Uważaj na fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Oszuści wykorzystują wizerunek naszego banku i wyłudzają dane. Więcej na naszej stronie >

Najczęściej wyszukiwane:
Produkt
Typ operacji
Kategoria
Sposób kontaktu

Kredyt hipoteczny

dodatkowe informacje

Santander internet

Jak skorzystać z dyspozycji:
Po zalogowaniu wybierz w menu Twoje sprawy, a następnie Kredyt hipoteczny

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:
1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.
2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).
3) Zmiana rachunku do spłaty.*
4) Dołączanie polisy ubezpieczenia nieruchomości.
5) Zawieszenie wykonania umowy kredytowej max. na 3 miesiące (do wyboru 1, 2, 3 miesiące (**). Więcej
6) Złożenie dyspozycji wypłaty transzy (***)
7) Obniżenie raty kapitałowej na 12 miesięcy. Więcej
8) Dołączenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

* nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r, w celu jej/jego złożenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku.
** z wyłączeniem kredytów objętych wsparciem z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
*** obowiązuje wyłącznie na czas pandemii COVID-19
 

Infolinia 19999 (opcja Kredyt hipoteczny)

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:
1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).
3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.
6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu.*
7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN.*
8) Spłata przeterminowania.*
9) Wakacje kredytowe na 1 miesiąc. (***)
10) Obniżenie raty kapitałowej na 12 miesięcy. Więcej
11) Zmiana sposobu wypłaty transzy z automatycznej na pisemną dyspozycję klienta.
12) Wniosek o przygotowanie oświadczenia banku do notariusza celem ustanowienia hipoteki.
13) Przygotowanie umowy cesji polisy ubezpieczenia nieruchomości.
14) Wydłużenie okresu kredytowania.
15) Ustanowienie innego niż bank uposażonego z polisy na życie.
16) Zmiana wymaganej kwoty polisy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r
** z wyłączeniem kredytów objętych wsparciem z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
*** dotyczy kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez dawny Kredyt Bank, na warunkach określonych w umowie kredytu lub OWKM.

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu złożenia dyspozycji /wniosku zapraszamy do najbliższego oddziału banku . Klienci, którzy korzystają ze wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będą mogli złożyć wniosku dot. karencji w spłacie rat kapitałowych.
Jednocześnie przypominamy, że klienci, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z dopłat do rat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – nawet do 2000 zł przez okres 3 lat.
 

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Wideo lub audio

Infolinia

24 h

Zostaw numer

Mapa placówek Santander