Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Pytania i odpowiedzi - konta osobiste i walutowe

Pytania i odpowiedzi - konta osobiste i walutowe

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Jak przenieść konto do Santander Bank Polska?

 • Aby przenieść konto osobiste należy wypełnić Upoważnienie Uruchomi się w nowym oknie i Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego Uruchomi się w nowym oknie.
  Możesz to zrobić:

  • w dowolnej placówce banku
  • po zalogowaniu się do usług bankowości elektronicznej

  Przeniesiemy stałe płatności, które robiłeś z dotychczasowego konta. Możemy przenieść wszystkie lub wybrane zlecenia stałe, polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty.
  To wystarczy. Byś nie tracił czasu – nasi specjaliści, zgodnie z dyspozycją zamkną konto w poprzednim banku i przeniosą saldo.

  Więcej informacji można znaleźć w specjalnie przygotowanym Przewodniku dla klienta Uruchomi się w nowym oknie.

 • Nie musisz. Jeśli chcesz, aby wynagrodzenie, renta, emerytura itp. wpływały na Twoje konto, powiedz nam o tym, a powiadomimy Twojego pracodawcę lub ZUS. Wyręczymy Cię w formalnościach. Pamiętaj, żeby upewnić się, że pracodawca zrealizował dyspozycję. Sprawdź wniosek o przeniesienie wynagrodzenia/emerytury/renty Uruchomi się w nowym oknie.

 • Możesz zlecić nam poinformowanie Twojego Urzędu Skarbowego o nowym numerze konta. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiednie pole we wniosku o przeniesienie konta lub zgłosisz to doradcy w oddziale. Zajmiemy się tym. 

 • Szczegółowe informacje dotyczące procesu przeniesienia konta z innego banku znajdują się w specjalnie przygotowanym Przewodniku dla klienta Uruchomi się w nowym oknie.

 • Nasi doradcy przedstawią Ci możliwości przeniesienia limitu z innego banku lub udzielenia limitu na podstawie 6 miesięcznej historii konta z dotychczasowego banku lub na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów. Z oferty kredytowej mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Bank warunki oceny zdolności kredytowej.

 • Obywatele krajów, które należą do Unii Europejskiej, mogą założyć konto bankowe na podstawie paszportu zagranicznego lub dowodu osobistego.

  Dodatkowo, aby potwierdzić legalność pobytu w Polsce, przynieś do nas jeden z poniższych dokumentów: 

  • kartę pobytu z numerem PESEL,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, albo inny dokument, który potwierdza, że pracujesz w Polsce,
  • legitymację szkolną lub studencką albo inny dokument, który potwierdza, że uczysz się w Polsce,
  • dokument, który potwierdza, że jesteś właścicielem nieruchomości w Polsce,
  • doradca może poprosić Cię też o certyfikat rezydencji podatkowej właściwy dla kraju Twojego stałego zamieszkania.

  Jeśli masz nadany numer Pesel, możesz okazać nam dokument, który potwierdza jego nadanie, albo prawo jazdy, w którym jest wpisany.

  Aby otworzyć Ci konto, oprócz dokumentów, o których piszemy powyżej, poprosimy Cię także o podanie numer TIN, czyli Tax Identification Number. Jest to odpowiednik polskiego numeru NIP, który musisz nam podać w oświadczeniu o obowiązkach podatkowych w krajach innych niż Polska.

  Ważne: Możesz założyć konto bankowe tylko w oddziale stacjonarnym. Niestety nie otworzysz rachunku przez internet.

Konta walutowe

 • Konto walutowe to doskonałe rozwiązanie dla osób, które często podróżują lub robią zakupy za granicą, zarabiają lub otrzymują rentę czy emeryturę w obcej walucie.

 • W wybranych oddziałach możesz wypłacić USD, EUR, CHF, GBP.

  Lista placówek prowadzących obsługę walutową znajduje się na stronie z wykazem placówek i bankomatów. Dowiedz się więcej undefined

 • Jeżeli pracujesz w jednym z krajów Unii Europejskiej i zarabiasz w euro, Twój pracodawca zapłaci za przelew Twojego wynagrodzenia na konto w Santander Bank Polska dokładnie tyle samo, co za przelew na rachunek w banku w swoim kraju.

