011
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2015
 • 2016
 • 2016
 • 2017
 • 2017
 • 2017
 • 2017
 • 2018
 • 2018
 • 2019
 • Założenie Banku

 • Międzynarodowa ekspansja

 • Powstanie Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego

 • Rebranding

  W logotypie pojawia się czerwień. 

 • Pierwsze notowanie akcji WBK na warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych

 • Santander

  Największy Bank w Hiszpanii

 • Irlandzka grupa bankowa Allied Irish Bank zostaje inwestorem strategicznym WBK

 • Kolejne Rynki Brazylia, Chile, Wielka Brytania, Argentyna

 • Powstanie Fundacji „Pomoc Ludziom” przy Banku Zachodnim przekształconej na Fundację Banku Zachodniego WBK

 • Pierwszy bank w Polsce, który udostępnia klientom aktywny dostęp do bankowości elektronicznej

  Pierwszy klient banku dokonuje pierwszej płatności kartą kredytową.

  Allied Irish Banks zostaje inwestorem strategicznym Banku Zachodniego

  Fuzja Banco Santander oraz Banco Central Hispano

 • Powstaje BZ WBK S.A. w wyniku fuzji Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.

   

 • Santander Bank pojawia się w Polsce

  Santander przejmuje w całości włoskie Fincosumo, a także podobne instytucje w Polsce, Norwegii i Holandii oraz poszerza działalność o Austrię, Szwecję, Czechy i Węgry, a wszystkie te spółki wchodzą w skład Santander Consumer, lidera w zakresie usług consumer finance w Europie

 • BZ WBK jest pierwszym w Polsce bankiem, który oferuje wszystkim klientom karty z mikroprocesorem. 

  To milowy krok w kierunku bezpieczeństwa użytkowników kart

 • Otwarcie 500. oddziału Banku Zachodniego WBK

 • Prestiżowy brytyjski magazyn „The Banker” przyznaje Bankowi Zachodniemu WBK tytuł Banku Roku 2010 w Polsce

 • Sprzedaż wszystkich akcji BZ WBK S.A. w posiadaniu AIB European Investments Ltd (70,36% kapitału zakładowego i ogónlej liczby głosów na WZ) na rzecz Banco Santader S.A. 

 • Objęcie przez Banco Santander S.A. 95,67% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ BZ WBK S.A. w trybie publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji Banku.

 • Uruchomienie programu Santander Universidades w Polsce.

  Santander Universidades to globalny program Grupy Santander, którego zadaniem jest współpraca z uniwersytetami, wspierając edukację uniwersytecką oraz programy badawcze. W ciągu najbliższych pięciu lat 15 tys. studentów oraz 3 tys. naukowców będzie miało szansę skorzystać z dofinansowania programu wymiany umożliwiającego im naukę w innych krajach.

 • Połączenie BZ WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A. w trybie przejęcia (przeniesienie całego majątku Kredyt Banku S.A. a BZ WBK S.A. w zamian za akcje owej emisji serii J dla akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.).

 • Otwarcie wystawy „Od Cranacha do Picassa. Kolekcja Santander” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

 • Objęcie przez BZ WBK S.A. pakietu akcji zwykłych i uprzywilejowanych Santander Consumer Banku S.A. (SCB S.A.) z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 60% kapitału zakładowego SCB S.A. i 67% głosów na WZ SCB S.A.

  Wydanie pierwszego raportu odpowiedzialnego biznesu Uruchomi się w nowym oknie.

 • Powstanie Santander Orchestra Uruchomi się w nowym oknie

  Santander Orchestra to projekt skierowany do najzdolniejszych młodych muzyków, wspierających rozwój ich karier. 
  Uczestnicy nie tylko doskonalą swoje umiejętności, trenując pod okiem najlepszych tutorów i grając w orkiestrze symfonicznej kierowanej przez uznanych na świecie twórców, lecz zdobywają również praktyczną wiedzę o tym, jak poprowadzić swoją karierę, by odnieść sukces w świecie muzyki. 

 • Nowy model biznesowy oparty na pomaganiu klientom w codziennych sukcesach. Celem Grupy jest być najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, który dba o lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych. Wszystkich pracowników Grupy na całym świecie łączy ta sama kultura organizacyjna zgodna z wartościami: przyjazny, rzetelny, dla Ciebie. 

