Najczęściej wyszukiwane:

Dbamy o to, by mogli Państwo bezpiecznie korzystać z naszych usług

Karencja w spłacie kredytu

 • Wprowadziliśmy przedłużenie kredytów zapadających w najbliższych 3 miesiącach o dwa miesiące w ramach uproszczonej procedury kredytowej, bez dodatkowych opłat i prowizji.

 • W ramach zawartych umów kredytowych, faktoringowych oraz leasingowych umożliwiamy Państwu wnioskowanie o wprowadzenie karencji w spłacie części kapitałowej zobowiązań do 6 miesięcy.

Rozwiązania są przygotowane dla klientów obsługiwanych przez Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Wszelkie szczegóły oferty są dostępne u Twojego Doradcy/Bankiera. Zapraszamy do kontaktu.

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

Tarcza finansowa PFR

Wniosek o subwencję jest dostępny
na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia przedsiębiorstw. Program dla dużych firm będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcza dla dużych firm

Finansowanie dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

I dodatkowo:

 • W Twojej firmie przychody ze sprzedaży spadły w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 roku przynajmniej o 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca rozliczeniowego lub analogicznego okresu poprzedniego roku rozliczeniowego.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 • Twoim krajem rezydencji podatkowej jest Polska, a podatki były rozliczane przez ostatnie 2 lata lub jeżeli ten okres jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności w Polsce. (możliwe są odstępstwa)
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub obecnie, nie zalegasz z płatnościami podatków i ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania dostępne dla dużych firm mogą mieć formę:

 1. Finansowania płynnościowego w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.
 2. Finansowania preferencyjnego w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 3. Finansowania inwestycyjnego w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Finansowanie zostanie udzielone na podstawie indywidualnej analizy finansowej przedsiębiorstwa - wniosek należy złożyć bezpośrednio na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Więcej informacji 

Tarcza finansowa PFR dla małych i średnich firm

Tarcza Finansowa PFR

Wniosek o subwencję jest już dostępny!
Złóż go w bankowości internetowej dla firm

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia przedsiębiorstw. Mali i średni przedsiębiorcy otrzymają możliwość finansowania na preferencyjnych warunkach. Aby uzyskać wsparcie, złożysz wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej. Decyzję o wypłacie środków oraz ich wysokości podejmie PFR. Po wydaniu decyzji, rachunek przedsiębiorcy zostanie zasilony przyznaną kwotą. 

Kto będzie mógł skorzystać

 • Jesteś mikroprzedsiębiorcą - zatrudniasz od 1 do 9 pracowników, Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

 • Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo - zatrudniasz do 249 pracowników, a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

I dodatkowo:

 • Twoja firma była zarejestrowana na dzień 31 grudnia 2019 roku i było w niej zatrudnionych od 1 do 249 pracowników oraz prowadzisz ją na dzień składania wniosku.
 • W Twojej firmie przychody ze sprzedaży spadły w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 roku przynajmniej o 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca rozliczeniowego lub analogicznego okresu poprzedniego roku rozliczeniowego.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 • Twoim krajem rezydencji podatkowej jest Polska, a podatki były rozliczane przez ostatnie 2 lata lub jeżeli ten okres jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności w Polsce. (możliwe są odstępstwa)
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub obecnie, nie zalegasz z płatnościami podatków i ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania

 • Dla Mikroprzedsiębiorcy

  Maksymalna kwota finansowania zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne.

  • 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.
  • Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
  • Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.
 • Dla MŚP

  Maksymalna kwota finansowania stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, 
  • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 
  • Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Przygotuj się do złożenia wniosku o finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR

 1. Upewnij się, że Bank posiada aktualne dane - Twoje oraz Twojej firmy, zgodne z wpisem w rejestrze.
 2. Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 3. Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 4. Przygotuj dane finansowe swojej firmy. We wniosku zapytamy Cię m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat.
 5. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. 
 6. Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Uwaga

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne. Złóż deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

 • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. możesz złożyć już od 1 kwietnia 2020 r.
 • deklarację: VAT-7 za kwiecień złożysz już od 1 maja 2020 r.

Powyższe informacje powstały w oparciu o materiały dostępne na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Analizy eksperckie Grant Thornton

Artykuły Partnera

Wiemy, że obecny czas nie jest łatwy dla przedsiębiorców. Codziennie przybywa wiele pytań na tematy związane z obecną sytuacją.  Polecamy zapoznać się z artykułami przygotowanymi przez naszego partnera merytorycznego Grant Thornton.

Partner merytoryczny Grant Thorton

Nasze wsparcie dot. Tarczy Finansowej PFR

 • Masz pytania dotyczące samego programu lub wypełnienia wniosku?

  Skontaktuj się z Doradcą w Centrum Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

  Nasze lokalizacje

 • Masz problemy techniczne z wypełnieniem wniosku w bankowości internetowej?

  iBiznes24: +48 (61) 856 5606,

  Moja Firma Plus: +48 (61) 856 5484,

  od 8:00 do 18:00 w dni robocze (koszt połączenia wg taryfy operatora)