  Podaj pracodawcy:

  • numer konta w formacie IBAN – to 26 cyfr poprzedzonych kodem kraju, bez myślników i spacji (razem 28 znaków), np. P L XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.
  • kod BIC: WBKPPLPP
  • imię, nazwisko oraz adres (dane właściciela rachunku)
  • nazwę banku: Santander Bank Polska S.A


  Twój pracodawca powinien wybrać opcję kosztową przelewu oznaczoną symbolem SHA. Kwota nie może przekraczać 50 000 euro.

  Za otrzymanie przelewu zagranicznego (polecenia wypłaty) i przekazanie go na Twoje Konto24 walutowe Santander Bank Polska pobierze prowizję, zgodnie z obowiązującą w dniu dokonywania czynności Taryfą Opłat i Prowizji.

 • Jeśli posiadasz usługi bankowości elektronicznej Santander internet w każdej chwili przez 24 godziny na dobę masz swobodny dostęp do konta przez internet, telefon stacjonarny i komórkowy. Możesz m.in. sprawdzić stan konta, dokonać przelewu na rachunek w Polsce i za granicą, założyć lokatę.
 • Do konta walutowego możesz otrzymać kartę MasterCard walutową. Dzięki niej możesz płacić bez prowizji w tysiącach miejsc na całym świecie. Dokonując płatności w walucie, w jakiej prowadzone jest Twoje konto, zapłacisz dokładnie tyle, ile wyniosła Twoja transakcja, bez dodatkowych opłat za przewalutowanie. Za wydanie pierwszej karty oraz za pierwszy rok jej używania Bank nie pobierze od Ciebie żadnych opłat. Kartę MasterCard walutową możesz otrzymać do konta prowadzonego w euro, funtach brytyjskich oraz dolarach amerykańskich.

 • Korzystając z karty MasterCard walutowej wydanej do Twojego konta, możesz płacić za zakupy dokonane w internecie, np. bilety lotnicze.
   

 • Dzięki karcie MasterCard walutowej wypłacisz środki ze swojego konta w tysiącach bankomatów na całym świeci

 • Osoby przez Ciebie upoważnione, np. członkowie rodziny, będą mogli korzystać z pieniędzy zgromadzonych na Twoim koncie walutowym także w Polsce – współposiadacze konta oraz pełnomocnicy mogą otrzymać dodatkową kartę MasterCard walutową.
   

Polecenie zapłaty

 • Polecenie zapłaty to szybka, wygodna i bezpieczna forma regulowania powtarzających się rachunków, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości np. za telefon, prąd, gaz. Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, pieniądze będą przekazywane z Twojego konta na rachunek wierzyciela (operatora telefonii komórkowej, gazowni, elektrowni), w kwotach i terminach wskazanych na fakturach, które będziesz otrzymywał od wierzyciela. Szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń w trybie polecenia zapłaty dostępne są na stronie

 • Opłata za realizację polecenia zapłaty jest niższa niż w przypadku innych transakcji - zleceń cyklicznych czy przelewów. Polecenie zapłaty jest realizowane przez Bank, terminowo, bez ryzyka opóźnień i naliczenia odsetek karnych. Do Ciebie należy tylko zapewnienie wystarczającej ilości środków na koncie.

 • W przypadku wątpliwości związanych z kwotą płatności, możesz w ciągu 30 dni odwołać zrealizowaną już płatność. Pieniądze niezwłocznie zostaną zwrócone na Twoje konto. W każdej chwili możesz też zrezygnować z rozliczania się z danym wierzycielem za pomocą polecenia zapłaty. Informacja o każdej transakcji znajdzie się w historii Twojego konta i na wyciągu bankowym, oprócz tego nadal będziesz otrzymywał faktury i rachunki od wierzyciela.

 • Polecenie zapłaty możesz uruchomić w każdej placówce Santander Bank Polska w całej Polsce lub u wierzyciela, od którego rachunki chcesz płacić za pomocą polecenia zapłaty. Warunkiem udostępnienia usługi polecenia zapłaty jest złożenie przez Ciebie zgody na obciążanie zarówno w placówce Banku, jak i u wierzyciela. Alternatywnie zgoda może być dostarczona do banku przez odbiorcę lub bank odbiorcy.

