Najczęściej wyszukiwane:

Regulacje i regulaminy

Inne
Regulamin promocji "Zwolnienie za prowadzenie konta z warunkiem ZUS" (290.8 kB PDF)

Koniec promocji 30 czerwca 2020 r.

Bankowość elektroniczna dla firm
Bankowość elektroniczna dla firm
Kredyty
Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska (440.0 kB PDF)

Dyspozycje wypłaty kolejnej transzy kredytu mieszkaniowego składane za pośrednictwem Santander Internet (obowiązujące tylko w czasie epidemii COVID-19)

Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenie inkasa własnego (1253.0 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Inne
Regulamin Promocji "Zwolnienie za prowadzenie konta z warunkiem ZUS" (293.4 kB PDF)

Koniec promocji 31 maja 2020 r.

Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
e-Gwarancje (1654.2 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
e-Guarantees (437.7 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Taryfa opłat i prowizji dla firm
Schedule of fees and charges for business customers
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Konta osobiste
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Karty płatnicze
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla firm - część 2 (produkty i usługi w aktualnej ofercie, obowiązuje od 1.12.2019) (1372.1 kB PDF)

Część II – Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe dla przedsiębiorstw i korporacji (produkty i usługi w aktualnej ofercie, obowiązuje od 1.12.2019).

Schedule of fees and charges
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla firm – część 2 (produkty i usługi wycofane z oferty, obowiązuje od 1.12.2019) (1969.5 kB PDF)

Część II Załącznik – Produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji wycofane z oferty Banku

Santander online
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Dokumenty dotyczące opłat
Inne dla korporacji
Ubezpieczenia
Fundusze inwestycyjne
Informacja dla klienta (344.0 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Lista VO-kodów (139.5 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Kredyty
Kredyty
Karty płatnicze
Ubezpieczenia
Dokumenty dotyczące opłat
Ubezpieczenia
Dokumenty dotyczące opłat
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Kredyty
Oświadczenie inwestora (509.9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenia Inkasa Własnego (1253.0 kB PDF)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Kredyty
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Karty płatnicze
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK za czynności bankowe dla ludności - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze (67.5 kB PDF)

Informujemy, że dla instrumentów pieniądza elektronicznego (prepaid) i innych elektronicznych instrumentów płatniczych obowiązuje "Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności – instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze" W związku ze zmianą nazwy Banku informujemy, że zapisy tej taryfy należy interpretować jako opłaty i prowizje pobierane przez Santander Bank Polska S.A.