przeczytasz w 4 minuty

Jeśli myślisz o długoterminowym oszczędzaniu oraz inwestowaniu, sprawdź, czym jest IKZE. To sposób gromadzenia pieniędzy, z których skorzystasz na emeryturze. Czy dzięki temu zapewnisz sobie godne życie po zakończeniu pracy? Przekonaj się, czy IKZE jest dla Ciebie korzystne.

Spis treści:

Czym jest IKZE

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Produkt ten służy do dobrowolnego i prywatnego oszczędzania na emeryturę jako jeden z elementów tzw. III filaru.

Sprawdź również: jak zacząć oszczędzać pieniądze bez większego wysiłku?

Jak działa IKZE

IKZE służy do gromadzenia środków na emeryturę oraz do ich pomnażania. Aby założyć IKZE, wybierasz instytucję finansową, która zajmie się inwestowaniem Twoich pieniędzy według określonych parametrów.

Do prowadzenia IKZE uprawnione są:

 • fundusze inwestycyjne,
 • podmioty, które prowadzą działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Jak działa IKZE? Na początku zawierasz umowę. Następnie możesz wpłacać środki na IKZE kiedy chcesz i w dowolnej wysokości w ramach ustawowego limitu na dany rok. Możesz wypłacić pieniądze przed ukończeniem 65. roku życia, jednak zbyt wczesna wypłata może być dla Ciebie mniej korzystna podatkowo. Będąc już na emeryturze również można założyć IKZE – nie ma górnego limitu wieku.
Celem oszczędzania w IKZE jest dodatkowa emerytura, gdy zakończysz pracę zawodową.

Gdy masz już IKZE, możesz je przenieść do innej instytucji finansowej – zawierasz wtedy umowę transferową.

Kto i kiedy może założyć IKZE

IKZE jest produktem dla osób fizycznych, które chcą odkładać pieniądze na przyszłość. Co więcej, wpłata na IKZE to również sposób, aby obniżyć podatek dochodowy. Możesz założyć IKZE już w wieku 16 lat. Pamiętaj przy tym, że do 18. roku życia na IKZE można wpłacać wyłącznie pieniądze uzyskane na podstawie umowy o pracę i w wysokości nie większej niż wysokość uzyskiwanego dochodu z pracy, potem z każdego źródła dochodu.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą zakładać także osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Dla nich roczny limit wpłat na IKZE jest wyższy.

Przeczytaj też: Jak oszczędzać pieniądze? 5 sposobów na oszczędzanie bez wyrzeczeń

Korzyści w ramach IKZE w 2024 r.

IKZE ma wiele zalet, które warto wziąć pod uwagę. Sprawdź, jakie są podstawowe zasady działania IKZE, jakie są limity wpłat i ulgi w rozliczeniach podatku:

 • możesz dowolnie wpłacać na IKZE, już od 100 zł,
 • rocznie możesz wpłacić do ustalonego ustawowo limitu wpłat na IKZE:
  w 2024 r. wynosi on 9 388,80 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – 14 083,20 zł,
 • wpłaty na IKZE odliczysz od podstawy opodatkowania, w 2024 r. zyskasz ulgę w wysokości do
  3 004,42 zł lub do 4 506,62 zł, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • dzięki IKZE zabezpieczasz bliskich, możesz wskazać osoby uprawnione do wypłaty środków z IKZE po Twojej śmierci; osoby uprawnione nie muszą być z Tobą spokrewnione,
 • z IKZE możesz wypłacić jednorazowo zgromadzone środki w dowolnym momencie,
 • zazwyczaj nie ma opłat za otwarcie konta i wypłatę środków, szczegółowe informacje o opłatach sprawdź w tabeli opłat,
 • przy wycofaniu środków korzystasz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, zapłacisz tylko 10% zryczałtowanego podatku, czyli mniej niż aktualna stawka podatku dochodowego.

Przypominamy, że możesz mieć tylko jedno IKZE.

Załóż IKZE i odkładaj środki na emeryturę

Warto pomyśleć o zabezpieczeniu na przyszłość w każdym momencie, nawet jeśli dopiero wchodzisz na rynek pracy i masz pierwsze dochody. Im wcześniej zaczniesz gromadzić środki na indywidualnym koncie, tym więcej dołożysz do swojej emerytury. Nie musisz wpłacać na IKZE co miesiąc. Jednak dzięki IKZE masz szansę poprawić komfort swojego życia po zakończeniu kariery zawodowej.

Jak założyć IKZE w naszym banku

W naszym banku możesz założyć IKZE w ramach funduszu . Możesz to zrobić w naszej bankowości internetowej. Zaloguj się do Santander internet i wejdź na zakładkę Fundusze inwestycyjne. Zacznij od wypełnienia Ankiety inwestycyjnej. Jej wynik wskaże Ci, czy:

 • fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie,
 • jesteś w grupie docelowej tych produktów, czyli zgodnych z Twoją sytuacją finansową, celem inwestycyjnym i tolerancją ryzyka.

Informacje o grupie docelowej znajdziesz przy każdym produkcie – w Santander internet oznaczyliśmy je zieloną albo czerwoną kropką:

Gdy zdecydujesz się na IKZE, masz do wyboru dwa sposoby inwestowania Twoich pieniędzy:

 • inwestycja indywidualna – czyli samodzielnie wybierasz, w jakie subfundusze chcesz inwestować
  i w jakich proporcjach,
 • inwestycja zgodna z wiekem – czyli wybierasz gotowy portfel subfunduszy odpowiedni do Twojego wieku i czasu, jaki pozostał Ci do emerytury.

Jeżeli wybierzesz subfundusze spoza grupy docelowej, to poprosimy Cię o zatwierdzenie odpowiedniego oświadczenia.

Zaloguj się do Santander internet Uruchomi się w nowym oknie więcej i sprawdź zakładkę Fundusze inwestycyjne.

zespół Santander Bank Polska
zespół Bluerank

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin Uruchomi się w nowym oknie więcej). Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdziesz w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy zależy od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KID oraz w prospekcie informacyjnym.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny i promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w funduszu Santander Prestiż SFIO jest produktem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o zasadach prowadzenia IKZE znajdziesz w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Regulaminy i tabele opłat są dostępne na stronie Santander.pl/TFI i w naszych oddziałach.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Ma on charakter informacyjno-marketingowy, nie stanowi naszych sugestii ani rekomendacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje, które podejmiesz na jego podstawie.
Stan na 28.02.2024 r.


Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na: santander.pl.

Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na: santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Konto osobiste i oszczędnościowe to rachunek płatniczy.
 • Santander internet i mobile to usługi bankowości elektronicznej.