IBAN i SWIFT

 • Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska jest następujący: WBKPPLPP
   
 • IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy numer identyfikacyjny rachunku płatniczego obowiązujący w UE oraz krajach spoza UE. Numer IBAN jest wymagany dla przelewów na zagraniczne konta bankowe i przelewów z konta w banku zagranicznym na konto krajowe. W przypadku Polski IBAN składa się z kodu kraju – PL - i 26 cyfr, pisze się go w formie ciągłej, tzn. bez spacji i myślników, np. PLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Podanie numeru niezgodnego z obowiązującym formatem może opóźnić wykonanie płatności lub spowodować jej zwrot do zleceniodawcy.

  Poprawność numeru IBAN jak i numeru NRB (numeru rachunku używanego w rozliczeniach krajowych) możesz sprawdzić w kalkulatorze numerów IBAN Uruchomi się w nowym oknie.

 • NRB - w rozliczeniach krajowych - w postaci:

  XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

  C < --A--- > < ---------B--------->

  A - numer rozliczeniowy
  B - numer rachunku bankowego
  C - liczba kontrolna

  IBAN - w rozliczeniach transgranicznych - w postaci:

  PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

  D C < ---A--- > < ---------B--------->
  A - numer rozliczeniowy
  B - numer rachunku bankowego
  C - liczba kontrolna
  D - kod kraju

Płatności w obrocie dewizowym dla klientów indywidualnych

 • Płatności dewizowe są formą rozliczeń pieniężnych w walucie obcej, lub z udziałem dostawcy zagranicznego, polegającą na:

  • wykonaniu przez dostawcę usług płatniczych dyspozycji zleceniodawcy dotyczącej przekazania określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy
  • uznaniu określoną kwotą pieniężną na rzecz wskazanego odbiorcy


  Płatności dewizowe obejmują:

  1. polecenie przelewu SEPA (zlecenie płatnicze spełniające łącznie następujące kryteria: waluta zlecenia płatniczego to EURO, bank odbiorcy jest uczestnikiem SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro), opcja kosztowa to tzw. SHA, a tryb realizacji: zwykły.
  2. polecenie przelewu w walucie obcej (zlecenie płatnicze kierowane na rachunek prowadzony w Polsce, z wyłączeniem waluty EURO).
  3. polecenie przelewu (zlecenie płatnicze inne niż polecenie przelewu SEPA; w ramach polecenia przelewu wyróżnia się: przelew krajowy w euro kierowany na rachunek prowadzony w Polsce oraz przelew zagraniczny w dowolnej walucie kierowany na rachunek prowadzony za granicą).
  4. uznanie rachunku odbiorcy w Santander Bank Polska na podstawie zlecenia płatniczego, otrzymanego w dowolnej walucie od dostawcy z zagranicy, lub w walucie obcej od dostawcy w Polsce, w tym z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych.
 • Realizacja zlecenia płatniczego na rachunek prowadzony w innym banku niż Santander Bank Polska jest wykonywana na podstawie dyspozycji otrzymanej od klienta w oddziale lub usługach bankowości elektronicznej Santander online. W przypadku takich zleceń płatniczych bank obciąża wskazany przez zleceniodawcę rachunek kwotą płatności oraz prowizją. Wysokość prowizji związanych z realizacją płatności dewizowych jest określona w „Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych”. Santander Bank Polska realizuje płatności dewizowe zgodnie z obowiązującymi w banku godzinami granicznymi.

  Uznanie rachunku bankowego klienta następuje na podstawie płatności dewizowej otrzymanej przez Santander Bank Polska z innego banku. W przypadku gdy waluta płatności jest różna od waluty rachunku wskazanego w płatności dewizowej otrzymanej przez Santander Bank Polska, środki podlegają przewalutowaniu na walutę rachunku po aktualnym kursie dewiz wynikającym z Tabeli kursów Banku.

