Najczęściej wyszukiwane:
Szukaj na stronie

Poznaj nową pilotażową aplikację mobilną. Pobierz, sprawdź i daj znać, co myślisz.

 • 23 subfundusze o różnym poziomie możliwych zysków, ryzyka i minimalnym sugerowanym czasie inwestycji

 • Łatwy zakup i obsługa subfunduszy –
  w Santander internet lub u doradcy

 • Oferta dla klientów, którzy stawiają na inwestycje z mniejszym ryzykiem oraz dla tych, którzy oczekują atrakcyjnych wyników, akceptując wyższe ryzyko inwestycyjne

 • Niemal 25 lat działania Santander TFI na rynku

Poznaj Fundusze Inwestycyjne Santander

W Santander Bank Polska dostajesz szeroki wybór subfunduszy inwestycyjnych.
Szczegóły sprawdzisz u swojego doradcy w oddziale, po zalogowaniu do Santander internet lub na stronie Santander TFI S.A.

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Select.

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Private Banking.

Inwestuj regularnie, możesz zacząć nawet od 100 zł

 

 1. Określ, dokąd zmierzasz. Wyznacz kwotę, cel - na co ją przeznaczysz i jak długo chcesz inwestować.  
 2. Działaj cierpliwie i systematycznie. Realizuj zlecenia samodzielnie w Santander internet lub ustaw zlecenie stałe np. raz w miesiącu.
 3. Regularność się opłaca. Małymi kwotami możesz odłożyć duże sumy.
 4. Inwestuj długoterminowo. Wybierz fundusze inwestycyjne, gdy chcesz inwestować w długim czasie.
 5. Pamiętaj o ryzyku czyli zmienności cen.  

 

Dowiedz się więcej

Twoje inwestycje w rękach ekspertów

 • Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO
  i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. 

 • To jedno z największych
  i najbardziej doświadczonych towarzystw funduszy inwestycyjnych – działa na polskim rynku już od niemal 25 lat.

 • Funduszami inwestycyjnymi Santander zarządzają jedne z największych na polskim rynku zespołów inwestycyjnych i ryzyka.

 • Santander TFI zarządza ponad 13 mld zł aktywów dla ponad 170 tys. klientów (wg danych na koniec lipca 2022 r.).

Poznaj zalety płynące z inwestowania bez wychodzenia z domu

Korzystaj z zakładki Fundusze Inwestycyjne w Santander internet

Fundusze Inwestycyjne w Santander internet
Fundusze Inwestycyjne w Santander internet

Zacznij inwestować tak, jak chcesz

Przez internet lub w oddziale

Zaloguj się do Santander internet
Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć inwestować, znajdziesz
w zakładce Fundusze inwestycyjne. Jeśli chcesz to możesz sprawdzić funkcje zakładki bez logowania do Santander internet - wystarczy,
że otworzysz demo zakładki.
Wypełnij ankietę i podpisz umowę
Wypełnij Ankietę inwestycyjną i przed złożeniem pierwszego zlecenia podpisz umowę z bankiem, jako dystrybutorem funduszy inwestycyjnych. Niezbędne formalności
i proces złożenia zlecenia trwają kilku minut. Dokumenty otrzymasz
na wskazany adres e-mail.
Zacznij inwestować
Kup subfundusze
o wybranym przez Ciebie, minimalnym sugerowanym czasie inwestycji, poziomie ryzyka i potencjalnego zysku. Monitoruj swoje inwestycje w Santander internet i zlecaj dyspozycje z każdego miejsca 24/7.
Przyjdź do oddziału
Doradca Santander Bank Polska S.A. przedstawi Ci ofertę funduszy inwestycyjnych i omówi cechy wskazanego przez Ciebie subfunduszu.
Wypełnij Ankietę i podpisz umowę
Wypełnij Ankietę inwestycyjną i przed złożeniem pierwszego zlecenia podpisz umowę z bankiem, jako dystrybutorem funduszy inwestycyjnych.
Zacznij inwestować
Kup subfundusze o wybranym przez Ciebie minimalnym sugerowanym czasie inwestycji, poziomie ryzyka i potencjalnego zysku.

Dokumenty bankowe

Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń
21 Marzec 2019 r.
463.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń
1 Lipiec 2022 r.
274.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin usług Santander online dla klientów indywidualnych
15 Lipiec 2022 r.
676.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja dla klienta
1 Grudzień 2020 r.
496.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta
16 Maj 2020 r.
208.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty i opłaty Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO

  • Karty subfunduszy
  • Dokument zawierający kluczowe informacje
  • Bieżący skład portfela
  • Prospekty informacyjne i informacje dla klienta
  • Regulaminy
  • Tabele opłat

Zapoznaj się z ofertą subfunduszy

Skontaktuj się z nami tak, jak chcesz

Doradca online

Infolinia Santander TFI SA

W oddziale

Dowiedz się więcej

Fundusze inwestycyjne Santander

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Ochrona danych osobowych.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.