Rachunek IKE
 • Zero złotych

  za prowadzenie rachunku IKE

 • Możliwość inwestowania na GPW i wybranych rynkach zagranicznych

 • Inwestor online

  Dostęp przez serwis Inwestor online lub aplikację Inwestor mobile

 • Materiały analityczne

  Szeroka paleta materiałów analitycznych oraz bezpłatne rekomendacje w Drogowskazie inwestycyjnym

Ty decydujesz jak inwestować swoje środki przeznaczone na emeryturę

 • GPW

  Możesz kupować i sprzedawać akcje, ETFy i obligacje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do wyboru masz setki instrumentów finansowych.

 • Nowość - rynki zagraniczne

  Masz dostęp do kluczowych kasowych rynków zagranicznych:
  akcje: Wiener Borse, Euronext, Nasdaq Helsinki, XETRA, Borse Frankfurt, Bolsa Madrid, SIX Swiss Exchange, NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange, Borsa Italiana; 
  ETFy: Euronext, XETRA, Borse Frankfurt, SIX Swiss Exchange, NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange, Borsa Italiana.

 • Nie musisz dokonywać regularnych wpłat – sam decydujesz, kiedy i ile zainwestować. Pamiętaj jedynie, że roczna kwota inwestycji nie może przekroczyć limitu ustalonego przez ministra. W 2021 r. limit ten wynosi 15 777 zł.
 • Możesz wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w przypadku Twojej śmierci. Środki te nie wejdą do masy spadkowej, a przy wypłacie osobom uprawnionym nie będzie naliczany podatek od zysków kapitałowych.
 • Zyski osiągnięte w ramach rachunku IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, o ile zgromadzone środki nie zostaną wycofane przed osiągnięciem wieku 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat. Ponadto konieczne jest dokonywanie jakichkolwiek wpłat na IKE w co najmniej 5-ciu dowolnych latach kalendarzowych przed złożeniem dyspozycji wypłaty albo dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty, gdy oszczędności gromadzone są na nie więcej niż jednym IKE (chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują taką możliwość).

Korzystaj z dodatkowych funkcji

 • Notowania giełdowe online

  Notowania z GPW możesz śledzić bezpośrednio w serwisie Inwestor online, aplikacji Inwestor mobile lub w programie NOL3, z którego możesz bezpośrednio składać zlecenia na polskim rynku. Jedna najlepsza oferta jest darmowa.

  GPW to nie wszystko - u nas możesz także mieć dostęp do notowań online z rynków zagranicznych. Sprawdź szczegóły.

 • Automatyczne przewalutowanie

  Inwestując w akcje oraz ETF-y (zobacz listę) notowane w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich czy funtach brytyjskich nie musisz samodzielnie wymieniać waluty samodzielnie - zrobimy to za Ciebie. Sprawdź szczegóły.

 • Wsparcie analityczne

  Skorzystaj z Drogowskazu inwestycyjnego, w którym eksperci Santander Biuro Maklerskie udostępnią Ci gotowe zestawy darmowych propozycji inwestycyjnych z polskiego i zagranicznych parkietów. Możesz także korzystać z bezpłatnych analiz i rekomendacji.

Otwórz rachunek IKE

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada

Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.
Uzupełnij wniosek
Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online
Potwierdź dane
Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.
Zacznij inwestować
Zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms. Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.
Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online
Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.
Złóż dyspozycję
Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.
Zacznij inwestować
Doradca otworzy dla Ciebie nowy rachunek.
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po dokonaniu formalnościi złożeniu dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o rachunek IKE doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Rozszerz rachunek IKE

O dostęp do rynków zagranicznych

Zaloguj się do Inwestor online
Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz rozszerzyć rachunek IKE o dostęp do rynków zagranicznych przez internet.
Złóż dyspozycję
Upewnij się, że masz wybrany rachunek IKE i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
Zacznij inwestować
Możesz już składać zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów zagranicznych.
Zadzwoń do Contact Center
Zadzwoń pod numer +48 61 856 44 44 lub 801 36 46 36
Złóż dyspozycję
Poinformuj doradcę, że chcesz rozszerzyć rachunek IKE o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
Zacznij inwestować
Doradca rozszerzy dla Ciebie rachunek IKE, dzięki czemu będziesz mógł inwestować na giełdzie polskiej i wybranych giełdach zagranicznych.
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po dokonaniu formalności złóż dyspozycję rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.

