Szukaj na stronie

Regulacje i regulaminy

Bankowość elektroniczna dla firm
Bankowość elektroniczna dla firm
Ubezpieczenia
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Ubezpieczenia
Fundusze inwestycyjne
Informacja dla klienta (199.7 kB PDF)
Lokaty
Lokata wakacyjna (295.9 kB PDF)
Konta osobiste
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Konta osobiste
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Fee Information Document
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Santander online
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Karty płatnicze
Rachunki biznesowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Kredyty
Handel zagraniczny dla firm
Konta osobiste
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Ubezpieczenia
Pełnomocnictwo Banku (1324.2 kB PDF)

Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej

Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Ubezpieczenia
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
Fee Information Document
Fee Information Document
Documento sobre tasas
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Konta osobiste
Other for corporate customers
Inne dla korporacji
Inne
Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021 (375.6 kB PDF)

Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021

Kredyty
Zestawienie faktur (51.5 kB ZIP)
Bankowość elektroniczna dla firm
Online banking for companies
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Karty płatnicze
Santander online
Inne
Pełna definicja PEP (418.4 kB PDF)
Inne
Regulamin konkursu „Zasiej EKO – zmianę ” (585.7 kB PDF)

Eko akcja Fundacji Santander

Santander online
Kredyty
Handel zagraniczny dla firm
e-Gwarancje (2429.6 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
e-Guarantees (2430.7 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Santander online
Umowa rachunku bieżącego oraz Umowa bankowości elektronicznej Mini Firma i Umowa o kartę płatniczą dla firm - otwarcie poza oddziałem (509.4 kB PDF)

Umowa zawierana za pośrednictwem doradcy mobilnego - na podstawie wniosku internetowego

Documento sobre tasas
Kredyty
Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska (440.0 kB PDF)

Dyspozycje wypłaty kolejnej transzy kredytu mieszkaniowego składane za pośrednictwem Santander Internet (obowiązujące tylko w czasie epidemii COVID-19)

Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Inne
Regulamin promocji "Zwolnienie za prowadzenie konta z warunkiem ZUS" (290.8 kB PDF)

Koniec promocji 30 czerwca 2020 r.

Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenie inkasa własnego (1253.0 kB PDF)
Inne
Regulamin Promocji "Zwolnienie za prowadzenie konta z warunkiem ZUS" (293.4 kB PDF)

Koniec promocji 31 maja 2020 r.

Handel zagraniczny dla firm
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Santander online
Handel zagraniczny dla firm
Lista VO-kodów (139.5 kB PDF)
Handel zagraniczny dla firm
Karty płatnicze
Ubezpieczenia
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Kredyty
Oświadczenie inwestora (509.9 kB PDF)
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Handel zagraniczny dla firm
Zlecenia Inkasa Własnego (1253.0 kB PDF)
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Rachunki biznesowe i walutowe dla firm
Handel zagraniczny dla firm
Kredyty
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Karty płatnicze
Międzyproduktowe i międzysegmentowe
Taryfa Opłat i Prowizji
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK za czynności bankowe dla ludności - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze (67.5 kB PDF)

Informujemy, że dla instrumentów pieniądza elektronicznego (prepaid) i innych elektronicznych instrumentów płatniczych obowiązuje "Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności – instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze" W związku ze zmianą nazwy Banku informujemy, że zapisy tej taryfy należy interpretować jako opłaty i prowizje pobierane przez Santander Bank Polska S.A.