Spłata zobowiązań - rozwiązania; ilustracja przedstawiająca kobietę przy biurku przed komputerem z włączoną stroną SBP i smartfonem w dłoni

W bankowości internetowej

Pomoc w spłacie w Santander Internet

Mamy dla Ciebie nową wirtualną rzeczywistość restrukturyzacji. Przygotowaliśmy udogodnienia w zakresie zdalnej zmiany sposobu spłaty zobowiązań. Wejdź w zakładkę Twoje sprawy -> Pomoc w spłacie lub na Pulpicie, wystarczy kliknąć przycisk Przeterminowanie.

Zaloguj się

Wybierz Pomoc w spłacie, aby:

Otrzymasz od nas dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę spłaty kredytu gotówkowego, która będzie zgodna z Twoimi możliwościami finansowymi

 Upraszczamy cały proces. Od teraz nie musisz:

 • składać dodatkowych wniosków

 • podpisywać dokumentów w oddziale

Samoobsługowa platforma kontaktowa

Narzędzie wykorzystuje następujące kanały komunikacji:

 

ikona słuchawek

Samoobsługowa infolinia

ikona infolinii z logo Santander

Automatyczny kontakt telefoniczny (IVR)

sms - ikona telefonu komórkowego i dymek, jako wiadomość

Interaktywne SMSy

e-mail - ikona @

Wiadomości e-mail

Możliwość zmiany warunków kredytu

Masz kredyt gotówkowy i chcesz obniżyć jego raty

Możesz jeden raz w całym okresie kredytowania złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty o 12 miesięcy:

 • Twoje miesięczne raty będą odpowiednio niższe.
 • Zwiększy się też łączna kwota odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania, tym samym zwiększy się również całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty.

Zanim się zdecydujesz, sprawdź, co jeszcze należy zrobić i jak może wyglądać harmonogram i wysokość rat.

Warunki wydłużenia Symulator

Chcesz obniżyć raty swojego kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej

Możesz obniżyć ratę kapitałową kredytu na 12 miesięcy tylko raz w całym okresie kredytowania. Co to oznacza:

 • Nie zmieni się okres kredytowania dla Twojego kredytu.
 • Jeśli płacisz raty równe, zmienimy je na raty malejące. 12 kolejnych rat kapitałowych, wyliczonych w taki sposób, obniżymy o 50%. Po okresie obniżenia, wrócimy do poprzedniego systemu spłaty kredytu.
 • Jeśli spłacasz kredyt w ratach malejących, obniżymy o 50% kolejne 12 rat kapitałowych Twojego kredytu.
 • Z końcem okresu obniżenia, kapitał kredytu, którego nie płaciłeś, rozłożymy na pozostały okres kredytowania.

Zanim się zdecydujesz, sprawdź szczegóły i jak może wyglądać harmonogram i wysokość rat.

Warunki obniżenia rat kapitałowych Symulator

Z czego jeszcze możesz skorzystać

Ustal sposób spłaty

Masz trudności w spłacie swoich zobowiązań

Każdy Klient może się skontaktować z doradcą - opiekunem restrukturyzacyjnym, który pomoże znaleźć rozwiązanie, w sytuacji kiedy:

 • ikona kalendarz

  chcesz zmienić dzień płatności raty

 • ikona karty i ołówka

  chcesz zmienić rachunek do spłaty kredytu

 • ikona banknot ze strzałką

  chcesz zmniejszyć wysokość raty lub zapłacić raty w późniejszym terminie

 • ikona banknotów i krzyżyk

  posiadasz zaległe raty i nie jesteś w stanie spłacić ich jednorazowo

 • ikona migracji 3 do jednego

  masz kilka produktów bankowych, a chcesz płacić jedną ratę

 • ikona umowy

  masz wypowiedzianą umowę i chcesz podjąć spłatę w ratach

Regulacje prawne

Wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie!

Przede wszystkim pamiętaj, że nam też zależy na porozumieniu. 

infolinia - ikona słuchawek z logo Santander

Infolinia

ikona koperty

Napisz do nas

Wypełnij formularz
ikona dwóch postaci przy ladzie

W oddziale

Rozwiązanie ustawowe (Tarcza 4.0) – zawieszenie umowy kredytowej

Możesz zawiesić wykonanie umowy kredytowej

Wzór wniosku

Jeśli po dniu 13 marca 2020 utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu możesz skorzystać z ustawowego zawieszenia wykonania umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Prawo do zawieszenia wykonania umowy wynika z przepisów Ustawy i dotyczy kredytów udzielonych klientom indywidualnym, w tym m.in. gotówkowych, hipotecznych, kredytu w rachunku płatniczym (limit kredytowy w koncie), kart kredytowych. 