Proste zasady, przejrzyste opłaty


Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku 0 zł
Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami z wyłączeniem obligacji na rynku polskim dla zleceń internetowych i mobilnych 0,39%, min. 5 zł
Prowizja od obrotu obligacjami na rynku polskim dla zleceń internetowych
i mobilnych
0,19%, min. 5 zł
Otwarcie rachunku walutowego dla EUR oraz USD 0 zł
Prowadzenie rejestru zagranicznych instrumentów finansowych 0 zł
Prowizja od obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych - internet i mobile 0,39%*
Korzystanie z przeglądu notowań GPW w przypadku jednej, najlepszej oferty. 0 zł

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biura Maklerskiego

* Minimalna wartość prowizji maklerskiej od obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych wynosi dla giełd europejskich: 12 EUR/USD/CHF/GBP; dla amerykańskich: 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • W jakiej walucie mogę dokonywać wpłat na rachunek IKE

  Na rachunek IKE można wpłacać tylko środki w walucie PLN (złoty polski). Pieniądze w walucie obcej nie zostaną zaksięgowane na rachunku.

 • W jaki sposób realizowane są zlecenia na rynkach zagranicznych, jeśli mogę wpłacić wyłącznie PLN

  Rekomendujemy korzystanie z usługi automatycznego przewalutowania. W przypadku braku środków w obcej walucie na pokrycie zlecenia kupna, na rachunku zostanie zablokowana odpowiednia kwota w złotych. Automatyczne przewalutowanie nastąpi podczas rozliczenia transakcji. Natomiast przy zleceniu sprzedaży można samemu zdecydować, czy środki mają trafić na rachunek w obcej walucie czy w złotych. W usłudze automatycznego przewalutowania kurs walut prezentowany w specjalnej tabeli kursowej obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14. Szczegóły usługi dostępne są tutaj.
  Alternatywą jest skorzystanie z opcji wymiany waluty, dostępnej w opcji Portfel serwisu Inwestor online. Kursy wymiany w ramach automatycznego przewalutowania są jednak najczęściej korzystniejsze od wymiany samodzielnej.

 • Jak aktywować inwestycje na rynkach zagranicznych, jeśli posiadam już rachunek IKE w Santander Biuro Maklerskie

  Najlepiej zrobić to samodzielnie w serwisie Inwestor online. Po zalogowaniu należy upewnić się, że wybrany rachunek, to rachunek IKE. Następnie w opcji Moje usługi – Dyspozycje – Umowy należy złożyć dyspozycję Umowy - Umowa o rynki zagraniczne - rynek kasowy – Rozszerz.
  Dyspozycję można złożyć też telefonicznie w Zespole Contact Center.

 • Czy do inwestowania na rynkach zagranicznych w ramach rachunku IKE muszę mieć dodatkowo otwarte rachunki w walutach obcych

  Aby inwestować na rynkach zagranicznych potrzebny jest rachunek w walucie danego instrumentu finansowego. Podczas rozszerzania umowy maklerskiej o rynki zagraniczne, następuje otwarcie rachunku w dwóch najbardziej popularnych walutach - EUR i USD - bez dodatkowych opłat. Za dodatkową opłatą (jednorazową) można otworzyć rachunki walutowe w GBP i CHF.

 • Jakie instrumenty mogę nabywać na rynkach zagranicznych na rachunku IKE

  W ramach IKE w naszym biurze maklerskim można inwestować w akcje z następujących rynków zagranicznych: Wiener Borse, NYSE, NYSE Euronext, Nasdaq, Nasdaq Helsinki, Xetra, Borse Frankfurt, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE, Madrid Stock Exchange; natomiast w ETF-y na: NYSE, NYSE Euronext, Nasdaq, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE. Aktualna lista ETF dostępna jest tutaj.

