porady eksperta
Zobacz więcej

Webinary z ekspertami

Jeśli nie miałeś możliwości uczestnictwa w spotkaniach z ekspertami – zapisaliśmy je dla Ciebie

Podcasty z naszymi ekspertami od bankowości

Zapraszamy do posłuchania co mówią o płatnościach kartą, usługach mobilnych i bezpiecznym korzystaniu z usług bankowych

Artykuły eksperckie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez naszych ekspertów

Publikacja handlowa. Informacje przedstawione w zapisie webinaru nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego lub rekomendacji. Santander Biuro Maklerskie (SBM) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie przedstawione w materiale.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Więcej informacji o ryzyku znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne” dostępnym na stronie internetowej SBM.
Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A.
Webinar dot.' Prawa pracowników w czasie pandemii COVID -19' jest zgodny ze stanem na 24.04.2020 r.