 • Aby móc zrealizować płatność dewizową na rachunek prowadzony przez bank zagraniczny konieczne są:

  • dane banku odbiorcy: nazwa, kod SWIFT/BIC i adres;
   Uwaga! W przypadku poleceń przelewu SEPA - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 - zleceniodawca (płatnik) powinien dostarczyć numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN, na podstawie którego Bank ustali dane (kod SWIFT/BIC) banku odbiorcy płatności;
  • dane odbiorcy: numer rachunku w banku odbiorcy, imię i nazwisko (nazwę odbiorcy) oraz opcjonalnie adres zawierający nazwę kraju;
  • tytuł płatności dewizowej.

  Elektroniczny Formularz dyspozycji zlecenia płatniczego 
  Poniżej znajduje się formularz dyspozycji zlecenia płatniczego w obrocie dewizowym, który można zapisać korzystając z programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader w wersji 8.0 i wyższej. Jeśli program uniemożliwia zapisanie danych – należy go wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony formularz należy złożyć w oddziale banku. Poniżej znajduje się instrukcję wypełnienia formularza, a w razie wątpliwości można go także wypełnić z pomocą doradcy w placówce banku.

   
   
  Instrukcja wypełnienia formularza:
  Pole: Tryb realizacji: w tym miejscu płatnik (zleceniodawca) powinien wybrać jeden z następujących trybów realizacji płatności dewizowej:
  1. dla płatności UUP w EURO innych niż polecenie przelewu SEPA:
   • tryb zwykły, albo
   • tryb ekspresowy
  2. dla poleceń przelewu SEPA:
   • dostępny jest wyłącznie tryb zwykły
  3. dla pozostałych płatności:
   • tryb zwykły,
   • tryb pilny,
   • tryb ekspresowy
  Objaśnienia dotyczące trybów znajduje się w pytaniu „Jakie są terminy realizacji płatności dewizowych?”
  Pole 32A: Waluta i kwota zlecenia płatniczego – tu należy wskazać walutę wymienialną (np. USD, EUR) lub PLN i kwotę transakcji, np. EUR 58 000,-
  Pole 50: Płatnik (Zleceniodawca) – w tym polu należy podać:
  • nazwisko i imię, adres łącznie z nazwą kraju oraz numer rachunku i walutę w jakiej jest prowadzony, numer telefonu
  Pole 57: Bank odbiorcy
  • w przypadku poleceń przelewu SEPA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009, zleceniodawca (płatnik) powinien dostarczyć numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN, na podstawie którego Bank ustali dane (kod SWIFT/BIC) banku odbiorcy płatności,
  • w przypadku pozostałych płatności należy podać nazwę banku odbiorcy, kod SWIFT tego banku, albo numer rozliczeniowy, bądź clearing code (Sort Code/ BLZ/ ABA), kraj banku odbiorcy i ewentualnie adres banku,
  • w przypadku płatności wysyłanych do krajów, w których obowiązuje numer rachunku w formacie IBAN, systemy Santander Bank Polska, w których rejestrowane są płatności podpowiadają prawidłowy kod SWIFT (BIC) banku, w którym prowadzony jest rachunek odbiorcy.
  Pole 59: Odbiorca - należy podać numer rachunku odbiorcy (w poprawnym formacie IBAN, jeśli jest wymagany w kraju odbiorcy) oraz:
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko osoby, na rzecz której ma nastąpić wypłata oraz opcjonalnie jej adres zawierający nazwę kraju
  Pole 70: Tytuł – informacja z jakiego powodu przelew jest realizowany; może zawierać nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego wykonywana jest zapłata, np. Commercial Invoice No … lub Handelsrechnung NR …lub Faktura Nr lub Sales Contract No, Handelsvertrag Nr lub Umowa Nr lub Potwierdzenie Zamówienia z dnia...
  Pole 71A: Opcje kosztowe:
  • BEN – opcja kosztowa, której wybór oznacza, że opłaty i prowizje naszego banku oraz innych dostawców biorących udział w realizacji zlecenia płatniczego ponosi odbiorca;
  • OUR – opcja kosztowa, której wybór oznacza, że opłaty i prowizje naszego banku oraz innych dostawców biorących udział w realizacji zlecenia płatniczego ponosi płatnik;
  • SHA – opcja kosztowa, której wybór oznacza, że opłaty i prowizje dostawcy płatnika pokrywa płatnik, a koszt opłat i prowizji innych dostawców biorących udział w realizacji zlecenia płatniczego ponosi odbiorca.
  Opcja kosztowa BEN nie jest dostępna dla Płatności UUP, tj. poleceń przelewu podlegających przepisom Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych.

