Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

To ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich w trudnych sytuacjach spowodowanych Twoją chorobą (np. koszty leczenia, rehabilitacji, niższe wynagrodzenie lub niezdolność do pracy). Obecnie pandemia COVID-19 zdominowała nasze myślenie o chorobach, ale niestety inne ryzyka nie przestały istnieć. Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe, Twoje i Twoich bliskich.

Jakie ubezpieczenia możemy Ci zaproponować na wypadek choroby lub wypadku?

Spokojny Kredyt Uruchomi się w nowym oknie w dwóch wariantach: życie i praca lub życiu plus to ubezpieczenie, które możemy Ci  zaproponować do kredytu gotówkowego. Ubezpieczenie może zapewnić Ci pieniądze jeżeli trafisz do szpitala lub w przypadku, gdy przytrafi Ci się kontuzja, taka jak  złamanie, oparzenie i kalectwo, w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku. Ile pieniędzy możesz otrzymać:

Pobyt w szpitalu

W sytuacji, gdy trafisz do szpitala i spędzisz w nim co najmniej 5 dni, to możesz otrzymać pieniądze na pokrycie  jednej raty kredytu (nie więcej niż 1 200 zł).  Kolejne pieniądze wypłacimy Ci po każdych kolejnych 30 dniach Twojego pobytu w szpitalu. Maksymalnie możesz otrzymać pieniądze na pokrycie 6 rat za jedno zdarzenie oraz nie więcej niż na pokrycie 12 rat w całym  okresie kredytowania.

Przykład:

 1. Rata Twojego kredytu wynosi 500 zł
 2. Trafiłeś do szpitala na dłużej niż 5 dni.
 3. Po pierwszych 5 dniach pobytu w szpitalu możesz nabyć prawo do otrzymania pieniędzy na zapłacenie 1 raty, czyli 500 zł.  
 4. Po kolejnych 30 dniach możesz nabyć prawo do otrzymania pieniędzy  na zapłacenie kolejnej raty - maksymalnie 6 rat na jeden pobyt w szpitalu czyli w tym przypadku nie więcej niż 3 000 zł za jeden pobyt w szpitalu.
 5. W całym okresie ubezpieczenia możesz otrzymać pieniądze na zapłacenie maksymalnie 12 rat  kredytu,  w opisanym przypadku nie więcej niż 6 000 zł.

 

Kontuzja

Gdy przytrafi Ci się kontuzja, taka jak złamanie, oparzenie, kalectwo, które  spowodowane będą następstwem Nieszczęśliwych Wypadków, to również możesz otrzymać pieniądze. Zakres ochrony uwzględnia aż 91 przypadków, różnego rodzaju kontuzji. Suma wypłaconych Ci pieniędzy  to iloczyn kwoty udzielonego kredytu oraz wartości procentowej z tabeli Złamań, Oparzeń, Kalectw zamieszczonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Łączna suma pieniędzy, które Ci wypłacimy, za tego typu zdarzenia, nie może przekroczyć kwoty udzielonego Ci kredytu, nie więcej niż  100 000 zł. 

Przykład:

 1. Wziąłeś kredyt w wysokości 50 000 zł
 2. Przydarzyła Ci się kontuzja – złamanie jednej kości przedramienia
 3. Zgodnie z zapisami w tabeli Złamań, Oparzeń, Kalectw zamieszczonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, taka kontuzja wyceniona jest na 12%.
 4.  Otrzymasz 6000 zł – ( 12% x 50 000 zł = 6 000 zł )

Biznes Gwarant Uruchomi się w nowym oknie to ubezpieczenie, które możemy Ci zaproponować jeśli: prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i wnioskujesz:

o kredyt ratalny lub

odnawiasz kredyt w rachunku bieżącym

Wniosek możesz złożyć w ciągu 6 dni od uruchomienia kredytu ratalnego lub zawarcia umowy kredytu w rachunku bieżącym.  Ubezpieczenie może zapewnić Ci pieniądze na spłatę zobowiązań, jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji. Ile pieniędzy możesz otrzymać:

 • Pobyt w szpitalu lub czasowa niezdolność do pracy

  Jeżeli trafisz do szpitala lub czasowo będziesz niezdolny do pracy w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, to  możesz otrzymać pieniądze - maksymalnie 10 000 zł. 

 • Całkowita niezdolność do pracy

  Jeżeli w wyniku choroby lub wypadku będziesz mieć orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy, na okres minimum 2 lat, to możesz otrzymać wsparcie finansowe równe maksymalnej wysokości salda zadłużenia kredytu ratalnego lub kredytu w rachunku bieżącym, ale nie więcej niż 500 000 zł.

Onkopolisa Uruchomi się w nowym oknie, to ubezpieczenie, które może zapewnić Ci pieniądze i szeroki pakiet pomocy medycznej, gdy zdiagnozują u Ciebie nowotwór. Ile pieniędzy możesz otrzymać:

 • Rozpoznanie nowotworu złośliwego

  W przypadku zdiagnozowania u Ciebie nowotworu złośliwego możesz otrzymać do 120 000 zł z jednej polisy i maksymalnie 200 000 zł, jeżeli masz więcej polis.  

 • Rozpoznanie nowotworu in situ

  Gdy diagnoza dotyczy nowotworu in situ możesz otrzymać 20% Sumy Ubezpieczenia, czyli do 24 000 zł z jednej polisy i do 40 000 zł, jeżeli masz więcej polis (nie zawsze będzie to 40 000 zł z kilku polis).

Opiekun Rodziny Uruchomi się w nowym oknie to ubezpieczenie, które może zapewnić Ci pieniądze, m.in. w sytuacji, gdy  całkowicie utracisz zdolność do wykonywania pracy przez minimum 12 miesięcy.  Suma pieniędzy, którą możesz otrzymać zależy od wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia (wyboru dokonujesz w momencie, gdy kupujesz to ubezpieczenie - od 50 000 zł  do 300 000 zł). 

Pełną ofertę naszych ubezpieczeń znajdziesz tutaj Uruchomi się w nowym oknie

Jak możesz kupić i korzystać z ubezpieczenia

Jak zgłosić roszczenie

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („bank”) oraz na santander.aviva.pl Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 15.05.2020 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Onkopolisa świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Onkopolisa określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („bank”) oraz na santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 15.05.2020 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ("Santander Aviva TU"), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("Santander Aviva TUŻ"). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia ("OWU") tj. OWU Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. ("bank") oraz na santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU i Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 15.05.2020 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Biznes Gwarant świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Biznes Gwarant określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 15.05.2020 r.