Najczęściej wyszukiwane:

Regulacje i regulaminy

Ubezpieczenia
Karta produktu Ubezpieczenia Podróżnego World (245,0 kB PDF)
Karty płatnicze
Regulamin kart płatniczych dla firm (1080,1 kB PDF)
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla firm - część 2 (1372,1 kB PDF)

Część II – Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe dla przedsiębiorstw i korporacji (produkty i usługi w aktualnej ofercie, obowiązuje od 1.12.2019).

Taryfa opłat i prowizji dla firm
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla firm - część 1 (386,6 kB PDF)

Obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.

Schedule of fees and charges
Schedule of fees and charges collected by Santander Bank Polska for banking services provided to business customers, part 2 (1422,5 kB PDF)

(on sale products and services, effective as of 1 December 2019)

Schedule of fees and charges
Schedule of fees and charges by Santander Bank Polska for banking services provided to business customers, part 2 (off sale products and services, effective as of 1 December 2019) (681,4 kB PDF)
Schedule of fees and charges for business customers
Schedule of fees and charges collected by Santander Bank Polska for banking services provided to business customers - part 1 (387,8 kB PDF)

From 1.12.2019

Kredyty
Kredyt BRI - Biała lista papierów wartościowych (398,0 kB PDF)
Rachunki biznesowe
Regulamin kont dla firm część II (obowiązuje od 1 listopada 2019 r.) (837,2 kB PDF)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Regulamin kont dla firm – część I (511,3 kB PDF)
Business accounts
Terms and conditions for business accounts - part II (1299,5 kB PDF)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Rachunek VAT (302,4 kB PDF)
Inne
Regulamin Elektronicznego kanału kontaktu (315,5 kB PDF)
Payment cards
Terms and conditions for payment cards for business customers (Effective from 1 December 2019) (1062,8 kB PDF)
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla firm – część 2 (produkty i usługi wycofane z oferty, obowiązuje od 1.12.2019) (1969,5 kB PDF)
Karty płatnicze
Regulamin kart płatniczych dla firm (Obowiązuje od 1 grudnia 2019r.) (1080,1 kB PDF)
Konta osobiste
Regulamin kont dla klientów indywidualnych (872,7 kB PDF)
Karty płatnicze
Regulamin debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych (1083,1 kB PDF)
Kredyty dla firm
Regulamin świadczenia przez Santander Bank Polska usług kredytowych na cele niekonsumpcyjne (1047,8 kB PDF)
Kredyty
Informacja ogólna dotycząca zasad udzielania kredytów/pożyczek hipotecznych przez Santander Bank Polska (577,7 kB PDF)
Lokaty
Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych - oferta wycofana (631,5 kB PDF)
Lokaty
Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych (330,1 kB PDF)
Kredyty
Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego (752,2 kB PDF)
Promocje
Regulamin promocji „Polecam mój Bank-edycja V” (303,6 kB PDF)
Taryfa Opłat i Prowizji
Informacja o najważniejszych zmianach w regulacjach bankowych (645,4 kB PDF)
iBiznes24
Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej iBiznes24 (załącznik do Regulaminy kont dla firm) (1428,4 kB PDF)
iBiznes24
Rules for using the iBiznes24 electronic banking service (effective as of: 14.09.2019) (1240,4 kB PDF)
Bankowość elektroniczna dla firm
Regulamin bankowości elektronicznej Mini Firma (438,1 kB PDF)
Bankowość elektroniczna dla firm
Regulamin bankowości elektronicznej Moja Firma plus (387,3 kB PDF)
Inne dla korporacji
Regulamin świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji (472,0 kB PDF)
Inne dla korporacji
Regulamin telefonicznego świadczenia wybranych usług dla klientów firmowych (282,3 kB PDF)
Santander online
Rules for orders placed in Santander Exchange (230,3 kB PDF)
Santander online
Regulamin zleceń w Kantorze Santander (294,8 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie (156,8 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus (1946,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie plus (158,4 kB PDF)
Taryfa Opłat i Prowizji
Scalona taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych obowiązująca od 14.08.2019 r. i 15.12.2019 r. (1294,3 kB PDF)
Kredyty
Pożyczka hipoteczna - Załącznik do Regulaminu udzielania przez Santander Bank Polska kredytów dla ludności (314,8 kB PDF)
Kredyty
Kredyt mieszkaniowy - Załącznik do Regulaminu udzielania przez Santander Bank Polska kredytów dla ludności (271,1 kB PDF)
Karty płatnicze
Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych (905,9 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto Podstawowe (152,2 kB PDF)
Inne
BFG_Zał. nr 4 do uchwały nr 342_DGD_2019 - Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez Santander Bank Polska SA z numerem (572,3 kB PDF)
Inne
BFG_Zał. nr 2 do uchwały nr 342_DGD_2019 - Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez Santander Bank Polska SA z numerem (572,3 kB PDF)
Inne
BFG_Uchwała nr 342_DGD_2019 w spr. realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom BS w Grębowie z numerem.pdf (301,4 kB PDF)
Inne
BFG_Zał. nr 1 do uchwały nr 342_DGD_2019 - Lista jednostek organizacyjnych Banku w których dokonywane będą wypłaty z numerem (595,9 kB PDF)
Inne
BFG_Zał. nr 3 do uchwały nr 342_DGD_2019 - Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez BFG z numerem (330,7 kB PDF)
