Najczęściej wyszukiwane:
Wróć
Szukaj na stronie
Ilustracja prezentu

W promocji kredyt gotówkowy od 3 000 zł (RRSO 16,66%)

 • 23 subfundusze o różnym poziomie możliwych zysków, ryzyka i minimalnym sugerowanym czasie inwestycji

 • Łatwy zakup i obsługa subfunduszy –
  w Santander internet lub u doradcy

 • Oferta dla klientów, którzy stawiają na inwestycje z mniejszym ryzykiem oraz dla tych, którzy oczekują atrakcyjnych wyników, akceptując wyższe ryzyko inwestycyjne

 • Niemal 25 lat działania Santander TFI na rynku

Poznaj Fundusze Inwestycyjne Santander

W Santander Bank Polska dostajesz szeroki wybór subfunduszy inwestycyjnych.
Szczegóły sprawdzisz u swojego doradcy w oddziale, po zalogowaniu do Santander internet lub na stronie Santander TFI S.A.

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Select.

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Private Banking.

Inwestuj regularnie, możesz zacząć nawet od 100 zł

 

 1. Określ, dokąd zmierzasz. Wyznacz kwotę, cel - na co ją przeznaczysz i jak długo chcesz inwestować.  
 2. Działaj cierpliwie i systematycznie. Realizuj zlecenia samodzielnie w Santander internet lub ustaw zlecenie stałe np. raz w miesiącu.
 3. Regularność się opłaca. Małymi kwotami możesz odłożyć duże sumy.
 4. Inwestuj długoterminowo. Wybierz fundusze inwestycyjne, gdy chcesz inwestować w długim czasie.
 5. Pamiętaj o ryzyku czyli zmienności cen.  

 

Dowiedz się więcej

Twoje inwestycje w rękach ekspertów

 • Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO
  i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. 

 • To jedno z największych
  i najbardziej doświadczonych towarzystw funduszy inwestycyjnych – działa na polskim rynku już od niemal 25 lat.

 • Funduszami inwestycyjnymi Santander zarządzają jedne z największych na polskim rynku zespołów inwestycyjnych i ryzyka.

 • Santander TFI zarządza ponad 13 mld zł aktywów dla ponad 170 tys. klientów (wg danych na koniec lipca 2022 r.).

Poznaj zalety płynące z inwestowania bez wychodzenia z domu

Korzystaj z zakładki Fundusze Inwestycyjne w Santander internet

Fundusze Inwestycyjne w Santander internet
Fundusze Inwestycyjne w Santander internet

Zacznij inwestować tak, jak chcesz

Przez internet lub w oddziale

Zaloguj się do Santander internet
Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć inwestować, znajdziesz
w zakładce Fundusze inwestycyjne. Jeśli chcesz to możesz sprawdzić funkcje zakładki bez logowania do Santander internet - wystarczy,
że otworzysz demo zakładki.
Wypełnij ankietę i podpisz umowę
Wypełnij Ankietę inwestycyjną i przed złożeniem pierwszego zlecenia podpisz umowę z bankiem, jako dystrybutorem funduszy inwestycyjnych. Niezbędne formalności
i proces złożenia zlecenia trwają kilku minut. Dokumenty otrzymasz
na wskazany adres e-mail.
Zacznij inwestować
Kup subfundusze
o wybranym przez Ciebie, minimalnym sugerowanym czasie inwestycji, poziomie ryzyka i potencjalnego zysku. Monitoruj swoje inwestycje w Santander internet i zlecaj dyspozycje z każdego miejsca 24/7.
Przyjdź do oddziału
Doradca Santander Bank Polska S.A. przedstawi Ci ofertę funduszy inwestycyjnych i omówi cechy wskazanego przez Ciebie subfunduszu.
Wypełnij Ankietę i podpisz umowę
Wypełnij Ankietę inwestycyjną i przed złożeniem pierwszego zlecenia podpisz umowę z bankiem, jako dystrybutorem funduszy inwestycyjnych.
Zacznij inwestować
Kup subfundusze o wybranym przez Ciebie minimalnym sugerowanym czasie inwestycji, poziomie ryzyka i potencjalnego zysku.

Dokumenty bankowe

Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń
21 Marzec 2019 r.
463.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń
1 Lipiec 2022 r.
274.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin usług Santander online dla klientów indywidualnych
15 Lipiec 2022 r.
676.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja dla klienta
1 Grudzień 2020 r.
496.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta
16 Maj 2020 r.
208.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty i opłaty Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO

  • Karty subfunduszy
  • Kluczowe informacje dla inwestorów
  • Bieżący skład portfela
  • Prospekty informacyjne i informacje dla klienta
  • Regulaminy
  • Tabele opłat

Zapoznaj się z ofertą subfunduszy

Skontaktuj się z nami tak, jak chcesz

Wideo lub audio

Infolinia Santander TFI SA

W oddziale

Dowiedz się więcej

Dodatkowe informacje:

Fundusze inwestycyjne Santander: Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych jest możliwe po uprzednim zawarciu z bankiem stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin dostępny tutaj). Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIDI) oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie Santander.pl/TFI. Rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w Funduszach Santander znajdują się w tabeli opłat zamieszczonych na stronie Santander.pl/TFI. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy jest uzależniona od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KIDI oraz prospekcie informacyjnym. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 listopada 2010 r. pod numerem RFi 589. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 5 listopada 2010 roku pod numerem RFi 578. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ochrona danych osobowych.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.