Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Pytania i odpowiedzi - otwarta bankowość

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Otwarta bankowość

 • PSD2 to dyrektywa unijna o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. 
  Jej celem jest ujednolicenie i uporządkowanie zasad funkcjonowania rynku usług płatniczych, 
  na którym działają m.in. banki oraz instytucje płatnicze. Wdrożenie dyrektywy do polskiego prawa zmieniło obowiązującą wcześniej ustawę o usługach płatniczych. 

 • Zgodnie z dyrektywą PSD2, banki, za Twoją zgodą, muszą przekazać informacje o Twoich kontach, dostępnych online, podmiotom zewnętrznym np. innym bankom czy instytucjom płatniczym (tzw. TPP, ang. Third Party Providers). Dzięki temu możesz mieć podgląd wszystkich swoich kont w jednym miejscu, np. w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Możesz sprawdzić saldo i historię transakcji dodanych kont (usługa AIS) oraz inicjować z nich transakcje płatnicze (usługa PIS). Obecnie w banku uruchomiliśmy usługę AIS i usługę PIS. Lista banków, z których możesz korzystać jest dostępna po zalogowaniu do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Otwartą bankowość wdrożyliśmy w ramach usługi Santander open.

 • Santander open to nazwa usługi, którą wdrożyliśmy dzięki koncepcji otwartej bankowości.

 • AIS (z ang. Account Information Service) to usługa dostępu do informacji o rachunku. Dzięki niej, w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile możesz mieć podląd swojego konta z innego banku. Za Twoją zgodą, będziemy pobierać informacje o Twoich kontach w innych bankach i prezentować je w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Usługa AIS jest już u nas dostępna – lista banków, które możesz dodać jest widoczna po zalogowaniu do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile oraz na stronie Uruchomi się w nowym oknie.

 • PIS (ang. Payment Initiation Service) to usługa inicjowania płatności, która wynika z dyrektywy PSD2. Po dodaniu konta z innego banku do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile możesz zainicjować przelew z tego konta. Usługa PIS jest już u nas dostępna – lista banków, z których możesz zainicjować płatność jest widoczna po zalogowaniu do bankowości internetowej oraz na stronie Uruchomi się w nowym oknie.

 • CAF (ang. Confirmation on Availiability of Funds) to usługa potwierdzania dostępności na danym koncie kwoty niezbędnej do zainicjowania transakcji (np. przelewu) z dodanego konta. Oznacza to, że bank, z którego pochodzi dodane konto, potwierdzi nam, czy masz na nim wystarczającą sumę pieniędzy do realizacji tej transakcji. Potwierdzenie polega na udzieleniu prostej odpowiedzi „tak” lub „nie” i nie obejmuje podania stanu konta.
   

 • TPP (ang. Third Party Providers) to podmioty trzecie, które mogą oferować usługi AIS i PIS. Mogą być to zarówno banki, jak i podmioty, które nie są bankami, np. fintechy, startupy, instytucje finansowe, firmy pożyczkowe.

 • Usługi AIS i PIS mogą oferować banki oraz inne instytucje (np. fintechy, firmy pożyczkowe), które działają na podstawie specjalnego zezwolenia, wydanego przez uprawniony organ nadzoru (w Polsce jest nim KNF).
   

 • Możesz dodać konta, które w danym banku są określone jako rachunki płatnicze dostępne online.  Rachunkiem płatniczym jest konto, które służy do wykonywania transakcji płatniczych, np. przelewów.

  U nas są to:

  • konta złotowe,
  • konta walutowe,
  • konta oszczędnościowe
  • rachunek karty kredytowej.

  W innych bankach konta oszczędnościowe lub karty kredytowe mogą nie być rachunkami płatniczym. W takiej sytuacji nie możesz ich dodać do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Rachunkami płatniczymi nie są lokaty, co oznacza, że nie możesz ich dodać z innego banku do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile.

 • Możesz dodać nieograniczoną liczbę kont. To Ty decydujesz, które konta dodajesz. Aktualna lista banków, z których możesz dodać konta znajduje się po zalogowaniu do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile.

  Za jednym razem możesz dodać kilka kont, jeśli pochodzą z tego samego banku. Jeśli chcesz dodać konta z różnych banków, musisz zrobić to oddzielnie dla każdego banku.
   

 • Lista dostępnych banków, z których możesz dodać konta (usługa AIS) jest dostępna po zalogowaniu do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej oraz na stronie Uruchomi się w nowym oknie.

