Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Rachunek dla giełd zagranicznych

Inwestuj na giełdach zagranicznych, np. we Frankfurcie, Nowym Jorku lub Londynie, by pomnażać zyski

 • Za prowadzenie rachunku

 • Za dostęp do serwisu Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile, materiałów analitycznych dla GPW i rynków zagranicznych oraz rekomendacji dla polskiej giełdy

 • Za możliwość kupowania
  i sprzedawania akcji, ETF-ów
  i obligacji z najważniejszych światowych parkietów

 • Za dostęp do kluczowych kasowych rynków zagranicznych:

  akcje: Wiener Borse, Euronext, NYSE, Nasdaq, Nasdaq Helsinki, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE, Bolsa Madrid; ETF-y: Euronext, NYSE, Nasdaq, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange,
  London SE

Dowiedz się więcej o rachunkach

Inwestowanie może być proste

 • Dla kogo?

  • Musisz mieć ukończone 18 lat

  Jak to działa?

  • Możesz wygodnie zarządzać swoim kapitałem. Kupisz
   i sprzedasz akcje oraz obligacje za granicą i w Polsce, zapiszesz się na oferty publiczne, przelejesz środki na swoje konto bankowe oraz będziesz monitorować stan swojego rachunku.
  • Nie musisz wybierać tylko jednej giełdy. Rachunek daje dostęp do kluczowych rynków zagranicznych i polskiej giełdy.
 • Możesz:

Otwórz rachunek 

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada

 • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej

  Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.

 • Uzupełnij wniosek

  Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online

 • Potwierdź dane

  Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.

 • Zacznij inwestować

  Zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms. Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.

 • Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online

  Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.

 • Złóż dyspozycję

  Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.

 • Zacznij inwestować

  Doradca otworzy dla Ciebie rachunek, dzięki czemu będziesz mógł inwestować na giełdzie polskiej i wybranych giełdach zagranicznych.

 • Znajdź Santander Biuro Maklerskie

  Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.

 • Przyjdź do oddziału

  Zabierz ze sobą dowód osobisty.

 • Podpisz umowę

  Po dokonaniu formalności i złożeniu dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Opłaty

 

 

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

 

Prowizje

 

* Minimalna wartość prowizji maklerskiej od obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych wynosi dla giełd europejskich: 12 EUR/USD/CHF/GBP; dla amerykańskich: 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD. 
Minimalna wartość prowizji maklerskiej od obrotu zagranicznymi dłużnymi instrumentami finansowymi za jedno zrealizowane zlecenie wynosi 40 EUR/USD/GBP/CHF.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Aby otrzymać dostęp do rynków zagranicznych należy otworzyć rachunek maklerski i złożyć dyspozycję rozszerzającą umowę o dostęp do tych rynków. W przypadku, gdy rachunek maklerski (z wyłączeniem rachunku IKE) jest już otwarty, wystarczy tylko rozszerzyć umowę o rynki zagraniczne przez Inwestor online, telefonicznie lub w oddziale.

 • Aby inwestować na rynkach zagranicznych potrzebny jest rachunek w walucie danego instrumentu finansowego. Podczas rozszerzania umowy maklerskiej o rynki zagraniczne, następuje otwarcie rachunku w dwóch najbardziej popularnych walutach - EUR i USD -  bez dodatkowych opłat. Za dodatkową opłatą (jednorazową) można otworzyć rachunki walutowe w GBP i CHF. Na tych rachunkach nie musi jednak być środków w walucie obcej - do inwestowania na rynkach zagranicznych wystarczy posiadać PLN – szczegóły w pytaniu 9. 

 • Za pośrednictwem naszego Biura Maklerskiego masz dostęp do na największych zagranicznych rynków takich jak: NASDAQ, NYSE, Euronext, Xetra czy London Stock Exchange. .

 • Za pośrednictwem naszego biura maklerskiego możesz inwestować w setki zagranicznych ETF-ów. Aktualna lista dostępna jest tutaj Uruchomi się w nowym oknie.

 • Santander Biuro Maklerskie wykonuje zlecenia klientów detalicznych za pośrednictwem Pershing Securities Limited.

 • Akcje, obligacje i ETFy. W przypadku zainteresowania papierami wartościowymi, których nie możesz znaleźć w serwisie Inwestor online, prosimy o kontakt z nami.

 • Dostępne rodzaje zleceń to: limit ceny (o ile zlecenie nie jest zbyt agresywne lub zbyt pasywne), PKC oraz limit aktywacji (Stop loss).

