Uważaj na telefony od oszustów! Przestępcy wyłudzają poufne dane poprzez rozmowę telefoniczną. Więcej na naszej stronie >

Pytania i odpowiedzi - oszczędności

Otwarta bankowość

  • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

    Słowniczek pojęć i definicji usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

    • Konto to rachunek płatniczy dostępny online.
    • Przelew to polecenie przelewu.
    • Bankowość internetowa i aplikacja Santander mobile to usługi bankowości elektronicznej.