 • Aby zainicjować przelew z konta w innym banku w Santander open musisz najpierw dodać to konto (patrz punkt 15 i 16).
  Lista banków, z których obecnie możesz zainicjować przelew dostępna jest po zalogowaniu do bankowości internetowej oraz na stronie Uruchomi się w nowym oknie.

 • Tak, w każdej chwili możesz usunąć podgląd dodanych kont z wybranego banku. Przejdź do Ustawień do zakładki Udostępnione konta -> Konta z innych banków i wybierz Odłącz konta.  Pamiętaj, że gdy to zrobisz, w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile usuniemy podgląd wszystkich Twoich kont z tego banku.
   

  • Musisz mieć dostęp online do konta, które chcesz dodać z obcego banku oraz dostęp do bankowości internetowej lub aplikacji Santander mobile.
  • Musisz zapoznać się z "Regulaminem otwartej bankowości" i zaakceptować go w bankowości internetowej lub aplikacji Santander mobile. 
  • Musisz wyrazić zgodę na świadczenie przez bank usługi dostępu do informacji o rachunku, tzw. zgoda na AIS.
  • Musisz być posiadaczem lub współposiadaczem konta w naszym banku oraz konta, które chcesz dodać z innego banku.
  • Musisz mieć co najmniej 18 lat.
  • Jeśli chcesz dodać konta firmowe, musisz być właścicielem tej firmy.
    
 • Zaloguj się do bankowości internetowej i kliknij przycisk Dodaj konta z innego banku na Pulpicie. Jeśli nie widzisz tego przycisku oznacza to, że nie otrzymaliśmy od Ciebie zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W tej sytuacji konta z innego banku możesz dodać w Ustawieniach w zakładce Udostępnione konta -> Konta z innych banków.

 • Zaloguj się do aplikacji Santander mobile i nad listą Twoich kont kliknij Dodaj. Następnie wybierz Dodaj konta z innych banków.

 • Musisz wyrazić zgodę na dostęp do rachunku dla naszego banku. Tylko wtedy inny bank przekaże nam informacje o Twoim koncie, a Ty będziesz mieć dostęp do salda i historii transakcji tego konta w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile.
   

 • Zgodę na dostęp do informacji o rachunku musisz wyrazić za każdym razem, gdy rozpoczynasz dodawanie kont z innego banku. Możesz dodać jednocześnie kilka kont, jeśli pochodzą z tego samego banku.
  Wyrażona zgoda jest bezterminowa, tzn. nie musisz jej odnawiać. Jednak pamiętaj, że co najmniej co 180 dni poprosimy Cię o zalogowanie do banku, z którego pochodzi dodane konto. Nazywamy to odświeżeniem dostępu.

 • Zgodę na dostęp do informacji o rachunku możesz odwołać w każdej chwili.

 • Gdy odwołasz zgodę na dostęp do informacji o rachunku, w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile nie będziesz widzieć wcześniej dodanych kont (salda i historii transakcji) z innego banku. 

 • Zgoda na przetwarzanie danych nie jest obowiązkowa, ale, jeśli ją wyrazisz, będziemy mogli przedstawić Ci ofertę naszego banku dopasowaną do Twoich potrzeb. Zgoda dotyczy wszystkich kont, zarówno tych już dodanych, jak i tych, które  które dodasz w przyszłości. W każdej chwili możesz ją odwołać. 

 • Taka informacja oznacza, że dostęp do konta  z innego banku nie został odświeżony co najmniej raz na 180 dni. Kliknij Odśwież dostęp i zapoznaj się z przekazanymi danymi z banku, z którego dodałeś konto. Kliknij Dalej – przekierujemy Cię na stronę logowania banku, z którego pochodzi dane konto. Dostęp do bieżących informacji o koncie z innego banku będzie możliwy po ponownym zalogowaniu.

 • Gdy przynajmniej raz na 180 dni nie odświeżysz dostępu do konta z innego banku, to w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile nie zobaczysz jego bieżącego salda i historii transakcji. Dotyczy to wszystkich dodanych kont.

 • Gdy pierwszy raz dodajesz konta z innego banku, musisz zaakceptować „Regulamin otwartej bankowości”. Gdy później będziesz dodawać kolejne konta, nie poprosimy Cię ponownie o akceptację regulaminu. 

 • Tak, ponieważ każdy współposiadacz ma osobny dostęp do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Dodane konto pojawi się tylko w Twojej bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile.

 • To zależy od umowy zawartej przez Ciebie z bankiem, z którego chcesz dodać konto. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj w danym banku. 

 • W tej chwili nie możesz.

 • W tej chwili nie możesz.

