Uważaj na fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Oszuści wykorzystują wizerunek naszego banku i wyłudzają dane. Więcej na naszej stronie >

Najczęściej wyszukiwane:
Rachunki biznesowe
Karty płatnicze
Inne dla korporacji
Inne
Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021 (375.6 kB PDF)

Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021

Kredyty
Zestawienie faktur (51.5 kB ZIP)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Konta osobiste
Konta osobiste
Bankowość elektroniczna dla firm
Online banking for companies
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Karty płatnicze
Santander online
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Kredyty
Ubezpieczenia
Bankowość elektroniczna dla firm
Inne
Pełna definicja PEP (418.4 kB PDF)
Inne
Regulamin konkursu „Zasiej EKO – zmianę ” (585.7 kB PDF)

Eko akcja Fundacji Santander

Other for corporate customers
Santander online
Kredyty
Bankowość elektroniczna dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
e-Gwarancje (2429.6 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
e-Guarantees (2430.7 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Santander online
Umowa rachunku bieżącego oraz Umowa bankowości elektronicznej Mini Firma i Umowa o kartę płatniczą dla firm - otwarcie poza oddziałem (509.4 kB PDF)

Umowa zawierana za pośrednictwem doradcy mobilnego - na podstawie wniosku internetowego

Fundusze inwestycyjne
Informacja dla klienta (496.2 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Kredyty
Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska (440.0 kB PDF)

Dyspozycje wypłaty kolejnej transzy kredytu mieszkaniowego składane za pośrednictwem Santander Internet (obowiązujące tylko w czasie epidemii COVID-19)

Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Inne
Regulamin promocji "Zwolnienie za prowadzenie konta z warunkiem ZUS" (290.8 kB PDF)

Koniec promocji 30 czerwca 2020 r.

Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenie inkasa własnego (1253.0 kB PDF)
Inne
Regulamin Promocji "Zwolnienie za prowadzenie konta z warunkiem ZUS" (293.4 kB PDF)

Koniec promocji 31 maja 2020 r.

Handel zagraniczny dla firm
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Santander online
Dokumenty dotyczące opłat
Inne dla korporacji
Ubezpieczenia
Handel zagraniczny dla firm
Lista VO-kodów (139.5 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Karty płatnicze
Dokumenty dotyczące opłat
Ubezpieczenia
Dokumenty dotyczące opłat
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Kredyty
Oświadczenie inwestora (509.9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenia Inkasa Własnego (1253.0 kB PDF)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Kredyty
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Karty płatnicze
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK za czynności bankowe dla ludności - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze (67.5 kB PDF)

Informujemy, że dla instrumentów pieniądza elektronicznego (prepaid) i innych elektronicznych instrumentów płatniczych obowiązuje "Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności – instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze" W związku ze zmianą nazwy Banku informujemy, że zapisy tej taryfy należy interpretować jako opłaty i prowizje pobierane przez Santander Bank Polska S.A.