Ważne informacje dotyczące zawieszenia wykonywania umowy

Przed złożeniem wniosku o zawieszenie umowy kredytowej bądź świadomy, że:

 • wniosek o zawieszenie umowy kredytowej możesz złożyć w sytuacji, gdy utracisz pracę lub główne źródło dochodów
 • za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna
 • mamy prawo do weryfikacji prawdziwości Twojego oświadczenia o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodów
 • to, że skorzystałeś z zawieszenia umowy będzie miało wpływ na możliwość finansowania również po okresie zawieszenia umowy
 • w czasie, gdy korzystasz z zawieszenia umowy kredytowej, nie udzielimy Ci kolejnego kredytu
 • informację o tym, że korzystasz z zawieszenia umowy kredytowej przekażemy do Biura Informacji Kredytowej

Co oznacza zawieszenie umowy kredytowej

 • Zawieszenie wykonania umowy kredytowej oznacza, że w okresie zawieszenia
  • w przypadku kredytu gotówkowego i hipotecznego nie spłacasz całej raty kapitałowo-odsetkowej
  • w przypadku karty kredytowej i limitu kredytowego w koncie nie spłacasz zadłużenia 
 • W okresie zawieszenia umowy nie naliczamy odsetek
 • Maksymalny okres zawieszenia umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące (możesz wybrać zawieszenie na 1, 2 lub 3 miesiące)
 • Jeśli wypłacamy w transzach Twój kredyt hipoteczny, to gdy zawiesimy wykonanie umowy kredytu w całym okresie zawieszenia, nie wypłacimy transzy. Przed wypłatą pierwszej transzy kredytu – po okresie zawieszenia umowy – poprosimy Cię, abyś dostarczył dodatkowe dokumenty, które potwierdzą Twoje dochody. Zweryfikujemy, czy posiadasz zdolność kredytową do spłaty zadłużenia
 • Całkowity okres spłaty kredytu/ korzystania z limitu karty oraz limitu kredytowego w koncie wydłużymy o okres zawieszenia - czyli 1,2 lub 3 miesiące

Ważna podpowiedź:

W okresie zawieszenia umowy limitu kredytowego w koncie i umowy karty kredytowej nie będziesz mógł korzystać z dotychczas niewypłaconych (niewykorzystanych) środków. Karta kredytowa zostanie zablokowana, nie będzie możliwe wykonywanie żadnych transakcji kartą.

Przykład:

Przyznany limit kredytowy w koncie to 5000 PLN. Jeżeli wykorzystałeś 3000 PLN, to po zawieszeniu umowy nie będziesz mógł korzystać z pozostałych 2000 PLN. Jeżeli na Twój rachunek wpłynie 3000 PLN to środki te będziesz mógł wypłacić.

Przyznany limit kredytowy w karcie kredytowej to 5000 PLN. Jeżeli wykorzystałeś 3000 PLN, to po zawieszeniu umowy nie będziesz mógł korzystać z pozostałych 2000 PLN, ani z żadnej innej kwoty, która wpłynie na rachunek karty kredytowej (np. tytułem zwrotu środków za zakupiony towar).

Kiedy możesz skorzystać z zawieszenia umowy

Jeśli posiadasz jeden z poniższych produktów kredytowych:

 • kredyt gotówkowy
 • limit kredytowy w koncie osobistym
 • limit w karcie kredytowej
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt inny niż wymienione

oraz

 • umowę o produkt kredytowy zawarłeś przed dniem 13 marca 2020 r.
 • termin końca Twojej umowy przypada po dniu 13 września 2020 r.

Warunki zawieszenia wykonywania umowy

 • Zawieszenie umowy zrealizujemy na dzień złożenia przez Ciebie wniosku - wykonanie umowy zawiesimy z dniem doręczenia wniosku pod warunkiem, że wniosek złożysz w dniu roboczym do godziny 17:00. W pozostałych przypadkach wykonanie umowy zawiesimy w następnym dniu roboczym.
 • Możesz skorzystać z zawieszenia umowy na 1, 2 lub 3 miesiące
 • Maksymalny okres zawieszenia umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące
 • Jeśli korzystasz z ubezpieczenia powiązanego z kredytem, to pamiętaj, że płatność składek ubezpieczenia w okresie zawieszenia umowy nie zostanie zawieszona. Płatność składki nadal będzie wymagana (w przypadku kredytu hipotecznego i limitu kredytowego w koncie zapewnij środki na rachunku, a w przypadku karty kredytowej składki za ubezpieczenie będą nadal automatycznie pobierane z rachunku karty)
 • Jeśli korzystasz z odroczenia rat kredytu to zawieszenie wykonania umowy, skróci okres odroczenia w spłacie kapitału albo w spłacie całej raty
 • Jeśli posiadasz w banku zarówno kredyt gotówkowy, kartę kredytową i limit kredytowy w koncie to możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej z tych umów
 • Jeśli posiadasz w banku więcej niż jeden kredyt hipoteczny możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy jednego z nich
 • Wniosek możesz złożyć sam jako jeden z Kredytobiorców (w przypadku karty kredytowej wniosek może złożyć posiadacz głównej karty kredytowej)