 • W historii transakcji dodanego konta zobaczysz transakcje, nawet jeśli były zrobione przed dodaniem konta do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Będziemy prosić bank, z którego pochodzi konto, o przekazanie historii z ostatnich 4 lat. Jednak to od tego banku zależy, jakie dane przekaże do nas i jakie dane będziemy mogli prezentować Tobie w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile.

 • Nie zobaczysz m.in.:
  •    zaufanych odbiorców dla konta z innego banku,
  •    blokady pieniędzy dla konta z innego banku,
  •    zleceń stałych, złożonych na koncie w innym banku,
  •    dokumentów zastrzeżonych, dostępnych limitów, kart debetowych/kredytowych i ich limitów.
   

 • Aktualizacja sald i historii transakcji zależy od tego, jak szybko bank, w którym masz konto, przekaże nam dane. W niektórych przypadkach może się to odbywać z opóźnieniem. Jeśli nie widzisz aktualnych danych na koncie z innego banku sprawdź, czy w ciągu ostatnich 180 dni zgoda na dostęp do informacji o rachunku została przez Ciebie odświeżona. Odświeżenie dostępu jest niezbędne, aby nadal widzieć bieżące saldo i historię transakcji dodanego konta. 
   

 • Konto dodane do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile, będzie widoczne do czasu, gdy odwołasz zgodę na dostęp do informacji o rachunku. 
   

 • „Regulamin otwartej bankowości” wysyłamy na adres e-mail, który od Ciebie otrzymaliśmy. Jeśli go nie mamy lub chcesz go zmienić, zaktualizuj go wzakładce Twoje daneUstawieniach w bankowości internetowej.

 • To zależy od możliwości technicznych banku, z którego pochodzi dodawane konto. Może to potrwać do kilkunastu minut. 

 • Gdy wybierzesz bank, zaakceptujesz „Regulamin otwartej bankowości” oraz wyrazisz zgodę na dostęp do informacji o rachunku, przekierujemy Cię na stronę logowania do banku, z którego pochodzi Twoje konto. Zaloguj się, wybierz konto, które chcesz dodać i wróć do bankowości internetowej lub aplikacji Santander mobile. 
   

 • Zgody znajdziesz w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Wejdź w Ustawienia -> Udostępnione konta, a następnie Konta z innych banków.

 • Jeśli nie widzisz dodanego konta na Pulpicie, może to oznaczać, że nie udało się nam pobrać Twoich danych z innego banku. W tej sytuacji skontaktuj się z nami.

 • Pracujemy nad tym, aby można było dodawać konta z każdego banku w Polsce. Prosimy o cierpliwość.

 • Gdy dodasz konto z innego banku, to w bankowości internetowej możesz samodzielnie zmienić jego nazwę – tak, aby łatwiej było Ci nim zarządzać. Twoja nazwa będzie widoczna jedynie w bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile. Nie zmieni się w banku, z którego pochodzi to konto.

 • Tak.

 • Tak. 

 • Tak, aby zainicjować płatność (zrobić przelew) z konta z innego banku, korzystając z bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile musisz wcześniej dodać konto z tego banku. Może zdarzyć się tak, że dodany przez Ciebie bank nie jest jeszcze dostępny w usłudze PIS, czyli w usłudze umożliwiającej inicjowanie płatności. 

 • Tak.

 • Jeszcze nie, ale pracujemy nad tym.

 • Tak. U nas inicjujesz płatność, podając wszystkie dane do przelewu. W ostatnim kroku przekierujemy Cię na stronę logowania do banku, z którego pochodzi dane konto. Zaloguj się i potwierdź przelew narzędziem autoryzacji, które używasz w tamtym banku. 

 • Zainicjowane u nas płatności zobaczysz w historii swojego konta, jeśli zostaną przez Ciebie prawidłowo potwierdzone Twoim narzędziem autoryzacji, a bank źródłowy zaksięguje przelew.

 • W tej chwili nie ma takiej możliwości. Musisz samodzielnie wprowadzić niezbędne dane do przelewu.

 • Obecnie możesz zrobić przelew zwykły w PLN (ELixir) z datą bieżącą. Twój przelew trafi do odbiorcy według zasad, które obowiązują w banku źródłowym dla dodanego konta. Bank źródłowy może pobrać opłatę zgodnie ze swoją taryfą opłat i prowizji.  

Słowniczek pojęć i definicji usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Konto to rachunek płatniczy dostępny online.
 • Przelew to polecenie przelewu.
 • Bankowość internetowa i aplikacja Santander mobile to usługi bankowości elektronicznej.