  Informacje dodatkowe do polecenia przelewu SEPA (opcjonalnie) – w przypadku polecenia przelewu SEPA, poza podstawowymi danymi o nadawcy, odbiorcy, szczegółach zlecenia płatniczego i rachunku odbiorcy istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych danych, dotyczących: Identyfikatora Organizacji Odbiorcy, Identyfikatora Organizacji Zleceniodawcy, Identyfikatora Prywatnego Zleceniodawcy, Identyfikatora Prywatnego Beneficjenta.
 • SEPA - (Single Euro Payments Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro) system rozliczeń dla płatności w euro liczy 36 państw członkowskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Republika Irlandii, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania i Szwecja, 3 kraje EOG Norwegia, Liechtenstein, Islandia, a także Szwajcaria, Monako i Wielka Brytania pozostaje krajem SEPA pomimo brexitu. 

  Jest to system, w ramach którego klienci indywidualni, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń.

  Polecenie przelewu SEPA musi spełniać następujące warunki:

  • waluta zlecenia płatniczego to euro,
  • numer rachunku odbiorcy jest zgodny ze standardem IBAN,
  • bank odbiorcy jest uczestnikiem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro),
  • opcja kosztowa to SHA,
  • wybrano zwykły tryb realizacji.

  Jak wysłać polecenie przelewu SEPA w obsłudze bankowości elektronicznej Santander online?

  • wybierz zakładkę „PRZELEWY”, dalej „PRZELEWY WALUTOWE”, a następnie „Zagraniczny i krajowy”,
  • wprowadź dane do przelewu zgodnie z opisem poszczególnych pól uwzględniając:
   • w części „dane odbiorcy”: rachunek odbiorcy w poprawnym formacie IBAN, ponieważ do zrealizowania dyspozycji płatniczej w systemie SEPA niezbędne jest podanie poprawnego numeru rachunku odbiorcy;
   • w części „dane przelewu”: wybierz walutę przelewu: EUR

  Na podstawie oznaczenia rachunku odbiorcy, o ile jego numer podano w poprawnym formacie IBAN, system odczyta i wyświetli na ekranie numer BIC banku odbiorcy, nazwę i adres banku. Zaakceptuj podany BIC banku odbiorcy klikając na przycisk „dalej”. Na kolejnym ekranie w podsumowaniu pojawi się nazwa wybranego produktu – SEPA – oraz wysokość prowizji. Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych do przelewu system poprosi o autoryzację kodem SMS, bądź tokenem.

 • Polecenie przelewu w walucie obcej jest to zlecenie płatnicze kierowane na rachunek prowadzony w Polsce, z wyłączeniem zleceń w euro.

 • Polecenie przelewu – przelew zagraniczny jest to zlecenie płatnicze kierowane na rachunek prowadzony za granicą w dowolnej walucie (z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA).

 • Polecenie przelewu – przelew krajowy w euro jest to zlecenie płatnicze kierowane na rachunek prowadzony w Polsce (z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA).

 • Dostępne są następujące tryby realizacji:

  1. dla płatności UUP w euro:
   • tryb zwykły - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika (zleceniodawcę),
   • tryb ekspresowy – rachunek banku odbiorcy zostanie uznany tego samego dnia roboczego, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze przez płatnika (zleceniodawcę)
  2. dla poleceń przelewu SEPA:
   • tryb zwykły - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika (zleceniodawcę);
  3. dla pozostałych płatności:
   • tryb zwykły - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika (zleceniodawcę),
   • tryb pilny dostępny dla zleceń płatniczych wysyłanych w walutach: EUR (do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; „EOG”), USD, GBP, PLN - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika (zleceniodawcę),
   • tryb ekspresowy dostępny dla zleceń płatniczych wysyłanych w walutach: EUR, USD, GBP, PLN - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany tego samego dnia roboczego, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze przez płatnika (zleceniodawcę)
 • Godzina graniczna, inaczej „cut off time" to godzina graniczna, do której musi wpłynąć do banku zlecenie wykonania płatności dewizowej, aby mogło być zrealizowane w terminie zgodnym z wybranym przez klienta trybem realizacji.

