Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Automatyczne przewalutowanie

Nie musisz wymieniać pieniędzy samodzielnie – zrobimy to za Ciebie

 • Oszczędzaj czas – inwestując za granicą, nie musisz samodzielnie wymieniać waluty

 • Zachowaj płynność – brak waluty obcej nie powoduje wstrzymania realizacji zlecenia

 • Sam wybierasz, czy po zleceniu sprzedaży wolisz otrzymać środki w złotówkach, czy w obcej walucie

 • Kupuj i sprzedawaj akcje, obligacje i ETF-y w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich i funtach brytyjskich

Dowiedz się więcej o automatycznym przewalutowaniu

Inwestuj w obcej walucie bez konieczności wymieniania złotych  i oszczędzaj swój czas

 • Dla kogo?

  Skorzystaj z usługi automatycznego przewalutowania, jeśli:

  • masz rachunek z dostępem do giełd zagranicznych;
  • chcesz ułatwić i przyspieszyć inwestowanie za granicą –
   nie musisz już dysponować daną walutą, by realizować inwestycje na światowych giełdach;
  • inwestujesz w akcje, obligacje oraz ETF-y notowane w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich, funtach brytyjskich.
 • Jak to działa?

  • Jeśli nie masz środków w obcej walucie na pokrycie zlecenia kupna, na Twoim rachunku zostanie zablokowana odpowiednia kwota w złotych. Automatyczne przewalutowanie nastąpi podczas rozliczenia transakcji.
  • Jeśli na rachunku masz walutę obcą, ale w niewystarczającej wysokości, zrealizujemy zlecenie kupna, a brakującą kwotę przewalutujemy, korzystając z Twoich środków w złotych.
  • Przy zleceniu sprzedaży sam wybierasz, czy chcesz otrzymać środki w obcej walucie czy w złotych.
  • Twoje zlecenie zostanie rozliczone po kolejnych dwóch dniach od jego złożenia, wtedy też nastąpi automatyczne przewalutowanie. Każdego dnia prezentujemy obowiązujące kursy danych walut  – sprawdzisz je tutaj Uruchomi się w nowym oknie.

Uzyskaj dostęp do usługi

Online, przez telefon lub w oddziale – jak chcesz

 • Zwiększ swoje możliwości

  Uzyskaj dostęp do giełd zagranicznych –
  to warunek rozpoczęcia korzystania z usługi – otwórz rachunek.

 • Zleć sprzedaż lub kupno

  Na ekranie zlecenia zaznacz checkbox „Przewalutowanie na PLN”.

 • Ciesz się łatwością inwestowania

  Usługa jest automatyczna
  i darmowa.

Wsparcie przy automatycznym przewalutowaniu

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Do rozliczenia transakcji z udziałem automatycznego przewalutowania wykorzystywana jest Specjalna Tabela Kursowa z dnia rozliczenia transakcji. Specjalna Tabela Kursowa publikowana jest każdego dnia na stronie internetowej Biura Maklerskiego do godziny 14:00 i zawiera kursy walut, według których wykonywane jest danego dnia automatyczne przewalutowanie.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Więcej informacji o ryzyku związanym
z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”. 

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej/wiązanej w Santander Biuro Maklerskie
Aby skorzystać z usługi automatycznego przewalutowania, konieczne jest zawarcie umowy maklerskiej, posiadanie rachunku maklerskiego i rachunku pieniężnego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne". 

Stan na 31.03.2019 r.