 • Kapituła konkursu Euromoney Awards for Excellence doceniła Bank Zachodni WBK, przyznając mu tytuł „Best Bank in Poland".

 • Aplikacja mobilna banku - BZWBK24 mobile najlepszą bankowością mobilną w Polsce wg Forrester Research.

 • Aplikacja mobilna banku BZWBK24 mobile osiąga pułap 1 milion klientów mobilnych.

 • Osiągnięcie pułapu 100 tys. fanów projektu edukacyjnego Jak Jeździsz Uruchomi się w nowym oknie oraz uruchomienie portalu edukacji finansowej Finansiaki.pl Uruchomi się w nowym oknie

 • Wprowadzenie pierwszego na rynku konta pakietowego - Konta Jakie Chcę, które umożliwia klientom samodzielną konfigurację wykorzystywanych usług bankowych.

 • Podpisanie przez BZ WBK S.A. i Banco Santander S.A. umowy transakcyjnej z Deutsche Bank AG (DB AG) dot. nabycia przez Bank wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. i 100% akcji DB Securities S.A.

 • Wpis do KRS zmiany marki firmy BZ WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A. i siedziby rejestrowej Banku z Wrocławia na Warszawę.

 • Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. i DB Securities S.A. wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. o akcje podziałowe.

 • Podział Santander Securities S.A. poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Santander Bank Polska S.A. i Santander Finanse Sp. z o.o.

Santander Bank Polska w liczbach

Wartości korporacyjne

 • Satysfakcja klienta

  W centrum naszej uwagi znajduje się klient – jego oczekiwania i satysfakcja.
  Prostota, profesjonalizm i zindywidualizowane podejście pozwalają nam budować z nim wartościowe, długoterminowe relacje oparte na zaufaniu.

 • Innowacyjność

  Nieustannie pracujemy nad nowymi, zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami bankowymi. Wychodzimy naprzeciw zmieniającym się potrzebom naszych klientów, wspieramy ich rozwój, ułatwiamy i zwiększamy dostęp do usług bankowych.

 • Siła

  Nasza siła rynkowa wynika z solidnego bilansu i odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem w oparciu o międzynarodowy potencjał grupy Santander. Korzyści z naszej działalności czerpią nie tylko nasi klienci, wspieramy również rozwój lokalnych społeczności i całego kraju.

 • Przywództwo

  Nasi menedżerowie wyzwalają energię pracowników, inspirując ich, motywując, wyznaczając kierunki rozwoju oraz wspólnie budując wartość naszego banku.

 • Zaangażowanie

  Budujemy zaangażowanie w oparciu o współpracę, partnerstwo i zaufanie, co pozwala nam realizować nasze zadania i przekraczać postawione cele. Jako pracownicy mamy wpływ na kierunki rozwoju Banku i jesteśmy dumni, że tworzymy bank, który stawia na satysfakcję interesariuszy.

 • Etyka

  Działamy w poszanowaniu prawa i regulacji wewnętrznych, kierując się uczciwością, przejrzystością postępowania i transparentnością procedur.

Spółki zależne

 • Santander Allianz

   

  Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki typu joint venture, których akcjonariuszami są: Santander Bank Polska S.A oraz spółka z grupy Allianz. Działalność Towarzystw rozpoczęła się w sierpniu 2008 r. Do maja 2022 r. działała firma Santander Aviva. Spółki świadczą ochronę ubezpieczeniową w zakresie produktów oferowanych przez bank.

  Przejdź do serwisu

  Uruchomi się w nowym oknie

 •  

  Santander Leasing jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora małych i średnich firm oraz klientom korporacyjnym.

 •  

  Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na rynku od 20 lat i zdobyło zaufanie niemal 150 tys. klientów, inwestując w obligacje skarbowe i korporacyjne oraz akcje polskie i zagraniczne.

 • Santander Factoring

   

  Santander Factoring Sp. z o.o. jest spółką zależną Santander Bank Polska S.A. Współpraca z Santander Bank Polska S.A. zapewnia Faktorowi stabilność oraz szeroki dostęp klientów do usług Faktora poprzez sieć oddziałów banku na terenie całego kraju.

Akcjonariusze

Ilość akcji

 • 67,41%

  Banco Santander S.A.

 • 5,01%

  Nationale-Nederlanden OFE

 • 27,58%

  Pozostali akcjonariusze

Pozostałe informacje