Inne
Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom BS w Grębowie realizowanych za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. (407,4 kB PDF)
Kredyty dla firm
Regulamin świadczenia przez Santander Bank Polska wybranych usług dla klientów MŚP za pośrednictwem infolinii oraz Doradcy online (796,0 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Zasady korzystania z usługi bankowości telefonicznej SELECT (398,8 kB PDF)
Santander online
Regulamin usług Santander online dla klientów indywidualnych (555,3 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto Jakie Chcę (178,6 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto24 walutowe (142,3 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto systematyczne (134,5 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto Elite (146,6 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - mobilne Konto oszczędnościowe (134,5 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto oszczędnościowe w walutach obcych (129,0 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto oszczędnościowe VIP (134,2 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto Max oszczędnościowe (134,6 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Konto Select (163,4 kB PDF)
Konta osobiste
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Konto Jakie Chcę (92,8 kB PDF)
Konta osobiste
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Konto Podstawowe (21,5 kB PDF)
Konta osobiste
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Konto Select (18,8 kB PDF)
Inne
Regulamin promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 13 (235,1 kB PDF)
Konta osobiste
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Konto Elite (24,1 kB PDF)
Konta oszczędnościowe
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Konto systematyczne (18,5 kB PDF)
Kredyty
Załącznik do Regulaminu kredytowania klientów indywidualnych - kredyt w rachunku płatniczym (218,7 kB PDF)
Inne dla korporacji
Regulamin wybranych usług skarbowych (286,1 kB PDF)
Inne
Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w Santander Bank Polska (669,9 kB PDF)
Kredyty
RRSO dla kredytów dostępnych w promocji (143,0 kB PDF)
Kredyty
Lista oddziałów Santander Bank Polska oferujących kredyt gotówkowy w promocji (61,8 kB PDF)
Promocje
Regulamin promocji "Polecam mój Bank - edycja IV" (286,0 kB PDF)
Ubezpieczenia
Karta Produktu Ubezpieczenie Podróżne Platinum (107,9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżne Platinum (272,7 kB PDF)
Ubezpieczenia
Karta produktu Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Platinum (74,6 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Platinum (221,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym (295,4 kB PDF)
Payment cards
Fee Information Document (Dokument dotyczący opłat, EN) (374,7 kB PDF)
Fundusze inwestycyjne
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń (445,3 kB PDF)
Fundusze inwestycyjne
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta (350,5 kB PDF)
Fundusze inwestycyjne
Informacja dla klienta (344,0 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Zasady realizacji płatności w rublu rosyjskim (RUB) (296,8 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Lista VO-kodów (139,5 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Zasady realizacji transakcji w renminbi (juan chiński, CNY) (42,1 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Lista korespondentów Santander Bank Polska (193,6 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenie otwarcia akredytywy własnej (948,9 kB PDF)
Kredyty
Całkowity koszt i harmonogram remontu (modernizacji) (58,9 kB PDF)
Kredyty
Kosztorys i harmonogram budowy (1338,7 kB XLSM)
Kredyty
Karta Informacyjna Klienta (313,5 kB PDF)
Kredyty
Zasady korzystania z harmonogramu budowy (104,1 kB PDF)
Ubezpieczenia
Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (421,0 kB PDF)
Kredyty
Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji (424,2 kB PDF)
Karty płatnicze
Regulamin korzystania z karty Priority Pass (40,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Szczególne warunki Ubezpieczenia Podróże World (876,8 kB PDF)
Ubezpieczenia
Regulamin Programu assistance World (426,5 kB PDF)
Płatności mobilne
Regulamin korzystania z kart płatniczych Santander Bank Polska w ramach cyfrowego portfela Garmin Pay (250,2 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Karta kredytowa Visa Silver Akcja Pajacyk (61,5 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Karta kredytowa MasterCard Silver (61,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pakiet Platinum Assistance i Concierge (209,4 kB PDF)
Ubezpieczenia
Karta Produktu Assistance do karty kredytowej Platinum (433,5 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Karta kredytowa Visa Platinum (60,7 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
BFG - Arkusz informacyjny dla deponentów (55,1 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Zasady ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (345,7 kB PDF)
Konta osobiste
Regulamin otwierania kont za pomocą przelewu weryfikacyjnego (244,0 kB PDF)
Konta osobiste
Dyspozycja przekazywania wynagrodzenia/innego świadczenia na rachunek w Santander Bank Polska (wypełniony) (709,1 kB PDF)
