Rachunek IKE

Rachunek IKE

Zadbaj o swoją przyszłość na emeryturze i inwestuj bez podatku od zysków kapitałowych

Logo Santander Biuro Maklerskie

 • Zero złotych

  za prowadzenie rachunku

 • Inwestor online

  Dostęp przez serwis Inwestor online lub aplikację Inwestor mobile

 • Materiały analityczne

  Szeroka paleta materiałów analitycznych oraz bezpłatne rekomendacje w Drogowskazie inwestycyjnym

Rachunek IKE
 • Sam decydujesz jak inwestować swoje środki przeznaczone na emeryturę. Do wyboru masz różne papiery wartościowe (np. akcje i obligacje) z wyłączeniem instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych i opcji).
 • Możesz wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w przypadku Twojej śmierci. Środki te nie wejdą do masy spadkowej, a przy wypłacie osobom uprawnionym nie będzie naliczany podatek od zysków kapitałowych.
 • Nie musisz dokonywać regularnych wpłat – sam decydujesz, kiedy i ile zainwestować. Pamiętaj jedynie, że roczna kwota inwestycji nie może przekroczyć limitu ustalonego przez ministra. W 2020 r. limit ten wynosi 15 681 zł.
 • Zyski osiągnięte w ramach rachunku IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, o ile zgromadzone środki nie zostaną wycofane przed osiągnięciem wieku 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat. Ponadto konieczne jest dokonywanie jakichkolwiek wpłat na IKE w co najmniej 5-ciu dowolnych latach kalendarzowych przed złożeniem dyspozycji wypłaty albo dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty, gdy oszczędności gromadzone są na nie więcej niż jednym IKE (chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują taką możliwość).

Otwórz rachunek IKE

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada

 • Santander internet
 • Inwestor online
 • Oddział
Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
Wejdź do Santander internet, wybierz Ofertę Banku, a następnie Rachunek inwestycyjny.
Uzupełnij wniosek
Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online
Potwierdź dane
Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.
Zacznij inwestować
Zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms. Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.
Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online
Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.
Złóż dyspozycję
Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.
Zacznij inwestować
Doradca otworzy dla Ciebie nowy rachunek.
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po dokonaniu formalnościi złożeniu dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o rachunek IKE doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty


Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku. 0 zł
Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami z wyłączeniem obligacji na rynku polskim dla zleceń internetowych i mobilnych 0,39%, min. 5 zł
Prowizja od obrotu obligacjami na rynku polskim dla zleceń internetowych
i mobilnych.
0,19%, min. 5 zł
Korzystanie z przeglądu notowań GPW w przypadku jednej, najlepszej oferty. 0 zł

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biura Maklerskiego

Dokumenty

Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba fizyczna
30 Październik 2018 r.
54.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba prawna
30 Październik 2018 r.
53.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Wsparcie przy zakładaniu rachunku

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu.

 

Infolinia

Infolinia

Zadzwoń do nas 
W dni robocze od 8:00 do 19:00
801 36 46 36 
+48 61 856 44 44

Zostaw numer

W oddziale

W oddziale

Skorzystaj z wyszukiwarki placówek z dostępem do usług maklerskich i spotkaj się z doradcą

Polecamy Ci także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie.

Więcej

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji.
Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.  

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.
W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych, zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny, oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny. Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online).
Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".

Stan na dzień: 31.03.2019 r.