 • To znaczy, że zlecenie z limitem ceny ma zbyt duże odchylenie od ceny rynkowej. Za zlecenie zbyt agresywne standardowo uznajemy te z odchyleniem 10% lub więcej od ceny rynkowej (kupno powyżej ceny rynkowej, sprzedaż poniżej ceny rynkowej). Natomiast zbyt pasywne to standardowo takie, w którym odchylenie wynosi 70% lub więcej od ceny rynkowej (kupno poniżej ceny rynkowej, sprzedaż powyżej ceny rynkowej). Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy poziom ten będzie inny od standardowego, w zależności od konkretnego rynku i instrumentu finansowego. 
  Takie zlecenie zostanie odrzucone, straci ważność i nie przekażemy go ponownie do realizacji.

 • Standardowo zlecenia przekazywane są automatycznie. Jednak zlecenia o równowartości większej niż 500 000 GBP, wolumenie 500 000 sztuk lub wolumenie 30% średniego wolumenu obrotu z ostatnich 20 sesji dla danego instrumentu, przekazujemy poza automatycznym systemem, co może wydłużyć ich realizację. Alternatywą może być złożenie kilku zleceń o mniejszej wartości / wolumenie, dzięki czemu zostaną zrealizowane w standardowy sposób.  

 • Analogicznie jak na polskiej giełdzie jest to D+2 (np. zlecenie zrealizowane w poniedziałek zostanie rozliczone w środę). Dotyczy to dwóch dni roboczych, co oznacza, że  święta krajowe, zagraniczne oraz weekendy odpowiednio wydłużą czas rozliczenia transakcji.

 • Po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia transakcji. 

 • Nie ma takiej konieczności. Santander Biuro Maklerskie udostępnia usługę automatycznego przewalutowania, która umożliwia dokonywanie transakcji na rynkach zagranicznych bez konieczności posiadania całkowitego pokrycia wartości zlecenia w walucie obcej w chwili złożenia zlecenia. Brakująca kwota na pokrycie zlecenia będzie blokowana ze środków dostępnych w PLN. Kurs po którym nastąpi automatyczne przewalutowanie w dniu rozliczenia transakcji publikowany jest tutaj.  

  Więcej informacji na stronie Santander Biuro Maklerskie 

 • W przypadku transakcji w USD prowizja od zleceń składanych za pośrednictwem Internetu (dla standardowej oferty), wynosi 0,39% dla akcji, minimum 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD. Oznacza to, że prowizja jest określana po sprawdzeniu trzech ww. warunków. Poniżej przedstawiono na przykładach możliwe przypadki.

  Aktualne stawki dostępne są w Taryfie opłat i prowizji.

  Przykład I:

  Kupuję 85 akcji po 3,5 USD co daje wartość zlecenia 297,50 USD
  1. Obliczamy prowizję opartą o stawkę procentową: 0,39% x 297,50 USD = 1,16 USD
  2. Sprawdzamy prowizję minimalną opartą o stawkę ilościową: 0,02 USD na akcje, czyli 85 akcji x 0,02 USD = 1,70  USD 
  3. Sprawdzamy, czy spełniony jest drugi warunek minimalny: nie mniej niż 12 USD 
  4. Drugi warunek minimalny jest wyższy od 1,70 USD, a zatem
       pobrana prowizja wynosi 12 USD (12 USD > 1,7 USD > 1,6 USD)


  Przykład II: 
  Kupuję 850 akcji po 3,5 USD , łączna wartość zlecenia 2975,0 USD 
  1. Obliczamy prowizję opartą o stawkę procentową: 0,39% x 2 975,0 USD  = 11,60 USD
  2. Sprawdzamy prowizję minimalną opartą o stawkę ilościową: 0,02 USD na akcje, czyli 850 akcji x 0,02 USD = 17 USD
  3. Sprawdzamy, czy spełniony jest drugi warunek minimalny: nie mniej niż 12 USD
  4. Drugi warunek minimalny jest niższy od 17 USD, a zatem
       Pobrana prowizja wynosi 17 USD (17 USD > 12 USD > 11,6 USD)


  Przykład III: 
  Kupuję 85 000 akcji po 11 USD, łączna wartość zlecenia 935 000 USD 
  1. Obliczam prowizję opartą o stawkę procentową: 0,39% x 935 000 USD = 3 646,50 USD 
  2. Sprawdzamy prowizję minimalna opartą o stawkę ilościową: 0,02 USD na akcje, czyli 85 000  akcji x 0,02 USD = 1 700,00 USD 
  3. Stawka ilościowa jest niższa od stawki procentowej, a zatem bierzemy pod uwagę wartość prowizji 3 646,50 USD i sprawdzamy drugi warunek minimalny: nie mniej niż 12 USD
  4. Drugi warunek minimalny jest niższy od 3 646,50 USD, a zatem   
       Pobrana prowizja wynosi 3 646,50 USD (3645,50 USD > 1700 > 12 USD) 

 • Dywidenda księgowana jest zazwyczaj w następnym dniu roboczym po otrzymaniu środków od depozytariusza. 