Konta osobiste
Dyspozycja przekazywania wynagrodzenia/innego świadczenia na rachunek w Santander Bank Polska (691,9 kB PDF)
Konta osobiste
Regulamin zawierania umów za pośrednictwem Wideo Doradcy (268,2 kB PDF)
Kredyty
Regulamin promocji, "Kredyt gotówkowy z niższym oprocentowaniem – edycja II" (57,5 kB PDF)
Kredyty
Regulamin kredytowania klientów indywidualnych (166,9 kB PDF)
Kredyty
Regulamin promocji Kredyt gotówkowy z prowizją 0% - edycja II (246,3 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (246,6 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Karta kredytowa 123 (61,0 kB PDF)
Inne
Zasady realizacji przez Santander Bank Polska transakcji płatniczych bez użycia przez Bank rachunku bankowego Zleceniodawcy (388,7 kB PDF)
Dokumenty dotyczące opłat
Dokument dotyczący opłat - Karta kredytowa World MasterCard (61,1 kB PDF)
Karty płatnicze
Polityka prywatności programu Mastercard Priceless Specials (152,2 kB PDF)
Płatności mobilne
Regulamin korzystania z kart płatniczych Santander Bank Polska w ramach cyfrowego portfela Fitbit Pay (253,2 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i praca (2909,2 kB PDF)
Kredyty
Załącznik do Regulaminu kredytowania klientów indywidualnych - kredyt gotówkowy (134,6 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Regulamin promocji konto Select i rachunek dla firmy - edycja VI (138,3 kB PDF)
Konta osobiste
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Konto24 walutowe (18,0 kB PDF)
Konta oszczędnościowe
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Konto oszczędnościowe i Konto oszczędnościowe VIP (16,7 kB PDF)
Konta oszczędnościowe
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Konto Ekstra oszczędnościowe, Konto oszczędnościowe w walutach (25,9 kB PDF)
Lokaty
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Lokata terminowa (81,9 kB PDF)
Lokaty
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Lokata terminowa walutowa (81,2 kB PDF)
Lokaty
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Lokata Bonusowa (81,3 kB PDF)
Lokaty
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Lokata Rentierska (82,8 kB PDF)
Kredyty
Oświadczenie inwestora (509,9 kB PDF)
Kredyty
Wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu hipotecznego (990,8 kB PDF)
Kredyty
Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego (1878,0 kB PDF)
Inne
Polecenie przelewu Santander One Pay FX dla klienta indywidualnego (366,8 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - ubezpieczenia komunikacyjne (602,9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - Santander Aviva TUZ (737,9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - Santander Aviva TU (787,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - PWB i PWB Plus (1940,4 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - Na Podróż (749,1 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - AXA Życie TU (80,4 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - AXA Ubezpieczenia TUiR (69,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - Generali Życie TU (656,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - MetLife (47,8 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - Open Life TU Życie (670,7 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - TU Europa (225,1 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - TU na Życie Europa (220,8 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - TU na Życie WARTA (1671,6 kB PDF)
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo - Vienna Life TUnŻ (205,2 kB PDF)
Inne
Arkusz informacyjny dla deponentow (55,1 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenia Inkasa Własnego (1253,0 kB PDF)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Rachunek bieżący walutowy (134,9 kB PDF)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Rachunek bieżący (135,3 kB PDF)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Agro pakiet (122,9 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata terminowa w bankowości elektronicznej Mini Firma i Moja Firma plus (86,3 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata overnight automatyczna (124,6 kB PDF)
Płatności mobilne
Regulamin korzystania z kart płatniczych Santander Bank Polska w ramach cyfrowego portfela Apple Pay (333,6 kB PDF)
Płatności mobilne
Regulamin korzystania z kart płatniczych Santander Bank Polska w ramach cyfrowego portfela Google Pay (256,0 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Regulamin realizacji przez Santander Bank Polska Inkasa dokumentowego i finansowego w obrocie z zagranicą (106,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Pewne Pieniądze (153,1 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pewne Pieniądze (280,6 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Regulamin realizacji przez Santander Bank Polska Akredytyw (95,4 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenie przeniesienia Akredytywy Obcej (2046,2 kB PDF)
Kredyty
Wniosek o udzielenie kredytu (280,2 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka (154,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie na życie Bezpieczna Hipoteka (151,7 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Karta (316,9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Bezpieczna Karta (158,1 kB PDF)