 • Czy mogę wykonać wypłatę transferową zagranicznych instrumentów finansowych z innego IKE do IKE prowadzonego w Santander Biuro Maklerskie

  Tak, pod warunkiem, że w naszym biurze maklerskim są dostępne rynki zagraniczne, na których notowane są transferowane instrumenty finansowe.

 • Mam już rachunek do giełd zagranicznych w Santander Biuro Maklerskie. Czy mogę od razu składać zlecenia zagraniczne na rachunku IKE?

  Rozszerzenie umowy o dostęp do rynków zagranicznych dotyczy każdego rachunku odrębnie. Dlatego odpowiednią dyspozycję należy złożyć dla każdego z nich – najlepiej w serwisie Inwestor online. Po zalogowaniu należy upewnić się, że wybrany rachunek, to rachunek IKE. Następnie w opcji Moje usługi – Dyspozycje – Umowy należy złożyć dyspozycję Umowy - Umowa o rynki zagraniczne - rynek kasowy – Rozszerz.

 • Ile wynosi podatek od dywidendy wypłacanej przez spółkę notowaną na rynku zagranicznym?
  Dywidendy opodatkowane są u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku lub kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej przypisanej dla określonego statusu beneficjenta rzeczywistego oraz zależą od formuły w jakiej biuro maklerskie pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych. Przykładowo, klienci Santander Biuro Maklerskie otrzymają dywidendy z akcji pomniejszone o określone stawki podatku:
  • dywidenda od spółek amerykańskich: 30% podatku;
  • dywidenda od spółek niemieckich: 26,375% podatku;
  • dywidenda od spółek brytyjskich: 0% podatku;
   
  UWAGA! Santander Biuro Maklerskie nie jest płatnikiem podatku. 
   
  Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Klienta i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia szczegółowych obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Wyżej wymienione informacje są aktualne na moment publikacji i mogą ulec zmianie w przyszłości.
 • Czy Santander Biuro Maklerskie udostępnia notowania z giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym?

  Oferujemy dostęp do notowań z giełd zagranicznych online w ramach jednego z 3 pakietów:

  • USA (99zł); 
  • USA+EURO (189 zł);
  • MAX (239 zł).

  W przypadku wykonania w poprzednim miesiącu obrotu na rynkach zagranicznych o równowartości min. 150 tys. zł opłata miesięczna nie jest pobierana.

  Możliwość testowania usługi bezpłatnie nawet przez 7 dni – pod warunkiem aktywacji po 24 dniu danego miesiąca. UWAGA! Usługa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Jeśli klient nie chce z niej korzystać po darmowym okresie – należy pamiętać o złożeniu stosownej dyspozycji najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym aktywowano usługę do godz. 15:00.
  Wartość obrotu zwalniającego z opłaty za dostęp do przeglądu notowań na rynkach zagranicznych przeliczana jest według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Santander Bank Polska S.A. w ostatnim dniu weryfikacji obrotu).

  Więcej o notowaniach znajduje się na stronie

Rozwińzobacz mniej

Dokumenty

Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
372.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
374.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Wsparcie przy zakładaniu rachunku

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu.

 

Infolinia

Zostaw numer

W oddziale

Polecamy Ci także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie.

Więcej

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe obarczone są również ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut, a tym samym na wycenę transakcji oraz sytuację finansową inwestora. Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji.
Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.  

Wartość obrotu zwalniającego z opłaty za dostęp do przeglądu notowań na rynkach zagranicznych przeliczana jest według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Santander Bank Polska S.A. w ostatnim dniu weryfikacji obrotu).
W usłudze automatycznego przewalutowania kurs walut prezentowany w specjalnej tabeli kursowej obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

Świadczenie usług przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, korzystanie z usługi doradztwa inwestycyjnego, a także świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych wymaga zawarcia umowy maklerskiej i posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, na który składa się rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny.
Rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych jest niezbędne w celu korzystania z notowań giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym oraz usługi automatycznego przewalutowania.

W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.
W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych, zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny, oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny. Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online).
Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".


Stan na dzień: 21.02.2021 r.