Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulacje i regulaminy

Lokaty
Lokata wakacyjna (104.1 kB PDF)
Santander online
Bankowość elektroniczna dla firm
Bankowość elektroniczna dla firm
Gwarancja de minimis
Gwarancja de minimis
Gwarancja de minimis
Gwarancja de minimis
Wzór weksla (155.9 kB PDF)
Konta osobiste
Promocje
Ubezpieczenia
Karty płatnicze
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia dla firm
Wymagania techniczne
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Kredyty
Kredyty
Oświadczenie inwestora (509.9 kB PDF)
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Regulaminy
Bankowość elektroniczna
Bankowość elektroniczna
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Fundusze inwestycyjne
Informacja dla klienta (199.7 kB PDF)
Konta osobiste
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Konta osobiste
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo Banku (1324.2 kB PDF)

Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej

Private Banking Karty kredytowe
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Documento sobre tasas
Ubezpieczenia
Promocje
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia dla firm
Konta osobiste
Other for corporate customers
Gwarancja de minimis
Gwarancja Biznesmax
Inne dla korporacji
Inne
Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021 (375.6 kB PDF)

Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021

Kredyty
Zestawienie faktur (51.5 kB ZIP)
Bankowość elektroniczna dla firm
Online banking for companies
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Karty płatnicze
Santander online
Promocje
Gwarancja płynnościowa PLG FGP
Gwarancja de minimis
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Promocje
Inne
Pełna definicja PEP (418.4 kB PDF)
Inne
Regulamin konkursu „Zasiej EKO – zmianę ” (585.7 kB PDF)

Eko akcja Fundacji Santander

Kredyty
Promocje
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja de minimis
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Handel zagraniczny dla firm
e-Gwarancje (2429.6 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
e-Guarantees (2430.7 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Santander online
Umowa rachunku bieżącego oraz Umowa bankowości elektronicznej Mini Firma i Umowa o kartę płatniczą dla firm - otwarcie poza oddziałem (509.4 kB PDF)

Umowa zawierana za pośrednictwem doradcy mobilnego - na podstawie wniosku internetowego

Documento sobre tasas
Promocje
Kredyty
Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska (440.0 kB PDF)

Dyspozycje wypłaty kolejnej transzy kredytu mieszkaniowego składane za pośrednictwem Santander Internet (obowiązujące tylko w czasie epidemii COVID-19)

Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja płynnościowa PLG FGP
Inne
Regulamin promocji "Zwolnienie za prowadzenie konta z warunkiem ZUS" (290.8 kB PDF)

Koniec promocji 30 czerwca 2020 r.

Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja płynnościowa PLG FGP
Gwarancja płynnościowa PLG FGP
Weksel (430.4 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenie inkasa własnego (1253.0 kB PDF)
Inne
Regulamin Promocji "Zwolnienie za prowadzenie konta z warunkiem ZUS" (293.4 kB PDF)

Koniec promocji 31 maja 2020 r.

Handel zagraniczny dla firm
Gwarancja de minimis
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Inne dla firm
Private Banking Karty kredytowe
Santander online
Gwarancja Biznesmax
Weksel na rzecz BGK (254.7 kB PDF)
Gwarancja Biznesmax
Private Banking Karty kredytowe
Ubezpieczenia dla firm
Promocje
Private Banking Fundusze inwestycyjne
Private Banking Fundusze inwestycyjne
Wymagania techniczne
Handel zagraniczny dla firm
Lista VO-kodów (139.5 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Private Banking Karty kredytowe
Karty płatnicze
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Ubezpieczenia
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Weksel do 7.08.19 (27.5 kB DOC)
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Weksel do 19.12.2018 (27.5 kB DOC)
Gwarancja Biznesmax
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenia Inkasa Własnego (1253.0 kB PDF)
Kredyty
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Private Banking Karty kredytowe
Gwarancja de minimis
Gwarancja de minimis
Gwarancja Biznesmax
Gwarancja Biznesmax
Weksel do 01.07.2018 (255.9 kB PDF)
Gwarancja Biznesmax
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Gwarancja de minimis
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK za czynności bankowe dla ludności - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze (67.5 kB PDF)

Informujemy, że dla instrumentów pieniądza elektronicznego (prepaid) i innych elektronicznych instrumentów płatniczych obowiązuje "Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności – instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze" W związku ze zmianą nazwy Banku informujemy, że zapisy tej taryfy należy interpretować jako opłaty i prowizje pobierane przez Santander Bank Polska S.A.

 

Kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF
Gwarancja de minimis