Ubezpieczenia
Karta produktu Program Serwis Santander (732,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie NNW (482,1 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym Assistance SOS (485,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym AC (486,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym OC (480,9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW (1259,1 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance SOS (713,2 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Na Podróż (974,2 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia AC (723,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych Compensa Vienna Insurance Group (606,0 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Na Podróż (156,6 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Locum Comfort (573,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Locum Comfort (159,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Regulamin Gwarancji Szybkiej Wypłaty dla ubezpieczenia Locum Comfort (357,9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Onkopolisa (344,4 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Onkopolisa (152,6 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - praca (149,2 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Opiekun Rodziny (326,8 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Plan B (373,4 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Dla Bliskich (243,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Dla Bliskich (147,7 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Limit (332,3 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Bezpieczny Limit (153,3 kB PDF)
Kredyty
Regulamin zawierania umów o produkty kredytowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem połączenia telefonicznego za pośrednictwem infolinii (158,5 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Oświadczenie FATCA CRS dla klienta indywidualnego (458,6 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
FATCA CRS declaration for individual customers (448,9 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Oświadczenie FATCA CRS dla spółek cywilnych (625,4 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
FATCA CRS declaration for partnerships (spółka cywilna) and their partners (714,4 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Oświadczenie FATCA CRS dla klienta firmowego (597,0 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
FATCA CRS declaration for entities and organizations with no legal capacity (655,9 kB PDF)
Lokaty
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Lokata mobilna w aplikacji Santander mobile (82,2 kB PDF)
Lokaty
Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych - Lokata terminowa w usługach Santander online (91,9 kB PDF)
Kredyty
Wniosek o zmianę warunków kredytowania (640,9 kB PDF)
Kredyty
Wniosek o zmianę warunków zawartej umowy o produkt kredytowy (305,8 kB PDF)
Konta osobiste
Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego (708,5 kB PDF)
Konta osobiste
Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta (965,5 kB PDF)
Ubezpieczenia
Wykaz dyspozycji dotyczących ubezpieczeń, wykonywanych za pośrednictwem Doradcy online (156,7 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance do karty kredytowej Platinum (237,4 kB PDF)
Ubezpieczenia
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym Assistance do karty kredytowej Platinum (361,3 kB PDF)
Kredyty
Regulamin udzielania przez Santander Bank Polska kredytów hipotecznych dla ludności (405,6 kB PDF)
Karty płatnicze
Regulamin programu Mastercard Priceless Specials (138,1 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Regulamin systemu Express Elixir (309,3 kB PDF)
Lokaty
Dokument zawierający kluczowe informacje - Podwójna Szansa (103,2 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka (333,1 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata terminowa walutowa (137,7 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata terminowa w ramach usług bankowości elektronicznej iBiznes24 (141,0 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata terminowa 7 i 14 dniowa (137,0 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata Biznes Impet - Nowe Środki (144,0 kB PDF)
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK za czynności bankowe dla ludności - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze (67,5 kB PDF)

Informujemy, że dla instrumentów pieniądza elektronicznego (prepaid) i innych elektronicznych instrumentów płatniczych obowiązuje "Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności – instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze" W związku ze zmianą nazwy Banku informujemy, że zapisy tej taryfy należy interpretować jako opłaty i prowizje pobierane przez Santander Bank Polska S.A.

 

Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata overnight (136,4 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata Biznes Dynamicznie Zarabiająca (134,5 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata negocjowana (139,1 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata Biznes Impet (133,6 kB PDF)
Lokaty dla firm
Załącznik do Regulaminu kont dla firm - Lokata terminowa (132,1 kB PDF)