Ważna podpowiedź:

 • Jeśli masz więcej niż jeden kredyt gotówkowy, więcej niż jedną kartę kredytową, to możesz zawiesić tylko jedną umowę.
 • Jeśli masz kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kartę kredytową oraz limit kredytowy w rachunku, to możesz zawiesić umowę kredytu hipotecznego oraz jedną umowę odpowiednio: kredytu gotówkowego albo karty kredytowej albo limitu kredytowego w koncie

Gdzie możesz złożyć wniosek o zawieszenie umowy

 • w oddziale
 • w Santander internet
  (dla kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego)
Przyjdź do oddziału
Zapytaj naszego doradcę o zawieszenie wykonania umowy
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i wyśle go do realizacji
Korzystaj z zawieszenia umowy
Po realizacji wniosku prześlemy Ci potwierdzenie jego wykonania
Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej. Wejdź do zakładki „Twoje Sprawy” i wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić umowę
Wypełnij wniosek
Kliknij na „Zawieś wykonanie umowy”, zatwierdź zgodę na wysłanie przez bank informacji o skutkach zawieszenia wykonania umowy na Twój adres e-mail i wypełnij wniosek
Zaakceptuj wniosek online
Po realizacji wniosku wyślemy potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy

Najczęściej zadawane pytania

Jak się przygotować się do rozmowy o zaległości w spłacie

Przede wszystkim doradca musi wiedzieć, jaka jest Twoja aktualna sytuacja finansowa (dochody, zobowiązania), z czego wynikają trudności w spłacie zadłużenia oraz o co chcesz zawnioskować. Wspólnie z doradcą na pewno znajdziecie rozwiązanie.

Czy mogę wnioskować o kolejny kredyt, jeśli korzystam z zawieszenia umowy na czas pandemii

W czasie gdy korzystasz z zawieszenia  w spłacie rat kredytu nie będziesz mógł otrzymać kolejnego kredytu. Informacja o tym, że korzystasz z zawieszenia umowy kredytowej będzie przekazana do Biura Informacji Kredytowej

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej.
 • Płatność BLIK oznacza transakcję BLIK, która jest poleceniem przelewu albo poleceniem przelewu wewnętrznego.
 • Płatności zbliżeniowe to transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
 • Przelew to polecenie przelewu.
 • Konto, Konto osobiste, Konto Jakie Chcę, Konto systematyczne to rachunki płatnicze
 • SMSkod, to powiadomienie sms
 • Santander online to usługa bankowości elektronicznej

Santander Bank Polska prowadzi indywidualną politykę kredytową. Podjęcie przez bank decyzji kredytowej poprzedzone jest zawsze analizą sytuacji finansowej kredytobiorcy w celu określenia jego zdolności kredytowej i tym samym możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Złożenie wniosku o restrukturyzację nie jest jednoznaczne z jego akceptacją. Jeśli wniosek o kredyt/ restrukturyzację zadłużenia zostanie odrzucony, bank poinformuje wnioskodawcę o przyczynach swej decyzji (zgodnie z art. 75 c ust. 5 Prawa bankowego).

Decyzję kredytową i warunki kredytu uzależniamy od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Zapłać teraz to płatność dokonywana w serwisie Przelewy24. Usługa realizacji tej płatności, wykonywana przez PayPro, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, zgodnie z Regulaminem dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24.

Kredyt restrukturyzacyjny to kredyt gotówkowy na spłatę zadłużeń w Santander Bank Polska. RRSO wynosi 11,13% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 34 113,79 zł, całkowita kwota do zapłaty 48 095,79 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 7,20% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która od dnia 29.05.2020 r. wynosi 0,1% i marży banku w wysokości 7,10 p.p.), całkowity koszt kredytu 13 982,00 zł (w tym: prowizja 3 786,21 zł, odsetki 10 195,79 zł), umowa zawarta na okres 82 miesięcy, 81 miesięcznych rat równych w kwocie 587,11 zł, ostatnia rata w wysokości 539,88 zł. Kalkulacja na dzień 19.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Stan na dzień 26.04.2021.

Rozmowa z wirtualnym asystentem Santi. Jestem chatbotem.