 • Zgodnie z zasadami, które panują na tych giełdach, anulaty zleceń złożone w niżej określonych godzinach mogą być odrzucone. 

  NASDAQ: 9:25-9:30 (przed otwarciem sesji) oraz 15:50-16:00 (przed zamknięciem sesji)  czasu wschodnio-amerykańskiego 

  NYSE: 9:29-9:30 (przed otwarciem sesji) oraz 15:59-16:00 (przed zamknięciem sesji)  czasu wschodnio-amerykańskiego

  Pamiętaj, że zlecenia na rynkach zagranicznych przekazujemy do brokera zagranicznego. Dlatego te  godziny są przybliżone i mogą się wydłużyć. Możesz też sprawdzić informacje na oficjalnych stronach NASDAQ i NYSE.  

 • Dywidendy opodatkowane są u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku lub kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej przypisanej dla określonego statusu beneficjenta rzeczywistego oraz zależą od formuły w jakiej biuro maklerskie pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych. Przykładowo, klienci Santander Biuro Maklerskie otrzymają dywidendy z akcji pomniejszone o określone stawki podatku:
  • dywidenda od spółek amerykańskich: 30% podatku;
  • dywidenda od spółek niemieckich: 26,375% podatku;
  • dywidenda od spółek brytyjskich: 0% podatku;
   
  UWAGA! Santander Biuro Maklerskie nie jest płatnikiem podatku. 
   
  Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Klienta i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia szczegółowych obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Wyżej wymienione informacje są aktualne na moment publikacji i mogą ulec zmianie w przyszłości.
 • Oferujemy dostęp do notowań z giełd zagranicznych online w ramach jednego z 3 pakietów:

  • USA (99zł); 
  • USA+EURO (189 zł);
  • MAX (239 zł).

  W przypadku wykonania w poprzednim miesiącu obrotu na rynkach zagranicznych o równowartości min. 150 tys. zł opłata miesięczna nie jest pobierana.

  Możliwość testowania usługi bezpłatnie nawet przez 7 dni – pod warunkiem aktywacji po 24 dniu danego miesiąca. UWAGA! Usługa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Jeśli klient nie chce z niej korzystać po darmowym okresie – należy pamiętać o złożeniu stosownej dyspozycji najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym aktywowano usługę do godz. 15:00.
  Wartość obrotu zwalniającego z opłaty za dostęp do przeglądu notowań na rynkach zagranicznych przeliczana jest według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Santander Bank Polska S.A. w ostatnim dniu weryfikacji obrotu).

  Więcej o notowaniach znajduje się na stronie

 • Rynki zagraniczne nie są obsługiwane w dni niesesyjne dla danej giełdy oraz w dni niesesyjne na GPW (w tym dni ustawowo wolne od pracy w Polsce). Pełna lista dostępna jest na stronie.  
  Jednak w wybrane dni niesesyjne na GPW wprowadzamy możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych, o czym informujemy w aktualnościach. 
   

   

Wsparcie przy wyborze rachunku

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.  
Wartość obrotu zwalniającego z opłaty za dostęp do przeglądu notowań na rynkach zagranicznych przeliczana jest według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Santander Bank Polska S.A. w ostatnim dniu weryfikacji obrotu).
W usłudze automatycznego przewalutowania kurs walut prezentowany w specjalnej tabeli kursowej obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14. 

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej/wiązanej w Santander Biuro Maklerskie

Świadczenie przez Santander Biuro Maklerskie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych odbywa się w ramach sprzedaży krzyżowej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. poz. 1112).  Oznacza to, że bez zawarcia umowy maklerskiej nie jest możliwe skorzystanie z pozostałych usług świadczonych na podstawie tzw. dyspozycji rozszerzających umowę maklerską, w tym z usług związanych z inwestowaniem na rynkach zagranicznych.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych w ramach sprzedaży krzyżowej, Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi.
Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, nie zmienia się z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi sporządzania analiz i rekomendacji, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. 
Ryzyko wynikające z korzystania z usług w zakresie instrumentów zagranicznych utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w derywaty znajdują się w dokumencie Informacje wstępne. Ponadto, w związku ze współpracą Santander Biuro Maklerskie z innymi firmami prowadzącymi działalność inwestycyjną i świadczącymi usługi inwestycyjne za granicą (zagraniczny broker) oraz z zagranicznymi bankami depozytariuszami (zagraniczny bank depozytariusz) występują dodatkowe ryzyka związane z utrzymaniem ciągłości działalności powyższych instytucji (ryzyko ogłoszenia upadłości, likwidacji tych instytucji). 
Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".

Stan na dzień: 21.02.2021 r.