  Poniżej wskazano godziny graniczne dla płatności dewizowych wysyłanych do banku zagranicznego lub krajowego zlecanych w oddziale banku:
   

  Tryb Waluta Godzina (cut off time)
  zwykły w walutach obsługiwanych przez nasz bank do godziny zakończenia pracy oddziału
  pilny EUR1, GBP, USD, PLN do godziny zakończenia pracy oddziału
  ekspresowy GBP 13:00
  USD 15:00
  PLN 12:00
  EUR2 13:00

   

  1 do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospordarczego (EOG)
  2 w przypadku jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem systemu TARGET, cut off time wydłużony jest do godziny 15:00

  Zobacz listę banków uczestniczących w Target.  Uruchomi się w nowym oknie

   

  Godziny graniczne dla płatności dewizowych wysyłanych do banku zagranicznego lub krajowego zlecanych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej przedstawiają się następująco:

   

  Tryb Waluta Godzina (cut off time)
  zwykły w walutach obsługiwanych przez nasz bank 23:30
  pilny EUR1, GBP, USD, PLN 23:30
  ekspresowy GBP 13:00
  USD 15:00
  PLN 12:00
  EUR2 13:00

   

  1 do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospordarczego (EOG)
  2 w przypadku jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem systemu TARGET, cut off time wydłużony jest do godziny 15:00

 • Tak, Santander Bank Polska realizuje płatności dewizowe w niektórych walutach wymienialnych nie ujętych w aktualnej tabeli kursów walut Santander Bank Polska. Wykaz walut obcych nie ujętych w tabeli kursów walut:

   

  Nazwa Kod waluty Jedn.
  rial sudyjski SAR 1
  rupia indyjska INR 100
  nowy izraelski szekel ILS 1
  dinar jordański JOD 1
  rial katarski QAR 1
  dinar kuwejcki KWD 1
  dirham marokański MAD 1
  rupia Mauritiusa MUR 1
  rial omański OMR 1
  dinar tunezyjski TND 1
  dirham ZEA ( Zj. Emiraty Arab.) AED 1

   

  Informacja o dostępności danych walut znajduje się w oddziale banku.

 •  

 • Przy płatnościach dewizowych wysyłanych do USA bardzo istotne jest podanie numeru rozliczeniowego banku amerykańskiego zwanego numerem ABA lub Fedwire/ Routing, składającego się z 9 cyfr.
  Aby uniknąć przeszkód i opóźnień w przekazaniu środków do odbiorcy, należy wskazać ten właśnie numer, zamiast BIC banku odbiorcy.
  W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje określony standard rachunku, dlatego długość znaków rachunku odbiorcy może być różna.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Santander Bank Polska S.A. jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z dnia 8 lipca 2016 r., poz. 996). Tutaj zobaczysz więcej szczegółów o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w Santander Bank Polska.

Centralna informacja

 • Od 1 lipca 2016 r. w sektorze bankowym została wprowadzona nowa usługa: udzielanie tzw. zbiorczej informacji o rachunkach bankowych.

  Aby otrzymać taką informację osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku (np. uzyskała i przedłoży europejskie poświadczenie spadkowe, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, bądź postanowienie sądu stwierdzające, że jest ona spadkobiercą), powinna złożyć wniosek w dowolnym banku (w tym w placówkach Santander Bank Polska), lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK-u).

 • Tak, od 1 lipca 2016 r. w sektorze bankowym została wprowadzona nowa usługa: udzielanie tzw. zbiorczej informacji o rachunkach bankowych.

  Aby otrzymać taką informację osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków, może złożyć wniosek w dowolnym banku (w tym w placówkach Santander Bank Polska), lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK-u).

  W odpowiedzi klient uzyska informację o:

  • bankach lub SKOK-ach, które prowadziły, albo prowadzą rachunek,
  • numerze rachunku,
  • tym czy jest to rachunek wspólny
  • tym czy rachunek jest wciąż prowadzony.

  Odpowiedź obejmować będzie informacje uzyskane od instytucji, które są uczestnikami Krajowej Izby Rozliczeniowej.

 • Opłata zgodnie z obowiązującą Taryfa Opłat i Prowizji.
 • Zbiorcza informacja obejmuje dane z banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów), które są uczestnikami Centralnej Informacji Krajowej Izby Rozliczeniowej. Listę tych instytucji zamieszczono na stronie internetowej KIR: http://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/lista-uczestnikow-centralnej-informacji/ Uruchomi się w nowym oknie

Rezygnacja z konta

Jeśli chcesz zrezygnować z konta, zadzwoń pod numer telefonu 1 9999 (dzwoniąc z zagranicy: 48 61 81 1 9999) .
Możesz także połączyć się z naszym doradcą na wideo przez naszą aplikację mobilną lub udać się do placówki Santander Bank Polska Uruchomi się w nowym oknie.

Więcej informacji o zamknięciu konta znajdziesz na naszej stronie internetowej undefined

Konta wspólne i pełnomocnictwa do kont

 • Tak, jak najbardziej! Współposiadaczem Twojego konta może zostać każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. Najlepiej by była to osoba, do której masz zaufanie.

  Konto wspólne może mieć kilku posiadaczy, którzy ukończyli 18. rok życia i mieszkają na terenie Polski.

  Konto wspólne możesz otworzyć w jednej z naszych placówek. Umowa musi być podpisana przez wszystkich współposiadaczy konta.

 • Każdy posiadacz konta wspólnego ma takie same prawa tj. każdy samodzielnie może:

  • składać dyspozycję przelewu, zlecenia stałego
  • mieć swoją kartę do konta
  • ustanowić swoich pełnomocników
  • mieć pełen dostęp do historii konta
  • zamknąć konto

  Natomiast, jeśli chcesz dopisać kolejnego współposiadacza lub odpisać dotychczasowego współposiadacza - muszą się na to zgodzić wszyscy współposiadacze. Aneks podpisujecie jednocześnie.

  Każdy z posiadaczy może zawrzeć swoją umowę bankowości elektronicznej, co oznacza, że do usług każdy loguje się swoim loginem i hasłem. Każdy może utworzyć swoją listę zaufanych odbiorców.

 • W takim przypadku konto nadal będziemy prowadzić dla pozostałych współposiadaczy.
  Ewentualna kwota należna spadkobiercom nieżyjącego współposiadacza jest ustalana w postępowaniu spadkowym.
  Współposiadacz rachunku wspólnego nie może ustanowić zapisu wkładem na wypadek śmierci. Oznacza to, że nie może wskazać osoby, której po jego śmierci wypłacimy pieniądze bez przeprowadzania postępowania spadkowego. Dowiedz się więcej undefined

 • Współposiadacz może w pełni dysponować pieniędzmi na rachunku np. wypłacać, przelewać płacić kartą czy BLIKIEM.

  Pełnomocnik może składać tylko takie dyspozycje do rachunku, które wynikają z udzielonego pełnomocnictwa np. może mieć tylko dostęp do historii konta, albo może dysponować pieniędzmi w takim samym zakresie jak posiadacz konta. Zależy to od rodzaju pełnomocnictwa. Może być ono:

  • nieograniczone – do wszystkich lub wybranych kont, także tych otwieranych w przyszłości,
  • rodzajowe – do określonego rodzaju czynności,
  • szczególne – do wykonania jednorazowej czynności na koncie.

  Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników do konta.

  Z chwilą śmierci współposiadacza pozostali współposiadacze mogą nadal korzystać z konta. Natomiast pełnomocnik ustanowiony przez zmarłego współposiadacza nie może korzystać z konta, bo jego pełnomocnictwo wygasło.